Karmienie piersią w czasach rzymskich

Bogate rzymskie matrony nie karmiły piersią swoich dzieci. Dla tych celów zwykle wykorzystywano niewolnice lub wyzwolenice. Soranus - grecki filozof i lekarz z II wieku n.e. - w swoim dziele De arte obsterica morbisque mulierum potwierdzał taką praktykę jako korzystną, z racji na fakt, że matka...