Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Sentencje łacińskie

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V

A

Ab alio expectes, alteri quod feceris

 • Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Ab equis ad asinos

 • Z deszczu pod rynnę (dosłownie „z koni na osły”)

Ab hodierno

 • Od dziś

Ab Iove principium

 • Zaczynamy od najważniejszego (dosłownie „Od Jowisza początek”)
 • opis: sformułowanie w jednej z eklog Wergiliusza

Ab oriente lux

 • Światło ze wschodu

Ab ovo

 • Od początku (dosłownie „od jajka”)

Ab ovo usque ad mala

 • Od początku do końca (dosłownie „od jaj do jabłek”)

Absens carens

 • Nieobecny traci
 • opis: sentencja łacińska

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat

 • Jakby z nieobecnym się spierał, kto z pijanym się kłóci
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae, V.4

Ab Urbe condita

 • Od założenia Miasta

Abusus non tollit usum

 • Nadużycie nie znosi prawa do właściwego użycia
 • opis: paremia prawnicza

Accipis, ut taceas

 • Płacą ci za to, abyś milczał
 • Marcjalis (ok. 40 – ok. 102-104 n.e) – poeta rzymski
 • źródło: Marcjalis, Epigramy, 1, 95

Accusare nemo se debet

 • Nikt nie musi oskarżać siebie samego
 • opis: paremia prawnicza

Actus hominis, non dignitas iudicetur

 • Sądzone będą czyny ludzkie, nie godności (stanowiska)
 • Minucjusz Feliks (II-III wiek n.e.) – pisarz rzymski, chrześcijanin

Ad augusta per angusta

 • Do wielkich osiągnięć przez trudności
 • opis: dosłownie „do wielkiego przez wąskie”

Ad futuram rei memoriam

 • Na przyszłą rzeczy pamiątkę

Ad Kalendas Graecas

 • Na greckie Kalendy
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • opis: w kalendarzu greckim (który, nota bene, był mocno zróżnicowany w zależności od polis) nie było charakterystycznych rzymskich wyszczególnień: Kalend, Non i Idów. August, kiedy powątpiewał aby dłużnik spłacił zaciągnięty dług, mawiał, że zapłaci na greckie kalendy, a więc „na święty Nigdy” – w greckim kalendarzu kalendy nie występowały.
 • źródło: Swetoniusz, Boski August 87

Ad multos annos

 • Wielu lat życia

Ad patres

 • Na tamten świat (dosłownie „do ojców”)

Ad perpetuam rei memoriam

 • Na wieczną rzeczy pamiątkę
 • opis: sentencja łacińska

Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus

 • Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Officiis, I 114

Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum

 • Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny
 • opis: sentencja łacińska

Adversus stímulum calcitrare

 • Głową muru nie przebijesz
 • opis: łacińska maksyma

Ad rem

 • Do rzeczy

Aegroto dum anima est, spes esse dicitur

 • Dopóki chory oddycha, jest nadzieja
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Atticum, 9.10.3

Aequitas sequitur legem

 • Sprawiedliwość idzie za prawem
 • opis: paremia prawnicza

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra

 • Cudze winy mamy na oku, własne za plecami
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Alea iacta est

 • Kości zostały rzucone
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • opis: wiersz Menandra rzekomo powtórzony przez Cezara podczas przekraczaniu Rubikonu. Cezar słowa te miał wypowiedzieć po grecku.
 • źródło: Swetoniusz, Juliusz Cezar, 32

Alitur vitium vivitque tegendo

 • Wada żywi się i wzrasta w ukryciu
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Georgiki, III 454

Aliena nobis, nostra plus aliis placent

 • Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym
 • opis: sentencja łacińska

Alii sementem faciunt, alii metunt

 • Kto inny sieje, kto inny zbiera
 • opis: sentencja łacińska

Alter alterum docet

 • Jeden uczy drugiego
 • opis: sentencja łacińska

Alter ego

 • opis: osoba, która wyraża czyjeś myśli, poglądy, wspomnienia

Ama nos et vale

 • Kochaj nas i żegnaj
 • opis: sentencja łacińska

Amantium irae amoris integratio

 • Gniewy kochanków są spoiwem miłości, kłótnie kochanków umacniają ich miłość
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Andria, Akt III, scena 3, linia 23

Amare humanum est, humanum ignoscere est

 • Rzeczą ludzką jest kochać, rzeczą ludzką jest przebaczać
 • opis: sentencja łacińska

Amicos res secundae parant, res adversae probant

 • Rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół, niepomyślne sprawdzają
 • opis: sentencja łacińska

Amici, diem perdidi

 • Przyjaciele, straciłem dzień
 • Tytus (39-81 n.e.) – cesarz rzymski w latach 79-81 n.e.
 • opis: cesarz, gdy uświadomił sobie, że nie zrobił nic dobrego przez cały dzień
 • źródło: Swetoniusz,  Boski Tytus, 8.315

Amicus certus in re incerta cernitur

 • Przyjaciel pewny w rzeczy niepewnej jest dostrzegany
 • opis: zaczerpnięta jest z bajki Ezopa zatytułowanej „Podróżni i niedźwiedź”
 • źródło: Cyceron, Leliusz, 17.64

Amicus optima vitae possessio

 • Przyjaciel to największy skarb w życiu

Amicum proba, probatum ama

 • Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj
 • Platon (427 – 347 p.n.e.) – grecki filozof

Amicus verus rara avis est

 • Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem
 • opis: w sensie rzadko się zdarza

Amor caecus est

 • Miłość jest ślepa
 • Teokryt (ok. 310 – ok. 250 p.n.e.) – grecki poeta

Amor vincit omnia

 • Miłość zwycięża wszystko
 • opis: sentencja łacińska

Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae

 • Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu
 • opis: sentencja łacińska

Aanima vilis

 • Nędzna dusza; podła istota
 • opis: sentencja łacińska

Animus aeger semper errat

 • Chory umysł zawsze błądzi
 • opis: sentencja łacińska

Ante pilos sapis

 • Jajko chce być mądrzejsze od kury (dosłownie „mądrzysz się przed owłosieniem”)

Apage, Satanas

 • Odejdź, Szatanie

A pedibus usque ad caput

 • Całkowicie, od stóp do głów

Aquila non captat muscas

 • Orzeł nie chwyta much
 • opis: sentencja łacińska

Aquilam volare doces?

 • Uczysz orła latać?
 • opis: sentencja łacińska

Arbiter elegantiarum

 • Znawca dobrego smaku, esteta
 • opis: sentencja łacińska

Arcus nimium tensus rumpitur

 • Łuk zbytnio naciągnięty pęka
 • opis: każdy ma swój próg wytrzymałości

Ardua prima via est

 • Pierwsza droga jest stroma
 • opis: sentencja łacińska

Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt

 • Dowody należy nie liczyć, a ważyć
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, O powinnościach 2, 22, 79

Aristoteles non semper Aristoteles

 • Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem

Arrectis auribus

 • Z nastawionymi uszami

Ars gratia artis

 • Sztuka dla sztuki

Ars amandi

 • Sztuka kochania

Ars longa, vita brevis

 • Sztuka długa, życie krótkie
 • opis: aforyzm Hipokratesa z Kos,  przetłumaczony z greki, mówiący, iż życie jest zbyt krótkie, by zgłębić w pełni sztukę

Ars auro gemmisque prior

 • Sztuka cenniejsza od złota i drogich kamieni
 • opis: sentencja łacińska

Ars non habet osorem nisi ignorantem

 • Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów
 • opis: sentencja łacińska

Arte et Marte

 • Sztuką i orężem

Artificem commendat opus

 • Dzieło zachwala mistrza
 • opis: sentencja łacińska

Asinus ad lyram

 • Osioł przy lutni
 • opis: kompletnie niepasujący

Asinus asino pulcherrimus

 • Osioł osłu najpiękniejszy
 • opis: sentencja łacińska

Asinus asinorum in saecula saeculorum

 • Osioł nad osłami na wieki wieków
 • opis: dosłownie „osioł do kwadratu, wyjątkowy głupiec

Asinus asinum fricat

 • Osioł osła liże
 • opis: o pochlebstwach
 • źródło: Cyceron, De Amicitia

Asinus in tegulis

 • Osioł na dachu
 • opis: niedorzeczna sytuacja i która może się skończyć katastrofą
 • źródło: Petroniusz, Satyrikon

Assidue addiscens ad senium venio

 • Nieprzerwanie ucząc się, dochodzę ku starości
 • opis: według Platona słowa Solona – greckiego męża stanu

A tuo Lare incipe

 • Zaczynaj od siebie (dosłownie „zaczynaj od własnych larów”)

Audaces fortuna iuvat

 • Odważnych szczęście wspiera
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, X, 284

Audi multa, dic pauca!

 • Słuchaj dużo, mów mało!
 • opis: sentencja łacińska

Audi, vide, sile!

 • Słuchaj, patrz, milcz!
 • opis: sentencja łacińska

Audaces fortuna iuvat

 • Śmiałym szczęście sprzyja
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, X.284

Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus

 • Trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama Wenus
 • Tibullus (ok. 54-19 p.n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Tibullus, Corpus Tibullianum 1, 2, 16

Auditur et altera pars

 • Niech będzie wysłuchana i druga strona
 • opis: paremia prawnicza

Audiatur et altera pars

 • Niech i druga strona będzie wysłuchana
 • opis: paremia prawnicza

Audi multa, dic pauca

 • Słuchaj dużo, mów niewiele
 • opis: sentencja łacińska

Audi, vide, tace, si vis vivere in pace

 • Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju
 • opis: sentencja łacińska

Aurea dicta

 • Złote słowa

Aurea mediocritas

 • Złoty środek

Aures multorum veritati clausae sunt

 • Uszy wielu są zamknięte na prawdę
 • opis: sentencja łacińska

Auri sacra fames

 • Przeklęta żądza złota
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, III, 57

Aut amat, out odit mulier, nil est tertium

 • Kobieta, albo kocha, albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae

Aut bibat, aut abeat!

 • Niech albo pije, albo wychodzi!
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, V, 41

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae

 • Poeci pragną przynosić pożytek lub przyjemność
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ars Poetica, 333

Ave, Caesar, morituri te salutant

 • Witaj Cezarze, mający umrzeć pozdrawiają cię
 • opis: słowa, którymi gladiatorzy rzymscy pozdrowili cesarza Klaudiusza przed bitwą morską. Co ciekawe, nie ma więcej przekazów, by taki zwrot był powszechnie stosowany
 • źródło: Swetoniusz, Boski Klaudiusz, 21

B

Balbus melius balbi verba cognoscit

 • Jąkała jąkałę lepiej zrozumie
 • opis: sentencja łacińska

Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam feciunt balnea, vina, venus

 • Kąpiele, wino i miłość niszczą nasze ciała, lecz to one sprawiają, że żyjemy!
 • opis: epitafium na nagrobku niejakiego Tyberiusza Klaudiusza Secundusa, który przeżył 52 lata, zadedykowane przez partnera/kę Merope

Barba crescit, caput nescit

 • Broda rośnie, rozumu nie przybywa
 • opis: sentencja łacińska

Barba non facit philosophum

 • Broda nie czyni filozofem
 • Gelliusz (II wiek n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Gelliusz, Noce Attyckie, IX, 2, 1–7

Barbam video, sed philosophum non video

 • Brodę widzę, ale filozofa nie widzę
 • opis: sentencja łacińska

Beata est vita non quae secundum voluptatem est sed secundum naturam

 • Szczęśliwe życie – to nie jest życie stosujące się do wymogów rozkoszy, lecz życie przebiegające zgodnie z naturą
 • opis: sentencja łacińska

Beate vivere est honeste vivere

 • Żyć szczęśliwie jest żyć uczciwie
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Finibus Bonorum Et Malorum, III.8

Beatius est magis dare quam accipere

 • Przyjemniej jest dawać niż przyjmować

Beatus, qui prodest, quibus potest

 • Szczęśliwy jest ten, który pomaga, komu może
 • opis: sentencja łacińska

Beatus, qui tenet

 • Szczęśliwy, kto posiada
 • opis: sentencja łacińska

Bella res est morte sua mori

 • Piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales, VII

Belli causae [stant]

 • Przyczyny wojny [są mocne]
 • opis: sentencja łacińska

Bellum nec timendum, nec provocandum

 • Nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować
 • Pliniusz Młodszy (61 – ok. 113 n.e.) – prawnik, urzędnik rzymski
 • źródło: Pliniusz Młodszy, List do Trajana

Bellum omnium contra omnes

 • Wojna wszystkich przeciw wszystkim
 • opis: sentencja łacińska

Bellum, pax rursum…[in amore]

 • Wojna – za chwilę znowu pokój… [w miłości]
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Satyry, III.267

Belua multorum capitum

 • Potwór o wielu głowach
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: o rozgniewanym tłumie.
 • źródło: Horacy, Epodes I, 1, 76

Nam si curent, bene bonis sit, male malis

 • [gdyby bogowie] interesowali się losem ludzi, byłoby dobrze dobrym, źle złym
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De natura deorum, 3.32.79

Bene dignoscitur, bene curatur

 • Dobrze rozpoznane, dobrze leczone
 • opis: sentencja łacińska

Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit

 • Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach
 • opis: sentencja łacińska

Bene olet, qui nihil oletNam si curent, bene bonis sit, male malis, quod nunc abest

 • Dobrze pachnie, kto niczym nie pachnie
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Att. II, 1, 1

Bene tibi!

 • Dobrze tobie! (pozdrowienie)

Bene vale!

 • Miej się dobrze!
 • opis: powiedzenie rzymskie

Bis dat, qui cito dat

 • Dwa razy daje, kto szybko daje
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae 6

Bona diagnosis, bona curatio

 • Dobre rozpoznanie, dobre leczenie
 • opis: sentencja łacińska

Bona mors est homini, vitae quae exstinguit mala

 • Dobra dla człowieka jest śmierć, która gasi nieszczęścia życia
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae

 • Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo
 • opis: sentencja łacińska

Bonum est, quod omnes appetunt

 • Dobro jest tym, czego wszyscy pragną
 • opis: sentencja łacińska

Bonum ex malo non fit

 • Dobro nie rodzi się ze zła
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Ad Lucilium Epistulae Morales, LXXXVII, 22

Bonum vinum laetificat cor hominis

 • Dobre wino raduje serce człowieka
 • opis: sentencja łacińska

Bos lassus fortius figit pedem

 • Zmęczony wół pewniej stawia nogę
 • opis: sentencja łacińska

C

Cacactum non est pictum

 • Nafajdane to nie namalowane
 • opis: sentencja łacińska

Cadit quaestio

 • Sprawa upadła
 • opis: sentencja łacińska

Caeca est invidia

 • Zazdrość jest ślepa
 • opis: sentencja łacińska

Cael ipsum petimus [stultita]…

 • Głupotą sięgamy do niebios [zenitu]…
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Carminum I.4

Caesar ad Rubiconem

 • Cezar nad Rubikonem

Caesar citra Rubiconem

 • Cezar przekroczył Rubikon

Caesar non supra grammaticos

 • Cesarz nie [stoi] wyżej od gramatyków
 • źródło: Kajusz Dion, Historia rzymska 57, 17

Caesarem stantem mori decet

 • Cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc
 • opis: ponoć ostatnie słowa Wespazjana przed śmiercią
 • źródło: Swetoniusz, Wespazjan 24

Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser

 • Nieszczęsna (narażona na klęski) jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales ad Lucilium 98.1.1

Calcat iacentem vulgus…

 • Tłum kopie leżącego…
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Octavia 454-455

Calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium

 • Łysina to nie ułomność, lecz oznaka mądrości
 • opis: sentencja łacińska

Camelum videbis saltantem

 • Zobacz tańczącego wielbłąda
 • opis: inaczej „usłysz bujdy”

Canis timidus vehementius latrat quam mordet

 • Pies,  który się boi,  gwałtowniej ujada niż gryzie
 • Kurcjusz Rufus (I wiek n.e.) – polityk i pisarz rzymski
 • źródło: Kurcjusz Rufus, Historiae Alexandri Magni Macedonis 7, 4, 16

Carpe diem

 • Chwytaj dzień
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ody, I, 11, 8

