Głowa młodej atrakcyjnej kobiety

Głowa młodej atrakcyjnej kobiety o popularnej fryzurze w czasie panowania cesarza Trajana (98-117 n.e.). Obiekt pochodzi z Grecji.