Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Społeczeństwo)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Ludzie starsi w starożytnym Rzymie

Starcy odgrywali w Rzymie ważną rolę, opartą na przywilejach danych im przez prawo rzymskie. Rzymianie zarówno krytykowali, jak i podziwiali starców. Traktowali ich indywidualnie i nie odnosząc się do całego problemu starości. Niezależnie dostrzegano problemy ze starością: demograficzny, polityczny, społeczny, a także psychologiczny i medyczny.

Popiersie starszego mężczyzny - tzw. patrycjusz Torlonia

Maski teatralne w starożytności

Jedynym antycznym źródłem informacji o maskach, które wykorzystywano w starożytności, w czasie występów teatralnych jest Juliusz Polluks, grecki naukowiec z III wieku n.e., który napisał dzieło Onomasticon. W swoim dziele wymienia on łącznie 44 różne maski komiczne, które można było użyć w czasie przedstawienia.

Mozaika rzymska ukazująca maski teatralne

Gajusz Leliusz Sapiens i reforma prawa o gruntach rolnych

Gajusz Leliusz Sapiens był rzymskim politykiem w połowie II wieku p.n.e. i przyjacielem słynnego rzymskiego wodza Scypiona Afrykańskiego Młodszego – zdobywcy Kartaginy w 146 roku p.n.e. Leliusz swój przydomek Sapiens, czyli „Mądry”, otrzymał od współczesnych za decyzję o porzuceniu propozycji przeprowadzenia reformy prawa o gruntach rolnych.

Mozaika ukazująca rzymskiego rolnika, bydło i pług

Czaszka pokonanego gladiatora

Zachowana czaszka gladiatora z widocznymi śladami po uderzeniu trójzębem. Broń ta stosowana była przez retiarusa – lekko opancerzonego wojownika, który posiadał także sieć, którą rzucał na przeciwnika, aby go skrępować. Najczęściej jego rywalem był murmillo – ciężko opancerzony piechur, który posiadał hełm oraz dużą tarczę.

Czaszka pokonanego gladiatora

Jak odchudzali się antyczni Rzymianie?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zrzucić wagę w łatwy i przyjemny sposób. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Jak się okazuje podobne problemy mieli ludzie w starożytności. Zadajmy sobie sobie pytanie: jak odchudzali się antyczni Rzymianie?

Mozaika rzymska ukazująca kobiety grające piłką

Ewolucja patronatu w późnym cesarstwie rzymskim

W społeczeństwie rzymskim powszechnym było występowanie zależności patron-klient. Najczęściej ubogi obywatel lub wyzwoleniec podporządkował się wyżej sytuowanemu Rzymianinowi, który poprzez swoją pozycję i majątek mógł działać na korzyść klienta. Klient w zamian był zapleczem i wsparciem patrona np. w czasie wyborów. Co więcej, posiadanie wielu klientów budziło szacunek i umacniało pozycję patrona w społeczeństwie. W IV wieku n.e. patronat (patrocinium) uległ jednak przeobrażeniom i relacja patron-klient zaczęła uderzać bezpośrednio w państwo.

Rzymska mozaika podłogowa

Posag w świecie rzymskim

W antycznym Rzymie niepisaną zasadą było, aby w przypadku małżeństwa panna młoda wnosiła ze sobą do związku posag (dos). Dodatkowy kapitał wnoszony mężowi miał na celu ułatwienie utrzymania rodziny (onera matrimonii) oraz zabezpieczenia żony lub dzieci w przypadku rozpadu związku (divortium). Oczywiście im większy posag ojciec panny młodej mógł zaproponować, tym większa była szansa, że mąż przyjmie rękę kobiety.

Portret zmumifikowanej kobiety

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów