Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Recenzje książek o Rzymie (Teksty źródłowe)

Jeśli posiadacie jakieś recenzje lub chcielibyście się podzielić swoimi wrażeniami odnośnie jakieś pozycji, zapraszam do podsyłania mi tekstów na adres: [email protected]

Oczywiście nie ma żadnych większych wymagań, co do stylu oraz długości. Ważne żeby tekst był spójny, opisywał Wasze wrażenia i przedstawiał ocenę publikacji.

Recenzja: O języku łacińskim. Tom II

Marek Terencjusz Warron

Książka "O języku łacińskim. Tom II" autorstwa Marka Terencjusza Warrona to druga część przetłumaczonego dzieła wielkiego rzymskiego pisarza i naukowca. Pozycja daje możliwość poznania zapatrywań rzymskiego autora na kwestie językowe, ale przede wszystkim jest wielką kopalnią informacji o języku łacińskim i świecie antycznym. Pozycja wydana została przez wydawnictwo Historia Iagellonica.

Recenzja: Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor

Gajusz Juliusz Solinus (tł. Bartosz Jan Kołoczek)

Książka "Zbiór wiadomości godnych uwagi albo Polihistor" to przekład dzieła rzymskiego pisarza Gajusza Juliusza Solinusa, wykonany przez Bartosza Jana Kołoczka. Czas powstania antycznego utworu nie jest do końca pewny, jednak przyjmuje się datowanie na początek III wieku n.e.

Recenzja: Historia powszechna

Teofilakt Symokatta (tł. Anna Kotłowska, Łukasz Różycki)

Książka "Historia powszechna" autorstwa Teofilakta Symokatty jest to dzieło z przełomu VI-VII wieku, które opowiada o czasach panowania cesarza bizantyńskiego Maurycjusza (582-602). Utwór podzielony jest na osiem ksiąg, które łącznie liczą 300 stron.

Recenzja: Dzieje

Herodot (tłum. Seweryn Hammer)

"Dzieje" autorstwa antycznego greckiego pisarza Herodota, określanego już w starożytności jako "ojciec historii", to dzieło monumentalne. Autor napisał utwór w połowie V wieku p.n.e. i w dużej mierze skupił się konflikcie grecko-perskim, wokół którego prowadził rozważania na tematy polityki, geografii i kultury różnych nacji.

Recenzja: Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach

Waleriusz Maksymus (red. Ignacy Lewandowski)

Książka „Czyny i powiedzenia godne pamięci w dziewięciu księgach” jest to polski przekład antycznego dzieła pisarza Waleriusza Maksymusa Factorum et dictorum memorabilium libri novem, wykonany przez filologa klasycznego Ignacego Lewandowskiego. Książka wydana została przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a autor zadedykował swoje dzieło właśnie Uniwersytetowi, z okazji 100-lecia jego istnienia.

Recenzja: Jeorgiki Wirgilowskie do Mecenasa. Wiersz dydaktyczny o ziemiaństwie, czyli o gospodarstwie wiejskim księgi cztery

Wergiliusz (tłum. Jacek Idzi Przybylski)

„Georgiki” było to jedno z największych dzieł poety rzymskiego Wergiliusza oraz literatury okresu „augustowskiego”. Jest to poemat dydaktyczny poświęcony rolnictwu, a jego głównym celem było nawoływanie Rzymian do zajęcia się uprawą ziemi i hodowlą, które mocno ucierpiały w wyniku wojen domowych.

Recenzja: Historia sekretna

Prokopiusz z Cezarei

Książka „Historia sekretna”, autorstwa Prokopiusza z Cezarei, to opis rządów bardzo znanej cesarskiej pary – Justyniana i jego niecodziennej żony Teodory, która swego czasu władała państwem bizantyjskim (Cesarstwem Wschodniorzymskim).

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów