Brutalne igrzyska

Pomimo tego, że Rzymianie z biegiem lat urządzali krwawe igrzyska na coraz większa skalę, niektórzy cesarze próbowali ukrócić rozgrywające się na arenie bestialstwo. Już na początku swego panowania Oktawian August usiłując zmienić obyczaje rzymian po rozrzutności Juliusza Cezara i wcześniej...