Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Bibliografia rzymska

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Bibliografia rzymska
Tom Murphy VII | Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Treści, które przedstawiam na stronie powstają w oparciu o wiarygodne i dostępne źródła. Staram się korzystać przede wszystkim z książek naukowych, które oparte są na przekazach pisarzy antycznych – jednocześnie sam niekiedy po nie sięgając. Swoich poglądów i opinii staram się nie ujawniać, choć nie zawsze jest to możliwe.

W poniższym zestawieniu planuję umieścić jak najszerszą bibliografię tyczącą się historii antycznego Rzymu, tak aby odwiedzający to miejsce czytelnik mógł mieć szansę przejrzenia dostępnej literatury z przedmiotu. Zachęcam do podrzucania kolejnych tytułów, których jeszcze nie umieściłem.

Źródła antyczne

 • Historia Augusta
 • Aelian, Various Histories, XII
 • Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie
 • Apicjusz, O sztuce kulinarnej
 • Appian z Aleksandrii, Historia rzymska
 • Apulejusz, Metamorfozy
 • Arrian, Ars Tactica
 • Aulus Korneliusz, De medeicina
 • Aureliusz Wiktor, De Caesaribus
 • Celsus, De Medicinae
 • Claudius Aelianus, De Natura Animalium
 • Claudius Aelianus, Varia Historia
 • Cyceron, De natura deorum
 • Cyceron, Epistulae ad Familiares
 • Cyceron, Filipiki
 • Cyceron, Listy
 • Eurypides, Bachantki
 • Eutropiusz, Breviarium ab Urbe Condita
 • Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna
 • Florus, Zarys dziejów rzymskich
 • Frontinus, O akweduktach miasta Rzymu
 • Frontinus, Stratagems
 • Gajusz Juliusz Cezar, Wojna domowa
 • Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska</li
 • Gajusz Juliusz Solinus, Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor
 • Gajusz Petroniusz, Satyricon
 • Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego
 • Horacy, Satyry
 • Jan Lydos, De mensibus
 • Józef Flawiusz, Autobiografia
 • Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela
 • Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi
 • Józef Flawiusz, Wojna żydowska
 • Juwenalis, Satyry
 • Kasjusz Dion, Historia rzymska
 • Katon Starszy, De Agri Cultura
 • Kwintylian, Kształcenie mówcy
 • Laktancjusz, O śmierci prześladowców
 • Lucjusz Anneusz Florus, Zarys dziejów rzymskich
 • Lukan, Wojna domowa
 • Lukian, Dialogi t. 1-3, tł. Władysław Madyda, Konstanty Boguski, 1960, 1962, 1966
 • Lukrecjusz, De rerum natura
 • Makrobiusz, Saturnalia
 • Marcjalis, De spectaculis
 • Marcjalis, Epigramy
 • Marek Aureliusz, Rozmyślania
 • Marek Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć
 • Maurycjusz, Strategikon
 • Mikołaj z Damaszku, Żywot Augusta
 • Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki
 • Plaut, Komedie
 • Pliniusz Młodszy, Listy
 • Pliniusz Starszy, Historia naturalna
 • Plutarch z Cheronei, De superstitione
 • Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów
 • Polibiusz, Dzieje
 • Prokopiusz z Cezarei, Historia wojen
 • Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny
 • Salustiusz, Wojna z Jugurtą
 • Sekstus Aureliusz Wiktor, Księga o cezarach
 • Seneka Młodszy, De Clementia
 • Seneka Młodszy, De Ira
 • Seneka Młodszy, O dobrodziejstwach</li
 • Soranus z Efezu, De arte obsterica morbisque mulierum
 • Strabon, Geografia
 • Swetoniusz, Żywoty Cezarów
 • Święty Augustyn, Państwo Boże
 • Święty Augustyn, Wyznania
 • Tacyt, Agrykola
 • Tacyt, Dialogi
 • Tacyt, Dzieje
 • Tacyt, Germania
 • Tacyt, Roczniki
 • Teodoret z Cyru, Historia Ecclesiastica
 • Teofan Wyznawca, Kroniki
 • Terencjusz Warron, De Re Rustica
 • Terencjusz Warron, De Lingua Latina
 • Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu
 • Tytus Liwiusz, Periochae
 • Waleriusz Maksymus, Factorum et dictorum memorabilium libri novem
 • Wegecjusz, O sztuce wojskowej
 • Wergiliusz, Eneida

Opracowania naukowe

 • Atlas historyczny świata, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1974
 • Brewiaria dziejów rzymskich, Redakcja naukowa: Przemysław Nehring, WUW, Warszawa 2010
 • Cambridge History of Greek and Roman Warfare, vol 1 & vol 2
 • Corpus Inscriptionum Latinarum
 • Cuda archeologii, Etruskowie i Rzymianie
 • Encyklopedia szkolna, Historia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993
 • Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1974
 • Encyklopedia techniki wojskowej, MON, 1987
 • Historia Armii Rzymskiej, Wydawnictwo Hachette, Paryż 1986
 • Historia Powszechna t. 4. Konsolidacja hellenizmu. Początki Rzymu i przemiany świata klasycznego, kons. prof. dr hab. E. Papuci-Władyka, prof. dr hab. J. Ostrowski
 • Historia Powszechna t. 5. Epoka Augusta i Cesarstwo Rzymskie, kons. prof. dr hab. E. Papuci-Władyka, prof. dr hab. J. Ostrowski
 • Historia świata śródziemnomorskiego, pr. zb. pod red. Jeana Carpentiera, Wrocław, 2003
 • Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1983
 • Miasta marzeń. Rzym, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2009
 • Najsłynniejsze miejsca i budowle świata, Warszawa 2005
 • Rzym. Miejskie opowieści. Historia, mity, tajemnice, National Geographic, 2008
 • Słownik mitologii i postaci historycznych, PIW, Warszawa
 • Studia z dziejów antyku, Katowice 2004
 • The Cambridge ancient history: The last age of the Roman Republic 146-43 B.C., Cambridge 1994
 • W cesarstwie rzymskim, Wydawnictwo Hachette, Paryż 1978
 • Wielka Historia Świata, 2006
 • Adams Geoff W., Marcus Aurelius in the Historia Augusta and beyond, 2013
 • Adams James N., Seksualizmy łacińskie
 • Aldrete Gregory S., Daily Life in the Roman City: Rome, Pompeii and Ostia
 • Alfoldy Geza, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2003
 • Alison Keith, Lycoris Galli/Volumnia Cytheris: a Greek Courtesan in Rome
 • Allen Denise, Bryan Mike, Roman Britain and where to find it, 2020
 • Amulree Lord, Hygienic Conditions in Ancient Rome and Modern London, 1973
 • Andreau Jean, Banking and Business in the Roman World
 • Angela Alberto, Kleopatra. Królowa, która rzuciła wyzwanie Rzymowi i zdobyła wieczną sławę, Warszawa 2021
 • Angela Alberto, Pompeje. Trzy ostatnie dni, Warszawa 2017
 • Angela Alberto, A Day in the Life of Ancient Rome
 • Appel Hanna, Kontrowersje wokół senatus consultum ultimum. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej, Toruń 2013
 • Astin A. E., Cato the Censor, 1978
 • Auguet Roland, Kaligula, czyli władza w ręku dwudziestolatka, Warszawa 1990
 • Auguet Roland, Kaligula, Warszawa 1990
 • Averil Cameron, Późne cesarstwo rzymskie, Warszawa 2005
 • Axelrod Alex, Phillips Charles, Władcy, tyrani, dyktatorzy. Leksykon, Warszawa 2000
 • Azzaroli Augusto, An Early History of Horsemanship, 1985
 • Ball Platner Samuel, A Topographical Dictionary of Ancient Rome
 • Balty Jean Ch., Apamea in Syria in the Second and Third Centuries A.D, 1988
 • Banaszak Marian, Historia Kościoła Katolickiego cz.1 starożytność, Warszawa 2005
 • Banyś Tomasz, Przestępstwo dezercji u schyłku okresu republikańskiego, “Zeszyty Prawnicze” UKSW, 11.1, Warszawa 2011
 • Barańska A., Barański P., Janiszewski P., Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż, 2007
 • Barnes Ernest William, The Rise of Christianity, Londyn 1947
 • Bataille Georges, Erotyzm, Gdańsk 1999
 • Beacham Richard C., The Roman Theatre and Its Audience, 1991
 • Beard Mary, Historia starożytnego Rzymu, Poznań 2016
 • Beard Mary, Życie rzymskiego miasta, Poznań 2010
 • Beard Mary, Laughter in Ancient Rome
 • Beard Mary, Pompeje, Poznań 2010
 • Beard Mary, Religie Rzymu, Poznań 2017
 • Bédoyère Guy de la, Praetorian: The Rise and Fall of Rome’s Imperial Bodyguard, 2017
 • Belmont Leo, Cesarzowa nierządnica
 • Bender Peter, Ameryka – nowy Rzym
 • Benjamin Isaac, The Limits of Empire: the Roman Army in the East
 • Berger Adolf, Encyclopedic Dictionary of Roman Law
 • Berry Gerald L., Religions of the World
 • Bielas Lucjan, Apostazja cesarza Juliana w świadectwach antycznych pisarzy i w nowożytnej historiografii, Kraków 2002
 • Bielski Lech, Tablice Historyczne, Bielsko-Biała, 2005
 • Bieżuńska-Małowist Iza, Kobiety antyku. Talenty, ambicje, namiętności, Warszawa 1993
 • Birley Anthony R., Hadrian to the Antonines
 • Birley Anthony R., The fasti of roman Britain, Oxford 1981
 • Birley Anthony, Hadrian, Warszawa 2002
 • Birley Anthony, Marcus Aurelius: A Biography, 2001
 • Birley Anthony, Marcus Aurelius, 2000
 • Birley, Anthony R., The African Emperor: Septimius Severus, Londyn 1988
 • Bishop M. C., Gladiators: Fighting to the Death in Ancient Rome
 • Bishop C., Coulston J. C. N., Roman Military Equipment from the Punic Wars to the Fall of Rome, Bradsford 1993
 • Bishop M. C., Cavalry equipment of the roman army in the first century AD, [w:], Military equipment and the identity of the roman soldiers, procedings of the fourth roman military equipment conference, red. C. Coulston, Oxford 1988
 • Bishop, M.C., The military fabrica and the production of arms in the early principate[w:] The Production and Distribution of Roman Military Equipment, Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research Seminar, 1985
 • Bocheński Jacek, Boski Juliusz, Warszawa 2009
 • Boethius Axel, The Golden House of Nero, 1960
 • Bojarski Władysław, Prawo rzymskie, Toruń 1994
 • Bomgardner David Lee, The Story of the Roman Amphitheatre
 • Bonarek Jacek i inni, Dzieje Grecji, Kraków 2005
 • Bonner Stanley, Education in Ancient Rome: From the Elder Cato to the Younger Pliny, 2012
 • Bonner Stanley, Education in Ancient Rome: From the Elder Cato to the Younger Pliny, 2012
 • Bonner Stanley, Education in Ancient Rome: From the Elder Cato to the Younger Pliny, 2012
 • Bosworth A. B., Arrian and the Alani, “Harvard Studies in Classical Philology”, t. 81/1977
 • Botheroyd Sylvia i Paul F., Słownik mitologii celtyckiej
 • Boucher F., Historia mody, Warszawa 2003
 • Boucher Francois, Historia mody, Warszawa 2003
 • Boulton William Henry, Wieczność piramid i tragedia Pompei, Warszawa 1974
 • Bowersock G., Roman Arabia, 1983
 • Bradley Keith, Slavery and Society at Rome, 1994
 • Bradley Mark, Smell and the Ancient Senses
 • Bralewski Sławomir, Słownik cesarzy rzymskich, Poznań 2001
 • Brand Clarence Eugene, Roman Military Law
 • Bravo Benedetto, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu
 • Breeze David, The organization of the legion: the first cohort and the equites legionis, “Journal of Roman Studies” nr 59
 • Brillowski Wojciech, O kolekcjonerstwie sztuki greckiej w Rzymie u schyłku republiki i w początkach pryncypatu[w.] Kostuch Lucyna, Ryszewska Katarzyna (red.), Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce 2010
 • Bringmann Klaus, Historia Republiki Rzymskiej: Od początków do czasów Augusta, 2010
 • Brockett Oscar, Hildy Franklin J., History of the Theatre, 2002
 • Brouwe, Hendrik H. J., Bona Dea
 • Brown Peter, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa. Warszawa 1991
 • Browning Robert, Justynian i Teodora
 • Brunt, P. A., Italian Manpower 225 BC – AD 14, Oxford 1971
 • Brzeziński Tadeusz, Historia medycyny
 • Bukowski Zbigniew, Krzysztof Dąbrowski, Śladami kultur azjatyckich cz. I, Od Jerycha do Pomostu Beringa, Warszawa 1978
 • Bunson, Encyclopedia of the Roman Empire, New York 1994
 • Burton Anne, Diodorus Siculus, Book 1, 1973
 • Cameron Averil, Późne Cesarstwo Rzymskie, Warszawa 1993
 • Campbell J. B., The Emperor and the Roman Army: 31 BC – AD 235
 • Carcopino, Widowiska
 • Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, 1966
 • Carey Brian Todd, B. Allfree Joshua, Cairns John, Wojny starożytnego świata: Techniki walki, Warszawa 2008
 • Carroll Maureen, Infancy and Earliest Childhood in the Roman World: ‘A Fragment of Time’
 • Cary M., H. H. Scullard, A History of Rome: Down to the Reign of Constantine Third Edition
 • Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna I, Warszawa 1992
 • Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna II, Warszawa 1992
 • Cary Max i Scullard Hayes Howard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, Warszawa, 1992
 • Casson Lionel, Everyday Life in Ancient Rome
 • Casson Lionel, Podróże w starożytnym świecie, Wrocław 1981
 • Castiglione Laszlo, Pompeje i Herkulanum
 • Charkowska Katarzyna, Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Kraków 2010
 • Charles-Picard Gilbert, Hannibal, Warszawa 1971
 • Chrysopoulos Philip, Doping in Ancient Greece Olympic Games, 2016
 • Church Alfred J., Roman Life in the Days of Cicero
 • Ciechanowicz Jerzy, Rzym, ludzie i budowle, Warszawa 1987
 • Ciecieląg Jerzy, Poncjusz Piłat, prefekt Judei, Kraków 2003
 • Ciecieląg Jerzy, Powstanie Bar Kochby 132-135 po Chr.
 • Claridge Amanda, Rome: An Oxford Archaeological Guide, 1998
 • Clarke John R., Looking at lovemaking: constructions of sexuality in Roman art, 100 B. C.-A. D. 250., 1998
 • Connolly P., Experiments with the roman saddle, “Exercitus”, t. 2, nr 5/1988, 73
 • Connolly P., Greece and Rome at war, London 1998
 • Connolly P., van Driel-Murray C., Jenkins I., Willems W. J. H., Roman cavalry helmets in ritual hoards from the Kops Plateau at Nijmegen, “The Netherlands, Journal of Roman Military Equipment Studies”, nr 5/1994
 • Connolly Peter, Tak Żyli Ludzie – Historia Armii Rzymskiej
 • Connolly Peter, Tak żyli ludzie w Pompejach, wydanie polskie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992
 • Connolly Peter, Tak Żyli Ludzie, Historia armii rzymskiej
 • Connolly Peter, Dodge Hazel, Antyczne Miasta
 • Connoly Peter, Historia armii rzymskiej, Wrocław 1992
 • Conrad Lawrence I., The Western medical tradition, 800 BC to AD 1800
 • Conte Gian Biagio, Joseph B. Solodow, Latin Literature: A History, 1994
 • Cooper JC, Symbolic and Mythological Animals, 1992
 • Copleston Frederick, Historia filozofii, Grecja i Rzym
 • Corbeill Anthony, Nature Embodied: Gesture in Ancient Rome, 2004
 • Cornel Mettius, RzymPWN, Warszawa 1991
 • Cowan Ross, Ku chwale Rzymu. Wojownicy Imperium
 • Cowan Ross, Rzymska Sztuka Wojenna. Od 109 p.n.e. Do 313 n.e.
 • Cowan Ross, Wojny, bitwy i wojownicy rzymscy
 • Crossan J.D., Historyczny Jezus: kim był i czego nauczał, Warszawa 1997
 • Crowdy Terry, Historia szpiegostwa i agentury
 • Crowford Michael, Rzym w okresie Republiki
 • Cytowska Maria, Literatura rzymska. Okres archaiczny, Warszawa 1996
 • Cytowska Maria, Szelest Hanna, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990
 • Cytowska Maria, Szelest Hanna, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992
 • Czapski Marian, Historia konia, t. 1-3, Poznań 1874
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Candore tunicarum fulgens acies. Lniany Legion i wizerunek Samnitów w IX i X księdze Ab Urbe condita Liwiusza, „Nowy Filomata” 2/2017, s. 211-242
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Furculae Caudinae – wąwóz hańby, “Mówią Wieki”, 5/2011 (616)
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Italska święta wiosna, „Mówią Wieki” 5/2014
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Kary hańbiące w rzymskim wojsku okresu republiki, „Mówią Wieki” 10/2020
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Oskijski – starożytny język południowej Italii, „Mówią Wieki” 5/2020
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Pompeje – most do antyku, rozmowa, „Mówią Wieki” 3/2014
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Pompeje walczące. Udział Pompejów w wojnie sprzymierzeńczej i jego konsekwencje, „Przegląd Historyczny” 2008, zesz. 3, s. 349–375
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Pompeje: burzliwe dzieje miasta, “Mówią Wieki”, 4 (603), Warszawa 2010
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Przejście pod jarzmem – italsko-rzymski rytuał wojenny, „Mówią Wieki” 6/2020
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Sacramentum militare. Rzymska przysięga wojskowa, „Mówią Wieki” 11/2017
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, «Bellum Italicum». Wojna o obywatelstwo rzymskie czy o niezależność?, „Nowy Filomata” 2/2005, s. 125–137
 • Członkowska-Naumiuk Małgorzata, Korfinium – niedoszła stolica Italii, „Mówią Wieki” 7/2005
 • D’Andréa Jeanne, Ancient Herbs in the John Paul Getty Museum Gardens
 • Dalby Andrew, Food in the ancient world from A to Z, 2003
 • Daly Kathleen N., Marian Rengel, Greek and Roman Mythology A to Z, 2009
 • Dando-Collins Stephen, Legiony Cezara, Warszawa 2004
 • Dando-Collins Stephen, Machina do zabijania – XIV Legion Nerona, Warszawa 2008
 • Dando-Collins Stephen, Żołnierze Marka Antoniusz. III Legion Rzymski, Warszawa 2008
 • Dando-Collins Stephen, Żołnierze Marka Antoniusza. III Legion Galijski, Warszawa 2007
 • David Ewing Duncan, Historia kalendarza, Warszawa 2002
 • Davies Norman, Historia
 • Dawson Christopher, Tworzenie się Europy
 • Dąbrowa Edward, Rozwój i organizacja armii rzymskiej (do początku III w. n.e.), Kraków 1990
 • Delbrueck Hans, Antyczna sztuka wojenna. Republika rzymska, Oświęcim 2012
 • Demandt Alexander, Prywatne życie cesarzy rzymskich, Gdynia 1997
 • DeRose Evans Jane, The Art of Persuasion: Political Propaganda from Aeneas to Brutus, 1992
 • Dębiński , Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2008
 • Dębiński Antoni i Kuryłowicz Marek (red.), Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, 1998
 • Dębiński Antoni, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2007
 • Dillon Matthew, ‎Lynda Garland, Ancient Rome: Social and Historical Documents from the Early Republic to the Death of Augustus
 • Dixon Suzanne, The Roman Mother, 1988
 • Drinkwater John, Roman Gaul (Routledge Revivals): The Three Provinces, 58 BC-AD 260, 2014
 • Dubicki Andrzej, Wojny dackie 101-106 n.e., Zabrze 2013
 • Dunkle Roger, Gladiators: Violence and Spectacle in Ancient Rome
 • Dupuy R. E, Dupuy T. N., Historia wojskowości: starożytność – średniowiecze, Warszawa 1999
 • Durant Will, Historia cywilizacji
 • Durham David Anthony, Duma Kartaginy
 • Duval Paul-Marie, Życie codzienne w Galii w czasach pokoju rzymskiego
 • Dyck Ludwig, The Roman Barbarian Wars: The Era of Roman Conquest
 • Dziadzio Andrzej, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008
 • Effros Bonnie, Incidental Archaeologists: French Officers and the Rediscovery of Roman North Africa
 • Eilers Claude, Diplomats and Diplomacy in the Roman World, Boston 2009
 • Elliott Simon, Julius Caesar: Rome’s Greatest Warlord
 • Elliot Simon, Romans at War: The Roman Military in the Republic and Empire
 • Erdkamp Paul, A Companion to the Roman Army
 • Ermatinger James W., The World of Ancient Rome: A Daily Life Encyclopedia
 • Etienne Robert, Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971
 • Evans James Allan, Justynian i Imperium Bizantyńskie
 • Faas Patrick i Whiteside Shaun, Around the Roman Table: Food and Feasting in Ancient Rome, 2005
 • Fabiani Bożena, Wędrówki z historią w tle, Warszawa 2018
 • Fabiani Bożena, Wędrówki z historią w tle, Warszawa 2018
 • Faszcza Michał Norbert, Rzymskie inwazje na Brytanię 55-54 p.n.e.
 • Ferris Iain, The Dignity of labour. Image, Work and Identity in the Roman World
 • Fijałkowski Paweł, Seksualność, psyche, kultura. Homoerotyzm w świecie starożytnym, Warszawa 2007
 • Filipczak Paweł, Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324–361 n.e.), Łódź 2020
 • Foucault Michel, Historia seksualności, Warszawa 1995
 • Fox Robin Lane, The Classical World: An Epic History from Homer to Hadrian, 2008
 • Francese Christopher, Ancient Rome in So Many Words
 • Francese Christopher, Ancient Rome in So Many Words
 • Franco Leopoldo, Ancient Mediterranean harbours: A heritage to preserve, 1996
 • Frank Richard Cowell, Life in Ancient Rome
 • Fraser James E., The Roman Conquest of Scotland: The Battle of Mons Graupius AD 84, 2005
 • Frazer Alfred, The Roman villa, 1998
 • Frazer James George, Złota gałąź, 1962
 • Fredouille Jean-Claude, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice, 1996
 • Fredouille Jean-Claude, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice, 1996
 • Fredouille Jean-Claude, Rachet Guy, Cywilizacje śródziemnomorskie – leksykon
 • Fredrikson Paula, Jesus of Nazareth, King of the Jews, 2000
 • Frelek Ryszard, Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń 2006
 • French Roger, Ancient Natural History: Histories of Nature
 • Gabriel Richard, Scypion Afrykański Starszy. Największy wódz starożytnego Rzymu
 • Gallo Max, Cezar, Poznań 2004
 • Gallo Max, Rzymianie Tytus Męczeństwo Żydów
 • Garnsey Peter, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World: Responses to Risk and Crisis, 1989
 • Gawroński Radosław, Batawowie jako straż przyboczna dynastii julijsko-klaudyjskiej, “Meander”, nr 1/2005
 • Gawroński Radosław, Bella Germaniae libri XX i De iaculatione equesrtri Pliniusza Starszego a sposób walki kawaleri i Germanów. Próba interpretacji przekazu Tacyta (Germania 6), “Eos”, nr 85/1998
 • Gawroński Radosław, Konie w Sandałach, “Koń Polski” 4/2007
 • Gawroński Radosław, O miotaniu oszczepów z Konia, “Koń Polski” 1/2008
 • Gawroński Radosław, Was there a decurio equitum legionis? questions about the comand structure of the legionary cavalry, “Archeologia”, 58/2007
 • Gawroński Radosław, Some remarks on the origins and construction of the roman military saddle, “Archeologia”, nr 55/2004
 • Gazda Daniel, Adrianopol 378, Rzeka Frigidus 394, Warszawa 2007
 • Gazda Daniel, Armie świata antycznego. Republika rzymska i Kartagińczycy, Warszawa 2008
 • Gazda Daniel, Pola Katalaunijskie 451
 • Gazda Daniel, Wojny domowe w Imperium Rzymskim, Warszawa 2008
 • Gibbon Edward, Upadek Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie
 • Gibbon Edward, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 1975
 • Gilbreath Robert Dean, Escape from Management Hell: 12 Tales of Horror, Humor and Heroism
 • Gillmeister Andrzej, Strażnicy ksiąg sybillińskich
 • Golden Mark, Sport in the Ancient World from A to Z
 • Goldsworthy Adrian, Życie giganta, Warszawa 2019
 • Goldsworthy Adrian, Armia Rzymska na Wojnie 100 p.n.e. – 200 n.e., Oświęcim 2013
 • Goldsworthy Adrian, How Rome Fell: death of a superpower, 2009
 • Goldsworthy Adrian, Pax Romana, Poznań 2018
 • Goldsworthy Adrian, Roman Warfare
 • Goldsworthy Adrian, The Fall of Carthage. The Punic Wars 265-146 BC., London 2006
 • Goldsworthy Adrian, W imię Rzymu. Wodzowie, których zwycięstwa stworzyły rzymskie imperium wielcy historii, 2003
 • Goodman Jonathan, Ignite The Fire
 • Goodman Martin, Rome and Jerusalem: The Clash of Ancient ­Civilizations
 • Gozzini Giacosa Ilaria, A Taste of Ancient Rome, 1992
 • Grabowski Tomasz, Ptolemeusze i Rzym. Przyjaźń czy zależność, Kocewia Mała 2021
 • Graczkowski Andrzej, Armia rzymska w okresie schyłku republiki: organizacja, uzbrojenie, taktyka, 2009
 • Gradel Ittai, Emperor Worship and Roman Religion, 2002
 • Graeme Donald, Loose Cannons: 101 Myths, Mishaps and Misadventures of Military History, Osprey Publishing, 2009
 • Graeme Donald, Loose Cannons: 101 Myths, Mishaps and Misadventures of Military History, Osprey Publishing, 2009
 • Grant Michael, Gladiatorzy, 1980
 • Grant Michael, Greek and Roman Historians. Information and Misinformation
 • Grant Michael, Miasta Wezuwiusza – Pompeje i Herculanum, PIW, Warszawa 1986
 • Grant Michael, Miasta Wezuwiusza
 • Grant Michael, Mity rzymskie, Warszawa 1978
 • Grant Michael, Neron, Warszawa 2007
 • Grant Michael, The Antonines: The Roman Empire in Transition, London & New York 1994
 • Graves Robert, Ja, Klaudiusz, Katowice 2004
 • Graves Robert, Klaudiusz i Messalina, Katowice 2004
 • Griffin Miriam T., Seneca: A Philosopher in Politics, Oxford 1976
 • Griffin Miriam, Seneca: A Philosopher in Politics, Oxford 1976
 • Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990
 • Grimal Pierre, Marek Aureliusz, Warszawa 2020
 • Grimal Pierre, Miłość w starożytnym Rzymie, Warszawa 2005
 • Grünewald Thomas, Bandits in the Roman Empire. Myth and Reality
 • Grünewald Thomas, Bandits in the Roman Empire: Myth and Reality
 • Guiraud P., Rzym – życie prywatne i publiczne Rzymian, Warszawa 1896
 • Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968
 • Hadas-Lebel Mireille, Józef Flawiusz. Żyd rzymski, Warszawa 1997
 • Hammond Nicholas, Starożytna Macedonia, Warszawa 1999
 • Harris Harold Arthur, Sport in Greece and Rome
 • Harris Jonathan, Constantinople: Capital of Byzantium, Londyn 2007
 • Hartz Cornelius, My chcemy orgii!!! Jak świętowali starożytni Rzymianie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2017
 • Hays Jeffrey, Politics, corruption and taxes in ancient Rome
 • Hazel John, Who’s who in the Roman World, 2002
 • Heather Peter, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006
 • Heichelheim F. M., Supply bases for Caracalla’s parthian campaign, “Classical Philology”, t. 39, nr 2
 • Henig Martin (red.), A Handbook of Roman Art, 1983
 • Herbert Eugenia W., Iron, Gender, and Power: Rituals of Transformation in African Societies
 • Heurgon Jacques, Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punickich
