Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Społeczeństwo)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Głosowanie w starożytnym Rzymie

Od początku rzymskiej państwowości ogromną rolę odgrywały różnego rodzaju zgromadzenia ludności. Nosiły one różne nazwy – komicja trybusowe, komicja centurialne, komicja kurialne. Ich kształt i kompetencje ewoluowały w czasie, więc nie chcę tutaj wdawać się w nadmierne szczegóły, i będę dalej nazywał je ogólnie zgromadzeniami ludowymi.

Forum Romanum

Prawo i społeczeństwo starożytnego Rzymu

Wiele istniejących dziś na świecie systemów prawnych, na przykład system prawa francuskiego, opiera się na prawie rzymskim. Prawo i porządek były nieodzowne w rządzeniu Cesarstwem Rzymskim; istniało wiele przepisów prawnych i wiele sposobów ich interpretowania. Wszystkie one zostały ujednolicone przez cesarza Hadriana w II wieku n.e. Znaczącą reformę prawa przeprowadził cesarz Justynian (panujący w latach 527-565). Jego prawo znane jest pod nazwą Kodeks Justyniański. Stało się ono podstawą prawa zachodnioeuropejskiego.

Sąd Parysa na rzymskiej mozaice

Jak mieszkano w starożytnym Rzymie? Miasta i drogi – dziedzictwo starożytności

Miasta rzymskie były starannie zaplanowane, budowano je na planie siatki ulic przecinających się pod kątem prostym. Pomysł ten Rzymianie zapożyczyli od Greków. Ulice dzieliły obszar miasta na kwartały, podobnie jak w niektórych, współczesnych miastach jak np. Nowy Jork. Wokół miasta budowano mur wyznaczający jego granicę. Miasta rzymskie były gwarne, ludne i pełne wielkich, wspaniałych budowli. W I wieku p.n.e.  Rzym liczył ponad milion mieszkańców.

Rekonstrukcja Forum Trajana

Niewolnicy w Rzymie

Utarł się pogląd, że niewolnictwo jest jedną z najciemniejszych stron rzymskiej cywilizacji. Z naszej perspektywy to zasadna opinia, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że niewolnictwo było zjawiskiem powszechnym w tamtych czasach, więc je potępiając, należałoby pewnie także uwzględnić odmienny stan rozwoju społecznego, inną mentalność ludzi itd.

Fresk z tzw. Domu Agryppy nad Tybrem w Rzymie

Łowcy posagów w cesarstwie rzymskim

Na pewno część z nas słyszała o sytuacji, w której ktoś ożenił się z kimś dla przejęcia jego majątku. Okazuje się, że taki niegodziwy sposób wzbogacenia się był praktykowany już w dawno temu, w starożytnym Rzymie. Mężczyzn, którzy dopuszczają się takich czynów, nazywa się dziś łowcami posagów. Co ciekawe, było to dość powszechne zjawisko w początkowych wiekach naszej ery.

Fragment Sarkofagu Dioscuri II poł. IV wieku n.e., Musée départemental Arles antique, Francja

Brody w starożytnym Rzymie

W starożytnej Grecji głównym typem brody była bujna pełna broda. W Sparcie jest to kwestia skomplikowana. Ogólnie mówi się, że Spartanie mieli brody bez wąsów. Jednak każde przedstawienie w sztuce tego nie potwierdza z wyjątkiem figurek, gdzie broda jest wyrzeźbiona, a wąsy nie.

Muzycy legionowi cornicines, odlew z Kolumny Trajana, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Anglia

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów