Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Edykt Dioklecjana o cenach maksymalnych z roku 301 n.e.

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Dioklecjan
To Dioklecjan odpowiadał za wprowadzenie regulacji cen w 301 roku n.e.

Edykt Dioklecjana o cenach maksymalnych z roku 301 n.e., znany jako Edictum Diocletiani et Collegarum de Pretiis Rerum Venalium, miał na celu walkę z postępującą inflacją w Imperium Rzymskim, poprzez wyznaczenie maksymalnych cen na ponad 1400 produktów, niewolników czy usługi. Edykt zachował się do naszych czasów częściowo za sprawą fragmentów inskrypcji (w grece i łacinie) na płytach kamiennych odnalezionych głównie na terenach wschodnich Imperium, w 42 miejscach.

Tło wydarzeń

Po śmierci Aleksandra Sewera w 235 roku n.e., ostatniego członka dynastii syryjskiej, w Imperium Rzymskim nastąpił kryzys gospodarczy i polityczny. Przyjęło się go określać terminem „kryzys III wieku” i trwał aż do objęcia rządów przez Dioklecjana w 284 roku n.e. W tym czasie Cesarstwo Rzymskie, stale destabilizowane wewnętrzną walką o władzę, musiało bronić granic przed atakami ościennych ludów i państw. Potrzeba obrony granic przed najazdami plemion germańskich i armii perskiej zmuszała cesarzy do nadmiernego rozbudowania armii, której koszty utrzymania wzrosły i gospodarka rzymska nie była w stanie ich udźwignąć.

Tetrarchia

Rzeźba przedstawiająca tetrarchów.
Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0.

Cesarz Dioklecjan wyciągnął wnioski z doświadczeń poprzednich dziesięcioleci i przeprowadził gruntowną reformę państwa rzymskiego. Skupiając się wpierw na stabilizacji politycznej, zrozumiał, że jedna osoba nie jest już w stanie zarządzać tak rozległym terytorium. Nie można było bowiem szybko i skutecznie reagować w konkretnych sytuacjach, jakie zaistniały na odległych jego krańcach. Dlatego wprowadził system, który nazwano tetrarchią.

Cesarz wyznaczył współrządcę z tytułem augusta i powierzył mu zarząd zachodniej części państwa – stanowisko to powierzył Maksymianowi. Dioklecjan pozostał na Wschodzie, ale zachował władzę zwierzchnią wobec wszystkich pozostałych. Każdy z augustów wyszukał sobie do pomocy zastępcę z tytułem cezara; Dioklecjan wybrał sobie Galeriusza, a Maksymian Konstancjusza. Cesarz zakładał, że po dwudziestu latach rządów, augustowie dobrowolnie zrzekną się władzy, a ich miejsce zajmą cezarowie. Powołają oni nowych cezarów, którzy w przyszłości również zostaną augustami, co miało być kontynuowane. System ten okazał się jednak utopijny, bowiem po abdykacji Dioklecjana i jego odpowiednika na zachodzie doszło do nowych wojen domowych.

Reforma monetarna i gospodarcza

Podział władzy w Cesarstwie spowodował postępującą biurokratyzację, która wymagała coraz to większych nakładów finansowych. Cztery siedziby cesarzy: Nikomedia (Dioklecjan), Mediolan (Maksymian), Serdica, później Thessalonika (Galeriusz), Trewir (Konstancjusz) wymagały odpowiedniej ilości urzędników do obsługi. W celu zdobycia większych funduszy cesarze narzucali na ludność olbrzymie ciężary fiskalne i uzupełniali braki w skarbcu poprzez tzw. „psucie monety” tj. wypuszczanie w obieg monety, która zamiast szlachetnych kruszców zawierała dużą domieszkę metali nieszlachetnych. I tak denar – podstawowa rzymska moneta – pierwotnie posiadała 4,5 g srebra; za rządów Nerona zmniejszyła się ilość do 3,8 g; a do końca III wieku n.e. denar był już w praktyce monetą miedzianą z małą domieszką srebra. „Psucie monety” na przestrzeni wieków doprowadziło do hiperinflacji, która stała się głównym problemem państwa rzymskiego w III wieku n.e.

