„Parting shot”

Niekiedy ważne wydarzenie z historii antycznego Rzymu powodowało, że w języku angielskim pojawiało się sformułowanie odwołujące się do tego wydarzenia. I tak na przykład powszechne używa się stwierdzenia "parting shot", które w dosłownym znaczeniu znaczy nieprzyjemną, ciętą uwagę na odchodne...