Kanał żeglowny dla Nikomedii

Pliniusz Młodszy rozpoczął karierę urzędniczą za cesarza Domicjana, wycofał się jednak z życia publicznego zrażony powszechnym terrorem. Powrócił do polityki za cesarza Trajana, który darzył go zaufaniem i powierzył mu namiestnictwo prowincji Bitynii i Pontu w roku 109 n.e. W tym czasie...