Po ustabilizowaniu rządów i sytuacji politycznej Dioklecjan w latach .90 III wieku n.e. podjął próby ratowania systemu monetarnego. Władca próbował wzmocnić zaufanie do monety poprzez m.in. zaprzestanie używania dotychczasowego denara i zastąpienia go inną srebrną monetą – argentusem (dosłownie „srebrny”) – który nawiązywał ilością kruszcu do denara z czasów Nerona.

Nie spowodowało to jednak widocznej poprawy sytuacji. Dioklecjan wraz z rozbudową biurokracji, która wynikała z powołania trzech współrządców i realizacją kolejnych programów budowlanych m.in. w Nikomedii, nie był w stanie znaleźć oszczędności. W związku z tym pod koniec 301 roku n.e. wprowadził edykt o cenach maksymalnych. Jedno ze źródeł antycznych – Laktancjusz – wypowiada się o tym pomyśle bardzo krytycznie uważając, że przyczynił się on do zniszczenia handlu i rozlewu krwi1. Nie wiemy czy krew przelana była z powodu egzekucji na nieposłusznych obywatelach czy może wynikała z problemów społecznych. Zdaniem Laktancjusza, Dioklecjan najpierw spowodował drożyznę, a potem nie umiał z nią walczyć. Zaznaczyć należy jednak, że Laktancjusz był chrześcijaninem i jego traktat miał głównie na celu oczernienie Dioklecjana, z racji na jego niechęć do wyznawców Chrystusa. Świetnym dowodem na to jest fragment dzieła:

Dioklecjan, mistrz w planowaniu zbrodni i sianiu nieszczęść, nie poprzestał na zrujnowaniu wszystkiego, co się dało, lecz rozpoczął także walkę z Bogiem. Dwie przede wszystkim cechy jego charakteru doprowadziły świat do ruiny: chciwość i tchórzostwo. Całe państwo podzielił na cztery części i dobrał sobie trzech współrządców. Pomnożono ilość wojska, przy czym każdy z władców usiłował stworzyć sobie armię większą, niż miewali kiedykolwiek poprzedni cesarze w okresie jedynowładztwa. Liczba biorących w stosunku do dających wzrosła przez to tak dalece, że rolnicy wyczerpani nadmiarem podatków opuszczali swe gospodarstwa, a ziemia leżąca odłogiem porastała lasami. By móc łatwiej terrorem utrzymać ludność w karbach, pocięto na kawałki również prowincje, na każdym zaś kawałku i niemal w każdym mieście sprawowali władzę namiestnicy z całą czeredą niższych urzędników (…) Przy całym swym sknerstwie pałał Dioklecjan bezgraniczną żądzą budowania (…)

Laktancjusz, O śmierci prześladowców, VII [w:] Antologia Literatury Patrystycznej, t. 1, z.2, M. Michalski, Warszawa 1975

Skuteczność edyktu musiała rzeczywiście jednak być nikła, gdyż do końca rządów Dioklecjana w roku 305 n.e., edykt był już w praktyce pomijany i nie stosowano się do regulacji. Nie wiemy jak długo w praktyce formalnie obowiązywał, jednak wydaje się, że władza centralna zdawała sobie sprawę z jego porażki i musiała się wycofać z pomysłu. Do upadku edyktu z pewnością przyczyniło się wycofanie Dioklecjana z rządzenia państwem; w końcu to on stał za jego przyjęciem. Dodatkowo społeczeństwo nie bało się konsekwencji nie przestrzegania edyktu na tyle, aby uznać jego działania za skuteczne; dodatkowo rozwinął się czarny rynek, a cena złota w denarach miała wzrosnąć o 250%.

Edykt Dioklecjana

Preambuła

Edykt rozpoczyna się od pompatycznego i dość zawiłego przedstawienia powodów wprowadzenia centralnie regulowanych cen produktów i materiałów oraz kosztów pracy. Współrządcy (Dioklecjan, Maksymian, Galeriusz i Konstancjusz), świadomi nadchodzącej krytyki, jaka spadnie na edykt i niechęci społeczeństwa, starają się wytłumaczyć z wprowadzenia kontroli cen.

Jak czytamy powodem wydania edyktu była postępująca inflacja i chciwość (avaritia) kupców, która zdaniem cesarzy była powodem kryzysu ekonomicznego, i którą należało ukrócić. Edykt podkreślał problem spekulantów, którzy zdaniem władzy odpowiadali za zawyżanie cen. Dodatkowo kupcy nie mogli tłumaczyć wysokiej ceny produktu kosztami transportu, a wszelkie nie stosowanie się do edyktu miało być surowo karane – karą śmierci. I tak jeżeli sprzedawca żywności oferował jajka lub wołowinę po cenach wyższych niż ustanowiono w edykcie, groziła mu egzekucja. Dodatkowo edykt zakazywał przetrzymywania dóbr i wycofania ich z rynku, z nadzieją nadejścia nowego prawa; chodzi tutaj o to, że kupiec nie zadowolony z perspektywy niskiego zarobku mógł unikać sprzedaży. Władcy liczyli na to, że siłowe przymuszanie sprzedawców do wystawiania produktów na rynku doprowadzi do nadmiaru dostępnych dóbr, a w związku z tym ceny automatycznie zmaleją.

W preambule dodatkowo wyraźnie zaznaczono, że z powodu drożyzny najbardziej poszkodowani są żołnierze – dowodzi to, jak duże znaczenie w tych czasach dla rządzących miało poparcie wojska rzymskiego.

Zapoznając się ze słowami władców z edyktu można jasno zauważyć, że cały problem inflacji – zdaniem cesarzy – wynikał z upadku moralnego społeczeństwa rzymskiego, co właśnie starano się edyktem naprawić.

Zestawienie cen maksymalnych na produkty i usługi

W kolejnej części edyktu znajdziemy kolejne rozdziały, w których pogrupowano produkty lub usługi. Co interesujące, uwzględniono także towary lokalne. Poniżej przykładowe ceny lub zarobki z danych grup.

Warto nadmienić, że denar w tym czasie stał się monetą obliczeniową:

