Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Inne)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Niezwykle przydatne materiały przed wizytą w Pompejach, Oplontis, Boscoreale czy Stabiae

Odwiedzając Pompeje, Oplontis, Boscoreale czy Stabiae warto wyposażyć się wcześniej w odpowiednie materiały. Na stronie Parku Archeologicznego Pompeje (http://pompeiisites.org) znajdziemy mapy i pomocne materiały, które możemy przed wizytą wydrukować, a które będą nieocenioną pomocą w trakcie zwiedzania. Warto nadmienić, że materiały są regularnie aktualizowane.

Mapa Pompejów autorstwa Parku Archeologicznego Pompeje

Wespazjan Kochowski herbu Nieczuja i nawiązania do Horacego

Wespazjan Kochowski herbu Nieczuja – żołnierz, historyk i poeta. Pan Kochowski przez dziesięć lat służył w chorągwi husarskiej jako towarzysz, biorąc udział w walkach z rebelią Chmielnickiego, podczas szwedzkiego potopu i we wojnie polsko-moskiewskiej (1654–1667). Brał również udział w rokoszu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.

Wespazjan Kochowski herbu Nieczuja i nawiązania do Horacego

Marszałek Józef Piłsudski o swoich historycznych zainteresowaniach

Marszałek Józef Piłsudski o swoich historycznych zainteresowaniach: „Najwyższe wrażenie sprawiały na mnie książki opisujące byt narodów klasycznych – Greków i Rzymian. Prawdopodobnie dlatego, że były przepełnione szczegółami walk o Ojczyznę i opisami bohaterskich czynów. Oprócz tego byłem rozkochany w Napoleonie i wszystko, co się tego bohatera tyczyło, przejmowało mnie wzruszeniem i rozpalało wyobraźnię”.

Marszałek Józef Piłsudski o swoich historycznych zainteresowaniach

Scypionyks

W 1981 roku włoski paleontolog amator Giovanni Todesco odkrył szczątki nowego gatunku dinozaura z okresu wczesnej kredy. Początkowo uznał, że skamielina małego teropoda na którą natrafił musiała być szczątkami jakiegoś ptaka. Po obejrzeniu ekranizacji parku jurajskiego w 1993 roku doszedł jednak do wniosku, że może być ona szczątkami dinozaura.

Scypionyks

Antyczne odkrycia w mieście Magnice w Polsce

Pod Wrocławiem, w miejscowości Magnice, w czasie badań archeologicznych poprzedzających budowę centrum logistycznego, odkryto pozostałości dużej osady kultury przeworskiej z lat 60-tych II wieku n.e. Badania dendrochronologiczne odkrytych tam drewnianych elementów obudowy studni wskazały datę pierwszych lat panowania Marka Aureliusza (początek lat 60-tych II wieku n.e.).

Ulica Marka Aureliusza w Magnicach oraz hala, na której terenie znajdowała się niegdyś osada kultury przeworskiej

Imponująca wiedza geograficzna antycznych Greków

Wiedza geograficzna antycznych Greków była naprawdę imponująca. Już w starożytności wybitne greckie umysły uznawały teorię o kulistości Ziemi za prawdę. Co więcej, organizowano liczne wyprawy odkrywcze i gromadzono informacje, co prowadziło do rozwoju geografii jako nauki.

Rzymska mozaika ukazująca statki

Domicjan o łysieniu

Łysienie już w czasach antycznych było nieprzyjemnym problemem, z jakim musieli się mierzyć mężczyźni. Jak podaje Swetoniusz, z wypadającymi włosami radzić sobie musiał także cesarz Domicjan (panował w latach 81-96 n.e.).

Domicjan

Mapa ukazująca w sumie 11 655 osad rzymskich

Mapa ukazująca w sumie 11 655 osad, które założyli lub którymi zarządzali antyczni Rzymianie. Mapa wykonana została przez Uniwersytet Harvarda w ramach projektu DARMC PROJECT. Osady zgrupowano według trzech kategorii: pewna lokalizacja miasta (kwadrat); prawdopodobna lokalizacja (okrąg); lub możliwa lokalizacja (półokrąg).

Mapa ukazująca w sumie 11 655 osad rzymskich

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów