Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Recenzje książek o Rzymie (Teksty źródłowe)

Jeśli posiadacie jakieś recenzje lub chcielibyście się podzielić swoimi wrażeniami odnośnie jakieś pozycji, zapraszam do podsyłania mi tekstów na adres: kontakt@imperiumromanum.pl

Oczywiście nie ma żadnych większych wymagań, co do stylu oraz długości. Ważne żeby tekst był spójny, opisywał Wasze wrażenia i przedstawiał ocenę publikacji.

Recenzja: Wojna peloponeska

Tukidydes

Książka "Wojna peloponeska" autorstwa Tukidydesa to wyjątkowa antyczna publikacja, która opowiada nam, z perspektywy osoby obserwującej wydarzenia, rywalizację między Atenami a Spartą o dominację w świecie greckim, w latach 431–404 p.n.e. Książka jest kolejnym wydaniem publikacji (wcześniejsze z 1957 i 2003); tym razem wydało je wydawnictwo Czytelnik.

Wojna peloponeska

Recenzja: Myśli

Seneka

Książka "Myśli" jest zbiorem myśli i sentencji słynnego rzymskiego filozofa-stoika, pisarza i polityka Seneki Młodszego. Wyboru i tłumaczenia tekstów źródłowych podjął się profesor Stanisław Stabryła, wybitny historyk i znawca literatury łacińskiej. Pozycję wydało wydawnictwo Aletheia.

Seneka Myśli

Recenzja: O całości dziejów albo o pochodzeniu i czynach narodu rzymskiego. O pochodzeniu i czynach Gotów

Jordanes (przekład: Bartosz J. Kołoczek)

Książka o tytule "O całości dziejów albo o pochodzeniu i czynach narodu rzymskiego. O pochodzeniu i czynach Gotów" to pierwsze polskie tłumaczenie dwóch antycznych tekstów źródłowych autorstwa Jordanesa, które przetłumaczył i opatrzył komentarzem oraz wstępem Bartosz J. Kołoczek. Pozycja została wydana przez wydawnictwo Historia Iagellonica.

O całości dziejów albo o pochodzeniu i czynach narodu rzymskiego. O pochodzeniu i czynach Gotów

Recenzja: Podziękowanie dla cesarza Juliana za konsulat

Klaudiusz Mamertinus

Książka "Podziękowanie dla cesarza Juliana za konsulat" to kolejne już wydanie tekstu starożytnego w ramach serii FONTES HISTORIAE ANTIQUAE. Tym razem do rąk Czytelników oddane zostaje tłumaczenie na język polski mowy pochwalnej, jaką wygłosił Klaudiusz Mamertinus w 362 roku w senacie w Konstantynopolu, na cześć cesarza Juliana I (w jego obecności), w zamian za mianowanie go konsulem. Książka oczywiście wydana została przez Wydawnictwo Naukowe UAM.

Fontes Historiae Antiquae nr 51

Recenzja: Historia wojen

Prokopiusz z Cezarei

Książka "Historia wojen" autorstwa Prokopiusza z Cezarei jest to liczące osiem ksiąg dzieło bizantyńskiego historyka i wojskowego, w którym przedstawione zostają nam wydarzenia z lat 527-553 n.e., kiedy to Cesarstwo Bizantyńskie pod rządami Justyniana I toczyło walki na wschodzie z Persami, a na zachodzie z Wandalami i Ostrogotami. Tłumaczenie i opracowanie wydane zostało przez wydawnictwo Historia Iagellonica.

Historia wojen

Recenzja: Wyprawa Cyrusa

Ksenofont

Książka "Wyprawa Cyrusa" autorstwa antycznego pisarza i wojskowego Ksenofonta to z pewnością dzieło nietuzinkowe. Dzięki najnowszemu wydaniu Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" mamy możliwość śledzić losy Spartan i Greków, którzy po zaciągnięciu się do armii Cyrusa Młodszego są zmuszeni wrócić do ojczyzny podróżując przez olbrzymie ziemie Persów. Wydarzenia opisane zostały przez Ksenofonta, żołnierza, a potem jednego z dowódców powracającego wojska greckiego.

Wyprawa Cyrusa

Recenzja: O języku łacińskim. Tom II

Marek Terencjusz Warron

Książka "O języku łacińskim. Tom II" autorstwa Marka Terencjusza Warrona to druga część przetłumaczonego dzieła wielkiego rzymskiego pisarza i naukowca. Pozycja daje możliwość poznania zapatrywań rzymskiego autora na kwestie językowe, ale przede wszystkim jest wielką kopalnią informacji o języku łacińskim i świecie antycznym. Pozycja wydana została przez wydawnictwo Historia Iagellonica.

O języku łacińskim. Tom II

Recenzja: Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor

Gajusz Juliusz Solinus (tł. Bartosz Jan Kołoczek)

Książka "Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor" to przekład dzieła rzymskiego pisarza Gajusza Juliusza Solinusa, wykonany przez Bartosza Jana Kołoczka. Czas powstania antycznego utworu nie jest do końca pewny, jednak przyjmuje się datowanie na początek III wieku n.e.

Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor

Recenzja: Historia powszechna

Teofilakt Symokatta (tł. Anna Kotłowska, Łukasz Różycki)

Książka "Historia powszechna" autorstwa Teofilakta Symokatty jest to dzieło z przełomu VI-VII wieku, które opowiada o czasach panowania cesarza bizantyńskiego Maurycjusza (582-602). Utwór podzielony jest na osiem ksiąg, które łącznie liczą 300 stron.

Historia powszechna, Teofilakt Symokatta

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów