Czy samobójstwo w antycznym Rzymie wymagało zgody senatu?

Samobójstwo w oczach antycznych Rzymian rozpatrywane było jako prawo, które nie ciągnęło za sobą żadnych konsekwencji prawnych. Jeżeli rzymski obywatel chciał popełnić samobójstwo mógł to zrobić, poza kilkoma wyjątkami. Na samobójstwo nie mogli się zdecydować niewolnicy, żołnierze oraz osoby...