Rzymski pocałunek na ozdobie

Rzymska okrągła ozdoba, ukazująca mężczyznę i kobietę w trakcie pocałunku. Obiekt datowany na I wiek n.e.