W Lincolnshire natrafiono na szkielety z czasów rzymskich

W North Lincolnshire, niedaleko Winterton, w Anglii odkryto duże rzymskie cmentarzysko z czasów rzymskich. Na jego terenie odnaleziono ponad 60 pochówków, które datowane są na II-IV wiek n.e. Cmentarz był dobrze rozplanowany, a groby ułożone w szeregi, co dowodzi że z pewnością składano tutaj...