Rzymski puchar wykonany z zielonego szkła

Rzymski puchar wykonany z zielonego szkła z uchwytami. Obiekt datowany na V-VI wiek n.e. Wysokość 15, 5 cm.