Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Księgarnia rzymska (Publikacje akademickie)

Zapraszam do kupowania książek poświęconych historii antycznego Rzymu. Staram się na stronie w jak najszerszym zakresie przekazać wiedzę, którą stale uzupełniam o informacje z wielu publikacji naukowych oraz powieści historycznych.

Za pośrednictwem linku można udać się do sklepu, zamówić i zaopatrzyć się w interesujący nas egzemplarz. Dla Czytelników strony przewidziana jest specjalna 3% zniżka od zakupów, po bezpośrednim przejściu na stronę księgarni.

Hasło do rabatu: imperiumromanum

Dzięki każdemu Waszemu zamówieniu uzyskam środki, potrzebne do rozwoju portalu. Dla ułatwienia pozycje są posegregowane na kategorie.

Orozjusz i jego źródła. Wybrane zagadnienia

Robert Suski

Orozjusz i jego źródła. Wybrane zagadnienia

„(…) W tym miejscu chcę podkreślić, że moja książka nie próbuje odpowiadać na pytanie: jak było Nie zamierzam również zastanawiać się nad tym, w jaki sposób narracja Orozjusza odnosi się do rzeczywistego przebiegu wydarzeń. Stawiam sobie inne, moim zdaniem, bardziej ciekawe pytania. Podstawowe dotyczy tego, jaki sposób tworzy się skrótowe prace. Przy okazji postaram się też sprawdzić, na ile orzekania na podstawie pojedynczych urywków, cytatów, może świadczyć i niezachowanych w całości dziełach. Bardzo często na podstawie kilku zachowanych passusów budujemy opinie o dziełach, które w większości zaginęły. Zachowanie źródeł Orozjusza pozwala nam sprawdzić, jak zmienia się jego technika pracy w zależności od tego, jakim typem tekstu się posługiwał lub z jakiego powodu sięgał po konkretne źródło”
(ze wstępu)

Cena: 71,78 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta

Agata Aleksandra Kluczek

Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta

W książce przeanalizowano obecność w rzymskim mennictwie motywów dotyczących początków Rzymu (primordia) i odwołania do mitu trojańsko-rzymskiego zakreślone od Eneasza do Romulusa. Począwszy od III wieku p.n.e. po IV stulecie na monetach i medalionach starożytni emitenci umieszczali obrazy nawiązujące do postaci oraz wątków mitycznych. W książce podjęto rozważania nad atrakcyjnością treści mityczno-fundacyjnych w zmieniającej się przez stulecia rzeczywistości historycznej, dostrzegając w takim przekazie wyraz uznania dla tradycji Miasta nad Tybrem i w taki sposób wyrażaną akceptację rzymskiej tożsamości. Publikacja jest adresowana do historyków, numizmatyków oraz miłośników starożytnego Rzymu.

Cena: 119,63 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Ex nummis historia

Agata Aleksandra Kluczek

Ex nummis historia

Ex nummis historia. Szkice o obrazach numizmatycznych w badaniach nad dziejami starożytnego Rzymu.

Cena: 84,09 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Narodziny elit rzymskich (VIII-VI w. p.n.e.)

Andrzej Łoś

Andrzej Łoś, Narodziny elit rzymskich (VIII-VI w. p.n.e.)

Książka Andrzeja Łosia to obszerne studium dotyczące powstania i uformowania się elit państwa rzymskiego w pierwszej fazie jego istnienia (okres królewski), to jest w casie od połowy VIII w. przed Chr., czyli od momentu, gdy zauważalne jest „pojawienie się w materiale archeologicznym wyraźnych śladów intensyfikacji procesu narastania różnic społecznych”, po schyłek wieku VI, to jest do „wprowadzenia ustroju republikańskiego, będącego formą oligarchicznych rządów patrycjatu”.

Mamy do czynienia z pracą, która wyraziście przybliża nam tak dzieje arystokracji rzymskiej w czasach jej formowania, jak również stanowi ważny głos w dyskusji nad początkami państwa rzymskiego. Z całą pewnością nie ma odpowiednika w literaturze przedmiotu na skalę międzynarodową. Jest przy tym głosem w dyskusji nad aktualnym stanem historiografii – w szerokim znaczeniu słowa – poświęconej archaicznemu Rzymowi. Andrzej Łoś wykazał się prawdziwym mistrzostwem w poruszaniu się w gąszczu literatury i hipotez badawczych, zawsze z podkreśleniem własnego punktu widzenia, dowodzącego dogłębnego opanowania źródeł.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Katylina i tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona

Tomasz Banach

Katylina i tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona

Prawo rzymskie to nie tylko sztywne podręcznikowe formułki do wykucia na pamięć, ale także istotna część naszego dziedzictwa kulturowego. Przedstawiana publikacja jest na polskim rynku potrzebna, tym bardziej, że ujmuje ona prawo rzymskie w sposób nieszablonowy. Rozważania autora nie dotyczą bowiem znanego z podręczników okresu klasycznego prawa rzymskiego i związanej z tym okresem jurysprudencji klasycznej. Autor prezentując prawno-ekonomiczny aspekt sprzysiężenia Katyliny, stosunki obligacyjne rodzące dług analizuje w „przedklasycznych” czasach późnej republiki rzymskiej. Ponadto autor zwraca uwagę na społeczno-polityczny wymiar wydarzeń z 63 r. przed Chr., stąd nie brak tu także wątków związanych z publicznym, ustrojowym aspektem Rzymskiej Rzeczypospolitej. Ważny element rozważań autora stanowią aksjologia i zagadnienia etyczno-moralne, a więc m.in. kwestia „dobra wspólnego” w ujęciu republikańskim (utilitas rei publicae) czy konstytucyjny ład oparty na słynnych obyczajach rzymskich (mores maiorum).

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Komes Marcellin vir clarissimus. Historyk i jego dzieło

Mirosław J. Leszka, Szymon Wierzbiński

Komes Marcellin vir clarissimus. Historyk i jego dzieło

Prezentowana książka poświęcona jest piszącemu w I połowie VI w. komesowi Marcellinowi i jego Kronice, obejmującej okres od 379 do 534 r. Jest to dzieło ważne dla badaczy zajmujących się dziejami wczesnego Bizancjum. Choć Marcellin tworzył swoją Kronikę w Konstantynopolu, w środowisku, którego podstawowym językiem była greka, to napisał ją po łacinie, w swoim języku ojczystym, a mimo to narrację ogniskował wokół spraw wschodniej części cesarstwa rzymskiego i na świat patrzył w dużej mierze oczyma mieszkańca Miasta, dlatego można z pewnością uznać go za konstantynopolitańskiego pisarza.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

The Atlas of Ancient Battlefields

Johannes Kromayer, Georg Veith

The Atlas of Ancient Battlefields

Reaserch on military history, including ancient times, curently enjoys increased general interest. In the last decades of the last century and the first of this one, topographic research on ancient military history became highly popular, with detailed analyses in this field taking up countless pages.

Cena: 165,10 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Boginie powiązane z kobietami Sewerów w polityce propagandowej dynastii. (studium numizmatyczne)

Anita Smyk

Boginie powiązane z kobietami Sewerów w polityce propagandowej dynastii. (studium numizmatyczne)

Celem pracy jest analiza ikonografii i legend na monetach kobiet z dynastii Sewerów w połączeniu z boginiami rzymskiego panteonu. Na postawie zestawienia poszczególnych wyobrażeń podjęta zostanie próba określenia założeń propagandowych władców i określenia powodów doboru poszczególnych bogiń. Wprawdzie monety były wybijane w różnych prowincjach cesarstwa, lecz wydaje się właściwym ograniczenie badań do emisji centralnej mennicy w Rzymie, ponieważ to ta mennica była głównym przekazicielem treści propagandowych pożądanych przez cesarza.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Boginie powiązane z kobietami Sewerów w polityce propagandowej dynastii. (studium numizmatyczne)

Anita Smyk

Boginie powiązane z kobietami Sewerów w polityce propagandowej dynastii. (studium numizmatyczne)

Celem pracy jest analiza ikonografii i legend na monetach kobiet z dynastii Sewerów w połączeniu z boginiami rzymskiego panteonu. Na postawie zestawienia poszczególnych wyobrażeń podjęta zostanie próba określenia założeń propagandowych władców i określenia powodów doboru poszczególnych bogiń. Wprawdzie monety były wybijane w różnych prowincjach cesarstwa, lecz wydaje się właściwym ograniczenie badań do emisji centralnej mennicy w Rzymie, ponieważ to ta mennica była głównym przekazicielem treści propagandowych pożądanych przez cesarza.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów