Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Biografie Rzymian (Przedstawiciele kultury)

W historii starożytnego Rzymu przewinęło się mnóstwo sławnych postaci. Wiele z nich przeszło do pamięci jako okrutni tyrani, mowa tu chociażby o: Kaliguli, Neronie, czy Karakalli. Inni znowu zasłynęli jako wielcy reformatorzy: Oktawian August, Klaudiusz, Marek Aureliusz, Dioklecjan, czy Konstantyn Wielki. Nie wolno także zapominać o rzymskich wodzach, którzy ratowali niejednokrotnie państwo rzymskie przed zagładą.

Do pamięci przeszli także wielcy twórcy kultury rzymskiej, którzy w istotny sposób wpłynęli na dalszy rozwój świata. Przedstawię postaci, które zasłynęły wielkimi czynami, bądź się tylko zapisały swoimi czynami w kartach historii.

Józef Flawiusz

(37 - po 94 n.e.)

Józef Flawiusz był żydowskim historykiem, który po wyzwoleniu przez Wespazjana poświęcił się całkowicie pracy literackiej. Opisał powstanie żydowskie.

Owidiusz

(20 marca 43 p.n.e. - 17 lub 18 n.e.)

Owidiusz był jednym z największych elegików rzymskich oraz poetów epoki augustowskiej. Przyjaciel Horacego.

Tytus Liwiusz

(59 p.n.e. - 17 n.e.)

Tytus Liwiusz był głównym historykiem epoki Augusta. Jego w części zachowane dzieło "Od założenia Miasta" jest źródłem historii Rzymu.

Witruwiusz

(I wiek p.n.e.)

Witruwiusz był wielkim rzymskim architektem i inżynierem wojennym. Był konstruktorem machin wojennych. Twórca tzw. człowieka witruwiańskiego.

Propercjusz

(ok. 50 - ok. 15 p.n.e.)

Propercjusz był to poeta rzymski okresu Augusta. Pisał głównie elegie miłosne, z których najbardziej znane poświęcone zostały kobiecie imieniem Cynthia.

Horacy

(8 grudnia 65 - 27 listopada 8 p.n.e.)

Horacy był to jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich epoki augustowskiej. Działał w okresie najwspanialszego rozkwitu literatury rzymskiej, za czasów Augusta.

Gajusz Waleriusz Katullus

(ok. 84 - ok. 54 p.n.e.)

Katullus był to poeta rzymski pochodzący z Werony, należący do grupy neoteryków, jedyny ich przedstawiciel, którego utwory zachowały się w większej liczbie.

Wergiliusz

(15 października 70 - 21 września 19 p.n.e.)

Wergiliusz był wybitnym rzymskim poetą, największym epikiem swoich czasów. Autor Eneidy - eposu narodowego antycznych Rzymian.

Salustiusz

(86 - 35 p.n.e.)

Salustiusz był wielkim historiografem rzymskim. Salustiusz stał się bardzo oddanym zwolennikiem Cezara oraz ściśle związany był ze stronnictwem popularów.

Lukrecjusz

(ok. 99 - ok. 55 p.n.e.)

Lukrecjusz był to rzymski poeta i filozof. Jego dzieła, obok Katullusa oraz komediopisarzy Plauta i Terencjusza, zachowały się do naszych czasów.

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów