Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Tacyt odkryty: ponowna ocena niepopularnych teorii na temat pochodzenia Żydów

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Zdjęcie przedstawia współczesną Jerozolimę, miejsce wspomniane w artykule, które ma historyczny związek z narodem żydowskim
Zdjęcie przedstawia współczesną Jerozolimę, miejsce wspomniane w artykule, które ma historyczny związek z narodem żydowskim

Początki narodu żydowskiego były tematem dyskusji na przestrzeni dziejów, charakteryzującym się złożonością, a czasem stronniczością. W dzisiejszych czasach, uzbrojeni w liczne źródła historyczne, możemy dokładniej prześledzić etniczne korzenie. Jednak na początku, zwłaszcza w okresie klasycznym, historycy zmagali się z wyzwaniem rozwikłania tej zagadki. Tacyt, wybitna postać historyczna, zagłębia się w tę kwestię w swoim znaczącym dziele Dzieje, księga V, powstałym około 110 roku n.e. W tej narracji Tacyt bada różne teorie i możliwe interpretacje pochodzenia Żydów, w tym te mniej podkreślane, które oferują intrygujące, klasyczne perspektywy. Chociaż często przytacza się ostateczne wyjaśnienie Tacyta, te mniej znane interpretacje zapewniają zniuansowany i złożony obraz klasycznej myśli na temat exodusu Żydów, dodając interesującą warstwę do zapomnianej przeszłości.

W swojej książce Dzieje, księga V, napisanej ok. 110 n.e. Tacyt przedstawia swoją wersję historii narodu żydowskiego. Udowodniono, że przedstawienie historii przez Tacyta jest mieszanką faktów, fikcji i retoryki antysemickiej. Poprzedzając przemówienie na temat upadku Drugiej Świątyni w roku 70 n.e., Tacyt przedstawia swoją interpretację pochodzenia żydowskiego. Dążąc do bezstronności, przeprowadza wnikliwą analizę, przedstawiając różnorodne argumenty na rzecz genezy Żydów, zanim ostatecznie przedstawi swoje ostateczne stwierdzenie w (5:2):

Plurimi auctores zgodny orta per Aegyptum tabe quae corpora foedaret, regem Bocchorim adito Hammonis oraculo remedium petentem purgare regnum et idgenus hominum ut invisum deis alias in terras avehere iussum. (Tacyt 5:2)

Twierdzenie to zakłada, że panujący pogląd przypisuje migrację szalejącej epidemii w Egipcie, która skłoniła „rasę ludzi tak nienawistną do bogów”, czyli cierpiących, do szukania schronienia w odległych krainach, ostatecznie prowadząc ich do Judei. Rozwijając tę podstawę, bada swoją argumentację, przedstawiając różne uwagi krytyczne wobec narodu żydowskiego. Następnie zagłębia się w zawiłości ich charakterystyki. Jednak Tacyt, nadając w swoim piśmie priorytet temu punktowi widzenia, doprowadził do zaniedbania innych wersetów dotyczących pochodzenia narodu żydowskiego, choć wersety te niosą ze sobą pewną fascynację. Jedna z takich teorii zaproponowana przez Tacyta dotyczy exodusu narodu żydowskiego z Krety.

Iudaeos Creta insula profugos novissima Libyae insedisse memorant, qua tempestate Saturnus vi Iovis pulsus cesserit regnis. (Tacyt 5:1)

Bezpośrednie tłumaczenie można z grubsza zinterpretować jako stwierdzenie niektórych ekspertów, że Żydzi byli uciekinierami z Krety. Zgodnie z tą interpretacją przybyli na najbliższe wybrzeże Afryki, gdy Jowisz za pomocą swojej mocy wyparł Saturna z tronu. Tacyt wspiera tę perspektywę następującymi fragmentami:

Argumentum e nomine petitur: inclutum in Creta Idam montem, accolas Idaeos aucto in barbarum cognomento Iudaeos vocitari. (Tacyt 5:1)

Korzeń argumentu wywodzi się od góry „Ida” i sąsiedniego plemienia, Idaei, którego nazwa ostatecznie zmieniła się na „Judaei”. Jednak prawie wszystkie klasyczne źródła sprzeciwiają się temu uogólnieniu. Wbrew temu, co sugeruje Tacyt, nazwa góry najwyraźniej wzięła się od terminu Ἵδη (Ida), wspomnianego w Iliadzie (Iliadzie, 2.821), co w tłumaczeniu oznacza „zalesione wzgórze .” To z kolei było powiązane z religią minojskiej bogini matki. Zatem ludność zamieszkująca okolicę, Idaeil, również najprawdopodobniej wzięła swoją nazwę od góry i w ogóle nie jest spokrewniona z narodem żydowskim. Reinach zakłada, że ta perspektywa, choć intrygująca, powinna zostać osadzona w kontekście kreteńskiego pochodzenia Filistynów. Jednakże powiązania między Żydami a Saturnem, zaczerpnięte z odniesień mitologicznych, dostarczają skąpych informacji historycznych. Klasyczne dowody faktycznie potwierdzają obecność Żydów na Krecie, jak wyjaśnił Józef Flawiusz w swoich obszernych dziełach (Vita, 427), opowiadając, jak „poślubił żonę, która mieszkała na Krecie, ale Żydówkę przez narodziny.” Chociaż istnieje dokumentacja historyczna dotycząca Żydów zamieszkujących Kretę w starożytności, nie potwierdza ona wyobrażonej korelacji Tacyta między górą a plemieniem Idaeil. Niemniej jednak Tacyt przedstawia alternatywną perspektywę potencjalnego pochodzenia Żydów:

Quidam regnante Iside exundantem per Aegyptum multitudinem ducibus Hierosolymo ac Iuda proximas in terras exoneratam. (Tacyt 5:1)

Podstawowa interpretacja tego fragmentu sugeruje, że niektórzy uważają, że panowanie Izydy, Hierosolyma i Judasza doprowadziło do przeludnienia Egiptu do sąsiednich krajów. Ta perspektywa zakłada, że Żydzi są siłą kolonialną wywodzącą się z Egiptu, co jest rzadkim poglądem, któremu brakuje istotnych dowodów, co zostało szczególnie podkreślone w Bibliotece Historii Diodorusa Siculusa.

