Gladius syna rzymskiego wojskowego

Gladius syna rzymskiego wojskowego. Obiekt datowany na II-III wiek n.e. Miecz wykonany z brązu i żelaza.