 • aureus – 1600 denarów
 • argenteus = 100 denarów
 • follis = 20 denarów
 • 1/4 follisa = 4 denary
 1. Rośliny strączkowe i zboża
  • Pszenica – 100 denarów za około 17 litrów
  • Jęczmień – 60 denarów za około 17 litrów
  • Kasza jaglana, łuskana – 100 denarów za około 17 litrów
  • Orkisz – 100 denarów za około 17 litrów
  • Sezam – 200 denarów za około 17 litrów
  • Kminek, oczyszczony – 200 denarów za około 17 litrów
 2. Wino, piwo
  • Zwykłe wino – 8 denarów za 0,5 litra
  • Wino sabińskie – 30 denarów za 0,5 litra
  • Piwo pszeniczne – 4 denary za 0,5 litra
 3. Oliwa, sole, ocet, miody
  • Oliwa z oliwek, z pierwszego tłoczenia, pierwsza jakość – 40 denarów za 0,5 litra
  • Ocet – 6 denarów za 0,5 litra
  • Garum, pierwsza jakość – 16 denarów za 0,5 litra
  • Sól – 100 denarów za około 17 litrów
  • Miód, dobra jakość – 40 denarów za 0,5 litra
 4. Mięso
  • Wieprzowina – 12 denarów za około 30o g
  • Wołowina – 8 denarów za około 300 g
  • Kiełbasa wołowa – 10 denarów za około 300 g
  • Gęś tuczona – 200 denarów
  • Para kurcząt – 60 denarów
  • Drozdy – 60 denarów za 10 sztuk
  • Paw – 300 denarów
  • Para kaczek – 40 denarów
  • Królik – 40 denarów
  • Mięso dzika – 16 denarów za około 300 g
 5. Ryby, owoce morza, ser
  • Ryba morska, nie kościste – 24 denary za około 300 g
  • Ryba rzeczna, drugiej jakości – 8 denarów za około 300 g
  • Solona ryba – 6 denarów za około 300 g
  • Ostrygi – 100 denarów za 100 sztuk
  • Suszony ser – 12 denarów za około 300 g
  • Sardynki – 16 denarów za około 300 g
 6. Warzywa, owoce, jaja, mleko
  • Sałata, dobrej jakości – 4 denary za 5 sztuk
  • Kapusta, drugiej jakości – 4 denary za 10 sztuk
  • Buraki, większe – 4 denary za 5 sztuk
  • Czosnek – 60 denarów za około 17 litrów
  • Rzepa, mniejsza – 4 denary za 20 sztuk
  • Rzodkiewka, większa – 4 denary za 10 sztuk
  • Po, większy – 4 denary za 10 sztuk
  • Jajka – 4 denary za 4 sztuki
  • Szparag, dziko rosnący – 4 denary za 50 sztuk
  • Melon, duży – 4 denary za 2 sztuki
  • Arbuz – 4 denary za 4 sztuki
  • Jabłka, małe – 4 denary za 40 sztuk
  • Figi – 4 denary za około 300 g
  • Mleko owcy – 8 denarów za 0,5 litra
 7. Wynagrodzenie rzemieślników
  • Pracownik fizyczny, z utrzymaniem – 25 denarów za dzień
  • Kamieniarz, z utrzymaniem – 50 denarów za dzień
  • Malarz ścienny, z utrzymaniem – 75 denarów za dzień
  • Wykonawca figurek z terakoty, z utrzymaniem – 75 denarów za dzień
  • Piekarz, z utrzymaniem – 50 denarów za dzień
  • Pasterz, z utrzymaniem – 25 denarów za dzień
  • Fryzjer – 2 denary za klienta
  • Poganiacz muła, z utrzymaniem – 25 denarów za dzień
  • Weterynarz, do strzyżenia i przygotowania kopyt – 6 denarów za zwierzę
  • Płatnerz, za naostrzenie używanego miecza – 25 denarów za miecz
  • Notariusz, za napisanie petycji lub sporządzenie dokumentu – 10 denarów za 100 linijek
  • Krawiec, za docięcie i wykończenie płaszcza (typu caracalla) – 25 denarów za sztukę
  • Instruktor gimnastyki – 50 denarów za miesiąc opieki nad podopiecznym
  • Nauczyciel arytmetyki – 75 denarów za miesiąc opieki nad podopiecznym
  • Szatniarz w prywatnej łaźni – 2 denary za każdego kuracjusza
 8. Skóry
  • Skóra babilońska, pierwszej jakości – 500 denarów
  • Skóra kozia, największa, nieopalona – 40 denarów
  • Czapka ze skóry owczej, kompletna – 200 denarów
  • Skóra owcza, największa, opalona – 30 denarów
  • Skóra hieny, opalona – 60 denarów
  • Skóra jelenia, opalona, pierwsza jakość – 100 denarów
  • Skóra wilka, opalona – 40 denarów
  • Skóra foki, opalona – 1500 denarów
  • Skóra lwa, opalona – 1000 denarów
 9. Buty, sandały
  • Buty dla żołnierzy, bez podbicia – 100 denarów
  • Buty dla senatorów – 100 denarów
  • Buty dla poganiacza mułów – 60 denarów
  • Sandały do pracy na roli – 80 denarów
  • Sandały galijskie dla kurierów – 60 denarów
  • Sandały babilońskie – 120 denarów
  • Męskie klapki, pierwszej jakości – 60 denarów
  • Kobiece klapki, pierwszej jakości – 50 denarów
 10. Wyroby skórzane
  • Torba podróżna, pierwszej jakości – 1500 denarów
  • Siodło wojskowe – 500 denarów
  • Worek, pierwszej jakości – 120 denarów
 11. Wyroby z wielbłąda i kozy
  • Włosie – 6 denarów za około 300 g
 12. Drewno
  • Deska jodłowa, 50 łokci długości – 50 000 denarów
  • Deska dębowa, 14 łokci długości – 250 denarów
  • Deska jesionowa, 14 łokci długości – 250 denarów
 13. Grzebienie, wrzeciona – sprzęt do pracy z włosami
  • Grzebień z bukszpanu – 12 denarów
 14. Elementy/produkty drewniane
  • 30 szczebli – 150 denarów
  • Porcja drewna opałowego na muła – 30 denarów za 98 kg
 15. Drewniane części pojazdów i części; narzędzia
  • Oś nieobrotowa – 200 denarów
  • Zacisk, odwrócony – 45 denarów
  • Wagon sypialniany – 7500 lub 400 denarów (w zależności od rodzaju)
  • Wagon towarowy – 6000 lub 3500 denarów (w zależności od rodzaju)
  • Łopata – 4 denary
  • Młynek ręczny – 250 denarów
  • Duże sito – 200 denarów
  • Okrągła cegła – 4 denary
 16. Kość słoniowa, igły, szkło
  • Kość słoniowa – 150 denarów za około 300 g
  • Skorupa żółwia z Indii – 100 denarów za około 300 g
  • Szkło z Aleksandrii – 24 denary za około 300 g
  • Igła do szycia, drugiej jakości – 2 denary
 17. Transport lądowy
  • Opłata za jedną osobę – 2 denary za milę
  • Opłata za cały furgon – 12 denarów za milę
 18. Puch, pierze i wyściółka
  • Puch gęsi – 100 denarów za około 300 g
  • Pióro pawia, lepsze – 2 denary
  • Puch z wierzb – 1000 denarów za 30 kg
  • Pióro sępa – 6 denarów za 25 sztuk
  • Atrament do pisania – 12 denarów za około 300 g
 19. Ubiór
  • Płaszcz wojskowy, najlepsza jakość – 4000 denarów
  • Pokrycie wykorzystywane jako namiot – 2500 denarów
  • Białe nakrycie na łóżko – 1600 denarów
  • Płaszcz z wełny z miasta Mutina lub Laodicea, z purpurowym paskiem – 15 000 denarów
  • Krótki płaszcz – 1000 denarów
  • Nakrycie z Afryki – 1500 denarów
 20. Płace dla hafciarzy
  • Hafciarz pracujący z czystym jedwabiem, z utrzymaniem – 25 denarów za dzień
 21. Płace dla tkaczy
  • Tkacz lniany, dobrej jakości, z utrzymaniem – 40 denarów za dzień
 22. Płace dla foluszników
  • Za tunikę bez zdobień, z grubszej wełny – 20 denarów
  • Za nowy lekki płaszcz, z wełny z miasta Mutina – 250 denarów
 23. Jedwab
  • Biały nieprzetworzony jedwab – 12 000 denarów za około 300 g
 24. Purpura
  • Wełna barwiona w purpurze – 50 000 denarów za około 300 g
 25. Wełna
  • Wełna z Tarentu, umyta – 175 denarów za około 300 g
 26. Len
  • Len czesany, nieprzędzony, pierwsza jakość – 24 denary za około 300 g
 27. Len, inne
 28. Len, inne
 29. Tkaniny i purpura
 30. Złoto i srebro
  • Złoto, czyste, w sztabkach lub monetach – 72 000 denarów za około 300 g
  • Srebro, czyste, w sztabkach lub monetach – 6000 denarów za około 300 g
 31. Niewolnicy
  • Mężczyna w wieku 16-40 lat – 30 000 denarów
  • Kobieta w wieku 16-40 lat – 25 000 denarów
  • Mężczyna w wieku 40-60 lat – 25 000 denarów
  • Kobieta w wieku 40-60 lat – 20 000 denarów
  • Chłopiec/dziewczynka w wieku 8-16 lat – 20 000 denarów
  • Chłopiec do 8 roku życia lub mężczyzna powyżej 60 roku życia – 15 000 denarów
  • Dziewczynka do 8 roku życia lub kobieta powyżej 60 roku życia – 10 000 denarów
 32. Bydło i zwierzęta pociągowe
  • Krowa, dobre jakości – 2000 denarów
  • Owca, dobrej jakości – 400 denarów
  • Osioł do dosiadania – 15 000 denarów
  • Osioł do noszenia – 7000 denarów
  • Wielbłąd z Arabii, dobrej jakości – 12 000 denarów
  • Koń wyścigowy – 100 000 denarów
  • Byk, dobrej jakości – 5000 denarów
 33. Marmury i inne kamienie
  • Biały marmur – 75 denarów za 0.028 m3
  • Zielony marmur – 150 denarów za 0.028 m3
  • Szary granit z Claudianus mons w Egipcie – 100 denarów za 0.028 m3
  • Porfyr z Egiptu – 250 denarów za 0.028 m3
 34. Dzikie zwierzęta
  • Struś – 5000 denarów
  • Niedźwiedź, pierwszej klasy – 25 000 denarów
  • Dzik, pierwszej klasy – 6000 denarów
  • Lew, pierwszej klasy – 150 000 denarów
  • Lampart, pierwszej klasy – 100 000 denarów
 35. Pergamin, papirus
  • Czerwony wosk – 25 denarów za około 300 g
  • Kosz z włókna palmowego – 4 denary
 36. Kleje, przyprawy, barwniki, wonności i inne
  • Szafran z Arabii – 2000 za około 300 g
  • Kadzidło, dobrej jakości – 100 denarów za około 300 g
  • Pieprz – 800 denarów za około 300 g
  • Suszony imbir – 250 denarów za około 300 g
  • Olejek różany, pierwsza jakość – 80 denarów za około 300 g
  • Miód różany – 75 denarów za około 300 gram
 37. Transport morski i rzeczny
  • Aleksandria – Rzym/Ostia – 16 denarów za ok. 17 litrów towaru
  • Nikomedia – Rzym – 18 denarów za ok. 17 litrów towaru
  • Sycylia – Rzym/Messana – 6 denarów za ok. 17 litrów towaru
  • Hiszpania – Rzym – 10 denarów za ok. 17 litrów towaru
  • Rzym – Achaja/Korynt – 14 denarów za ok. 17 litrów towaru
  • Rzym – Syria – 18 denarów za ok. 17 litrów towaru

Zarobki zwykłych Rzymian

Dla porównania cen warto zwrócić uwagę na to, na jakie zarobki mogli liczyć zwykli Rzymianie – rzemieślnicy, pracownicy fizyczni i przedsiębiorcy. Poza opisywanym edyktem posiadamy informacje o zarobkach z rzymskich tabliczek, które znaleziono w Roșia Montană, w Rumunii. Są one świetnym źródłem informacji o cenach i wydatkach w codziennym życiu. Przykładowo, tabliczka z roku 164 n.e. potwierdza zatrudnienie niejakiego Memmiusa do pracy w kopalni na 176 dni. Zatrudniający zobowiązuje się dostarczać pożywienie i płacić 70 denarów dziennie oraz 10 denarów dodatkowo dla dzieci Memmiusa. Tabliczka ze 159 roku n.e. potwierdza kupno połowy domu za 300 denarów. Jednak z tabliczek wspomina także, że młoda świnka kosztowała 5 denarów, chleb 2 denary, a pięć jagniąt 18 denarów.

Przypisy
 1. Laktancjusz, De Mortibus Persecutorum, VII.6-7
Źródła wykorzystane
 • Adam Jaroszyński, Korporacje zawodowe w taryfie cen maksymalnych Dioklecjana
 • Antony Kropff, An English translation of the Edict on Maximum Prices, also known as the Price Edict of Diocletian, "Academia", 27.04.2016
 • Robert L. Scheuttinger, Eamonn F. Butler, Forty Centuries of Wage and Price Controls

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów