Rzymska szklana butelka do przechowywanie drogich olejów

Rzymska szklana butelka do przechowywanie drogich olejów używanych do czyszczenia ciała i do zabiegów medycznych. I wiek p.n.e. - V n.e.