Rzymska lampa oliwna

Rzymska lampa oliwna z ok. 75-125 n.e. w kształcie maski komicznej ukazującej niewolnika o niegodziwym oraz prześmiewczym wyrazie twarzy. Rzymskie poczucie humoru opierało się na drwinie, a w żartach posługiwano się sprośnymi i niegrzecznymi zwrotami. Pełno było też brutalności w kawałach, co...