Rzymski fresk naścienny ukazujący Marsa i Wenus

Rzymski fresk naścienny ukazujący Marsa i Wenus. Obiekt datowany na I wiek n.e. Zlokalizowany w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Wyraźnie widać gest Marsa, którego łączyła - zgodnie z mitologią - zażyła relacja z boginią miłości.