Carpe diem quam minimum credula postero

 • Chwytaj dzień (korzystaj z chwili),  jak najmniej ufając przyszłości
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ody, I, 11, 8

Carta non erubescit

 • Papier się nie rumieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: papier jest cierpliwy
 • źródło: Cyceron, Epistulae ad familiares, 5, 12, 1

Carthaginem delendam esse censeo

 • Sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć

Carum est, quod rarum est

 • Cenne jest to, co rzadkie
 • opis: sentencja łacińska

Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

 • Strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę

Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat

 • Niech konsulowie strzegą,  żeby państwo nie doznało jakiegoś uszczerbku
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, In Catilinam 1, 4

Cedant arma togae

 • Niech oręż ustąpi przed togą
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, O powinnościach

Cernutur in agendo virutes

 • W działaniu rozpoznajemy cnoty

Certum est, quia impossibile est

 • Jest pewne,  ponieważ jest niemożliwe
 • Tertulian (ok.155 – 240 n.e.) – teolog rzymski, gorliwy wyznawca chrześcijaństwa
 • źródło: Tertulian, De Carne Christi, 5

Ceterum censeo Karthaginem esse delendam

 • A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć
 • opis: słowa jakie wygłaszał Katon Starszy pod koniec swoich mów w Senacie. Miały one na celu zachęcanie Rzymian do ostatecznego zniszczenia Kartaginy
 • źródło: Plutarch z Cheronei, Katon Straszy

Cibi condimentum est fames

 • Głód jest przyprawą dla każdego posiłku
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De finibus bonorum et malorum, 2.90.10

Cinis et manes et fabula fies

 • Popiołem i cieniem,  i wspomnieniem się staniesz
 • Persjusz (34 – 62 n.e.) – poeta i satyryk rzymski
 • źródło: Persjusz,  Satyry V, 151

Civium concordia murus urbium

 • Zgoda obywateli murem miast
 • opis: sentencja łacińska, której różne formy możemy znaleźć w dziełach Tytusa Liwiusza czy Salustiusza

Clara non sunt interpretanda

 • Nie dokonuje się wykładni tego, co jasne
 • opis: paremia prawnicza

Clara pacta claros faciunt amicos

 • Jasne układy tworzą wiernych przyjaciół
 • opis: sentencja łacińska

Clavus clavo pellitur

 • Gwóźdź wybija się gwoździem
 • opis: sentencja łacińska

Cogitationis poenam nemo patitur

 • Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli
 • opis: sentencja łacińska

Cogitationum poenam nemo luit

 • Nikt nie cierpiał za karę myślenia
 • opis: sentencja łacińska

Cognosce te ipsum

 • Poznaj samego siebie
 • opis: maksyma wyryta po grecku na frontonie świątyni Apollina w Delfach, głoszona potem przez filozofa Sokratesa; tutaj zapisana w łacinie
 • źródło: Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, 10.24

Comedamus et bibamus cras enim moriemur

 • Jedzmy i pijmy,  wszak jutro pomrzemy
 • opis: sentencja łacińska

Concordia civium murus urbium

 • Zgoda mieszkańców murem miasta
 • opis: sentencja łacińska

Concordia domi, foris pax

 • Zgoda w domu,  pokój na zewnątrz

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur

 • W zgodzie małe rzeczy wyrastają, w niezgodzie największe rzeczy rozpadają się
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Bellum Iugurthinum, 10, 6

Confessio est regina probationum

 • Przyznanie się jest królową dowodów
 • opis: paremia prawnicza

Coniugium sine prole est quasi dies sine sole

 • Małżeństwo bez dzieci jest jak dzień bez Słońca
 • opis: sentencja łacińska

Conquiescat in pace

 • Niech odpoczywa w pokoju
 • opis: zwrot łaciński

Conscientia mille testes est

 • Sumienie jest tysiącem świadków

Consensus facit legem

 • Zgoda tworzy prawo
 • opis: paremia prawnicza

Consuetudinis vis magna est

 • Wielka jest siła przyzwyczajenia
 • opis: sentencja łacińska

Consuetudo altera natura est

 • Przyzwyczajenie jest drugą naturą
 • opis: sentencja łacińska

Consuetudo est altera natura

 • Przyzwyczajenie jest drugą naturą
 • opis: sentencja łacińska

Consuetudo est optima legum interpres

 • Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw

Contra facta non valent argumenta

 • Wobec faktów argumenty muszą ustąpić
 • opis: paremia prawnicza

Contra spem spero

 • Wbrew obawom mam nadzieję

Contra vim mortis non est medicamen in hortis

 • Przeciwko sile śmierci nie ma lekarstwa w ogrodach
 • opis: sentencja łacińska

Contra vim non valet ius

 • Prawo jest bezsilne wobec przemocy
 • opis: paremia prawnicza

Conveniens homini est hominem servare voluptas

 • Godną człowieka rozkoszą jest baczyć na drugiego człowieka
 • opis: sentencja łacińska

Cornix cornici numquam confodit ocellum

 • Kruk krukowi oka nie wykole
 • opis: sentencja łacińska

Crede, quod habes, et habes

 • Wierz, że masz, a będziesz miał
 • opis: sentencja łacińska

Credo, quia absurdum

 • Wierzę, bo to jest niedorzeczność
 • Tertulian (ok.155 – 240 n.e.) – teolog rzymski, gorliwy wyznawca chrześcijaństwa
 • źródło: Tertulian, De Carne Christi

Crescit sub pondere virtus

 • Prześladowana cnota wzrasta
 • opis: sentencja łacińska

Crescunt anni, decrescunt vires

 • Przybywa lat, ubywa sił
 • opis: sentencja łacińska

Cucullus non facit monachum

 • Kaptur nie czyni mnicha

Cui bono?

 • Na czyją korzyść?

Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare

 • Każdy człowiek może zbłądzić, [a] uparcie trwać przy błędzie tylko głupi
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales VI, 57, 12

Culpam poena premit comes

 • Winie depcze po piętach kara
 • opis: sentencja łacińska

Cultus addit hominibus auctoritatem

 • Kultura dodaje ludziom powagi
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii w
 • źródło: Kwintylian, De Institutione Oratoria, Libri Duodecim, 8

Cultus domesticus

 • Troska o dom
 • opis: sentencja łacińska

Cum debita reverentia

 • Z należnym poważaniem
 • opis: sentencja łacińska

Cum grano salis

 • Z odrobiną sceptycyzmu (dosł. z ziarnem soli)
 • opis: cytat sparafrazowany z Historii naturalnej Pliniusza Starszego

Cum plenus venter, numquam studet ille libenter

 • Pełny brzuch nie uczy się chętnie
 • opis: sentencja łacińska

Cum recte vivis, ne cures verba malorum

 • Skoro uczciwie żyjesz,  nie dbaj o słowa złych ludzi
 • Katon Młodszy (95 – 46 p.n.e.) – rzymski polityk i filozof-stoik, żyjący w zgodzie z prawością i uczciwością

Cum tacent, clamant.

 • Milcząc, krzyczą
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: w znaczeniu milczenie jest wymowniejsze od mowy
 • źródło: Cyceron, Przeciw Katylinie

Cuneus cuneum trudit

 • Klin wybija się klinem
 • opis: sentencja łacińska

Cupida sum vocem tuam audienti

 • Jestem żądna słuchania twego głosu
 • opis: sentencja łacińska

Cura fugit multo diluiturque mero

 • Troska znika i rozpuszcza się w obfitym winie
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Ars amatoria, I.239

D

Da daxtram misero…

 • Podaj prawicę nieszczęsnemu…

Da locum melioribus

 • Ustąp miejsca lepszym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 238

Da mihi aliquid potum

 • Daj mi coś do picia

Da mihi factum, dabo tibi ius

 • Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo
 • opis: paremia prawnicza

Dabit deus his quoquo finem, [malis]

 • Bóg i tym (nieszczęściom) położy kres

Damnant, quod non intellegunt

 • Nienawidzą, ponieważ nierozumieją
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii w
 • źródło: Kwintylian, De Institutione Oratoria, X, 1, 26

Dare est docere reddere

 • Dawać znaczy uczyć odwzajemniania
 • opis: sentencja łacińska

Dat bene, dat multum, qui dat com munere vultum

 • Daje dobrze, daje wiele, kto daje z podarkiem uśmiech
 • opis: sentencja łacińska

Dat quae quisque potest

 • Każdy daje, co może
 • opis: sentencja łacińska

Dat veniam corvis, vexat censura columbas

 • Cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, lI, 63

Data merces est erroris mei magna

 • Wysoka była cena mojego błędu
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Caelio

Data occasione

 • Przy nadarzającej się sposobności
 • opis: sentencja łacińska

De actu et visu

 • Z doświadczenia i obserwacji
 • opis: sentencja łacińska

De auditu

 • Na podstawie zasłyszanego
 • opis: paremia prawnicza

De fumo in flammam

 • Z dymu w ogień
 • opis: w znaczeniu: „Z deszczu pod rynnę”

De gustibus non est disputandum

 • O gusta nie należy się spierać
 • opis: sentencja łacińska

De gustibus non est disputandum

 • Gust nie podlega dyskusji
 • opis: sentencja łacińska

De morius nil nisi bene

 • O zmarłym nic, jeśli nie dobrze mówimy
 • opis: pierwsze użycie w dziele Diogenesa Laertiosa,  Żywoty i poglądy słynnych filozofów, I 70

De mortuis aut bene aut nihil

 • O zmarłych (mówić) dobrze albo wcale
 • opis: sentencja łacińska

De suis homines laudibus libenter praedicant

 • O swojej chwale ludzie chętnie głoszą
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • źródło: Juliusz Cezar, O wojnie domowej, II 39

De te fabula narratur

 • O tobie mówi bajka
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry

Desipere est juris gentium

 • Prawem ludzi jest głupota
 • opis: sentencja łacińska

Deum sequere

 • Idź za wezwaniem boga

Deus et natura nihil faciunt frustra

 • Bóg i natura niczego nie robi na próżno.

Dicere non est facere

 • Mówić nie znaczy działać; mówienie nie jest działaniem
 • opis: paremia prawnicza

Dictum sapienti sat (est)

 • Mądrej głowie dość dwie słowie
 • opis: sentencja łacińska

Diem perdidi

 • Straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego)

Dies diem docet

 • Dzień uczy dzień
 • opis: sentencja łacińska

Dies interpellat pro homine

 • Dzień pozywa za człowieka
 • opis: paremia prawnicza

Dies non interpellat pro homine

 • Dzień nie pozywa za człowieka
 • opis: paremia prawnicza sugerująca, że sam upływ dnia (dokładniej terminu) bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika

Difficile est satiram non scribere

 • Trudno nie pisać satyry
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry,  1.50

Difficilis in otio quies

 • Bezczynność nie daje odpoczynku
 • opis: sentencja łacińska

Diligere ex toto corde, et in tota anima

 • Miłować z całego serca i z całej duszy
 • opis: sentencja łacińska

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe

 • Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: rady udzielone w liście przyjacielowi Maximusowi Lolliusowi
 • źródło: Horacy, Epistulae 1, 2

Dis aliter visum

 • Inna jest wola bogów
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, II, 428

Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto

 • Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj
 • źródło: Dionizos Kato, Catonis Disticha, IV, 23

Discenda est virtus

 • Cnoty należy się uczyć
 • opis: za Sokratesem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Ad Lucilium Epistulae Morales

Discipulus est prioris posterior dies

 • Ostatni dzień jest uczniem pierwszego
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae, 14

Displicuit nasus tuus

 • Twój nos się nie spodobał
 • opis: dosłownie stałeś się ofiarą kaprysu
 • źródło: Juwenalis, Satyry

Divide et impera!

 • Dziel i rządź!
 • opis: antyczna zasada rządzenia, zakładająca tworzenie podziałów i występowanie jako rozjemca

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes

 • Boska przyroda dała pola,  ludzka sztuka zbudowała miasta
 • Marek Terencjusz Warron (116-27 p.n.e.) – uczony i pisarz rzymski
 • źródło: Marek Terencjusz Warron, De re rustica

Divitiae non sunt bonum

 • Bogactwo nie jest dobrem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 22

Dixisse me aliquando poenituit, tacuisse numquam

 • Bywało niekiedy, że żałowałem tego, co powiedziałem, nigdy jednak tego, że milczałem
 • opis: sentencja łacińska

Do, ut des

 • Daję, abyś (i ty mi) dał
 • opis: sentencja łacińska

Docendo discimus

 • Nauczając,  uczymy się
 • opis: sentencja łacińska

Dolorem sedare opus divinum est

 • Uśmierzać ból jest dziełem boskim
 • opis: sentencja łacińska

Dominus vitae necisque

 • Pan życia i śmierci

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubilia solus eris

 • Dopóki będziesz szczęśliwy wielu przyjaciół wokół siebie zliczysz, Jeśli czasy będą chmurne, zostaniesz sam
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Tristia, I, 9, 5–6

Duae res homines ad maleficium impellunt: luxuria et avaritia

 • Dwie rzeczy ludzi ku złu wiodą: zbytek i chciwość
 • opis: sentencja łacińska

Duas aures habemus et os unum, ut plura audiamus quam loquamur

 • Mamy dwoje uszu i jedne usta,  abyśmy więcej słuchali niż mówili
 • opis: sentencja łacińska

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt

 • Powolnego prowadzą losy,  opornego siłą ciągną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistole a Lucilio, 107, 11, 5

Dulce et decorum est pro patria mori

 • Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę

Dum docemus, discimus

 • Dopóki nauczamy, uczymy się sami

Dum inter homines sumus, colamus humanitatem

 • Póki jesteśmy wśród ludzi, bądźmy ludzcy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, 3.43

Dum spiro, spero

 • Dopóki oddycham mam nadzieję

Dum trahimus, dum inter homines sumus, colamus humanitatem

 • Dopóki oddychamy,  dopóki jesteśmy wśród ludzi,  postępujmy po ludzku
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De ira, 3.43.5

Dum vivimus, vivamum!

 • Podczas gdy żyjemy, żyjmy!

Dum vivimus, vivamus

 • Dopóki żyjemy,  używajmy życia

Duo cum faciunt idem, non est idem

 • Gdy dwóch robi to samo,  to nie jest to samo
 • opis: sentencja łacińska

Duobus litigantibus tertius gaudet

 • Gdzie dwóch się kłóci, trzeci się cieszy

Dura lex, sed lex

 • Twarde prawo,  ale prawo
 • opis: paremia prawnicza

Dura necessitas

 • Twarda konieczność

E

E fructu arbor cognoscitur

 • Drzewo może być rozpoznane po owocach
 • opis: sentencja łacińska

Ea natura multitudinis est: aut seruit humiliter aut superbe dominatur; libertatem, quae media est, nec struere modice nec habere sciunt

 • Oto natura pospólstwa: albo służalczo się płaszczy, albo bezczelnie się panoszy; wolności, która jest pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, ani cierpliwie budować, ani utrzymać nie umie.
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od ząłożenia Miasta, XXIV, 25, 8

Ego pro domo mea oro

 • Mówię w obronie mojego domu
 • opis: sentencja łacińska

Est mihi cura futura

 • Gnębi mnie troska o przyszłość
 • opis: sentencja łacińska

Etiam sanato vulnere cicatrix manet

 • Blizna pozostaje także po wyleczonych ranach
 • opis: sentencja łacińska

Exceptio confirmat regulam

 • Wyjątek potwierdza regułę
 • opis: sentencja łacińska

Ea condicione

 • Pod tym warunkiem

Ea est natura hominum

 • Taka jest natura ludzka

Ebrietas est metropolis omnium vitiorum

 • Pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad
 • opis: sentencja łacińska

Ebrietas est voluntaria insania

 • Pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistolae Ad Lucilium, LXXXIII

E cantu cognoscitur avis

 • Każdy ptak po swojemu śpiewa
 • opis: sentencja łacińska

Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi

 • Oto baranek boży, który gładzi grzechy świata

Ecce homo!

 • Oto człowiek!

Ecce tibi lupus in sermone

 • O wilku mowa
 • Plaut (ok. 250–184 p.n.e.) – komediopisarz rzymski
 • źródło: Plaut, Stichus, IV. i. 71

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus

 • Jemy, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby jeść
 • opis: sparafrazowane słowa Sokratesa
 • źródło: Plutarch, Moralia

Effugiunt structos nomen honorque rogos

 • Imię i godność unikną stosu
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae ex Ponto, 3.2.32

Ego mitto vos sicut oves in medio luporum

 • Ja was posyłam jako owce między wilki

Ego nihil timeo, quia hihil habeo

 • Nic nie mam, więc niczego się nie boję
 • opis: sentencja łacińska

Epistula (enim) non erubescit

 • (Ponieważ) list się nie rumieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Listy, 5, 12

Equus, ut sit exiguum caput et siccum prope pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas

 • Koń, aby łeb miał krótki i smukły, skórę niemalże do kości przylegającą, uszy krótkie i spiczaste, oczy niewielkie, chrapy szerokie, wysoki kłąb, grzywę gęstą i ogon, okrągłe i wysklepione kopyta.
 • Izydor z Sewilli (ok. 560 – 636 n.e.) – święty Kościoła katolickiego
 • opis: o idealnym rumaku.
 • źródło: Izydor z Sewilli, Etymologia

Errare humanum est

 • Błądzić jest rzeczą ludzką
 • Seneka Młodszy (ok. 4 p.n.e. – 65 n.e.) – pisarz i filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales VI,57

Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum

 • Jest miara we wszystkim i określone granice, przed którymi i za którymi nie może ostać słuszność
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satire I, 1, 106-107

Est vetus atque probus centum qui perficit annos

 • Klasyk to ten, kto ukończy sto lat
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: dzieło literackie nabywa wartości, jeśli jest szanowane przez kolejne pokolenia
 • źródło: Horacy, Listy II, 1, 39

Et in sole maculae

 • I na słońcu są plamy
 • opis: sentencja łacińska

Etiam latrones suis legibus parent

 • Także rozbójnicy są posłuszni swoim prawom
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Ex cathedra

 • Z katedry

Ex malis eligere minima oportet

 • Trzeba wybierać mniejsze zło
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De officiis 3, 1, 3

Ex nihilo nihil

 • Z niczego nic [nie powstaje]

Ex oriente lux

 • Ze wschodu przychodzi światło

Ex oriente lux, ex occidente lex

 • Światło [kultury] ze wschodu, prawa z zachodu

Exegi monumentum aere perennius

 • Postawiłem pomnik trwalszy od spiżu
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśń III, 30

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor

 • A kiedyś niech powstanie mściciel z naszych kości
 • opis: przekleństwo Dydony na stosie rzucone na Eneasza
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, IV, 625

Experto credite

 • Niech z naszych kości narodzi się mściciel
 • opis: sentencja łacińska

Extra Ecclesiam nulla salus

 • Poza Kościołem nie ma zbawienia
 • opis: sentencja łacińska

Extremis malis extrema remedia

 • Na krańcowe zło krańcowe środki
 • opis: sentencja łacińska

F

Faber est quisque suae fortunae

 • Każdy jest kowalem własnego losu
 • Appiusz Klaudiusz (ok. 340 – 273 p.n.e.) – rzymski polityk i mąż stanu

Fabula docet

 • Bajka uczy
 • opis: sentencja łacińska

Fabulis non expletur venter

 • Bajkami żołądka nie napełnisz
 • opis: sentencja łacińska

Fac et extusa

 • Najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się
 • opis: sentencja łacińska

Fac et spera

 • Działaj i miej nadzieję
 • opis: sentencja łacińska

Fac fideli sis fidelis

 • Bądź wierny temu, kto wierny tobie
 • opis: sentencja łacińska

Fac te ipse felicem

 • Uczyń sam siebie szczęśliwym
 • opis: sentencja łacińska

Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus

 • My wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Andria, 309

Facile dictu, difficile factu

 • Łatwo powiedzieć, trudno zrobić
 • opis: sentencja łacińska

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus

 • Kiedy jesteśmy zdrowi,  łatwo nam przychodzi dawać chorym dobre rady
 • opis: sentencja łacińska

Facile remedium est ubertatis

 • Z nadmiarem łatwo sobie poradzić
 • opis: sentencja łacińska

Facilius est consolari afflictum, quam sustinere

 • Człowieka nieszczęśliwego łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc
 • opis: sentencja łacińska

Facta est grando et ignis

 • Powstał grad i ogień
 • opis: sentencja łacińska

Facta loquuntur

 • Fakty krzyczą
 • opis: inaczej fakty mówią same za siebie

Facta notoria

 • Ogólnie znane fakty
 • opis: sentencja łacińska

Facta sunt verbis difficilora

 • Czyny są trudniejsze niż słowa
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Quintum fratrem 1, 4, 5

Factum est

 • Stało się

Faecem bibat, qui vinum bibit

 • Kto pije wino, niech wypije osad
 • opis: sentencja łacińska

Faex civitias (Faex populi)

 • Męty państwowe (męty społeczne)

Fallaces enim sunt rerum species, quibus credidimus

 • Zdradliwe są bowiem pozory (wyobrażenia) rzeczy, w które uwierzyliśmy (które uznaliśmy za prawdziwe)
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, O Pożytkach, IV.34

Fallaces sunt rerum species

 • Zdradliwe są pozory (wyobrażenia) rzeczy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, O Pożytkach, IV 34

Fallite fallentes

 • Okłamujcie kłamiących
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Sztuka kochania,  1.645

Fama crescit eundo

 • Plotka rośnie rozchodząc się
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • Wergiliusz, Eneida

Fama nihil est celerius

 • Nic nie jest szybsze od plotki
 • opis: sentencja łacińska

Fames artium magistra

 • Niedostatek jest nauczycielem rzemiosła
 • opis: sentencja łacińska

Fames est optimus coquus

 • Głód jest najlepszym kucharzem
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Czesław Jędraszko,  Łacina na co dzień, Warszawa 1988

Fas est et ab hoste doceri

 • Warto się uczyć i od wroga
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Metamorfozy, 4.428

Fascinatio nugacitatis

 • Urok błahości
 • opis: sentencja łacińska

Fata viam invenient

 • Przeznaczenie znajdzie drogę
 • opis: sentencja łacińska

Favete linguis!

 • Milczcie w skupieniu!
 • źródło: Cyceron, De divinatione (2, 83), Horacy, Carmina (3, 1, 2); Owidiusz,  Fasti (2, 654), Seneka Młodszy, De vita beata (26, 7), Pliniusz Starszy,  Naturalis historia (28, 3)
 • opis: słowa używane wobec tłumu przez kapłana na czas trwania ceremonii

Feci, quod potui, faciant meliora potentes

 • Zrobiłem,  co mogłem,  kto potrafi,  niech zrobi lepiej
 • opis: parafraza słów wypowiadanych przez konsulów rzymskich przy przekazywaniu urzędu następcy

Felix ille tamen corvo quoque rarior albo

 • Szczęśliwy ów, a także rzadszy od białego kruka
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, VII 202

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

 • Szczęśliwy,  kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Georgiki

Fervet olla, vivit amicitia

 • Garnek kipi, przyjaźń kwitnie
 • opis: sentencja łacińska

Festina lente!

 • Spiesz się powoli!
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • opis: miał tak zwracać się Oktawian do wodzów, którzy podejmowali szybkie decyzje bez większej rozwagi. W jego odczuciu bowiem wódz dobry jest mądry a nie odważny
 • źródło: Swetoniusz, Oktawian August, 25

Fiat ius, et pereat mundus

 • Prawu musi się stać zadość,  choćby świat miał zginąć
 • opis: sentencja łacińska

Fiat iustitia pereat mundus

 • Niech stanie się sprawiedliwość, choćby miał zginąć świat
 • opis: sentencja łacińska

Fiat iustitia, et pereat mundus

 • Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć
 • opis: sentencja łacińska

Fiat iustitia, ruat caelum

 • Sprawiedliwości musi się stać zadość,  choćby niebo miało runąć
 • opis: sentencja łacińska

Fide, sed cui, vide

 • Ufaj,  ale bacz,  komu ufasz
 • opis: sentencja łacińska

Fides punica

 • Wierność punicka
 • opis: niedotrzymywanie zobowiązań. Stereotyp jaki narodził się wśród rzymskich elit na temat Kartagińczyków (Punijczyków) po ciągu wojen punickich. W ten sposób Rzymianie chcieli umocnić swój wizerunek moralnego i honorowego narodu, w przeciwieństwie do Kartagińczyków, których uważano za prowodyrów konfliktów. Co ciekawe, tego typu stereotyp powstał także wobec Greków (Graeca fides).

Fido tibi, sed non credo

 • Ufam ci,  ale nie wierzę
 • opis: sentencja łacińska

Finis coronat opus

 • Koniec wieńczy dzieło
 • opis: słowa przypisywane Owidiuszowi

Fortes fortuna adiuvat

 • Fortuna sprzyja silnym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 203

Fortis cadere, cedere non potest

 • Mężny może paść, ale nie ustąpi
 • opis: sentencja łacińska

Fortis fortuna adiuvat

 • Śmiałym szczęście sprzyja
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 203

Fortuna caeca est

 • Los jest ślepy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De amicitia 15.54

Fortuna ipsa, quae dicitur caeca

 • Mówi się, że los jest ślepy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Filipika XIII, 10. 5
 • opis: mowa przeciwko Markowi Antoniuszowi

Fortes fortuna adiuvat

 • Fortuna sprzyja silnym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 203

Fraus latet in generalibus

 • W ogólnikach czai się oszustwo

Fungus una nocte nascitur

 • Grzyb wyrasta w ciągu jednej nocy, zło rośnie szybko
 • opis: sentencja łacińska

G

Galeatum sero dueli paenitet

 • Uzbrojonemu nie czas narzekać na wojnę
 • opis: sentencja łacińska

Galilaee, vicisit!

 • Galilejczyku, zwyciężyłeś!

Gallina scripsit

 • Kura nagryzmoliła
 • Plaut (ok. 250–184 p.n.e.) – komediopisarz rzymski
 • źródło: Plaut, Pseudolus, 30

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest

 • Kogut tylko na swoim gnojowisku dużo może
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Gaudent praenomine molles auriculae

 • Jego delikatne uszy radują się imieniem (tytułem)
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Satyry

Gaudet tentamine virtus

 • Cnota raduje się, gdy jest wystawiona na próbę
 • opis: sentencja łacińska

Gaudi maeror comes

 • Towarzyszka radości – smutek
 • opis: sentencja łacińska

Gaudium magnum nuntio vobis

 • Obwieszczam wam wielką nowinę

Gemma gemmarum

 • Klejnot nad klejnotami

Genius loci

 • Geniusz miejsca

Gladiator in arena consilium capit

 • Gladiator decyduje dopiero na arenie
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: inna wersja brzmi Gladiator in arena consilium capit
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales, 22

Gloria victis

 • Chwała zwyciężonym

Gloria virtuti resonat

 • Sława jest echem cnoty
 • opis: sentencja łacińska

Gradiam

 • Krok po kroku

Graecum est, non legitur

 • To po grecku, nie można przeczytać
 • opis: użwane w celu ośmieszenia czyjejś niewiedzy

Grande mortalis aevi spatium

 • Wielka część ludzkiego życia
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt, De vita et moribus Iulii Agricolae, III

Granum salis

 • Szczypta soli

Grata novitas [est]

 • Miła [jest] nowość

Gratia gratiam parit

 • Uprzejmość rodzi uprzejmość
 • opis: sentencja łacińska

Gratia vobis et pax

 • Łaska wam i pokój

Graves amicitiae principum

 • Złowieszcza przyjaźń książąt

Graviora manent

 • Najgorsze dopiero nadejdzie

Gravissimum est imperium consuetudinis

 • Najpotężniejsza jest władza przyzwyczajenia
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski

Gutta cavat lapidem

 • Kropla drąży skałę
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae ex Ponto IV, 10, 5–6

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

 • Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae ex Ponto IV, 10, 5–6

H

Habent sua fata libelli

 • I książki mają swoje losy
 • Terentianus (III wiek n.e.) – rzymski pisarz i gramatyk
 • źródło: Terentianus, De litteris, De syllabis, De Metris, 1286

Habita fides ipsam plerumque fidem obligat

 • Okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, XXII 22

Tecum habita: noris quam sit tibi curta supellex

 • Wniknij w siebie: zrozum jak marnie jesteś stworzony
 • Persjusz (34 – 62 n.e.) – poeta i satyryk rzymski
 • źródło: Persjusz, Satyry, 23

Hac urget lupus hac canis

 • Z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies
 • opis: inaczej „między młotem a kowadłem”
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Flacci Opera, 63-64

Haec est fides

 • Oto wierność

Haec habui dicere

 • To właśnie chciałem powiedzieć

Haec hactenus!

 • Wystarczy już o tym!

Haec lex valet in omnes

 • To prawo dotyczy wszystkich
 • opis: paremia prawnicza

Haec res tibi cordi sit!

 • Miej tę sprawę na sercu!
 • opis: sentencja łacińska

Haec Sibyllae foliis obscuriora

 • To mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli
 • opis: sentencja łacińska

Hanc personam induisti, agenda est

 • Podjąłeś się tej roli: musi być odegrana
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: Seneka nawiązuje tutaj do nałożenia na siebie dyscypliny i nie korzystania z korzyści materialnych
 • źródło: Seneka Młodszy, De Beneficiis, 2.17.2

Hannibal ad portas!

 • Hannibal u bram!
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta,  XXIII 16

Haud equidem tali me dignor honore

 • Co do mnie, nie czuję się godna takiego zaszczytu
 • opis: bogini Wenus do Eneasza
 • źródło: Wergiliusz, Eneida,  I 335-371

Haud ignota loqur

 • Nie mówię rzeczy nieznanych
 • źródło: Wirgiliusz, Eneida, 2.91

Hic Rhodos, hic salta!

 • Tu Rodos, tu skacz!
 • Ezop (VI wiek p.n.e.) – grecki bajkopisarz
 • opis: dosłownie, pokaż co umiesz, zaryzykuj!
 • źródło: Ezop, Samochwał

Hic sunt leones

 • Tu są lwy
 • opis: sentencja łacińska służąca do oznaczania obszarów nieznanych

Historia est Magistra Vitae

 • Historia nauczycielką życia
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Oratore, II, 36

Historia vitae magistra (est)

 • Historia nauczycielką życia
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Oratore, II, 36

Hoc erit post me, quod ante me fuit

 • To samo będzie po mnie, co przede mną było
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales ad Lucilium, LIV

Hodie mihi, cras tibi

 • Dziś mi, jutro tobie

Homini mendaci, etiamsi vera dicit, nemo credit

 • Nikt nie wierzy kłamcy,  choćby mówił prawdę
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Hominis est errare, insipientis in errore perseverare

 • Rzeczą ludzką jest błądzić,  rzeczą głupców jest trwać w błędzie
 • opis: sentencja łacińska

Hominis est propria veri inquisitio atque investigatio

 • Jest właściwe człowiekowi szukanie i badanie prawdy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De officiis, I 13

Hominum causa omne ius constitutum sit

 • Wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi
 • opis: paremia prawnicza

Homo doctus in se semper divitias habet

 • Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą
 • Fedrus (ok. 15 p.n.e. – 50 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Fedrus, Bajka, VI, bajka 22, wiersz 1

Homo est animal sociale

 • Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim
 • opis: ponoć tych słów miał użyć Arystoteles

Homo homini consulere debet

 • Człowiek człowiekowi powinien pomagać
 • opis: sentencja łacińska

Homo homini deus est

 • Człowiek człowiekowi bogiem

Homo homini lupus est

 • Człowiek człowiekowi wilkiem

Homo improbus beatus non est

 • Człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy
 • opis: sentencja łacińska

Homo res sacra homini

 • Człowiek dla człowieka świętością
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, XCV, 33

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

 • Człowiekiem jestem i nic,  co ludzkie,  nie jest mi obce
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • opis: użyte z ironią, stało się w czasie renesansu niezwykle popularnym hasłem
 • źródło: Terencjusz,  Heautontimorumenos, 1, 1, 25

Homo sum, humani nihil alienum a me esse puto

 • Człowiekiem jestem i sądzę,  że nic,  co ludzkie,  nie jest mi obce

Homo sum, humani nil a me alienum puto

 • Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Heauton timorumenos

Homo totiens moritur, quotiens amittit suos

 • Człowiek tyle razy umiera,  ile razy traci swych bliskich
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae, H 13

Honesta fama melior pecunia

 • Szczera opinia lepsza niż pieniądze
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae, 108

Honesta res est laeta paupertas

 • Szacowna to rzecz pogodne ubóstwo
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: Seneka Młodszy, cytując Epikura
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 2, 6

Honores mutant mores

 • Zaszczyty zmieniają obyczaje
 • opis: sentencja łacińska

Honores saepe mutant mores, raro in meliores

 • Zaszczyty często zmieniają obyczaje,  rzadko na lepsze
 • opis: sentencja łacińska

Honos habet onus

 • Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki
 • Marek Terencjusz Warron (116-27 p.n.e.) – uczony i pisarz rzymski
 • źródło: Warron, De lingua Latina 5, 73

Horribile dictu

 • Strach powiedzieć

Horror vacui

 • Natura nie znosi próżni
 • Arystoteles (384-322 p.n.e.) – filozof grecki

Hortus siccus

 • Zbiór zasuszonych roślin

Hospes hospiti sacer

 • Gość to świętość dla gospodarza
 • opis: sentencja łacińska

Hospes, hostis

 • Każdy obcy to wróg
 • opis: sentencja łacińska

Hosti pectus, cor amico

 • Pierś dla wroga,  serce dla przyjaciela
 • opis: sentencja łacińska

Humana non sunt turpia

 • Co ludzkie,  nie hańbi

I

Iactantius maerent, qui minus dolent

 • Wyrażają swój ból bardziej okazale ci, którzy mniej cierpią
 • opis: sentencja łacińska

Iam fama nimium fecit

 • Plotka już uczyniła zbyt wiele [jeszcze dodała ponadto]
 • opis: sentencja łacińska

Iam lucis orto sidere…

 • Gdy już zajaśniała…

Id est luce clarius

 • To jest jaśniejsze od światła
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanae Disputationes, I

Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est

 • W końcu mocna przyjaźń polega na tym,  żeby chcieć tego samego oraz tego samego nie chcieć
 • opis: słowa Lucjusza Sergiusza Katyliny zachęcającego swoich stronników do zamachu stanu.
 • źródło: Salustiusz, De coniuratione Catilinae, XX 4

Ignava ratio

 • Gnuśne rozumowanie

Ignavia corpus hebetat, labor firmat

 • Nieróbstwo osłabia ciało, a praca je krzepi
 • opis: sentencja łacińska

Ignavis semper feriae

 • Leniwym zawsze dni wolne
 • opis: sentencja łacińska

Ignis non exstinguitur igne

 • Ognia nie gasi się ogniem
 • opis: sentencja łacińska

Ignis sanat

 • Ogień leczy

Ignis, mare, mulier – tria mala

 • Ogień,  morze,  kobieta – trzy nieszczęścia
 • Menander (342 p.n.e.–291 p.n.e.) – starożytny poeta grecki
 • źródło: Menader, Sententiae, 323

Ignoramus et ignorabimus

 • Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć

Ignorantia iuris nocet

 • Nieznajomość prawa szkodzi
 • źródło: Digesta Iustiniani (D.22.6.9 pr.)

Ignorantia legis excusat neminem

 • Nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy
 • opis: rzymska maksyma prawnicza

Ignoti nulla cupido

 • Nieznane nie nęci
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Ars amatoria, III, 397

Imago animi vultus est

 • Twarz jest obrazem duszy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Oratore

Impares nascimur, pares morimur

 • Rodzimy się nierówni,  umieramy równi
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Imperare sibi maximum imperium est

 • Rządzić sobą jest największą władzą
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales, 113

Impossibilium nulla obligatio est

 • Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
 • opis: sentencja z prawa rzymskiego mówiąca jasno, że dobre prawo nie wymaga rzeczy niemożliwych

In Bellonae hortis nascuntur semina mortis

 • W ogrodach Bellony (wojny) rodzą się nasiona śmierci
 • opis: sentencja łacińska

In cauda venenum

 • W ogonie kryje się jad
 • opis: na końcu mowy umieszczone są zarzuty / złośliwości

In dubio pro reo

 • Wątpliwości przemawiają za oskarżonym
 • opis: paremia prawnicza

In flammam flammas, in mare fundis aquas

 • W ogniu płomienie, do morza leją się wody
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Nasonis opera omnia

In hoc signo vinces

 • Pod tym znakiem zwyciężysz
 • źródło: Laktancjusz, O śmierci prześladowców, 44
 • opis: słowa, jakie miał usłyszeć Konstantyn I, przed bitwą przy Moście Mulwijskim w 312 roku n.e., z Maksencjuszem

In labore virtus et vita

 • W pracy cnota i życie
 • opis: sentencja łacińska

In magnis et voluisse sat est

 • W rzeczach wielkich wystarczy chcieć
 • Propercjusz (ok. 50 – ok. 15 p.n.e.) – poeta rzymski

In medio stat veritas

 • Prawda leży pośrodku
 • opis: sentencja łacińska

In nova fert animus mutatas dicere formas corpora

 • Bierze chęć opiewać postacie zmienione w nowe ciała
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Metamorfozy I, 1–2a

In tranquillo quilibet gubernator

 • W czasach spokojnych każdy może rządzić
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, LXXXV

In vino veritas, in aqua sanitas

 • W winie prawda, w wodzie zdrowie
 • opis: autorstwo przypisuje się poecie greckiemu, Alkajosowi z Mityleny (VII-VI wiek p.n.e.). Cytat odnośni się do faktu, że wino (alkohol) powoduje u ludzi chęć mówienia prawdy, bycia szczerym.
 • źródło: Erazm z Rotterdamu, Adagia, I.VII.17

In vita mors certa est

 • W życiu śmierć jest pewna
 • opis: sentencja łacińska

Infra dignitatem meam

 • Poniżej mojej godności
 • opis: sentencja łacińska

Inter arma silent leges

 • W czasie wojny milczą prawa
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Milone, IV 11

Inter arma silent Musae

 • Wśród oręża milczą muzy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Milone

Inter malleum et incudem

 • Między młotem a kowadłem
 • opis: sentencja łacińska

Inter pedes puellarum est voluptas puerorum

 • Przyjemność chłopców znajduje się między nogami dziewcząt
 • opis: sentencja łacińska

Intus intus est Equus Troianus

 • Wewnątrz wewnątrz jest Koń Trojański
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro P. Sulla Oratio, 78

Invidia gloriae umbra est

 • Zazdrość jest cieniem sławy
 • opis: sentencja łacińska

Invitum qui servat, idem facit occidenti

 • Kto ocala kogoś wbrew jego woli,  to tak jakby go zabijał
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ars Poetica, 467

Ipsa sua melior fama

 • Lepszy od swojej reputacji
 • opis: sentencja łacińska

Ira est saepe causa iniurae

 • Gniew jest często przyczyną niesprawiedliwości
 • opis: sentencja łacińska

Ira furor brevis est

 • Gniew jest chwilowym szaleństwem
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Listy

Ira sine viribus vana est

 • Gniew nie poparty siłą jest próżny
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, XXXV

Is fecit, cui prodest

 • Ten jest winien, komu to przynosi korzyść
 • opis: paremia prawnicza

Ite, missa est

 • Idźcie, ofiara spełniona

Iucundi peracti labores

 • Miłe są trudy zakończone
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Iurare in verba magistri

 • Przysięgać na słowa nauczyciela (ślepo wierzyć, uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny)
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny

Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi

 • Przysięgi danej ojcu aż po dziś dzień w taki sposób dotrzymałem
 • Hannibal (247-183 p.n.e.) – kartagiński wódz
 • źródło: Korneliusz Nepos, Żywoty wybitnych mężów. Wstęp, komentarz i redakcja Lidia Winniczuk, Warszawa 1974.

Iustitia civitatis fundamentum

 • Sprawiedliwość jest fundamentem państwa
 • opis: sentencja łacińska

Iustitias vestras iudicabo

 • Sprawiedliwość waszą sądzić będę

L

Laetificat stultum grandis promissio multum

 • Wielka obietnica ogromnie głupca cieszy
 • opis: sentencja łacińska

Lapis inferalis

 • Kamień piekielny

Lapis philosophorum

 • Kamień filozoficzny

Lapsus calami

 • Błąd w piśmie

Latrante uno latrat statim et alter canis

 • Gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast wtóruje
 • opis: łacińskie przysłowie

Laudant, quod non intellegunt

 • Chwalą to, czego nie rozumieją
 • opis: sentencja łacińska

Laus alit artes

 • Pochwała karmi sztukę
 • opis: Seneka, cytując Enniusza

Lavare manus

 • Umywać ręce
 • opis: sentencja łacińska

Legant prius et postea despiciant

 • Niech najpierw przeczytają,  a potem lekceważą
 • opis: sentencja łacińska

Legem nocens veretur fortunam innocens

 • Przestępca boi się prawa, niewinny – losu
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, 299

Legere et non intellegere neglegere est

 • Czytać i nie rozumieć jest zaniedbaniem
 • źródło: Cato, Monostichs

Leges ab omnibus intellegi debant

 • Ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich
 • opis: paremia prawnicza

Leges barbarorum

 • Prawa barbarzyńców
 • opis: sentencja łacińska

Lenior et melior fis accedente senecta

 • Zbliżając się do starości stajemy się łagodniejsi i lepsi
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Listy 2, 211

Lex neminem cogit ad impossibila

 • Prawo nie zmusza do rzeczy niemożliwych
 • opis: paremia prawnicza

Lex retro non agit

 • Prawo nie działa wstecz
 • opis: paremia prawnicza sformułowana na podstawie źródeł prawa rzymskiego

Liber is est existimandus, qui nulli turpitudini servit

 • Za człowieka wolnego trzeba uważać tego,  kto nie służy żadnej niegodnej sprawie
 • źródłoRhetorica ad Herennium, IV, 17, 24

Libri amici, libri magistri

 • Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami
 • opis: sentencja łacińska

Littera docet, littera nocet

 • Litera uczy, litera szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Littera scripta manet

 • Słowo zapisane pozostaje
 • opis: sentencja łacińska

Litterae non erubescunt

 • Pismo się nie rumieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Familiares, V 12

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla

 • Długa jest droga przez nakazy, krótka i skuteczna przez przykłady
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Luna exoriens

 • Księżyc w nowiu
 • opis: sentencja łacińska

Lupus in fabula

 • O wilku mowa, a wilk tuż
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Adelphoe

M

Macte animo iuvenis! Medios paret ire per enses nudaque pro cares opponere pectore muris

 • Odwagi młodzieńcze! Trzeba być gotowym iść na obnażone miecze i wystawiać obnażoną pierś za najbliższych
 • Publiusz Papiniusz Stacjusz (ok. 45-96 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Stacjusz, Tebaida, VII, 280-281
 • opis: w trakcie walki Polinika z Eteoklesem o Teby

Magna di curant, parva neglegunt

 • O wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Natura Deorum

Magna otia caeli

 • Wielka jest obojętność nieba
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, 6, 394

Magna petis…

 • Żądasz [zbyt] wielkich rzeczy…
 • opis: sentencja łacińska

Magnam rem puta unum hominem agere

 • Za wielką rzecz uważaj odgrywanie jednej roli
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: Być zawsze sobą
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 120

Magne res est amor

 • Wielka to rzecz – miłość
 • opis: sentencja łacińska

Magnorum non est laus sed admiratio

 • Wielkich ludzi należy podziwiać,  nie chwalić
 • opis: sentencja łacińska

Magnum opus

 • Wielkie dzieło

Magnum vectigal est parsimonia

 • Wielkim dochodem jest oszczędność
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Paradoxa 6/3:49

Magnus gubernator et scisso navigat velo

 • Wielki sternik płynie nawet z poszarpanym żaglem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Magnus ille, qui in divitiis pauper est

 • Wielki ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi.
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Magnus in minimus

 • Wielki [człowiek] w małych [sprawach]
 • opis: sentencja łacińska

Maior e longinquo reverentia

 • Większy szacunek z daleka
 • opis: odnośnie rządów i majestatu cesarza Tyberiusza (14-37 n.e.), który preferował rządzić Imperium ze stolicy, niżeli np. udawać się osobiście do poszczególnych armii. Wszelkie bunty wolał, by łagodzili jego synowie Druzus Młodszy (rodzony) i Germanik (adoptowany).
 • źródło: Tacyt, Roczniki, I 47

Mala herba cito crescit

 • Złe ziele szybko rośnie
 • opis: sentencja łacińska

Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est

 • Źle jest żyć w okowach konieczności,  żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia
 • opis: cytując za Epikurem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Manifesta non egent probatione

 • Oczywiste nie wymaga dowodu
 • opis: paremia prawnicza

Manus manum lavat

 • Ręka rękę myje
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Apocolocyntosis 9, 5

Mater semper certa est

 •  Matka jest zawsze pewna
 • opis: paremia prawnicza

Maximae fortunae minime crede!

 • Największemu szczęściu wierz najmniej!
 • opis: sentencja łacińska

Me nemo ministro fur erit,  atque ideo nulli comes exeo

 • Nie będę pomocnikiem złodzieja i dlatego żaden namiestnik nie weźmie mnie do swojej służby
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyra, III 46

Mea culpa

 • Moja wina

Medice, cura te ipsum

 • Lekarzu, lecz się sam
 • opis: sentencja łacińska

Medicina soror philosophiae

 • Medycyna siostrą filozofii
 • Tertulian (ok.155 – 240 n.e.) – teolog rzymski, gorliwy wyznawca chrześcijaństwa
 • źródło: Tertulian,  De Anima,  2

Medicus curat, natura sanat

 • Lekarz leczy,  natura uzdrawia
 • Hipokrates (460–377 p.n.e.) – lekarz grecki

Medio tutissimus ibis

 • Najbezpieczniej jest chodzić środkiem
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Metamorfozy II 137
 • opis: środkowa ścieżka, daleka od skrajności, jest najbezpieczniejsza

Mel in ore, fel in corde

 • Miód w ustach, żółć w sercu
 • opis: sentencja łacińska

Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus diesque facit

 • Czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia Miasta,  XXII, 12

Melioribus annis

 • W lepszych czasach
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz,  Eneida VI, 649

Memento mori

 • Pamiętaj o śmierci

Memento te hominem esse

 • Pamiętaj, że jesteś człowiekiem
 • opis: słowa jakie miał wymawiać niewolnik stojący za triumfującym wodzem na rydwanie. Inna wersja sentencji to: Hominem te memento!

Memini tui, memento mei

 • Pamiętam o tobie, pamiętaj o mnie
 • opis: sentencja łacińska

Memini tui, memento mei

 • Pamiętam o tobie, pamietaj o mnie
 • opis: sentencja łacińska

Meminisse iuvabit

 • Pamiętaj,  że umrzesz.

Memoria minuitur nisi exercetur

 • Pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy
 • opis: sentencja łacińska

Mens et manus

 • Umysł i ręka
 • opis: w sensie ścisłego powiązania rozumu z wykonaniem

Mens sana in corpore sano

 • W zdrowym ciele zdrowy duch
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyra X, 10.356-64

Mente et malleo

 • Myślą i młotem

Modus vivendi

 • Sposób życia

Mors certa, hora incerta

 • Śmierć jest człowiekowi pewna, ale jej godzina nieznana
 • opis: sentencja łacińska

Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris

 • Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,  jest kresem mozołu wszelkiego
 • opis: sentencja łacińska

Mors malum non est, sola ius aequum generis humanis

 • Śmierć nie jest złem,  a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Mors meta malorum

 • Śmierć kresem cierpień
 • opis: sentencja łacińska

Mors omnia iura solvit

 • Śmierć znosi wszystkie prawa
 • opis: paremia prawnicza

Mortui sunt, ut liberi vivamus

 • Umarli,  byśmy mogli żyć jako wolni ludzie
 • opis: sentencja łacińska

Multi multa sciunt, nemo omnia

 • Liczni ludzie wiele wiedzą, wszystkiego nie wie nikt
 • opis: sentencja łacińska

Multum, non multa

 • Niewiele,  ale gruntownie
 • opis: sentencja łacińska

Mundi est propria virtus

 • Cnota jest właściwością świata
 • opis: Cyceron, cytując Chryzypa – ateńskiego myśliciela
 • źródło: Cyceron, De natura deorum,  II 37

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

 • Świat chce być oszukiwany,  niechże więc będzie
 • opis: istnieją podejrzenia, że autorem sentencji był sam Gajusz Petroniusz. Nie zachowały się jednak żadne dowody na to w jego pracach.

Muros erigunt, mores neglegunt

 • Wznoszą mury, a lekceważą obyczaje
 • opis: sentencja łacińska

Mutato nomine de te fabula narratur

 • O tobie ta bajka mówi,  choć pod zmienionym imieniem
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry

N

Natura aliud alii iter ostendit

 • Natura pokazuje różnym inną drogę
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Bellum Catilinae,  2

Naturae lusus

 • Wybryk natury
 • opis: sformułowanie łacińskie

Naturalia non sunt turpia

 • Rzeczy przyrodzone nie są obrzydliwe
 • opis: sentencja łacińska

Naturam mutare difficile est

 • Trudno jest zmienić naturę
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Navigare necesse est, vivere non est necesse

 • Żeglowanie jest koniecznością,  życie nie jest koniecznością
 • Pompejusz Wielki (106-48 p.n.e.) – wódz i polityk rzymski
 • opis: gdy Rzym przeżywał kryzys żywnościowy na czele dostaw zboża do Rzymu stanął Pompejusz. Gdy próbował odbić od brzegu z dostawą, na morzu rozpętał się sztorm. Załoga była na tyle wystraszona, że bała się wypłynąć na szerokie morze. Wówczas tymi słowami Pompejusz udowodnić miał swoje poświecenie dla ratowania głodujących mas rzymskich.
 • źródło: Plutarch, Pompejusz, 50

Ne puero gladium

 • Nie dawaj dziecku miecza do ręki
 • opis: sentencja łacińska

Ne quid nimis

 • Nic ponad miarę
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Dziewczyna z Andros,  61

Ne sutor supra crepidam iudicet

 • Niech szewc nie ocenia tego,  co jest powyżej trzewika
 • Pliniusz Starszy (23 – 79 n.e.) – pisarz i uczony

Nec Caesar supra grammaticos

 • Nawet Cezar musi poddać się regułom gramatyki
 • Swetoniusz (ok. 69 – po 122 n.e.) – historyk rzymski
 • źródło: Swetoniusz, De grammaticis, XXII

Nec Hercules contra plures

 • I Herkules nie pomoże kiedy ludzi całe morze
 • opis: sformułowanie łacińskie

Nec locus ubi Troia

 • Nie ma śladu,  gdzie była Troja
 • opis: sentencja łacińska

Nec nos ambitio, nec amor nos tangit habendi

 • Nie kieruje nami ani pragnienie zaszczytów,  ani posiadania
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Ars Amatoria, 540

Nec tecum possum vivere, nec sine te

 • Nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owdiusz, Amores, III, XI

Nec temere, nec timide

 • Bez zuchwałości,  ale i bez lęku
 • opis: sentencja łacińska

Necesse est multos timeat quem multi timent

 • Wielu musi się bać ten,  kogo wielu się boi
 • Decimus Laberius (ok. 105 – 43 p.n.e.) – ekwita i pisarz rzymski

Nemo accusare se debet

 • Nikt nie musi oskarżać samego siebie
 • opis: paremia prawnicza

Nemo ante mortem beatus

 • Nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią
 • źródło: Owidiusz, Metamorfozy, 3, 136
 • opis: ze słów Solona

Nemo est casu bonus

 • Nikt nie jest dobry przez przypadek
 • opis: sentencja łacińska

Nemo ignavia immortalis factus est

 • Nikt nie stał się nieśmiertelny poprzez gnuśność
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Wojna z Jugurtą, C. LXXXV 48

Nemo iudex in propria causa

 • Nikt nie jest odpowiednim sędzią w własnej sprawie
 • opis: paremia prawnicza

Nemo patiens, nisi sapiens

 • Nikt nie jest mądry,  jeśli nie jest cierpliwy
 • opis: sentencja łacińska

Nemo propheta in patria sua

 • Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie
 • opis: sentencja łacińska

Nemo regere potest nisi qui et regi

 • Tylko ten umie rządzić,  kto umie być posłusznym władzy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Dialogi, 4.15.5

Nemo sapiens nisi patiens

 • Nie jest mądry,  kto nie jest cierpliwy
 • opis: sentencja łacińska

Nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat

 • Tylko ten wie, gdzie go trzewik ciśnie, kto go nosi
 • opis: sentencja łacińska

Nemo sibi nascitur

 • Nikt nie rodzi się tylko dla siebie
 • opis: sentencja łacińska

Nemo sine vitiis est

 • Nikt nie jest bez wad
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry 1, 3, 68

Nemo tenetur ad impossibile

 • Nikt nie może być zmuszony do rzeczy niemożliwych
 • opis: sentencja łacińska

Nemo timendo ad summum pervenit locum

 • Nikt nie doszedł do celu poprzez strach
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae, 471

Nemo usque ad mortem beatus mansit

 • Nikt aż do śmierci nie był szczęśliwy
 • opis: sentencja łacińska

Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura

 • Trzeba,  aby lekarz wiedział dobrze,  jaka jest natura chorego
 • Celsus (ok. 25 p.n.e. – 50 n.e.)- rzymski lekarz
 • Celsus, De Medicina, 53

Nervus belli pecunia

 • Pieniądz jest nerwem wojny
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Filipiki, V, ii, 5

Nihil citius arescit quam lacrimae

 • Nic nie wysycha szybciej niż łzy
 • opis: sentencja łacińska

Nihil citius senescit quam gratia

 • Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność
 • opis: sentencja łacińska

Nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus

 • Nic nie jest tak bardzo przeciwne zgodzie jak siła i strach
 • opis: sentencja łacińska

Nihil est ab omni parte beatum

 • Nie ma całkowitego szczęścia
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśni

Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu

 • Nie ma nic w umyśle,  czego by przedtem w zmysłach nie było
 • źródło: Arystoteles, O duszy

Nihil est tam angusti animi quam amare divitias

 • Nic tak nie świadczy o małostkowości jak umiłowanie bogactwa
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Officiis, 68

Nihil fit sine causa

 • Nic nie dzieje się bez powodu
 • opis: sentencja łacińska

Nihil homini certum est

 • Nic człowiekowi nie jest pewne
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Tristia 5, 5, 27o

Nihil enim lacrima citius arescit

 • Nic nie wysycha szybciej niż łza
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Herrenium 2 31:50

Nihil novi sub sole

 • Nic nowego pod słońcem
 • opis: sentencja łacińska

Nihil obstat

 • Nic nie stoi na przeszkodzie
 • opis: sentencja łacińska

Nihil sequitur geminis ex particularibus unquam

 • Nic nie wypływa nigdy z dwóch jednakowych przypadków
 • opis: sentencja łacińska ukazująca zasadę z dziedziny logiki

Nil admirari

 • Nie należy dziwić się niczemu
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródłoHoracy,  Listy,  1, 6, 1

Nil desperandum!

 • Nie rozpaczać!
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśń I 7
 • opis: „Nie rozpaczać! Teukr wodzem i Teukr wróżbitą wam będzie” (Nil desperandum Teucro duce et auspice Teucro)

Nil melius (est) quam cum ratione tacere

 • Nie ma nic lepszego nad rozsądne milczenie
 • opis: sentencja łacińska

Nil mirari, nil indignari, sed intellegere

 • Nie dziwić się, nie oburzać, lecz zrozumieć
 • opis: sentencja łacińska

Nil mortalibus ardui est

 • Nic dla człowieka nazbyt strome
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśni 1, 3, 37

Nil nisi bene

 • Mów dobrze albo wcale
 • opis: sentencja łacińska

Niminum civiles viles

 • Zbyt grzeczni bywają ordynarni
 • opis: sentencja łacińska

Noli turbare circulos meos

 • Nie zamazuj moich kół
 • Archmiedes (ok. 287–212 p.n.e.) – grecki naukowiec i inżynier
 • opis: do żołnierza rzymskiego, który zbliżał się, aby go zabić; nie posiadamy jednak dowodu na to, żeby Archimedes własnie użył tych słów. Waleriusz Maksymus wspomina słowa Noli, obsecro, istum disturbare („Błagam Cię, nie niszcz tego [piasku]”) odnośnie narysowanych figur na piachu.
 • źródło: Waleriusz Maksymus, Facta et dicta memorabilia, VIII.7

Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt

 • Kiedy chcesz,  odmawiają,  kiedy nie chcesz,  pragną
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski

Nomen omen

 • Nazwisko [stanowi] wróżbę
 • Plaut (ok. 250–184 p.n.e.) – komediopisarz rzymski
 • opis: imię lub nazwisko kryje w sobie informację o człowieku i jego losie
 • źródło: Plaut, Pers

Nomina stultorum semper parietibus haerent

 • Imiona głupców zawsze wypisane są na murach
 • opis: autor nieznany; inaczej też: Nomina stultorum scribuntur ubique locorum

Nomina sunt consequentia rerum

 • Nazwy są wynikiem istnienia rzeczy
 • opis: paremia prawnicza z podręcznika prawa rzymskiego Justyniana I
 • źródło: Institutiones, II, 7, 3

Nomina sunt odiosa

 • Nazwiska są nienawistne. Nie należy wymieniać nazwisk
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Nomquam periculum sine periculo vincitur

 • Niebezpieczeństwo nigdy nie zostanie pokonane bez ryzyka
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Proverbia Senecae R.368

Non bis in idem

 • Nikogo nie karać dwukrotnie za to samo
 • opis: paremia prawnicza. Dosłownie zrozumieć to można, jako że nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie.

Non est beatus, esse se qui non putat

 • Nie jest szczęśliwy,  kto się za szczęśliwego nie uważa
 • opis: słowa Publiliusza Syrusa
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy 9, 21

Non est viri timere sudorem

 • Nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistles, 31.7

Non mortem timemus, sed cogitationem mortis

 • Nie śmierci się boimy,  lecz myśli o śmierci
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy moralne 30.17-18

Non nova, sed novae

 • Rzecz nie nowa, lecz podana w sposób nowy
 • opis: sentencja łacińska

Non omne quod nitet aurum est

 • Nie wszystko, co się świeci jest złotem
 • opis: sentencja łacińska

Non omnia possumus omnes

 • Nie wszyscy możemy wszystko
 • opis:  słowa poety rzymskiego Lucyliusza cytowane przez Makrobiusza w Saturnaliach

Non omnis moriar

 • Nie wszystek umrę
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśni III, 30, 6

Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est

 • Nie ten jest biedny,  kto posiada mało,  lecz ten,  kto pragnie więcej
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, II 6

Non scholae, sed vitae discimus

 • Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia
 • opis: sentencja łacińska będąca mottem wielu szkół. Co ciekawe, jest ona odwróceniem słów Seneki Młodszego: „Nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły”.

Non sum qualis eram

 • Nie jestem tym kim byłem
 • opis: sentencja łacińska

Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire

 • Znać łacinę nie jest tak chwalebnym,  jak haniebnym jest jej nie znać
 • opis: sentencja łacińska

Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum

 • Nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę
 • opis: sentencja łacińska

Non vini vi no, sed vi no aquae

 • Nie żegluję siłą wina,  lecz wody
 • opis: sentencja łacińska

Non vitae, sed scholae discimus

 • Nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, Epistula CVI

Non, ut edam, vivo sed ut vivam, edo

 • Nie po to żyję, by jeść, lecz po to jem,  aby żyć
 • opis: sentencja łacińska

Nosce te ipsum!

 • Poznaj samego siebie
 • opis: maksyma wyryta po grecku na frontonie świątyni Apollina w Delfach, głoszona potem przez filozofa Sokratesa; tutaj zapisana w łacinie
 • źródło: Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, 10.24

Nulla aetas ad discendum sera

 • Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny
 • opis: sentencja łacińska

Nulla dies sine linea

 • Ani dnia bez kreski
 • opis: Pliniusz Starszy w swoim dziele Historia naturalna przekazuje łacińską wersję powiedzenia. Słowa te miał wypowiedzieć grecki malarz Apelles (IV wiek p.n.e.)

Nulla est medicina sine lingua Latina

 • Żadna jest medycyna bez języka łacińskiego
 • opis: sentencja łacińska

Nulla invidia sine amore

 • Nie ma zazdrości bez miłości
 • opis: sentencja łacińska

Nulla poena sine lege

 • Nie ma kary bez uzasadnienia prawnego
 • opis: paremia prawnicza

Nulla regula sine exceptione

 • Nie ma reguły bez wyjątku
 • opis: sentencja łacińska

Nulla res tam necessaria est quam medicina

 • Żadna rzecz nie jest tak niezbędna,  jak medycyna
 • Kwintylian (ok. 35 – ok. 96 n.e.) – rzymski retor i pedagog w dziedzinie teorii wymowy.

Nulla vis maior pietate vera est

 • Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Tyestes, 549

Nullum crimen sine culpa

 • Nie ma przestępstwa bez winy
 • opis: paremia prawnicza

Nullum crimen sine lege

 • Nie ma zbrodni bez uzasadnienia prawnego
 • opis: paremia prawnicza

Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius

 • Nie ma takiej rzeczy powiedzianej,  która nie zostałaby już powiedziana wcześniej
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Eunuch, 40

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit

 • Nie było wielkiego geniusza bez domieszki szaleństwa
 • opis: takich słów miał ponoć użyć Arystoteles
 • źródło: Seneka Młodszy, De tranquillitate animi 17.10

Nunc est bibendum!

 • Pora pić!
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: poeta rzymski okresu „augustowskiego” tymi słowami podkreślał koniec wojny domowej i radość w związku z końcem walk. Utwór powstał po zwycięstwie Oktawiana nad Antoniuszem i Kleopatrą (bitwa pod Akcjum, 31 r. p.n.e.).
 • źródło: Horacy, Carmina 1.37

Nunquam retrorsus

 • Nigdy wstecz
 • opis: sentencja łacińska

Nuptus uxori suae

 • Wydany za swoją żonę
 • opis: o pantoflarzu

O

O fortunatam natam me consule Romam

 • O szczęśliwy Rzymie,  zrodzony za mojego konsulatu
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: Cyceron, z racji że nikt nie opisał jego osiągnięć roku 63 p.n.e. i dekonspiracji sprzysiężenia Katyliny, napisał w roku 60 p.n.e. De consulatu suo („O swoim konsulacie”), gdzie sam ukazuje swoją osobę w sposób pompatyczny i wywyższający. Juwenalis pozwolił sobie zadrwić z jego własnych słów i je zacytować w swoich „Satyrach”.
 • źródło: Juwenalis, Satyry, 10, 122

O imitatores, servum pecus

 • O naśladowcy,  trzodo niewolników
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Listy 59

O spectaculum miserum et acerbum!

 • O widowisko nędzne i przykre
 • opis: sentencja łacińska

O tempora! O mores!

 • O czasy! O obyczaje!

Ob turpem causam

 • Z wstydliwego powodu

Obest plerumque iis, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent

 • Powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć
 • opis: sentencja łacińska

Obiectum quaestionis

 • Przedmiot rozważania

Obiit in Christo

 • Zmarł w Chrystusie

Obligatio impossibilium

 • Obowiązek (zobowiązanie), którego nie można wypełnić

Obligatio sub fide nobili

 • Zobowiązany pod słowem honoru
 • opis: sentencja łacińska

Oblivio signum neglegentiae

 • Zapomnienie jest objawem lekceważenia
 • opis: sentencja łacińska

Oboedientia mater felicitatis

 • Posłuszeństwo jest matką szczęścia
 • opis: sentencja łacińska

Obscura persona

 • Niejasny (wątpliwy) człowiek
 • opis: zwrot łaciński

Obscuratus est sol et aer

 • Zaćmiło się słońce i powietrze

Obscurum per obscurius

 • [Tłumaczyć] rzecz niezrozumiałą przez jeszcze mniej zrozumiałą

Obsequium amicos, veritas odium parit

 • Uległość tworzy przyjaźń, prawda rodzi nienawiść
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Andria, Akt I, scena I, 41

Obsequio retinentur amici

 • Uległość zatrzymuje przyjaciół
 • opis: sentencja łacińska

Obsequium amicos, veritas odium parit

 • Schlebianie przysparza przyjaciół,  prawda rodzi nienawiść
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Andria, Akt I, scena I, 41

Occasio furem facit

 • Okazja czyni złodzieja
 • opis: sentencja łacińska

Occidit, occidit spes omnis…

 • Upadła, upadła wszelka nadzieja…
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Carmen, 4.4.69–72
 • opis: takimi słowami miał podsumować swoją sytuację Hannibal, gdy dostarczono mu odciętą głowę Hazdrubala – młodszego brata Hannibala – po klęsce nad Metaurusem (207 p.n.e.). Wódz kartagiński miał potraktować to jako odwrócenie się od niego fortuny.

Occupatio terrae nullius

 • Zawłaszczenie ziemi niczyjej
 • opis: sentencja łacińska

Occurrunt homines, nequeunt occurrere montes

 • Spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka
 • opis: sentencja łacińska, mówiąca, że ludzie mogą się ze sobą spotkać niespodziewanie po dłuższym niewidzeniu

Oculi plus vident quam oculus

 • Oczy widzą więcej niż oko
 • opis: sentencja łacińska

Oculum pro oculo, dentem pro dente

 • Oko za oko, ząb za ząb
 • źródło: Księga Wyjścia,  21, 24

Oderint, dum metuant

 • Niech nienawidzą,  byleby się bali
 • Kaligula (12 – 41 n.e.) – cesarz w latach 37 – 41 n.e.
 • opis: według Swetoniusza było to ulubione powiedzenie cesarza Kaliguli
 • źródło: Swetoniusz, Kaligula, 30

Odi et amo

 • Nienawidzę i kocham
 • Katullus (ok. 84 – ok. 54 p.n.e.) – rzymski poeta
 • opis: słowa te autor kieruje, podobnie jak w wielu innych swoich dziełach, do niejakiej Lesbii, którą była zapewne Klodia – siostra trybuna Klodiusza – jego nieszczęśliwa miłość.
 • źródło: Katullus, Pieśń 85

Odi profanum vulgus et arceo

 • Nienawidzę nieoświeconego tłumu i unikam go
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Pieśni

Officium officio provocatur

 • Grzeczność jest powodowana grzecznością
 • opis: sentencja łacińska

Post coitum omne animal triste est sive gallus et mulier

 • Każde stworzenie jest smutne po obcowaniu, zarówno kogut, jak i kobieta
 • Galen (ok. 130 – 200 n.e.) – rzymski lekarz
 • źródło: Alfred Charles Kinsey, Sexual Behavior in the Human Female, 1998

Omne ignotum pro magnifico

 • Wszystko,  co nieznane,  wydaje się wspaniałe
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt,  Żywot Juliusza Agrykoli

Omne trinum perfectum

 • Wszystko co potrójne jest doskonałe
 • opis: sentencja łacińska

Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt

 • Wszyscy życzą sobie zdrowia,  ale często robią to,  co zdrowiu szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Omnia mea mecum porto

 • Wszystko, co posiadam, noszę ze sobą
 • Bias z Prieny (VI-V wiek p.n.e.) – filozof grecki
 • opis: Cyceron przypisuje te słowa Briasowi
 • źródło: Cyceron, Paradoxa Stoicorum I, 8

Omnia mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum

 • Każde na ziemi stworzenie,  niczym księga i obraz,  jest dla nas odbiciem
 • opis: sentencja łacińska

Omnia orta occidunt et aucta senescunt

 • Wszystko,  co powstało,  ginie,  a co wzrosło,  starzeje się
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Bellum Iugurthinum,  2

Omnia subiecta sunt naturae

 • Wszystko podlega naturze
 • Demokryt z Abdery (ok. 460-370 p.n.e.) – grecki filozof

Omnia vincit amor et nos cedamus amori

 • Miłość wszystko zwycięża więc i my się jej poddajmy
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz,  Eklogi, 10.69

Omnis ars naturae imitatio est

 • Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Omnium artium medicina nobilissima est

 • Ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza
 • Hipokrates (460–377 p.n.e.) – lekarz grecki

Optimum medicamentum quies est

 • Najlepszym lekarstwem jest spokój
 • opis: sentencja łacińska

Ora et labora

 • Módl się i pracuj

Otia post negotia

 • Odpoczynek po pracy
 • opis: sentencja łacińska

Otium post negotium

 • Odpoczynek po pracy
 • opis: sentencja łacińska

Otium pulvinar satanae

 • Nieróbstwo to łoże szatana
 • opis: sentencja łacińska

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura

 • Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

P

Pacem in terris

 • Pokój na ziemi

Pacta clara, boni amici

 • [Gdy] układy są jasne, [są] dobrzy przyjaciele

Pacta sunt servanda

 • Należy przestrzegać umów
 • opis: paremia prawnicza

Panem et circenses

 • Chleba i igrzysk

Panem nostrum cotidianum

 • Chleba naszego powszedniego
 • opis: sentencja łacińska

Parcere subiectis et debellare superbos

 • Oszczędzać zwyciężonych,  a dumnych poskramiać
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, VI, 853

Parcus assidet insano

 • Skąpiec bliski szalonemu
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny

Pareatis!

 • Bądźcie posłuszni!

Parentes carissimus habere debemus

 • Rodziców, za najdroższych mieć musimy
 • opis: sentencja łacińska

Pares cum paribus congregantur

 • Równi szukają towarzystwa równych
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Senectute, III

Pares cum paribus facillime congregnatur

 • Równi z równymi łączą się najlepiej
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Senectute, III

Parieti loqueris

 • Mówisz do ściany
 • opis: sentencja łacińska

Parva domus, parva cura

 • Mały dom, mała troska
 • opis: sentencja łacińska

Parvis componere magna

 • Porównywać wielkie rzeczy z małymi
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eclogues, I 23

Pater semper incertus

 • Ojciec zawsze (jest) niepewny
 • opis: zasada rzymskiego prawa mówiąca, że łatwiej jest ustalić macierzyństwo niż ojcostwo

Pauperrimi non semper misserimi

 • Najubożsi nie zawsze najbardziej nieszczęśliwi
 • opis: sentencja łacińska

Pax melior est quam iustissimum bellum

 • Pokój jest lepszy od najsłuszniejszej wojny
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk

Pecunia non olet

 • Pieniądze nie śmierdzą
 • opis: do syna, Tytusa, który mu uczynił zarzut z opodatkowania latryn publicznych; wspomina o tym Swetoniusz i Kasjusz Dion
 • Wespazjan (9 – 79 n.e.) – cesarz w latach 69 – 79 n.e.
 • źródło: Swetoniusz, Boski Wespazjan 23

Pecuniae imperare non servire oportet

 • Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De institutione morum, 59

Penelopen ipsam, persta modo, tempore vinces

 • Penelopę samą zdobędziesz,  wytrwaj tylko
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Ars Amatoria – Liber I

Per aspera ad astra

 • Przez cierpienie do gwiazd
 • opis: sentencja łacińska

Per continuitatem

 • Z racji ciągłości

Per fas et nefas

 • Prawem i bezprawiem

Per inductionem

 • Przez wnioskowanie

Per procura

 • W imieniu kogoś

Per scientiam ad salutem aegroti

 • Przez wiedzę do zdrowia chorego
 • opis: sentencja łacińska

Pereant qui ante nos nostra dixerunt

 • Niech przepadną ci,  którzy nasze powiedzieli przed nami
 • opis: sentencja łacińska, o autorstwie cytatów

Pereat mundus, fiat iustitia

 • Niech zginie świat, byle było sprawiedliwie

Perfer et obdura,  dolor hic tibi proderit olim

 • Znoś i wytrwaj; ból ten przyda ci się kiedyś
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta

Periculum in mora

 • Niebezpieczeństwo w zwłoce
 • źródło: Tytus Liwiusz, Ab urbe condite

Persona non grata

 • Osoba niechciana

Pictura est laicorum litteratura

 • Malarstwo jest literaturą ludzi prostych
 • opis: sentencja łacińska

Piscem natare doces

 • Rybę uczysz pływać
 • opis: według Erazma z Rotterdamu sformułowania po raz pierwszy użyć miał Diogenianus w „Adagia”

Plenus venter non studet libenter!

 • Pełen brzuch nie uczy się chętnie!
 • opis: sentencja łacińska

Plures crapula quam gladius perdidit

 • Pijaństwo gubi gorzej od miecza
 • opis: sentencja łacińska

Plus dat, qui in tempore dat

 • Dwa razy daje,  kto prędko daje
 • opis: sentencja łacińska

Poetae nascuntur, oratores fiunt

 • Poeci rodzą się, mówcą można zostać
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Pro Archia 8

Post cenam non stare sed mille passus meare

 • Po obiedzie nie stój,  lecz przejdź tysiąc kroków
 • opis: sentencja łacińska

Post hoc non est propter hoc

 • Potem nie znaczy dlatego
 • opis: sentencja łacińska

Post mortem est nulla voluptas

 • Po śmierci nie ma już przyjemności
 • opis: maksyma epikurejczyków

Potius mori quam foedari

 • Prędzej śmierć niż pohańbienie
 • opis: sentencja łacińska

Potius sero quam numquam

 • Lepiej późno niż wcale
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz,  Ab Urbe condita 4.2

Praeclarum est latinae scire

 • Chwalebne jest znać łacinę
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Brutus, 37, 140

Praemonitus, praemunitus

 • Ostrzeżony – uzbrojony
 • opis: sentencja łacińska

Praesente medico nihil nocet

 • W obecności lekarza nic nie szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Praeterita mutare nemo potest

 • Nikt nie może zmienić przeszłości
 • opis: sentencja łacińska

Praevenire melius est quam praeveniri

 • Lepiej jest wyprzedzać niż być wyprzedzanym
 • Enniusz (239-169 p.n.e.) – poeta rzymski

Prima facie

 • Na pierwszy rzut oka
 • opis: sentencja łacińska

Primum non nocere

 • Po pierwsze nie szkodzić
 • Hipokrates (ok. 460 – ok. 370 p.n.e.) – lekarz grecki
 • opis: autorstwo jest podważane

Primum vivere, deinde philosophari

 • Najpierw żyć,  potem filozofować
 • opis: sentencja łacińska

Primus in orbe deos fecit timor

 • Bogów na świecie najpierw stworzył strach
 • Publiusz Papiniusz Stacjusz (ok. 45-96 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Publiusz Papiniusz Stacjusz,  Tebaida,  661

Primus inter pares

 • Pierwszy między równymi

Principiis obsta; sero medicina paratur

 • Przeciwdziałaj początkom, za późno przygotowywane jest lekarstwo
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Remedia amoris,  91-92

Prior tempore, potior iure

 • Pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa
 • opis: paremia prawnicza

Prius quam exaudias, ne iudices!

 • Nie sądź zanim nie wysłuchasz
 • opis: paremia prawnicza

Pro captu lectoris habent sua fata libelli

 • Los książek zależy od pojętności czytelników
 • Terentianus Maurus (III wiek n.e.) – rzymski gramatyk i pisarz
 • źródło: Terentianus Maurus,  De litteris, de syllabis, de metris, 1, 1286

Pro domo sua

 • W obronie mojego domu
 • opis: paremia prawnicza

Pro rege saepe, pro patria semper

 • Dla króla często, dla ojczyzny zawsze
 • opis: sentencja łacińska

Probitas laudatur et alget

 • Uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, 1, 74

Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris

 • Właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego,  kogo się obraziło
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt, Żywot Juliusza Agrykoli, 42

Pulvis et umbra sumus

 • Jesteśmy pyłem i cieniem
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny

Q

Quae finxere, timent…

 • Co sobie wytworzyli [w wyobraźni], tego się boją…
 • Lukan (39 – 65 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Lukan,  Farsalia I 484

Quae nocent, docent

 • To, co szkodzi, uczy
 • opis: sentencja łacińska

Quae non sunt prohibita permissa intelleguntur

 • To, co jawnie nie zakazane, wydaje się, że jest dozwolone
 • opis: sentencja łacińska

Quae peccamus iuvenes, ea luimus senas

 • Za grzech młodości płacimy na starość
 • opis: sentencja łacińska

Quae potui, feci, faciant meliora potentes

 • Co mogłem, zrobiłem, niechaj lepiej zrobią ci, którzy mogą
 • opis: sentencja łacińska

Quae tua sunt, tibi habe; quae mea sunt, redde mihi

 • To, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi
 • Marcjalis (ok. 40 – ok. 102-104 n.e) – poeta rzymski
 • źródło: Marcjalis, Epigramaty, 15-6

Quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova

 • To co teraz jest stare, kiedyś było nowe
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii wymowy

Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus

 • Wierzymy chętnie w to,  czego pragniemy,  i spodziewamy się,  że nasze uczucia podzielają inni
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz

Quaecumque vultis, ut faciant vobis homines et vos facite eis

 • [Wszystko] co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie
 • opis: sentencja łacińska

Quaedam sunt, quae nocere non possint…

 • Są pewne siły, które nie mogą szkodzić…
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, 27

Quaelibet vulpus caudem suam laudat

 • Każdy lis swój ogon chwali
 • Ezop (VI wiek p.n.e.) – grecki bajkopisarz
 • źródło: Ezop, Bajki

Quaere peregrinum!

 • Szukaj obcego!
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Listy I.17

Quaerite et invenietis

 • Szukajcie a znajdziecie
 • opis: sentencja łacińska

Qualis artifex pereo!

 • Jakiż artysta ginie we mnie
 • Neron (37-68 n.e.) – cesarz rzymski
 • opis: rzekome ostatnie słowa Nerona przed samobójstwem
 • źródło: Swetoniusz, Neron, 49

Qualis pater, talis filius

 • Jaki ojciec, taki syn
 • opis: sentencja łacińska

Qualis rex, talis grex

 • Jaki król, taka trzoda
 • opis: sentencja łacińska

Qualis vir, talis oratio

 • Jaki mąż, taka mowa
 • opis: słowa jakie mówisz, świadczą o charakterze człowieka. Sentencja zapożyczona od Seneki Młodszego przez Erazma z Rotterdamu

Quem di diligunt, adolescens moritur

 • Wybrańcy bogów umierają młodo
 • opis: Plaut, cytując za Menandrem

Quem Iuppiter vult perdere, dementat prius

 • Kogo Jowisz chce zgubić,  temu najpierw rozum odbiera
 • Eurypides (ok. 480-406 p.n.e.) – grecki dramatopisarz

Qui asinum non potest, stratum caedit

 • Kto nie może bić osła,  bije worek
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk
 • źródło: Petroniusz, Satyrikon, 45

Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est; ergo: qui bibit, sanctus est

 • Kto pije – ten śpi,  kto śpi – nie grzeszy,  kto nie grzeszy – jest święty,  a więc: kto pije – jest święty

Qui gladio ferit, gladio perit

 • Kto mieczem wojuje, od miecza ginie
 • opis: sentencja łacińska

Qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos!

Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is a]cie.

 • Wygnałem zabójców ojca mego, stawiając ich przed przedtem przed sądem, potem zaś, gdy wypowiedzieli wojnę Republice, dwukrotnie pokonałem ich w bitwie.
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • źródło: Res Gestae divi Augusti

Qui potest mortem metuens esse non miser?

 • Kto,  myśląc o śmierci,  może być szczęśliwy?
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanarum quaestionum libri quinque

Qui pro quo

 • opis: zabawne nieporozumienie wynikające z wzięcia kogoś za inną osobę lub niezrozumienia czyichś słów

Qui rogat, non errat

 • Kto pyta, nie błądzi

Qui scribit, bis legit

 • Kto pisze,  dwa razy się uczy
 • opis: sentencja łacińska

Qui tacet, consentire videtur

 • Kto milczy, ten zdaje się zezwalać
 • opis: paremia prawnicza

Quia nominor leo

 • Bo się nazywam lew
 • Fedrus (15 p.n.e. – 50 n.e.) – rzymski bajkopisarz
 • źródło: Fedrus, Bajki, 1, 5

Quid opus est verbis?

 • Na co tu słowa?

Quid pro quo

 • Coś za coś
 • opis: sentencja łacińska, określająca w handlu zasady barteru

Quid rei est?

 • W czym rzecz?

Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro veris?

 • Cóż jest głupsze niż uważać rzeczy niepewne za pewne?
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Senectute, 68

Quid vesper ferat, incertum est

 • Nie wiadomo, co przyniesie wieczór
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia Miasta, 45.8.6

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem

 • Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta

Quidquid discis, tibi discis

 • Czegokolwiek się uczysz, rozwijasz się
 • opis: sentencja łacińska

Quidquid Latine dictum sit, altum videtur

 • Cokolwiek powiesz po łacinie,  brzmi mądrze
 • opis: sentencja łacińska

Quiescere iuventus nescit

 • Młodzież nie może trwać w spokoju
 • opis: sentencja łacińska

Quintili Vare, legiones redde

 • Kwintyliuszu Warusie,  oddaj mi moje legiony!
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • opis: słowa Augusta na informację o porażce Warusa w lesie Teutoburskim
 • źródło: Swetoniusz, Boski August 23

Quis fallere possit amantem

 • Któż zdoła oszukać tego,  kto kocha
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida IV, 296

Quod discis, tibi discis

 • Czego się uczysz,  dla siebie się uczysz
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk
 • źródło: Gajusz Petroniusz, Satyricon, 46.8

Quod felix, faustum fortunatumque sit

 • Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne
 • opis: sentencja łacińska

Quod licet Iovi, non licet bovi

 • Co wolno Jowiszowi, nie wolno wołowi
 • źródło: Czesław Jędraszko,  Łacina na co dzień, Warszawa 1997

Quod licet Iovis, non licet bovis

Quod me nutrit me destruit

 • To co mnie żywi zabija mnie
 • opis: sentencja łacińska

Quod medicina aliis, aliis est acre venenum

 • Co dla jednych jest lekarstwem,  dla innych jest straszną trucizną
 • opis: sentencja łacińska

Quod non est licitum necessitas facit licitum

 • Konieczność robi z czynu niedozwolonego czyn dozwolony
 • opis: paremia prawnicza

Quod scimus gutta est, ignoramus mare

 • To, co wiemy, jest kroplą, a to, czego nie wiemy morzem
 • opis: sentencja łacińska

Quod sequitur, specta

 • Patrz co z tego wyniknie, patrz co nastąpi
 • opis: sentencja łacińska

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris

 • Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe
 • opis: sentencja łacińska

Quod verum est, meum est

 • Co jest prawdziwe,  jest też moje
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  Epistulae I. xii, 11

Quos Iuppiter perdere vult, dementat prius

 • Kogo Jowisz chce zgubić,  temu wpierw rozum odbiera
 • Menander (342 p.n.e.–291 p.n.e.) – starożytny poeta grecki
 • opis: zapewne późniejszy wariant stwierdzenia „Ukochani przez bogów umierają młodo” – zachowany za pośrednictwem Plauta, z „Dwukrotnego oszusta” greckiego autora.

Quot capita, tot sententiae

 • Ile głów,  tyle zdań
 • opis: fraza przypisywana rzymskiemu komediopisarzowi Terencjuszowi

Quot homines, tot sententiae

 • Ile ludzi, tyle opinii
 • opis: sentencja łacińska

Quousque tandem abutere Catillina, patientia nostra

 • Jak długo jeszcze nadużywać będziesz,  Katylino,  naszej cierpliwości
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: początek mowy Cycerona w senacie, w której to polityk ujawnił spisek mający na celu obalenie ustroju republiki
 • źródło: Cyceron,  In Catilinam I

R

Rapienda rebus in malis praeceps via (e)st

 • W nieszczęściu należy obierać drogę ryzykowną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Agamemnon, I 54

Raptus puellae

 • Porwanie dziewicy

Raram fecit mixturam cum sapientia forma

 • Piękność rzadko idzie w parze z mądrością
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk
 • źródło: Gajusz Petroniusz, Satyricon, 94.1

Rari quippe boni: numera, vix sunt totidem, quot Thebarum portae, vel divitis ostia Nili

 • Zacnych na świecie niewielu, dobrzy ludzie [to] rzadkość: ot, tylu, ile bram w Tebach albo ujść Nilu!
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, V.XIII

Ratio (…) nihil aliud est quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa

 • Rozum (…) nie jest niczym innym, jak zasadzoną w ludzkim ciele cząstką ducha boskiego
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, VII

Ratio (legis) est anima legis

 • Uzasadnienie (ustawy) jest duszą ustawy
 • opis: paremia prawnicza

Ratio discessit

 • Zdrowy rozsądek odszedł
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Pars prima sive Opera philosophica, XVII

Ratio dubitandi

 • Podstawa do wyrażenia wątpliwości
 • opis: paremia prawnicza

Rationale animal es

 • Jesteś istotą rozumną
 • opis: sentencja łacińska

Rationale animal est homo

 • Człowiek jest istotą rozumną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Rationale enim animal est homo

 • Człowiek bowiem jest istotą rozumną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 41

Re bena gesta

 • Dobrze wykonawszy pracę
 • opis: sentencja łacińska

Rebus dictantibus

 • Według potrzeb rzeczy

Rebus in adversis melius sperare memento

 • W trudnych warunkach miej nadzieję na lepsze
 • opis: sentencja łacińska

Rebus in angustis facile (e)st contemnere vitam

 • Będąc w nieszczęściu, nietrudno pogardzać życiem
 • Marcjalis (ok. 40 – ok. 102-104 n.e) – poeta rzymski
 • źródło: Marcjalis, Epigramy 11.56.1–4, 15–16

Rebus sic stantibus

 • W takim stanie rzeczy

Rediit ad plures

 • Dołączył do licznych,  do większości
 • opis: sentencja łacińska

Rem tene, verba sequentur

 • Rzecz trzymaj (trzymaj się tematu),  słowa nadążą zanim
 • Katon Starszy (234 – 149 p.n.e.) – mówca, polityk, pisarz

Repetitio est mater studiorum

 • Powtarzanie jest matką nauk
 • opis: sentencja łacińska

Requiescat in pace

 • Niech spoczywa w pokoju
 • opis: sentencja łacińska

Requiescat in pice

 • Niech spoczywa w smole
 • opis: sentencja łacińska

Res iudicata pro veritate habetur

 • Sprawę osądzoną ostatecznie uważa się za rozstrzygniętą
 • opis: paremia prawnicza

Res publica mihi carior est quam vita mea

 • Republika jest mi droższa od mojego życia
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Res sacra miser

 • Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epigramy, 1V, 9

Res severa est verum gaudium

 • Prawdziwa radość jest rzeczą poważną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  Epistulae morales, 23, 4

Respice finem

 • Patrz końca
 • opis: w ujęciu „cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec”
 • źródło: Gesta Romanorum 103

Respiciens post te, hominem memento te; cave, ne cadas

 • Oglądając się za siebie, pomnij, iżeś człowiekiem; strzeż się, iżbyś nie upadł
 • opis: w trakcie triumfu niewolnik mówił te słowa do przejeżdżającego przez miasto zwycięskiego rzymskiego wodza.

Ridentem dicere verum

 • Z uśmiechem mówić prawdę
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry

Risu inepto res ineptior nulla est

 • Nie ma nic mniej stosownego od śmiechu nie w porę
 • Katullus (ok. 84 – ok. 54 p.n.e.) – rzymski poeta
 • źródło: Katullus, 39

Risum teneatis, amici?

 • Czyżbyście się mogli powstrzymać od śmiechu,  przyjaciele?
 • źródło: Horacy, Ars Poetica

Rixari de asini umbra

 • Spierać się o cień osła
 • opis: spierać się o rzecz błahą

Romanus sedendo vincit

 • Rzymianin siedząc zwycięża
 • opis: maksyma odnosząca się do stylu walki dyktatora Fabiusza  – wyczekiwania rywala i prowadzenia wojny na wyczerpanie. Wcześniej armia rzymska poniosła poważną klęskę nad Jeziorem Trazymeńskim w 217 roku p.n.e.
 • Kwintus Fabiusz Maksimus (ok. 280 – 203 p.n.e.) – rzymski wódz i polityk, który w drugiej wojnie punickiej przyjął strategię unikania starcia z Hannibalem.

Rosa pulchra est

 • Róża jest piękna
 • opis: sentencja łacińska

S

Sacculus plenus aranearum

 • Sakiewka pełna jest pająków
 • Katullus (ok. 84 – ok. 54 p.n.e.) – rzymski poeta
 • opis: biedny gospodarz zaprasza na ucztę gościa, nie mając grosza w sakiewce i oczekując darów od niejakiego Fabullusa
 • źródło: Katullus,  Carmen 13

Sacer esto!

 • Niech będzie poświęcony bogom!
 • opis: sentencja łacińska

Sacer nepotibus cruor

 • Krew przeklęta dla potomnych
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Epody, 7.19-20

Sacra celerius absolvenda

 • Obrzędy trzeba szybciej kończyć
 • opis: sentencja łacińska

Sacra populi lingua est

 • Język ludu jest święty
 • Seneka Starszy (ok. 55 p.n.e. – ok. 44 n.e.) – retoryk rzymski
 • źródło: Seneka Starszy, Controversiae 1, 1, 10

Sacra profanis [secernere; discernere]

 • [Oddzielić] sprawy święte od świeckich

Saeculi, non hominis virtus

 • Dostojność wieku, a nie człowieka
 • opis: sentencja łacińska

Saeculi vitia, non hominis

 • Ułomność epoki, a nie ludzi
 • opis: sentencja łacińska

Saeculorum novus nascitur ordo

 • Rodzi się nowy porządek wieków
 • opis: sentencja łacińska

Saepe enim causa moriendi est timide mori

 • Często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  De tranquillitate animi, XI 4

Saepe (e)st etiam sub palliolo sordido sapientia

 • Często pod brudnym płaszczem jest (skrywa się) mądrość
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanae disputationes 3, 23, 56

Saepe morborum gravium exitus incerti sunt

 • Jak się zakończy ciężka choroba jest często niepewne
 • opis: mimo ciężkiej choroby można wyzdrowieć

Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint, scirpturus, neque t(e), ut miretur turba labores, contentus paucis lectoribus…

 • Często odwracaj rylec [poprawiaj, zamazuj błędy], jeśli chcesz pisać rzeczy godne powtórnego czytania. Nie trudź się dla sławy u tłumu, ale pracuj, zadowalając się nielicznymi czytelnikami…
 • opis: sentencja łacińska

Saluta libenter!

 • Pozdrów chętnie!
 • opis: sentencja łacińska

Salus aegroti suprema lex esto

 • Zdrowie chorego niech będzie najwyższym prawem
 • opis: sentencja łacińska

Salus rei publicae suprema lex (esto)

 • Dobro republiki (niech będzie) najwyższym prawem
 • źródło: Cyceron, De Leg., IV

Sapere aude

 • Miej odwagę być mądrym
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Epistulae 1,2

Sapere auso

 • Temu, który odważył się być mądrym
 • opis: nazwa medalu

Scio, me nihil scire

 • Wiem, że nic nie wiem
 • opis: sentencja przypisywana Sokratesowi

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus

 • Lecz tymczasem ucieka, ucieka niepowetowany czas
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Georgiki, III 284

Senatores boni viri, senatus mala bestia

 • Senatorowie są dobrymi mężami, senat zaś to złe zwierzę
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: senatorowie samodzielnie mogą kierować się rozsądkiem, jednak działając razem oddają się koprucji i przestępstwom

Seniores priores

 • Starsi mają pierwszeństwo
 • opis: sentencja łacińska

Sibi omino similis

Sic luceat lux

 • Tak niech świeci (wasze) światło
 • opis: sentencja łacińska

Sic transit gloria mundi

 • Tak przemija chwała świata
 • opis: sentencja łacińska

Si dis placet

 • Jeśli bogom się podoba
 • opis: sentencja łacińska

Si fueris Romae, Romano vivito more

 • Będąc w Rzymie, czyń jak Rzymianie
 • Ambroży z Mediolanu (ok. 340–397 n.e.) – biskup Mediolanu

Simila similibus curantur

 • Podobne leczy się podobnym
 • opis: czym się strułeś, tym się lecz

Similis simili gaudet

 • Podobne cieszy się podobnem
 • Arystoteles (384-322 p.n.e.) – filozof grecki
 • opis: osoby posiadające jednakowe cechy charakteru lub dążących do tego samego celu wyrażają ku sobie skłonność

Sine ira et studio

 • Bez gniewu i pasji
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • opis: pierwsze słowa zapewniające o obiektywizmie autora
 • źródło: Tacyt, Roczniki

Sine labore non est panis in ore

 • Bez pracy nie ma chleba w ustach
 • opis: sentencja łacińska

Si tacuisses, philosophus mansisses

 • Gdybyś milczał, byłbyś filozofem
 • opis: sentencja łacińska

Sit tibi terra levis

 • Niech ci ziemia lekką będzie
 • opis: sentencja łacińska

Si vis pacem, para iustitiam

 • Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość
 • opis: rzymska paremia prawnicza

Si vis pacem, para bellum

 • Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny
 • Flawiusz Wegecjusz (IV wiek n.e.) – rzymski historyk i pisarz
 • źródło: Wegecjusz, De Re Militari, III

Sola ratio perfecta beatum facit

 • Tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  Listy, 71.76

Spemque metumque inter dubii

 • Wahając się między nadzieją i trwogą
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, 1, 218

Status quo ante bellum

 • Stan, który był przed wojną
 • opis: sentencja łacińska

Stultum facit fortuna, quem perdere vult

 • Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae

Suae quisque fortunae faber est

 • Każdy jest kowalem swojego losu
 • Appiusz Klaudiusz (ok. 340 – 273 p.n.e.) – rzymski polityk i mąż stanu
 • źródło: Salustiusz, Epistulae ad Caesarem senem I.i.2

Sursum corda!

 • W górę serca!

Suum cuique [placet]

 • Każdemu [podoba się] swoje
 • opis: sentencja łacińska

Sub utraque specie

 • Pod obiema postaciami (chleba i wina)
 • opis: sentencja łacińska

Suae quisque fortunae faber

 • Każdy jest kowalem własnego losu
 • Appiusz Klaudiusz Caecus (IV-III p.n.e.) – rzymski polityk

Summum ius, summa iniuria

 • Najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość
 • opis: sentencja łacińska

Sunt lacrimae rerum

 • Nawet rzeczy płaczą, oto łzy dla naszych nieszczęść
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida

Superflua non nocent

 • Nadmiar nie szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Sus Minervam docet

 • Świnia poucza Minerwę (boginię mądrości; ignorant poucza świadomego rzeczy)
 • Plutarch z Cheronei (ok. 50 – ok. 125 n.e.) – pisarz i historyk grecki

Sustine et abstine

 • Cierp i panuj nad sobą
 • Epiktet z Hierapolis (50 – 130 n.e.) – filozof, stoik

T

Tabellae defixionis

 • Tabliczka zaklęć

Tabula in naufragio

 • Deska w katastrofie morskie
 • opis: inaczej „Ostatnia deska ratunku”

Tabula rasa

 • Niezapisana tablica

Tabula rasa et plana et polita

 • Czysta tablica, płaska i gładka
 • opis: sentencja łacińska

Tace, sed memento!

 • Milcz, ale pamiętaj!

Tacet, sed loquitur

 • Milczy, ale mówi

Tacito consensu

 • Za milczącą zgodą
 • opis: sentencja łacińska

Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet

 • Chciwemu tak samo mało jest tego, co ma, jak i tego, czego nie ma
 • Publiusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiusz Syrus, Sententiae 694

Tam malum est habere nummos, non habere quam malum est

 • Równie źle jest, kiedy się ma pieniądze, jak i kiedy się ich nie ma
 • opis: sentencja łacińska

Tandem bono causa triumphat

 • Wreszcie słuszna sprawa zwyciężyła
 • opis: sentencja łacińska

Tanta animorum imbecillitas est, ubi ratio discessit

 • Tak wielka jest słabość umysłu, gdy ktoś utraci zdrowy rozsądek
 • opis: sentencja łacińska

Tanta vis probitatis est, ut eam (…) in hoste etiam diligamus

 • Taka jest siła uczciwości, że szanujemy ją nawet u przeciwnika
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Laelius de amicitia, 29

Tanti est, quantum habet

 • Tyle wart, ile ma

Tantum doluerunt, quantum doloribus se inseruerunt

 • Tyle doznają boleści, ile się im poddają
 • opis: sentencja łacińska

Tantum possumus, quantum scimus

 • Tyle możemy, ile umiemy
 • opis: sentencja łacińska

Tantum scimus, quantum memoria tenemus

 • Tyle wiemy,  ile pamiętamy
 • opis: sentencja łacińska

Tarde venientibus ossa

 • Spóźnionym (dostają się) kości
 • opis: kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi

Tempora labuntur tacitisque senescimus annis

 • Czas upływa,  a my starzejemy się wraz z cicho upływającymi latami
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Fasti, VI 771

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

 • Czasy się zmieniają i my się zmieniamy wraz z nimi
 • opis: sentencja łacińska

Tempora si fuerint nubilia, solus eris

 • Jeśli czasy będą chmurne, będziesz sam
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Tristia, I, 9, 5–6

Teneo te, Africa

 • Mam cię,  Afryko!
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • opis: słowa te miał wypowiedzieć Cezar w momencie schodzenia z łodzi i niefortunnego upadku na ziemię, po przybyciu do brzegów Afryki. W ten sposób Cezar chciał odwrócić zły omen i uniknąć ośmieszenia się na oczach żołnierzy. Miało to miejsce w trakcie kampanii przeciwko Katonowi i Scypionowi w roku 46 p.n.e.
 • źródło: Swetoniusz, Juliusz Cezar,  59

Tertium non datur

 • Trzeciej (możliwości) nie ma

Tertius gaudens

 • Trzeci się cieszy
 • opis: w znaczeniu „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”

Testis unus, testis nullus

 • Jeden świadek, żaden świadek
 • opis: paremia prawnicza

Tibi persuade esse te mihi carissimum

 • Przekonaj siebie, że ty jesteś mi najdroższy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Timeo Danaos et dona ferentes

 • Obawiam się Greków,  nawet gdy niosą dary
 • opis: wypowiedź Laokoona – kapłana Apollina w Troi – który ostrzegał oblężonych przed drewnianym koniem.
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, II 49

Tolle pecuniam, bella sustuleris

 • Usuń pieniądze,  usuniesz wojnę
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii wymowy
 • źródło: Kwintylian, Declamationes Minores, 321, 18

Tota vita discendum est mori

 • Przez całe życie trzeba się uczyć umierać
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Dialogi, X 7, 3

Trahimur omnes studio laudis

 • Wszyscy pragniemy sławy
 • opis: sentencja łacińska

Trahit sua quemque voluptas

 • Każdy ulega swoim namiętnościom
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eklogi, II 65

Transire suum pectus mundoque potiri

 • Wznieść się ponad granice ludzkich możliwości i przewodzić światu
 • Maniliusz (I wiek n.e.) – rzymski poeta i astrolog
 • źródło: Maniliusz, Astronomica IV 392

Tres faciunt collegium

 • Trzy osoby czynią zgromadzenie
 • opis: sentencja łacińska

Tres faciunt collegium

 • Co trzy głowy to nie jedna (dosłownie „trzech tworzy zespół”)

Tu dices

 • Ty tak powiesz

Tu mihi carissimus es

 • Jesteś mi najdroższy

Tu quoque, Brute?

 • Ty także, Brutusie?

Tu quoque, mi fili?

 • Ty także, mój synu?

Tua res agitur, paries cum proximus ardet

 • O ciebie chodzi,  gdy płonie dom sąsiada
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Listy, I 18, 84

Tuta timens

 • Bojąc się (nawet) rzeczy bezpiecznych

U

Uberrima fide

 • W najbardziej uczciwy sposób
 • opis: sentencja łacińska

Ubi amici, ibi opes

 • Gdzie przyjaciele, tam bogactwa
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii w
 • źródło: Kwintylian, De Institutione Oratoria, 5.11.41

Ibi patria, ubi bene

 • Tam ojczyzna, gdzie dobrze
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanae Disputationes V, 108

Ubi concordia, ibi victoria

 • Gdzie zgoda, tam zwycięstwo
 • opis: sentencja łacińska

Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium

 • Gdzie brak stroju, radość niepełna
 • opis: sentencja łacińska

Ubi dubium, ibi libertas

 • Gdzie zwątpienie, tam wolność
 • opis: sentencja łacińska

Ubi emolumentum, ibi onus

 • Gdzie prawa (przywileje), tam i obowiązki
 • opis: paremia prawnicza

Ubi est confessio, ibi est remissio

 • Gdzie jest przyznanie się, tam jest przebaczenie
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Proverbia Senecae, 94

Ubi ius, ibi onus

 • Gdzie prawo, tam obowiązek
 • opis: rzymska paremia prawnicza

Ubi ius, ibi societas

 • Gdzie prawo, tam i społeczeństwo.
 • opis: paremia prawnicza

Ubi lex, ibi poena

 • Gdzie prawo, tam kara
 • opis: paremia prawnicza

Ubi mel, ibi apes

 • Gdzie miód, tam pszczoły
 • opis: sentencja łacińska

Ubi nihil est, Caesar iure suo excidit

 • Gdzie nie ma niczego, tam cesarz traci swe prawa
 • opis: sentencja łacińska

Ubi onus, ibi sonus

 • Gdzie ciężar, tam jęk
 • opis: sentencja łacińska

Ubi periculum, ibi lex

 • Gdzie niebezpieczeństwo, tam prawo
 • opis: praemia prawnicza

Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?

 • Tam, gdzie sprawa sama za siebie mówi, po co słowa?
 • opis: praemia prawnicza

Ubi societas, ibi ius

 • Gdzie społeczeństwo, tam prawo
 • opis: praemia prawnicza

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant

 • Robią pustynię (z kraju) i nazywają to pokojem
 • opis: Kalgakus o Rzymianach
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt, De vita et moribus Iulii Agricolae, XXX

Ubi timor, ibi pudor

 • Gdzie strach, tam i wsyd
 • opis: sentencja łacińska

Ubi tu Caius, ibi ego Caia

 • Gdzie ty – Gajusz, tam ja – Gaja
 • opis: przysięga małżeńska składana przez rzymską małżonkę

Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt

 • Kiedy chcesz, nie chcą; kiedy nie chcesz, chcą
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Eunuchus, IV 8, v 43

Ubi vita, ibi poesis

 • Gdzie życie, tam i poezja
 • opis: sentencja łacińska

Ubicumque dulce est, ibi et acidum invenies

 • Gdzie jest słodycz, tam i gorycz znajdziesz
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk

Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est

 • Gdzie człowiek jest, tam i okazja do wyświadczenia dobrodziejstw
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Emily R. Wilson, The Greatest Empire: A Life of Seneca

Ultima cena

 • Ostatnia Wieczerza

Ultio doloris confessio est

 • Zemsta jest przyznaniem się do cierpienia
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, III, 5

Ultra posse nemo obligatur

 • Nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może
 • opis: wyrażenie znajduje się najobszerniejszej z trzech części wielkiej kompilacji prawa rzymskiego Justyniana I, „Digesta Justyniana”

Unguibus et rostro

 • Szponami i dziobem
 • opis: w znaczeniu „Ze wszystkich sił”

Uno ictu

 • Jednym ciosem

Unum castigabis, centum emendabis

 • Jednego zganisz,  a stu naprawisz
 • opis: sentencja łacińska

Unus pro multis

 • Jeden za wszystkich

Unus pro omnibus, omnes pro uno

 • Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Urbi et Orbi

 • Miastu (Rzymowi) i światu

Usus est tyrannus

 • Zwyczaj jest tyranem
 • opis: sentencja łacińska

Usus magister est opimus

 • Praktyka jest najlepszym nauczycielem
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Rabirio Postumo IV 9

Ut ameris, amabilis esto

 • Jeśli chcesz być kochany,  bądź godny miłości
 • opis: sentencja łacińska

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas

 • Chociaż brakuje sił,  trzeba pochwalać chęci
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae Ex Ponto III 4, 79

Ut pictura poesis

 • Poezja jest jak obraz
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Sztuka poetycka

Ut salutus, ita salutaris

 • Jak pozdrowisz, tak zostaniesz pozdrowiony
 • opis: sentencja łacińska

Ut sementem feceris, ita metes

 • Jak posiejesz,  tak zbierzesz
 • opis: sentencja łacińska

Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis

 • Abyś był lekki w nocy,  krótko jedz
 • opis: sentencja łacińska

Utile cum dulci mixtum

 • Przyjemne z pożytecznym
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ars poetica 343

Utinam falsus vates sim

 • Obym był fałszywym prorokiem
 • opis: sentencja łacińska

V

Vacuum horrendum

 • Pustka powodująca przerażenie
 • opis: sentencja łacińska

Vade in pace

 • Idź w pokoju

Vade mecum

 • Chodź ze mną.

Vae misero mihi

 • Biada mi nieszczęsnemu!

Vae victis!

 • Biada zwyciężonym!

Vale et me ama

 • Żegnaj i kochaj mnie

Varietas delectat

 • Zmienność sprawia przyjemność
 • opis: reguła retoryki nakazująca urozmaicać tok przemówienia, żeby zapobiec jego monotonii
 • źródło: Rhetorica ad Herennium III, 12

Varium et mutabile semper femina

 • Kobieta zawsze niestała i zmienna
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida IV, 569–570

Veni, vidi, vici

 • Przybyłem,  zobaczyłem,  zwyciężyłem
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • opis: słowa te padły po szybkim zwycięstwie nad królem Pontu. W 47 roku p.n.e. król Pontu Farnakes II rzucił wyzwanie Rzymowi. Sprawę rozstrzygnął Cezar podczas błyskawicznej kampanii zakończonej zwycięską bitwą pod Zelą (47 p.n.e.).
 • źródło: Swetoniusz, Boski Juliusz, 37

Velocius quam asparagi conquantur

 • Szybciej niż się gotują szparagi
 • opis: Oktawian mawiał tak, aby zobrazować szybkie wykonanie
 • źródło: Swetoniusz, Boski August 87

Venter non habet aures

 • Brzuch nie ma uszu
 • opis: głodnego słowami nie nakarmisz

Ventis verba das

 • Puszczasz słowa na wiatr
 • opis: sentencja łacińska

Verba docent, exempla trahunt

 • Słowa uczą, przykłady potwierdzają
 • opis: sentencja łacińska

Verba et voces praetereaque nihil

 • Słowa i słowa, nic ponadto
 • opis: sentencja łacińska

Verba sint temporis, aeterno silentio

 • Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności
 • opis: sentencja łacińska

Verba volant, scripta manent

 • Słowa ulatują,  pisma pozostają
 • opis: sentencja łacińska

Verbum sapienti sat

 • Słowo mądremu wystarczy
 • opis: sentencja łacińska

Verbum nobile debet esse stabile

 • Słowo szlachetne powinno być stałe
 • opis: sentencja łacińska

Vercundia omnium virtutum custos est

 • Skromność jest strażnikiem wszystkich cnót
 • opis: sentencja łacińska

Veritas odium parit, obsequium amicos

 • Prawda rodzi nienawiść,  ustępliwość przyjaciół
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Dziewczyna z Andros

Versio interlinearis

 • Treść między wierszami
 • opis: sentencja łacińska

Verus amicus rara avis est

 • Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem
 • opis: sentencja łacińska

Vestigia terrent

 •  Ślady odstraszają
 • opis: użyte w znaczeniu „a więc nie wchodźmy do jaskini,  jeżeli widać tylko ślady wchodzących”

Vide, cui fidas

 • Patrz, komu ufasz
 • opis: sentencja łacińska

Videant consules ne quid detrimenti res publica capiat

 • Niech konsulowie baczą,  żeby państwo nie doznało jakiegoś uszczerbku
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  In Catilinam 1, 4

Video eum exadversum

 • Widzę go naprzeciwko

Video lupum

 • O wilku mowa, a wilk tuż (dosłownie „widzę wilka”)

Video meliora proboque, deteriora sequor

 • Widzę i pochwalam lepsze,  idę za gorszym
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Przemiany

Vim vi repellere omnia iura permittunt

 • Na odparcie siły siłą wszystkie prawa pozwalają
 • opis: sentencja łacińska

Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis

 • Umiesz zwyciężać Hannibalu, nie umiesz korzystać ze zwycięstwa
 • opis: wódz jazdy kartagińskiej, Marhabal, do Hannibala, po jego zwycięstwie pod Kannami (216 p.n.e.) i nie wykorzystaniu sprzyjających okoliczności do definitywnego pokonania Rzymu
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta 22, 51, 4

Vindica te tibi

 • Uratuj siebie dla siebie
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy Epistulae Morales, I

Vino pellite curas

 • Winem odpędźcie troski
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Oda VII

Vinum incendit iras

 • Wino rozpala gniew
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, II

Virtus ad beate vivendum sufficit

 • Cnota wystarcza do szczęścia
 • opis: sentencja łacińska

Virtus est perfecta ratio

 • Cnota jest doskonałym rozumem
 • opis: sentencja łacińska

Virtus sola homines beatos reddit

 • Tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi
 • opis: sentencja łacińska

Vis pacem, para bellum

 • Chcesz pokoju, szykuj wojnę
 • opis: sentencja łacińska wywodząca się od słów Tytusa Liwiusza

Vis vim vi pellit

 • Siła siłę siłą wypędzi
 • opis: sentencja łacińska

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu

 • Życia nikt nie otrzymuje na własność,  lecz wszyscy do użytku
 • Lukrecjusz (ok. 99 – ok. 55 p.n.e.) – rzymski poeta i filozof
 • źródło: Lukrecjusz, De rerum natura, 3.971

Vita sine libertate nihil est

 • Życie bez wolności jest niczym

Vita sine litteris mors est

 • Życie bez wiedzy jest śmiercią
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy

Vitae sal amicitia

 • Przyjaźń solą życia
 • opis: sentencja łacińska

Vitae, non scholae discendum est

 • Trzeba się uczyć dla życia, nie dla szkoły
 • opis: sentencja łacińska

Vitam impendere vero

 • Życie poświęcić dla prawdy
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry

Vituperatio stultorum laus est

 • Nagana ze strony głupców jest pochwałą

Viva vox docet

 • Żywe słowo kształci

Vive memor, quam sis aevi brevis

 • Żyj, pamiętając, jak krótkowieczny jesteś
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Satyry II.6.97

Vivere est cogitare

 • Żyć to znaczy myśleć
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanæ Disputationes

Vivere est militare

 • Życie jest walką

Vivere militare est

 • Żyć to znaczy walczyć życie jest walką
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy 96.5

Vivere nolit, qui mori non vult

 • Kto nie chce umierać,  ten nie chce też żyć
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy

Vivitur parvo bene

 • Małym żyje się dobrze
 • opis: ludziom o małych potrzebach

Vix(i) et quem dederat carsum fortuna peregi

 • Żyłem i doświadczyłem tego, co dał mi los

Volenti nihil difficile

 • Dla chcącego nic trudnego

Volenti non fit iniuria

 • Chcącemu nie dzieje się krzywda
 • opis: paremia prawnicza sformułowana przez Ulpiana Domicjusza

Vos exemplaria graece versate semper

 • Wasze greckie przykłady są często rozważne
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Art Poetique, 269-270

Vox coelestis

 • Głos niebiański

Vulgare amici nomen, sed rara est fides

 • Słowo „przyjaciel” jest pospolite,  ale lojalność jest bardzo rzadka
 • opis: sentencja łacińska

Vulnerant omnes, ultima necat

 • Ranią wszystkie,  ostatnia zabija:
 • opis: o godzinach

Vultus animi index (est)

 • Twarz odbiciem duszy
 • opis: sentencja łacińska

A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V

Źródła wykorzystane
 • Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze
 • Marek Dubiński, Sentencje łacińskie
 • Wikipedia

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Aby portal mógł istnieć i się rozwijać, potrzebne jest finansowe wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer. Wierzę w to, że będę mógł liczyć na szersze wsparcie, które pozwoli mi jeszcze bardziej poświęcić się mojej pracy i pasji, maksymalnie usprawniać stronę oraz ukazywać świat antycznych Rzymian w interesującej formie.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Nowości ze świata antycznego Rzymu

Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowościami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera.

Zapisz się do newslettera!

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów