Rzymska mozaika odkryta w Izraelu

Rzymska mozaika odkryta w Lod, w Izraelu. Datowana na IV wiek n.e.