Pięściarstwo było popularnym sportem w Rzymie

Pięściarstwo (pugilatus) było popularnym sportem w starożytnym Rzymie. W celu zabezpieczenia rąk przed uszkodzeniami owijano pięści skórzanymi rzemieniami. Z czasem stosować zaczęto twardszą skórę, która zwiększała siłę ciosu i powodowała większe uszkodzenia. Rzymianie boks zaczerpnęli z kultury...