Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Artykuły (Inne)

Państwo rzymskie istniało praktycznie przez XIII wieków, będąc przez ten czas wielokrotnie czynnikiem nadającym bieg historii. Postanowiłem więc, że historię starożytnego Rzymu opowiadać będę w poszczególnych artykułach niżej zawartych, które niekoniecznie zawsze dotyczyć będą Wiecznego Miasta.

Zachęcam do podsyłania artykułów oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Rzym 2.0, czyli jak renesans odkrył starożytność na nowo

Gdy w 476 roku germański wódz Odoaker zdetronizował nieletniego cesarza Romulusa Augustusa, Cesarstwo Rzymskie w praktyce przestało istnieć. Wraz z tym wydarzeniem wiele dokonań starożytności przepadło – niektóre bezpowrotnie, inne popadły w zapomnienie na  setki lat. Dopiero z nastaniem renesansu w europejskich społecznościach przyszły na tyle poważne zmiany, iż na szerszą skalę znów zwrócono się w stronę osiągnięć dawnych Rzymian. Jakie zatem były przyczyny oraz następstwa renesansu?

Posąg Antinousa

„Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” – mechanizm z Antykithiry i kod Polibiusza

Od 30 czerwca w kinach możecie zobaczyć najnowszą część o jednej z najpopularniejszych postaci filmowych archeologów – Indianie Jonesie – w filmie „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”. Co ciekawe, pierwszy raz w tej hollywoodzkiej produkcji historycznej poruszony został wątek starożytnego Rzymu, który mnie szczególnie interesuje. Dlatego, niniejszy artykuł poświęcony będzie porównaniu interpretacji, stworzonej na potrzeby filmu przez scenarzystów, historii mechanizmu z Antykithiry, z tym co możemy znaleźć w źródłach historycznych lub najnowszych badaniach archeologów.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Rekonstrukcja rzymskiego legionisty w filmach o tematyce biblijnej

Jednym z bardziej znanych wydarzeń w historii ludzkości, jest bez wątpienia ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa na początku lat trzydziestych I wieku n.e. Z tego powodu wraz z rozwojem kinematografii, powstało wiele dzieł mających ukazać życie Chrystusa: jego narodziny, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie. W większości  tych dzieł ukazani są żołnierze rzymscy, a konkretnie – legioniści, którzy przez większość czasu występują jedynie jako tło.

Testudo

Ślady po obecności antycznych Rzymian na Ukrainie

Na Ukrainie znaleźć możemy pozostałości po obecności antycznych Rzymian, jak i dowody na zażyłe kontakty handlowe z ludami zamieszkującymi stepy ukraińskie – Sarmatów czy Scytów. Jednym z najbardziej obfitych w rzymskie znaleziska jest Półwysep Krymski.

Pozostałości po rzymskim obozie w Charaks

Geneza i rozwój teologii zwycięstwa w starożytnym Rzymie

Wojna należy do najbardziej radykalnych działań, jaką może podjąć społeczność ludzka. Wśród dawnych społeczeństw tego typu zachowania były najczęściej postrzegane w kontekście religijno-magicznym. Ludzie przebłagiwali bogów przed rozpoczęciem konfliktu, a późniejsze zwycięstwa czy też porażki przypisywano ich bezpośredniej interwencji. Nie inaczej funkcjonowały społeczeństwa starożytnych Greków i Rzymian.

Fresk z Pompejów przedstawiający boginie Wiktorię

Biblioteki publiczne w świecie rzymskim

Słowo „bibliotek” (gr. βιβλιοθήκη, pochodzące od greckich wyrazów βιβλίον i θήκη, kolejno tłumaczonych jako książka i zbiornik) funkcjonuje w języku polskim jako nazwa na liczny księgozbiór, zarówno o charakterze prywatnym, będącym dziełem samodzielnego kolekcjonera, jak i publicznym, w postaci państwowej instytucji z wolnym dostępem do zbioru, który regulują określone dla danej placówki zasady. Ta XX-wieczna definicja znacząco odbiega od sposobu funkcjonowania bibliotek i pojmowania ich idei w okresie istnienia starożytnego Rzymu.

Ruiny Biblioteki Celsusa w Efezie

Reklama w starożytnym Rzymie

We współczesnym świecie reklama towarzyszy nam na każdym kroku. Może dotyczyć wszelkich przejawów ludzkiej aktywności: handlu, polityki, sztuki etc. Chęć promowania własnych wytworów czy też osoby wydaje się wpisana w naturę ludzką. Nie inaczej było w starożytnym Rzymie. Jednakże środki służące rozpowszechnianiu reklamy znacznie różniły się od tych, które znamy dzisiaj.

Garum Skaurusa

Propaganda monetarna cesarza Domicjana

Panowanie Domicjana (81–96) jest ciekawym i jednocześnie kontrowersyjnym okresem w historii cesarstwa rzymskiego. Pisarze wywodzący się z kręgów senatorskich opisali cesarza jako sprawującego władzę w sposób okrutny i autorytarny.

Jedna z pierwszych monet z nową tytulaturą cesarza Domicjana. Będzie stałym elementem jego mennictwa aż do końca panowania, czyli do roku 96

Czy w starożytnym Rzymie istniała klasa średnia?

Takie pytanie już na wstępie przysparza nam pewien kłopot. Starożytni terminu „klasa średnia” oczywiście nie znali, co nie oznacza, że nie istniała grupa społeczna usytuowana pomiędzy społeczną elitą a miejską biedotą. Jej zdefiniowanie nie jest jednak łatwe.

Sprzedawca masek, Cesare Mariani

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów