Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Konkursy

Średniowieczne opowieści biblijne

Do wygrania 3 egzemplarze książki „Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej”. Jest to pozycja tycząca się drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej –bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Średniowieczne opowieści biblijne

Dionizos w Rzymie

Do wygrania 3 egzemplarze książki Dionizos w Rzymie. Pozycja opowiada o greckim bogu, którego kult w Republice Rzymskiej doprowadził do pierwszych prześladowań na tle religijnych. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Danuta Musiał, Dionizos w Rzymie

W cieniu „Metus Gallicus”

Do wygrania 3 egzemplarze książki W cieniu „Metus Gallicus”. Pozycja ukazuje stosunek Republiki Rzymskiej wobec mieszkańców północnej Italii od poł. III w. do poł. II w. p.n.e. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Maciej Piegdoń, W cienu "Metus Gallicus"

Wielkie ludy historii: Grecy i Rzymianie

Do wygrania po egzemplarzu książki „Wielkie ludy historii: Grecy” oraz „Wielkie ludy historii: Rzymianie” zamachy w starożytnym Rzymie”, pozycji które wprowadzą dzieci i młodzież w interesujący antyczny świat. Książki są nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagród?

Wielkie ludy historii: Grecy i Wielkie ludy historii: Rzymianie

Florilegium

Do wygrania 2 egzemplarze książki Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Pozycja to zbiór 44 artykułów autorstwa polskich starożytników o antyku. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, pod redakcją Edwarda Dąbrowy, Tomasza Grabowskiego i Macieja Piegdonia

Within the circle

Do wygrania 2 egzemplarze książki Within the circle of ancient ideas and virtues. Pozycja angielskojęzyczna dedykowana jest Profesor Marii Dzielskiej i zawiera kilkadziesiąt artykułów badaczy polskich i zagranicznych, dotyczących różnych problemów świata antycznego i bizantyńskiego. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Within the circle of ancient ideas and virtues

Nowy Aleksander

Do wygrania 2 egzemplarze książki Nowy Aleksander. Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora. Pozycja przedstawia postać ambitnego władcy Pontu, który próbował stworzyć wielkie Imperium na wschodzie. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Nowy Aleksander. Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, Agnieszka Fulińska

Pax Romana

Do wygrania 2 egzemplarze książki Pax Romana. Ceniony historyk opowiada dzieje tworzenia Imperium Rzymskiego, wyjaśniając, jak i dlaczego Rzymianom udało się opanować tak znaczną część świata. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Pax Romana, Adrian Goldsworthy

Hannibal

Do wygrania 5 egzemplarzy książki „Hannibal. Wróg Rzymu”, pozycji która opowiada przygody wielkiego kartagińskiego wodza Hannibala. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Ben Kane, Hannibal. Wróg Rzymu

Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich

Do wygrania 2 egzemplarze książki „Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88-30 przed Chr.)”, pozycji skupiającej się na kondycji państwa rzymskiego oraz buntach w armii. Książka jest nagrodą w konkursie, którego organizatorem jest IMPERIUM ROMANUM. Co trzeba zrobić, aby móc się cieszyć z nagrody?

Bunty w późnorepublikańskich armiach rzymskich (88-30 przed Chr.), Michał Norbert Faszcza

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów