Liczące 1800 lat rzymskie buty

Liczące 1800 lat rzymskie buty. Znalezione w York w Anglii.