 • Hickman Tom, Boskie przyrodzenie. Historia penisa
 • Hintzen-Bohlen Brigitte, Sztuka i architektura
 • Holland Richard, Neron odarty z mitów, Warszawa 2001
 • Holland Richard, Oktawian August. Ojciec chrzestny Europy, Warszawa 2019
 • Holland Tom, Juliusz Cezar kontra Rzym, Warszawa 2005
 • Holmes Richard, Wielkie bitwy i kampanie
 • Hornum Michael, Nemesis, the Roman State and the Games
 • Horowski Jan, Nowy rok w starożytnym Rzymiew: Filomata. 1934 L.56
 • Huergon J., Rzym i świat śródziemnomorski
 • Huerta de Soto Jesús, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Warszawa 2009
 • Hughes Robert, Rzym, 2013
 • Humphrey John H., Roman Circuses: Arenas for Chariot Racing, 1986
 • Hyland Ann, Equus: The horse in the roman world, London 1990
 • Hyland Ann, The roman cavalry horse and its efficient control, “Journal of Roman Military Equipment Studies”, nr 3/1992
 • Hyland Ann, Training the roman cavalry, London 1993
 • Icks Martijn, The Crimes Of Elagabalus
 • Iwaszkiewicz Piotr, Łoś Wiesław, Stępień Marek, Władcy i wodzowie starożytności. Słownik, Warszawa 1998
 • Jaczynowska Maria, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995
 • Jaczynowska Maria, Historia starożytna, 2008
 • Jaczynowska Maria, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1983
 • Jaczynowska Maria, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987
 • Johns Catherine, Dogs: History, Myth, Art
 • Johnson Paul, Historia Żydów, 1996
 • Jones Peter, Keith Sidwell, The World of Rome: An Introduction to Roman Culture, 1997
 • Jundziłł Juliusz, Rzymianie a morze
 • Jurga Robert, Machiny wojenne
 • Kalinkowski Stanisław, Anegdoty Greków i Rzymian, Warszawa 2005
 • Keaveney A., Lukullus, Warszawa 1998
 • Kempiński Andrzej, Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001
 • Keppie Lawrence, The Making of the Roman Army: From Republic to Empire, New York, 1994
 • Keppie Lawrence, The Making of the Roman Army: From Republic to Empire
 • Kęciek Krzysztof, Benewent 275 p.n.e., Warszawa 2001
 • Kęciek Krzysztof, Dzieje Kartagińczyków, Warszawa 2007
 • Kęciek Krzysztof, Kynoskyfalaj 197 p.n.e., Warszawa 2002
 • Kęciek Krzysztof, Magnezja 190 p.n.e., Warszawa 2003
 • Kęciek Krzysztof, Wojna Hannibala, Warszawa 2005
 • Knapp Robert, Invisible Romans, str. 265-289
 • Köhne Eckart, Gladiators and Caesars: The Power of Spectacle in Ancient Rome, 2000
 • Kolańczyk Kazimierz, Prawo rzymskie, Warszawa 1978
 • Kolańczyk Kazimierz, Prawo rzymskie, Warszawa 1997
 • Kolb Frank, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, Poznań 2008
 • Koloski-Ostrow O., The Archaeology of Sanitation in Roman Italy, 2015
 • Kołoczek Bartosz Jan, Lucjusz Korneliusz Sulla – wskrzesiciel republiki czy krwawy tyran? Ewolucja wizerunku dyktatora, Kraków 2013
 • Kołodko Piotr, Chłosta jako kara w rzymskim wojskowym prawie karnym[w]: Studia Prawnoustrojowe nr 7, UWM Olsztyn 2007
 • Konik Eugeniusz, Charakter kontaktów imperium rzymskiego z barbaricum środkowoeuropejskim, Lublin 1994
 • Koper Sławomir, Miłość i polityka. Kobiety świata antycznego, Warszawa 1997
 • Koper Sławomir, Życie prywatne i erotyczne w starożytnej Grecji i Rzymie, Warszawa 1998
 • Kosiarz Edmund, Bitwy morskie, Warszawa 1994
 • Kosiński Rafał, Twardowska Kamila (red.), Świat Rzymski w V wieku
 • Kosman Marceli, Na tropach bohaterów “Quo vadis”
 • Kostuch Lucyna, Ryszewska Katarzyna (red.), Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce 2010
 • Kotula Tadeusz, Septymiusz Sewerus; cesarz z Lepcis Magna, 1986
 • Krawczuk Aleksander (red.), Świat okresu cywilizacji klasycznych, Kraków 2005
 • Krawczuk Aleksander (red.), Wielka Historia Świata, tom 3
 • Krawczuk Aleksander i Ostrowski A. Janusz, Encyklopedia Historyczna ŚwiataII
 • Krawczuk Aleksander, Cesarz August, Warszawa 1973
 • Krawczuk Aleksander, Gajusz Juliusz Cezar, Warszawa 1972
 • Krawczuk Aleksander, Herod, król Judei, Warszawa 1989
 • Krawczuk Aleksander, Julian Apostata, Warszawa 1987
 • Krawczuk Aleksander, Konstantyn Wielki, Warszawa 1987
 • Krawczuk Aleksander, Kronika Rzymu i Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 1997
 • Krawczuk Aleksander, Kronika starożytnego Rzymu, Warszawa 1994
 • Krawczuk Aleksander, Mitologia Italii
 • Krawczuk Aleksander, Mitologia starożytnej Italii, Warszawa 1984
 • Krawczuk Aleksander, Mity, mędrcy, polityka, Łódź 1975
 • Krawczuk Aleksander, Neron, Warszawa 1974
 • Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzowych Rzymu, Warszawa 2001
 • Krawczuk Aleksander, Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 2004
 • Krawczuk Aleksander, Ród Konstantyna, Warszawa 1972
 • Krawczuk Aleksander, Rzym i Jerozolima, Warszawa 1996
 • Krawczuk Aleksander, Rzym, Kościół, cesarze, Warszawa 2000
 • Krawczuk Aleksander, Rzymianki, Warszawa 1992
 • Krawczuk Aleksander, Spotkania z Petroniuszem
 • Krawczuk Aleksander, Starożytność odległa i bliska, Warszawa 1980
 • Krawczuk Aleksander, Tytus i Berenika, Warszawa 1996
 • Krawczuk Aleksander, Upadek Rzymu: Księga wojen
 • Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze
 • Kubiak Zygmunt, Dzieje Greków i Rzymian
 • Kubiak Zygmunt, Literatura Greków i Rzymian
 • Kubiak Zygmunt, Mitologia Greków i Rzymian
 • Kuleczka Gerard, Studia nad rzymskim wojskowym prawem karnym
 • Kultys Julian A., Moralność a seks (w wybranych kulturach), Słupsk 1999
 • Kumaniecki Kazimierz, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989
 • Kumaniecki Kazimierz, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1969
 • Kumaniecki Kazimierz, Literatura rzymska – okres cyceroński, 1977
 • Kumaniecki Kazimierz, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977
 • Kunderewicz Cezary, Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995
 • Kunderewicz Cezary, Studia z rzymskiego prawa administracyjnego
 • Kuryłowicz Marek, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994
 • Kuryłowicz Marek, Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Warszawa 2008
 • Kuryłowicz Marek, Rzymskie prawo prywatne, Kraków 1999
 • Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam, Rzymskie prawo prywatne, Lublin 2003
 • Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2008
 • Kutzmann W., Dezercja i samowolne oddalenie się w rzymskim wojskowym prawie karnym epoki pryncypatu, “Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 4.36, 1981
 • Kwiatosiński Stanisław Zdzisław, Rzym znany i nieznany, Gorzów Wielkopolski 1991
 • Kyle Donald G., Spectacles of Death in Ancient Rome, 1998
 • Kyle Donald G., Spectacles of Death in Ancient Rome
 • Kyle Harper, Slavery in the Late Roman World, AD 275–425
 • Laes Christian, Children and Everyday Life in the Roman and Late Antique World
 • Lancaster Lynne, Building Trajan’s Column, 1999
 • Lancel Serge, Hannibal, 2001
 • Lancon Bertrand, Rome in Late Antiquity: Everyday Life and Urban Change, AD 312-609
 • Landels G., Music in Ancient Greece and Rome, 2001
 • Landels J. G., Music in Ancient Greece & Rome, 1999
 • Lander James, Roman Stone Fortifications, BAR International Series 206, 1984
 • Laurence Ray, The roads of Roman Italy: mobility and cultural change, 1999
 • Lazenby John, Pierwsza wojna punicka
 • León Vicki, Barwny półświatek starożytnego Rzymu, Warszawa 2008
 • Leszka Mirosława, Teresa Wolińska (red.), Konstantynopol: Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim, 2011
 • Lewandowski Ignacy, Historiografia rzymska
 • Lipsey Richard, Kenneth Carlaw, Clifford Bekar, Historical Record on the Control of Family Size, 2005
 • Litewski Wiesław, Rzymski proces karny
 • Litewski Wiesław, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003
 • Litewski Wiesław, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998
 • Littlewood Joy, A Commentary on Ovid’s Fasti, Book 6, 2006
 • López Ruiz José María, Tyrani i zbrodniarze. Najwięksi nikczemnicy w dziejach świata, Warszawa 2006
 • Lukian, Dialogi t. 1-3, tł. Władysław Madyda, Konstanty Boguski, 1960, 1962, 1966
 • Łapicki Borys, Prawo rzymskie, Warszawa 1948
 • Łoposzko Tadeusz, Historia społeczna republikańskiego Rzymu
 • Łoposzko Tadeusz, Starożytne bitwy morskie, Gdańsk 1992
 • Łoposzko Tadeusz, Tajemnice starożytnej żeglugi, Gdańsk 1977
 • Łoś Stanisław, Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym
 • Łuć Ireneusz A., Boni et mali milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa, Kraków 2019
 • Łuć Ireneusz, Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie, Lublin 2004
 • Machałowska Paulina, Woda jako luksus w antycznym Rzymie[w.] Kostuch Lucyna, Ryszewska Katarzyna (red.), Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce 2010
 • Maciejowski Maciej, Wojna jugurtyńska 111-105 p.n.e., Zabrze 2008
 • Madejski Paweł, Żebracy i żebractwo w starożytnym Rzymie przedchrześcijańskim[w.] Kostuch Lucyna, Ryszewska Katarzyna (red.), Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce 2010
 • Maguelonne Toussaint-Samat, A History of Food
 • Majdecki Longin, Historia ogrodów, Warszawa 1978
 • Makowiecka Elżbieta, Sztuka Rzymu
 • Malinowski Jasnusz (praca doktorska), Opieka socjalna w Starożytnym Rzymie
 • Markale Jean, Wercyngetoryks, Warszawa 1988
 • Marsden William Eric, Greek and Roman artillery: historical development
 • Marsh Madeleine, Compacts and Cosmetics: Beauty from Victorian Times to the Present Day
 • Martijn Icks, The Crimes Of Elagabalus
 • Martin Thomas R., Starożytny Rzym. Od Romulusa do Justyniana, Poznań 2014
 • Maszkin Nikołaj A., Historia Starożytnego Rzymu, Warszawa 1953
 • Matthews John, Rzym
 • Matthews Rupert, Rzym mroczny, ponury, krwawy, Warszawa 2007
 • Matyszak Philip, Rzym za pięć denarów dziennie, Warszawa 2009
 • Matyszak Philip, Wrogowie Rzymu. Od Hannibala do Attyli, króla Hunów, Warszawa 2007
 • Matyszak Philip, Wrogowie Rzymu: od Hannibala do Attyli, króla Hunów, 2007
 • McCallum Jack Edward, Military Medicine: From Ancient Times to the 21st Century
 • McKeown J. C., A Cabinet of Roman Curiosities: Strange Tales and Surprising Facts from the World’s Greatest Empire, 2010
 • McKeown J. C., A Cabinet of Roman Curiosities: Strange Tales and Surprising Facts from the World’s Greatest Empire, 2010
 • McNabb Chris, The Roman Army The Greatest War Machine of the Ancient World
 • Mielczarek Mariusz, Catafaracti and Clibanarii. Studies o the heavy armoured cavalry of the ancient world, Łódź 1993
 • Mikołajczak Aleksander Wojciech, Cezara Wojna Galijska, Wrocław 1996
 • Milczanowski Maciej, Filippi 23 X 42 p.n.e., Zabrze 2006
 • Miller James Innes, The Spice Trade of the Roman Empire
 • Miłkowski Tadeusz, Machcewicz Paweł, Historia Hiszpanii, Wrocław 2002
 • Mircea Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 2, Warszawa 1994
 • Mommsen Theodor, The Provinces of the Roman Empire
 • Mont Allen, Sarcophagus, [w:] The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, 2010
 • Moscati Sabatino, Świat Fenicjan, Warszawa 1971
 • Mousourakis George, A Legal History of Rome
 • Mrozek S., Ostatni wódz republiki: życie i działalność Lucjusza Licyniusza Lukullusa, Gdańsk 2003
 • Murawski Andrzej, Akcjum 31 p.n.e., Warszawa 2003
 • Murray John, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London, 1875
 • Murray Oswyn, Narodziny Grecji, Kraków 1993
 • Namirski Cezary, Pradzieje Balearów
 • Niczyporuk Piotr, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie
 • Niki Papavramidou, Galen on Obesity: Etiology, Effects, and Treatment
 • Norris Charles C., Gonorrhea in women: its pathology, symptomatology, diagnosis, and treatment
 • Nougier Louis Rene, Brochard Pierre, W czasach Galów
 • Nowaczyk Bernard, Kartagina 149-146 p.n.e., Warszawa 2008
 • Nowaczyk Bernard, Powstanie Spartakusa 73-71 p.n.e., Warszawa 2008
 • Olbrycht M. J., Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów 2004
 • Olbrycht M. J., Konnica wielkiego króla. Uwagi na temat taktyki jazdy irańskiej w epoce Achemenidów, [w:] Materiały Konferencji PTH, pod red. R. Kuleszy, Warszawa 2011
 • Olszaniec Szymon, Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków 1999
 • Oltean Radu, Dacia – The Roman Wars: Volume I Sarmizegetusa, 2021
 • Osuchowski Wacław, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1988
 • Osuchowski Wacław, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1971
 • Otałęga Zdzisław (red.), Encyklopedia historyczna świata. Tom II starożytność, część 1, Kraków 2000
 • Palmirski Tomasz, Reszczyński Jarosław, Prawo rzymskie. Praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu, Kraków 2004
 • Parandowski Jan, Mitologia, Londyn 1992
 • Parandowski Jan, Z antycznego świata
 • Pawlak Marcin, Aecjusz i barzbarzyńcy, Kocewia Mała, 2020
 • Peddie John, The Roman War Machine, 1994
 • Perin Patrick, Forni Pierre, Robert Pierre, W czasach królestw barbarzyńskich
 • Piechowski Jerzy, Rzym płonie, 1971
 • Piegdoń Maciej, Polityk niespełnionych ambicji, Kraków 2011
 • Piegdoń Maciej, Galia Przedalpejska
 • Pierre Miguel, Le Gall Yvon, W cesarstwie rzymskim
 • Pikulska-Robaszkiewicz A., Funkcjonariusze służb specjalnych w późnym Cesarstwie
 • Piszczek Zdzisław (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1990
 • Paul J. du Plessis (red.), New Frontiers. Law and society in the Roman world
 • Plezia Marian, Słownik łacińsko-polski. t.1-5.
 • Pudliszewski Jacek, Prywatne uroczystości nagrobne w świetle epitafiów łacińskich w okresie wczesnego cesarstwa, Gdańsk 1997
 • R.S. Broughton, Magistrates of the Roman Republic
 • Rachet Guy, Słownik cywilizacji greckiej, Katowice 2006
 • Radbill Samuel, A history of child abuse and infanticide, [w:] Suzanne K. Steinmetz i Murray A. Straus, Violence in the Family, 1974
 • Radwan-Pragłowski Janusz, Frysztacki Krzysztof, Społeczne dzieje pomocy społecznej
 • Rankov Boris, The pretorianów guard, Oxford 2002
 • Rawson Beryl, The Roman Family in Italy, 1999
 • Ray Laurence, Przewodnik po starożytności. Rzym i okolice, Warszawa 2008
 • Rice Rob S. i inni, Fighting Techniques of the Ancient World (3000 B.C. to 500 A.D.): Equipment, Combat Skills, and Tactics, 2002
 • Rives B., The Decree of Decius and the Religion of Empire
 • Robert Jean-Noël, Przewodnik po cywilizacji, Vizja Press AND IT Ltd., Warszawa 2007
 • Roberts J.M., Ilustrowana historia świata, Łódź, 1986
 • Rochala Paweł, Imperium u progu zagłady. Najazd Cymbrów i Teutonów, Warszawa 2007
 • Rochala Paweł, Las Teutoburski 9 rok n.e., Warszawa 2005
 • Rochala Paweł, Powstanie Spartakusa 73 – 71 p.n.e., Zabrze 2009
 • Rodgers Nigel, Rzymska armia. Legiony, wojny, kampanie, Warszawa 2009
 • Roger Katharine M., The Cat and the Human Imagination: Feline Images from Bast to Garfield
 • Romański Romulad, Farsalos 48 p.n.e., Warszawa 2003
 • Romański Tomasz, Alezja 52 p.n.e., Warszawa 2006
 • Rosenbaum Sabin, Who was Vegetius?
 • Roth Jonathan P., Rzymska sztuka wojenna, 2011
 • Roth Jonathan, Rzymska sztuka wojenna, 2009
 • Roth Leland M., Understanding Architecture: Its Elements, History and Meaning, 1993
 • Rouche Michel, Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów, Warszawa 2011
 • Rozwadowski Władysław, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992
 • Rupert Matthews, Rzym mroczny, ponury i krwawy
 • Rusecki Marian, Istota i geneza religii, Warszawa 1989
 • Rydzyk Agnieszka, Moda w starożytnym Rzymie
 • Rykwert Joseph, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym
 • Sadler John, Serdiville Rosie, Caesar’s Greatest Victory: The Battle of Alesia, Gaul 52 BC, 2016
 • Sadurska Anna, Archeologia starożytnego Rzymu, t.1, Od epoki królów do schyłku republiki, Warszawa 1975
 • Sadurska Anna, Archeologia starożytnego Rzymu, t.2, Okres cesarstwa, Warszawa 1980
 • Sage Michael M, The Republican Roman Army: A Sourcebook, 2008
 • Salway Benet, What’s in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D. 700
 • Salzman Michele Renee, On Roman Time: The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity
 • Sampson Gareth C., The Defeat of Rome in the East: Crassus, the Parthians, and the Disastrous Battle of Carrhae, 53 BC, 2008
 • Sartre Maurice, Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31 r.p.n.e. – 235 r.n.e.)
 • Sawyer Deborah F., Kobiety i religie w początkach naszej ery, Wrocław 1999
 • Scheidel, Walter, Demographyw W. Scheidel, I. Morris i R. Saller, The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)
 • Schiff Stacy, Kleopatra, Warszawa 2010
 • Schiff Stacy, Kleopatra, Warszawa 2010
 • Schmidt Joël, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1996
 • Schreiber Łukasz, Sulla 138-78 p.n.e., 2013
 • Scullard Howard Hayes, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, London 1981
 • ScullardH., From the Gracchi to Nero: A History of Rome 133 BC to AD 68
 • Sebesta Judith Lynn, Bonfante Larissa, The world of Roman costume, 2001
 • Sekunda Nick, Early Roman Armies, Oxford 2001
 • Sekunda Nick, Republican Roman Army 200-104 B.C., Oxford 1996
 • Sheppard Si, Wielkie Bitwy Historii. Bitwa pod Farsalos 48 p.n.e., 2010
 • Sidnell Philip, Warhorse, cavalry in ancient warfare, London 2006
 • Sieradzka A., Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa 1993
 • Sikorski Janusz, Kanny 216 p.n.e., Warszawa 1984
 • Simkins Michael, The Roman Army from Caesar to Trajan
 • Sinko Tadeusz, Literatura grecka, Kraków 1951
 • Sinko Tadeusz, Zarys historii literatury greckiej, tom II, Warszawa 1959
 • Składanek Bogdan, Historia Persji
 • Słapek Dariusz, Sport i widowiska w świecie antycznym: kompendium, Warszawa 2010
 • Smith William A., Ancient Education, 1955
 • Smith William, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology
 • Solbiati Romano, Wędrówki po starożytności: Egipt, Grecja, Rzym
 • Southern Pat, Marek Antoniusz, Warszawa 2002
 • Southern Pat, Oktawian August, Warszawa 2003
 • Southern Pat, Pompejusz Wielki, Warszawa 2004
 • Southern Patricia, Augustus
 • Southern Patricia, Historia armii rzymskiej, Wrocław 1986
 • Southworth John V., The Ancient Fleets: The Story of Naval Warfare Under Oars, 2600 B.C. – 1597 A.D.
 • Speidel Michael, The captor of Decebalus: a new inscription from Philippi, “Journal of Roman Studies” nr 60, 1970
 • Stabryła Stanisław, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław 2002
 • Steele Christy, Rome
 • Steele Philip, Clothes and Crafts in Roman Times
 • Stefoff Rebecca, Dogs
 • Stewart Susan, Cosmetics & Perfumes in the Roman World
 • Sułżycki Zbigniew, Tomasz Wołowiec, Joanna Rogozińska-Mitrut, Ewolucja systemu danin publicznych Wołowiec (red.), Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania, 2012
 • Syme Ronald, Rewolucja rzymska, Poznań 2009
 • Szeląg Tomasz, Bitwa pod Adrianopolem. 9 sierpnia 378, Zabrze 2006
 • Szeląg Tomasz, Kampanie galijskie Juliana Apostaty. Argentoratum 357
 • Szolginia Witold, Architektura, Warszawa 1992
 • Szolginia Witold, Architektura, Warszawa 1992
 • Szolginia Witold, Cuda inżynierii, Warszawa 1987
 • Szubelak Bronisław, Legionista Cezara: studium uzbrojenia, Częstochowa 1999
 • Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002
 • Szymański Mikołaj, Ab ovo. Antyk, Biblia etc., Warszawa 2004
 • Szymoszek Edward, Prawo rzymskie, Wrocław 2005
 • Ścisłowicz Łukasz, Cesarstwo Rzymskie. Ograniczona monarchia czy autokracja? Pryncypat, 2015
 • Świderkówna Anna (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982
 • Święcicka Paulina, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego: Studium prawno-historyczne
 • Święcicka-Wystrychowska Paulina, Prawo rzymskie. Repetytorium, Kraków 2004
 • Taagepera Rein, Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D, 1979
 • Taubenschlag Rafał, Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955
 • Taubenschlag Rafał, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955
 • Taubenschlag Rafał, Kozubski Włodzimierz, Historia i instytucje rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1947
 • Thomas Martin, Starożytny Rzym: Od Romulusa do Justyniana, Poznań 2014
 • Thompson Damian, The End of Time, 1996
 • Thompson Edward Arthur, Hunowie, Warszawa 2015
 • Toner J. P., Leisure and ancient Rome
 • Toner P., Popular Culture in Ancient Rome
 • Toynbee M. C., Death and Burial in the Roman World
 • Trapp M., Philosophy in the Roman Empire: Ethics, Politics and Society, 2007
 • Tucker T. G., Etymological Dictionary of Latin
 • Venning Timothy, A Chronology of the Roman Empire
 • Walker Susan, The Macella of Rome
 • Walter Burkert, John Raffan, Greek religion: archaic and classical, 1991
 • Walter Gerard, Cezar, Warszawa 1983
 • Warry John, Armie świata antycznego, Warszawa 1995
 • Warry John, Armie świata antycznego
 • Warry John, Warfare in the Classical World, Barnes & Noble Books, New York 1980
 • Watała Elwira, Wielcy zboczeńcy, Warszawa 2007
 • Wąsowicz Aleksandra, Zagospodarowanie przestrzenne antycznych miast greckich
 • Webster Graham, The Roman Imperial Army of the First and second centuries, London 1969
 • Welch Katherine E., The Roman Amphitheatre: From Its Origins to the Colosseum
 • Whetstone Harold Johnston, The Private Life of the Romans
 • Wielowiejski Jerzy, Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984
 • Wiesław Suder, Census populi. Demografia starożytnego Rzymu
 • Wilkes John, The Illyrians
 • Wilkins Alan, Roman artillery
 • William Birney, Did the monks preserve the latin classics?
 • William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London 1875
 • Williams Michael, Deforesting the Earth: From Pre-History to Global Crisis. An Abridgement, Chicago 2006
 • Winniczuk Lidia, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1983
 • Winniczuk Lidia, Mały słownik kultury antycznej: Grecja, Rzym, 1968
 • Winniczuk Lidia, Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów, 1987
 • Winniczuk Lidia, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym
 • Wipszycka Ewa, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1982
 • Witkowski Stanisław, Kleopatra, Kocewia Mała 2021
 • Wojtczak Jarosław, Bannockburn 1314
 • Wojtunik Adam, Prawo rzymskie, Kraków 1946
 • Wolski Józef, Historia Powszechna – Starożytność, Warszawa 2007
 • Wolski Józef, Kotula Tadeusz, Kunisz Andrzej, Starożytny Rzym we współczesnych badaniach, Kraków 1994
 • Wołodkiewicz Witold, Zabłocka Maria, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1995
 • Woźniak M. A., Armie starożytnej Persji. Od powstania Państwa Achemenidów do upadku Imperium Sasanidzkiego, Zabrze 2010
 • Zabłoccy Maria i Jan, Ustawa XII Tablic
 • Zabłocka Maria, Wołodkiewicz Witold, Rzymskie prawo prywatne. Instytucje
 • Zanker Paul, August i potęga obrazów, Poznań 1999
 • Zelazowski Jerzy, Człowiek z marmuru czyli dobroczynność w miastach rzymskich
 • Zieliński Tadeusz, Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej
 • Zieliński Tadeusz, Rzeczpospolita rzymska, Katowice 1989
 • Zientara Benedykt, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 2006
 • Zientara Benedykt, Historia powszechna średniowiecza
 • Ziółkowski Adam, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2000
 • Ziółkowski Adam, Historia Rzymu, Poznań 2008
 • Ziółkowski Adam, Wizja Konstantyna. Reinterpretacja, “VOX PATRUM 3″, 1984
 • Żuławski Stanisław, Pax Christiana. Od apokaliptycznych nadziei do sojuszu z Rzymem. Polityczna ewolucja chrześcijaństwa, Kraków 2016
 • Żygulski Zdzisław, Broń Starożytna: Grecja, Rzym, Galia, Germania, Warszawa 1998

Artykuły

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Aby portal mógł istnieć i się rozwijać potrzebne jest finansowe wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer. Wierzę w to, że będę mógł liczyć na szersze wsparcie, które pozwoli mi jeszcze bardziej poświęcić się mojej pracy i pasji, maksymalnie usprawniać stronę oraz ukazywać świat antycznych Rzymian w interesującej formie.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Nowości ze świata antycznego Rzymu

Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowościami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera.

Zapisz się do newslettera!

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów