Rzymskie popiersie młodego chłopca

Rzymskie popiersie młodego chłopca. Obiekt znaleziony w Egipcie i datowany na II wiek n.e.