Przedstawiony argument utrzymuje, że Egipcjanie twierdzą, że ich przodkowie wysłali liczne kolonie na całym świecie, przypisując to wyższości byłych królów i znacznej populacji. Jednak z powodu braku dokładnych dowodów twierdzenia te nie znajdują poparcia wiarygodnych historyków, co prowadzi do ich wykluczenia z zarejestrowanych relacji, co widać w odrzuceniu takich twierdzeń przez Siculusa. Stosując porównywalny standard staje się oczywiste, że hipotezie Tacyta na temat exodusu kolonii żydowskich z Egiptu brakuje dowodów potwierdzających. Trzecia perspektywa Tacyta wprowadza pojęcie Żydów pochodzenia etiopskiego, wypędzonych przez swoich sąsiadów w poszukiwaniu nowych ziem za panowania króla Cefeusza, na co wskazuje następujący cytat:

plerique Aethiopum prolem, quos rege Cepheo metus atque odium mutare sedis perpulerit (Tacyt 5:1)

Wzmianka o królu Cefeuszu wyraźnie przesuwa narrację w stronę mitu o Andromedzie, wywołując ciągłą debatę na temat tego, czy mit ten miał miejsce w Jaffie, czy w Etiopii. Wydaje się, że debata ta ma swoje korzenie we wzmiance o królu Cefeuszu. Chociaż Jaffa jest pozornie preferowaną lokalizacją, co potwierdza fragment komedii Kratinusa z V wieku p.n.e. łączącej Syrię z Perseuszem, Tacyt w tym kontekście prawdopodobnie odnosi się do Etiopii, aby połączyć pierwszy i trzeci argument. W konsekwencji trzeci argument można odrzucić ze względu na brak zasadności pierwszego twierdzenia. W rezultacie twierdzeniu o żydowskim pochodzeniu z Etiopii brakuje dostrzegalnej podstawy.

Sunt qui tradant Assyrios convenas, indigum agrorum populum, parte Aegypti potitos, mox proprias urbis Hebraeasque terras et propiora Syriae coluisse. (Tacyt 5:1)

Przedostatni argument Tacyta jest bardziej zgodny z relacjami biblijnymi niż którykolwiek inny z proponowanych przez niego argumentów. Sugeruje to, że zróżnicowana grupa bezrolnych Asyryjczyków osiedliła się w części Egiptu, a następnie założyła swoje miasta. Osiedlili się na terenach należących do Hebrajczyków i przyległych rejonach Syrii. Powszechnym twierdzeniem było dziedzictwo asyryjskie, podtrzymywane zwłaszcza przez Mikołaja z Damaszku i Pompejusza Trogusa. Wędrówka do Egiptu i powrót na ziemie hebrajskie również w dużej mierze odbywa się w oparciu o Biblię. Jest to najbardziej prawdopodobna z dotychczasowych propozycji Tacyta. Obszerne dowody wskazują na historię Żydów wywodzącą się z Mezopotamii, a różne testy DNA nie wykluczyły takiej potencjalnej możliwości. Podsumowując, nie ma wystarczających danych, aby dokładnie stwierdzić, w jakim stopniu Tacyt miał rację i czy w ogóle jest w tym twierdzeniu prawda. Ostatnia z teorii Tacyta proponuje Żydów jako Solymi – naród znany z poematów Homera. Według tej relacji założyli miasto o nazwie Hierosolyma, od której pochodzi ich nazwa.

Clara alii Iudaeorum initia, Solymos, carminibus Homeri celebratam gentem, conditae urbi Hierosolyma nomen e suo fecisse. (Tacyt 5:1)

O ile koncepcja zakładająca identyfikację Żydów z Solymi może mieć znaczenie literackie lub mitologiczne, o tyle jej brak empirycznej weryfikacji powoduje konieczność ostrożnej oceny. EJ Bickerman, wybitny badacz historii grecko-rzymskiej i świata hellenistycznego, twierdzi, że ta identyfikacja prawdopodobnie nie wywodzi się ze źródła żydowskiego. Józef Flawiusz, który w swoim dziele Contra Apionem użył terminu Solymi, jest wspomniany w przypisach, wskazując wyraźną różnicę między Żydami a Solymi. Sugeruje to, że termin ten może odnosić się raczej do Solymi z Pizydii, a nie do Żydów w Judei. Bez dowodów potwierdzających wiarygodność tego twierdzenia jest wątpliwa. Chociaż uczeni na ogół zgadzają się z ugruntowaną narracją historyczną na temat exodusu Żydów i jego pochodzenia, nadal konieczne jest zbadanie nieudanych relacji. Te mniej udane perspektywy zapewniają alternatywny, ale pouczający punkt widzenia w dyskursie historycznym.

Autor: Benjamin Meerson (tłumaczenie z języka angielskiego: Jakub Jasiński)

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów