Liczący 2000 lat model rzymskiego rydwanu

Liczący 2000 lat model dwukołowego rzymskiego rydwanu - biga, zaprzężonego w dwa konie. Obiekt znajduje się w The British Museum i odkryty został w latach 90. XIX wieku na Tybrze. Do naszych czasów nie zachowała się postać woźnicy oraz jeden z koni. Jak się okazuje artefakt dał nam więcej...