Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Architektura)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Wynalezienie okrągłego teatru

Wynalezienie okrągłego teatru przypisuje się Kurionowi Młodszemu. Do czasów Cezara organizatorzy igrzysk korzystali z gościnności cyrków. Dopiero popierający Juliusza Cezara Kurion w 52 albo 53 roku p.n.e. postanowił zbudować i połączyć ze sobą dwa teatry, gdyż zapragnął połączenia munus – walk na śmierć – wraz z przedstawieniem teatralnym. W owym czasie teatr składał się z 2 drewnianych obrotowych scen.

Niesamowity amfiteatr Skryboniusza Kurio

Rzymska sieć wodociągowa

W antycznym porcie Arles nad Rodanem, w 2014 roku, francuscy badacze dokonali zadziwiającego odkrycia. Znaleźli tam rzymską sieć wodociągową – osiem nitek ołowianych rur ułożonych w poprzek koryta Rodanu, na głębokości 12 metrów. Każdy z odcinków rur ułożonych na dnie ma długość około 200 metrów. Odcinki te składają się z sekcji długości 3 metrów. 

Akwedukt Pont du Gard

Antyczna budowla Saepta Iulia

Antyczny budynek Saepta Iulia na Polu Marsowym było miejscem, gdzie w antycznym Rzymie obywatele oddawali głosy w tzw. komicjach trybusowych (comitia tributa), decydując o wyborach niższych urzędników (edylowie, kwestorzy)1 lub niekiedy przyjęciu praw. 

Saepta Julia na planie antycznego Rzymu (w skali 1:400), z początku IV wieku n.e., wykonanym przez francuskiego architekta Paula Bigota

Długie drogi rzymskie

Do końca II wieku n.e. (na przestrzeni 5 stuleci) rzymscy inżynierowie zbudowali ok. 48.500 mil rzymskich (71, 7 tys. km) dróg bitych. Niespełna 100 lat później inwentaryzacja sporządzona za cesarza Dioklecjana wykazała istnienie na obszarze imperium 372 dróg o łącznej długości 53.000 mil rzymskich (ponad 78, 3 tys. km).

Droga rzymska

Rzymianie pionierami systemu kanalizacji

Rzymianie byli pionierami jeśli chodzi o system kanalizacji. Jako pierwsi wykorzystywali wodę płynącą podziemiami do wyprowadzania odpadów. Uważa się, że pierwsza kanalizacja w Rzymie powstała pomiędzy 800 a 735 rokiem p.n.e. 

Cloaca Maxima

Rzymskie toalety publiczne

Toalety publiczne występowały także w antycznym Rzymie, a wzmianki o tym mamy już z II wieku p.n.e. Nie wiadomo czy intencjonalnie, czy też przypadkowo, ale toalety z czasem stały się miejscem spotkań towarzyskich.

Doły kloaczne - źródło wiedzy o Rzymianach

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów