Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Biografie Rzymian (Przedstawiciele kultury)

W historii starożytnego Rzymu przewinęło się mnóstwo sławnych postaci. Wiele z nich przeszło do pamięci jako okrutni tyrani, mowa tu chociażby o: Kaliguli, Neronie, czy Karakalli. Inni znowu zasłynęli jako wielcy reformatorzy: Oktawian August, Klaudiusz, Marek Aureliusz, Dioklecjan, czy Konstantyn Wielki. Nie wolno także zapominać o rzymskich wodzach, którzy ratowali niejednokrotnie państwo rzymskie przed zagładą.

Do pamięci przeszli także wielcy twórcy kultury rzymskiej, którzy w istotny sposób wpłynęli na dalszy rozwój świata. Przedstawię postaci, które zasłynęły wielkimi czynami, bądź się tylko zapisały swoimi czynami w kartach historii.

Publiusz Korneliusz Tacyt

(55 - 120 n.e.)

Publiusz Korneliusz Tacyt był rzymskim historykiem; nazywany jest królem rzymskich historyków. Napisał m.in. "Annały", "Dzieje", "Roczniki" czy "Germanię".

Publiusz Korneliusz Tacyt

Pliniusz Starszy

(23 - 25 sierpnia 79 n.e.)

Pliniusz Starszy był to historyk i pisarz rzymski. Jego dziełem jest "Historia naturalna", encyklopedia, która jest kopalnią wiedzy czasów rzymskich.

Pliniusz Starszy

Józef Flawiusz

(37 - po 94 n.e.)

Józef Flawiusz był żydowskim historykiem, który po wyzwoleniu przez Wespazjana poświęcił się całkowicie pracy literackiej. Opisał powstanie żydowskie.

Józef Flawiusz

Owidiusz

(20 marca 43 p.n.e. - 17 lub 18 n.e.)

Owidiusz był jednym z największych elegików rzymskich oraz poetów epoki augustowskiej. Przyjaciel Horacego.

Owidiusz

Tytus Liwiusz

(59 p.n.e. - 17 n.e.)

Tytus Liwiusz był głównym historykiem epoki Augusta. Jego w części zachowane dzieło "Od założenia Miasta" jest źródłem historii Rzymu.

Tytus Liwiusz

Witruwiusz

(I wiek p.n.e.)

Witruwiusz był wielkim rzymskim architektem i inżynierem wojennym. Był konstruktorem machin wojennych. Twórca tzw. człowieka witruwiańskiego.

Człowiek Witruwiański, Leonardo da Vinci

Propercjusz

(ok. 50 - ok. 15 p.n.e.)

Propercjusz był to poeta rzymski okresu Augusta. Pisał głównie elegie miłosne, z których najbardziej znane poświęcone zostały kobiecie imieniem Cynthia.

Auguste Jean Baptiste Vinchon, Propercjusz i Cynthia w Tivoli

Horacy

(8 grudnia 65 - 27 listopada 8 p.n.e.)

Horacy był to jeden z najwybitniejszych liryków rzymskich epoki augustowskiej. Działał w okresie najwspanialszego rozkwitu literatury rzymskiej, za czasów Augusta.

Horacy

Gajusz Waleriusz Katullus

(ok. 84 - ok. 54 p.n.e.)

Katullus był to poeta rzymski pochodzący z Werony, należący do grupy neoteryków, jedyny ich przedstawiciel, którego utwory zachowały się w większej liczbie.

Katullus

Wergiliusz

(15 października 70 - 21 września 19 p.n.e.)

Wergiliusz był wybitnym rzymskim poetą, największym epikiem swoich czasów. Autor Eneidy - eposu narodowego antycznych Rzymian.

Wergiliusz

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów