Neron słynął z umiłowania do zbytku

Cesarz Neron słynął z rozpasania i umiłowania do zbytku. Jednym z jego pomysłów było zlecenie budowy sławnego "Złotego Domu" (tzw. Domus Aurea). Inwestycja ta spotykała się z ogromnymi sprzeciwami i niepopularnością Rzymian, głównie ze względu na wysokie koszty związane między innymi z...