Fresk ukazujący walkę Tezeusza z Minotaurem

Rzymski fresk ukazujący mitologiczną walkę Tezeusza z Minotaurem w labiryncie. Dzieło powstało pod koniec III wieku n.e.