Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Sentencje łacińskie

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Rzymska tablica upamiętniająca naprawę Koloseum
Rzymska tablica upamiętniająca naprawę Koloseum w IV wieku n.e., na zlecenie Decjusza Mariusza Wenatiusza Basiliusa | Zdjęcie: Tomasz Podkowa

A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V

A

Ab alio expectes, alteri quod feceris

 • Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Ab equis ad asinos

 • Z deszczu pod rynnę (dosłownie „z koni na osły”)

Ab hodierno

 • Od dziś

Ab Iove principium

 • Zaczynamy od najważniejszego (dosłownie „Od Jowisza początek”)
 • opis: sformułowanie w jednej z eklog Wergiliusza

Ab oriente lux

 • Światło ze wschodu

Ab ovo

 • Od początku (dosłownie „od jajka”)

Ab ovo usque ad mala

 • Od początku do końca (dosłownie „od jaj do jabłek”)

Absens carens

 • Nieobecny traci
 • opis: sentencja łacińska

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat

 • Jakby z nieobecnym się spierał, kto z pijanym się kłóci
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, V.4

Ab Urbe condita

 • Od założenia Miasta

Abusus non tollit usum

 • Nadużycie nie znosi prawa do właściwego użycia
 • opis: paremia prawnicza

Accipis, ut taceas

 • Płacą ci za to, abyś milczał
 • Marcjalis (ok. 40 – ok. 102-104 n.e) – poeta rzymski
 • źródło: Marcjalis, Epigramy, 1, 95

Accusare nemo se debet

 • Nikt nie musi oskarżać siebie samego
 • opis: paremia prawnicza

Actus hominis, non dignitas iudicetur

 • Sądzone będą czyny ludzkie, nie godności (stanowiska)
 • Minucjusz Feliks (II-III wiek n.e.) – pisarz rzymski, chrześcijanin

Ad augusta per angusta

 • Do wielkich osiągnięć przez trudności
 • opis: dosłownie „do wielkiego przez wąskie”

Ad futuram rei memoriam

 • Na przyszłą rzeczy pamiątkę

Ad Kalendas Graecas

 • Na greckie Kalendy
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • opis: w kalendarzu greckim (który, nota bene, był mocno zróżnicowany w zależności od polis) nie było charakterystycznych rzymskich wyszczególnień: Kalend, Non i Idów. August, kiedy powątpiewał aby dłużnik spłacił zaciągnięty dług, mawiał, że zapłaci na greckie kalendy, a więc „na święty Nigdy” – w greckim kalendarzu kalendy nie występowały.
 • źródło: Swetoniusz, Boski August 87

Ad multos annos

 • Wielu lat życia

Ad patres

 • Na tamten świat (dosłownie „do ojców”)

Ad perpetuam rei memoriam

 • Na wieczną rzeczy pamiątkę
 • opis: sentencja łacińska

Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus

 • Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Officiis, I 114

Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum

 • Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny
 • opis: sentencja łacińska

Adversus stímulum calcitrare

 • Głową muru nie przebijesz
 • opis: łacińska maksyma

Ad rem

 • Do rzeczy

Aegroto dum anima est, spes esse dicitur

 • Dopóki chory oddycha, jest nadzieja
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Atticum, 9.10.3

Aequitas sequitur legem

 • Sprawiedliwość idzie za prawem
 • opis: paremia prawnicza

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra

 • Cudze winy mamy na oku, własne za plecami
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Alea iacta est

 • Kości zostały rzucone
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • opis: wiersz Menandra rzekomo powtórzony przez Cezara podczas przekraczaniu Rubikonu. Cezar słowa te miał wypowiedzieć po grecku.
 • źródło: Swetoniusz, Juliusz Cezar, 32

Alitur vitium vivitque tegendo

 • Wada żywi się i wzrasta w ukryciu
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Georgiki, III 454

Aliena nobis, nostra plus aliis placent

 • Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym
 • opis: sentencja łacińska

Alii sementem faciunt, alii metunt

 • Kto inny sieje, kto inny zbiera
 • opis: sentencja łacińska

Alter alterum docet

 • Jeden uczy drugiego
 • opis: sentencja łacińska

Alter ego

 • opis: osoba, która wyraża czyjeś myśli, poglądy, wspomnienia

Ama nos et vale

 • Kochaj nas i żegnaj
 • opis: sentencja łacińska

Amantium irae amoris integratio

 • Gniewy kochanków są spoiwem miłości, kłótnie kochanków umacniają ich miłość
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Andria, Akt III, scena 3, linia 23

Amare humanum est, humanum ignoscere est

 • Rzeczą ludzką jest kochać, rzeczą ludzką jest przebaczać
 • opis: sentencja łacińska

Amicos res secundae parant, res adversae probant

 • Rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół, niepomyślne sprawdzają
 • opis: sentencja łacińska

Amici, diem perdidi

 • Przyjaciele, straciłem dzień
 • Tytus (39-81 n.e.) – cesarz rzymski w latach 79-81 n.e.
 • opis: cesarz, gdy uświadomił sobie, że nie zrobił nic dobrego przez cały dzień
 • źródło: Swetoniusz,  Boski Tytus, 8.315

Amicus certus in re incerta cernitur

 • Przyjaciel pewny w rzeczy niepewnej jest dostrzegany
 • opis: zaczerpnięta jest z bajki Ezopa zatytułowanej „Podróżni i niedźwiedź”
 • źródło: Cyceron, Leliusz, 17.64

Amicus optima vitae possessio

 • Przyjaciel to największy skarb w życiu

Amicum proba, probatum ama

 • Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj
 • Platon (427 – 347 p.n.e.) – grecki filozof

Amicus verus rara avis est

 • Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem
 • opis: w sensie rzadko się zdarza

Amor caecus est

 • Miłość jest ślepa
 • Teokryt (ok. 310 – ok. 250 p.n.e.) – grecki poeta

Amor vincit omnia

 • Miłość zwycięża wszystko
 • opis: sentencja łacińska

Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae

 • Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu
 • opis: sentencja łacińska

Aanima vilis

 • Nędzna dusza; podła istota
 • opis: sentencja łacińska

Animus aeger semper errat

 • Chory umysł zawsze błądzi
 • opis: sentencja łacińska

Ante pilos sapis

 • Jajko chce być mądrzejsze od kury (dosłownie „mądrzysz się przed owłosieniem”)

Apage, Satanas

 • Odejdź, Szatanie

A pedibus usque ad caput

 • Całkowicie, od stóp do głów

Aquila non captat muscas

 • Orzeł nie chwyta much
 • opis: sentencja łacińska

Aquilam volare doces?

 • Uczysz orła latać?
 • opis: sentencja łacińska

Arbiter elegantiarum

 • Znawca dobrego smaku, esteta
 • opis: sentencja łacińska

Arcus nimium tensus rumpitur

 • Łuk zbytnio naciągnięty pęka
 • opis: każdy ma swój próg wytrzymałości

Ardua prima via est

 • Pierwsza droga jest stroma
 • opis: sentencja łacińska

Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt

 • Dowody należy nie liczyć, a ważyć
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, O powinnościach 2, 22, 79

Aristoteles non semper Aristoteles

 • Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem

Arrectis auribus

 • Z nastawionymi uszami

Ars gratia artis

 • Sztuka dla sztuki

Ars amandi

 • Sztuka kochania

Ars longa, vita brevis

 • Sztuka długa, życie krótkie
 • opis: aforyzm Hipokratesa z Kos,  przetłumaczony z greki, mówiący, iż życie jest zbyt krótkie, by zgłębić w pełni sztukę

Ars auro gemmisque prior

 • Sztuka cenniejsza od złota i drogich kamieni
 • opis: sentencja łacińska

Ars non habet osorem nisi ignorantem

 • Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów
 • opis: sentencja łacińska

Arte et Marte

 • Sztuką i orężem

Artificem commendat opus

 • Dzieło zachwala mistrza
 • opis: sentencja łacińska

Asinus ad lyram

 • Osioł przy lutni
 • opis: kompletnie niepasujący

Asinus asino pulcherrimus

 • Osioł osłu najpiękniejszy
 • opis: sentencja łacińska

Asinus asinorum in saecula saeculorum

 • Osioł nad osłami na wieki wieków
 • opis: dosłownie „osioł do kwadratu, wyjątkowy głupiec

Asinus asinum fricat

 • Osioł osła liże
 • opis: o pochlebstwach
 • źródło: Cyceron, De Amicitia

Asinus in tegulis

 • Osioł na dachu
 • opis: niedorzeczna sytuacja i która może się skończyć katastrofą
 • źródło: Petroniusz, Satyrikon

Assidue addiscens ad senium venio

 • Nieprzerwanie ucząc się, dochodzę ku starości
 • opis: według Platona słowa Solona – greckiego męża stanu

A tuo Lare incipe

 • Zaczynaj od siebie (dosłownie „zaczynaj od własnych larów”)

Audaces fortuna iuvat

 • Odważnych szczęście wspiera
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, X, 284

Audi multa, dic pauca!

 • Słuchaj dużo, mów mało!
 • opis: sentencja łacińska

Audi, vide, sile!

 • Słuchaj, patrz, milcz!
 • opis: sentencja łacińska

Audaces fortuna iuvat

 • Śmiałym szczęście sprzyja
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, X.284

Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus

 • Trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama Wenus
 • Tibullus (ok. 54-19 p.n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Tibullus, Corpus Tibullianum 1, 2, 16

Auditur et altera pars

 • Niech będzie wysłuchana i druga strona
 • opis: paremia prawnicza

Audiatur et altera pars

 • Niech i druga strona będzie wysłuchana
 • opis: paremia prawnicza

Audi multa, dic pauca

 • Słuchaj dużo, mów niewiele
 • opis: sentencja łacińska

Audi, vide, tace, si vis vivere in pace

 • Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju
 • opis: sentencja łacińska

Aurea dicta

 • Złote słowa

Aurea mediocritas

 • Złoty środek

Aures multorum veritati clausae sunt

 • Uszy wielu są zamknięte na prawdę
 • opis: sentencja łacińska

Auri sacra fames

 • Przeklęta żądza złota
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, III, 57

Aut amat, out odit mulier, nil est tertium

 • Kobieta, albo kocha, albo nienawidzi, nie ma nic trzeciego
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae

Aut bibat, aut abeat!

 • Niech albo pije, albo wychodzi!
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, V, 41

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae

 • Poeci pragną przynosić pożytek lub przyjemność
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ars Poetica, 333

Ave, Caesar, morituri te salutant

 • Witaj Cezarze, mający umrzeć pozdrawiają cię
 • opis: słowa, którymi gladiatorzy rzymscy pozdrowili cesarza Klaudiusza przed bitwą morską. Co ciekawe, nie ma więcej przekazów, by taki zwrot był powszechnie stosowany
 • źródło: Swetoniusz, Boski Klaudiusz, 21

B

Balbus melius balbi verba cognoscit

 • Jąkała jąkałę lepiej zrozumie
 • opis: sentencja łacińska

Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam feciunt balnea, vina, venus

 • Kąpiele, wino i miłość niszczą nasze ciała, lecz to one sprawiają, że żyjemy!
 • opis: epitafium na nagrobku niejakiego Tyberiusza Klaudiusza Secundusa, który przeżył 52 lata, zadedykowane przez partnera/kę Merope

Barba crescit, caput nescit

 • Broda rośnie, rozumu nie przybywa
 • opis: sentencja łacińska

Barba non facit philosophum

 • Broda nie czyni filozofem
 • Gelliusz (II wiek n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Gelliusz, Noce Attyckie, IX, 2, 1–7

Barbam video, sed philosophum non video

 • Brodę widzę, ale filozofa nie widzę
 • opis: sentencja łacińska

Beata est vita non quae secundum voluptatem est sed secundum naturam

 • Szczęśliwe życie – to nie jest życie stosujące się do wymogów rozkoszy, lecz życie przebiegające zgodnie z naturą
 • opis: sentencja łacińska

Beate vivere est honeste vivere

 • Żyć szczęśliwie jest żyć uczciwie
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Finibus Bonorum Et Malorum, III.8

Beatius est magis dare quam accipere

 • Przyjemniej jest dawać niż przyjmować

Beatus, qui prodest, quibus potest

 • Szczęśliwy jest ten, który pomaga, komu może
 • opis: sentencja łacińska

Beatus, qui tenet

 • Szczęśliwy, kto posiada
 • opis: sentencja łacińska

Bella res est morte sua mori

 • Piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales, VII

Belli causae [stant]

 • Przyczyny wojny [są mocne]
 • opis: sentencja łacińska

Bellum nec timendum, nec provocandum

 • Nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować
 • Pliniusz Młodszy (61 – ok. 113 n.e.) – prawnik, urzędnik rzymski
 • źródło: Pliniusz Młodszy, List do Trajana

Bellum omnium contra omnes

 • Wojna wszystkich przeciw wszystkim
 • opis: sentencja łacińska

Bellum, pax rursum…[in amore]

 • Wojna – za chwilę znowu pokój… [w miłości]
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Satyry, III.267

Belua multorum capitum

 • Potwór o wielu głowach
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: o rozgniewanym tłumie.
 • źródło: Horacy, Epodes I, 1, 76

Nam si curent, bene bonis sit, male malis

 • [gdyby bogowie] interesowali się losem ludzi, byłoby dobrze dobrym, źle złym
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De natura deorum, 3.32.79

Bene dignoscitur, bene curatur

 • Dobrze rozpoznane, dobrze leczone
 • opis: sentencja łacińska

Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit

 • Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach
 • opis: sentencja łacińska

Bene olet, qui nihil olet, quod nunc abest

 • Dobrze pachnie, kto niczym nie pachnie
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Att. II, 1, 1

Bene tibi!

 • Dobrze tobie! (pozdrowienie)

Bene vale!

 • Miej się dobrze!
 • opis: powiedzenie rzymskie

Bis dat, qui cito dat

 • Dwa razy daje, kto szybko daje
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae 6

Bona diagnosis, bona curatio

 • Dobre rozpoznanie, dobre leczenie
 • opis: sentencja łacińska

Bona mors est homini, vitae quae exstinguit mala

 • Dobra dla człowieka jest śmierć, która gasi nieszczęścia życia
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae

 • Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo
 • opis: sentencja łacińska

Bonum est, quod omnes appetunt

 • Dobro jest tym, czego wszyscy pragną
 • opis: sentencja łacińska

Bonum ex malo non fit

 • Dobro nie rodzi się ze zła
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Ad Lucilium Epistulae Morales, LXXXVII, 22

Bonum vinum laetificat cor hominis

 • Dobre wino raduje serce człowieka
 • opis: sentencja łacińska

Bos lassus fortius figit pedem

 • Zmęczony wół pewniej stawia nogę
 • opis: sentencja łacińska

C

Cacactum non est pictum

 • Nafajdane to nie namalowane
 • opis: sentencja łacińska

Cadit quaestio

 • Sprawa upadła
 • opis: sentencja łacińska

Caeca est invidia

 • Zazdrość jest ślepa
 • opis: sentencja łacińska

Cael ipsum petimus [stultita]…

 • Głupotą sięgamy do niebios [zenitu]…
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Carminum I.4

Caesar ad Rubiconem

 • Cezar nad Rubikonem

Caesar citra Rubiconem

 • Cezar przekroczył Rubikon

Caesar non supra grammaticos

 • Cesarz nie [stoi] wyżej od gramatyków
 • źródło: Kasjusz Dion, Historia rzymska 57, 17

Caesarem stantem mori decet

 • Cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc
 • opis: ponoć ostatnie słowa Wespazjana przed śmiercią
 • źródło: Swetoniusz, Wespazjan 24

Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser

 • Nieszczęsna (narażona na klęski) jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales ad Lucilium 98.1.1

Calcat iacentem vulgus…

 • Tłum kopie leżącego…
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Octavia 454-455

Calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium

 • Łysina to nie ułomność, lecz oznaka mądrości
 • opis: sentencja łacińska

Camelum videbis saltantem

 • Zobacz tańczącego wielbłąda
 • opis: inaczej „usłysz bujdy”

Canis timidus vehementius latrat quam mordet

 • Pies,  który się boi,  gwałtowniej ujada niż gryzie
 • Kurcjusz Rufus (I wiek n.e.) – polityk i pisarz rzymski
 • źródło: Kurcjusz Rufus, Historiae Alexandri Magni Macedonis 7, 4, 16

Carpe diem

 • Chwytaj dzień
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ody, I, 11, 8

Carpe diem quam minimum credula postero

 • Chwytaj dzień (korzystaj z chwili),  jak najmniej ufając przyszłości
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ody, I, 11, 8

Carta non erubescit

 • Papier się nie rumieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: papier jest cierpliwy
 • źródło: Cyceron, Epistulae ad familiares, 5, 12, 1

Carthaginem delendam esse censeo

 • Sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć

Carum est, quod rarum est

 • Cenne jest to, co rzadkie
 • opis: sentencja łacińska

Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo

 • Strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę

Caveant consules ne quid detrimenti res publica capiat

 • Niech konsulowie strzegą,  żeby państwo nie doznało jakiegoś uszczerbku
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, In Catilinam 1, 4

Cedant arma togae

 • Niech oręż ustąpi przed togą
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, O powinnościach

Cernuntur in agendo virtutes

 • W działaniu rozpoznajemy cnoty

Certum est, quia impossibile est

 • Jest pewne,  ponieważ jest niemożliwe
 • Tertulian (ok.155 – 240 n.e.) – teolog rzymski, gorliwy wyznawca chrześcijaństwa
 • źródło: Tertulian, De Carne Christi, 5

Ceterum censeo Karthaginem esse delendam

 • A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć
 • opis: słowa jakie wygłaszał Katon Starszy pod koniec swoich mów w Senacie. Miały one na celu zachęcanie Rzymian do ostatecznego zniszczenia Kartaginy
 • źródło: Plutarch z Cheronei, Katon Straszy

Cibi condimentum est fames

 • Głód jest przyprawą dla każdego posiłku
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De finibus bonorum et malorum, 2.90.10

Cinis et manes et fabula fies

 • Popiołem i cieniem,  i wspomnieniem się staniesz
 • Persjusz (34 – 62 n.e.) – poeta i satyryk rzymski
 • źródło: Persjusz,  Satyry V, 151

Civium concordia murus urbium

 • Zgoda obywateli murem miast
 • opis: sentencja łacińska, której różne formy możemy znaleźć w dziełach Tytusa Liwiusza czy Salustiusza

Clara non sunt interpretanda

 • Nie dokonuje się wykładni tego, co jasne
 • opis: paremia prawnicza

Clara pacta claros faciunt amicos

 • Jasne układy tworzą wiernych przyjaciół
 • opis: sentencja łacińska

Clavus clavo pellitur

 • Gwóźdź wybija się gwoździem
 • opis: sentencja łacińska

Cogitationis poenam nemo patitur

 • Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli
 • opis: sentencja łacińska

Cogitationum poenam nemo luit

 • Nikt nie poniósł kary za myślenie
 • opis: sentencja łacińska

Cognosce te ipsum

 • Poznaj samego siebie
 • opis: maksyma wyryta po grecku na frontonie świątyni Apollina w Delfach, głoszona potem przez filozofa Sokratesa; tutaj zapisana w łacinie
 • źródło: Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, 10.24

Comedamus et bibamus cras enim moriemur

 • Jedzmy i pijmy,  wszak jutro pomrzemy
 • opis: sentencja łacińska

Concordia civium murus urbium

 • Zgoda mieszkańców murem miasta
 • opis: sentencja łacińska

Concordia domi, foris pax

 • Zgoda w domu,  pokój na zewnątrz

Concordia parvae res crescunt, dicordia maximae dilabuntur

 • W zgodzie małe rzeczy wyrastają, w niezgodzie największe rzeczy rozpadają się
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Bellum Iugurthinum, 10, 6

Confessio est regina probationum

 • Przyznanie się jest królową dowodów
 • opis: paremia prawnicza

Coniugium sine prole est quasi dies sine sole

 • Małżeństwo bez dzieci jest jak dzień bez Słońca
 • opis: sentencja łacińska

Conquiescat in pace

 • Niech odpoczywa w pokoju
 • opis: zwrot łaciński

Conscientia mille testes est

 • Sumienie jest tysiącem świadków

Consensus facit legem

 • Zgoda tworzy prawo
 • opis: paremia prawnicza

Consuetudinis vis magna est

 • Wielka jest siła przyzwyczajenia
 • opis: sentencja łacińska

Consuetudo altera natura est

 • Przyzwyczajenie jest drugą naturą
 • opis: sentencja łacińska

Consuetudo est altera natura

 • Przyzwyczajenie jest drugą naturą
 • opis: sentencja łacińska

Consuetudo est optima legum interpres

 • Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw

Contra facta non valent argumenta

 • Wobec faktów argumenty muszą ustąpić
 • opis: paremia prawnicza

Contra spem spero

 • Mam nadzieję wbrew nadziei

Contra vim mortis non est medicamen in hortis

 • Przeciwko sile śmierci nie ma lekarstwa w ogrodach
 • opis: sentencja łacińska

Contra vim non valet ius

 • Prawo jest bezsilne wobec przemocy
 • opis: paremia prawnicza

Conveniens homini est hominem servare voluptas

 • Godną człowieka rozkoszą jest baczyć na drugiego człowieka
 • opis: sentencja łacińska

Cornix cornici numquam confodit ocellum

 • Kruk krukowi oka nie wykole
 • opis: sentencja łacińska

Crede, quod habes, et habes

 • Wierz, że masz, a będziesz miał
 • opis: sentencja łacińska

Credo, quia absurdum

 • Wierzę, bo to jest niedorzeczność
 • Tertulian (ok.155 – 240 n.e.) – teolog rzymski, gorliwy wyznawca chrześcijaństwa
 • źródło: Tertulian, De Carne Christi

Crescit sub pondere virtus

 • Prześladowana cnota wzrasta
 • opis: sentencja łacińska

Crescunt anni, decrescunt vires

 • Przybywa lat, ubywa sił
 • opis: sentencja łacińska

Cucullus non facit monachum

 • Kaptur nie czyni mnicha

Cui bono?

 • Na czyją korzyść?

Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare

 • Każdy człowiek może zbłądzić, [a] uparcie trwać przy błędzie tylko głupi
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, XII Filipika, II

Culpam poena premit comes

 • Winie depcze po piętach kara
 • opis: sentencja łacińska

Cultus addit hominibus auctoritatem

 • Kultura dodaje ludziom powagi
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii w
 • źródło: Kwintylian, De Institutione Oratoria, Libri Duodecim, 8

Cultus domesticus

 • Troska o dom
 • opis: sentencja łacińska

Cum debita reverentia

 • Z należnym poważaniem
 • opis: sentencja łacińska

Cum grano salis

 • Z odrobiną sceptycyzmu (dosł. z ziarnem soli)
 • opis: cytat sparafrazowany z Historii naturalnej Pliniusza Starszego

Cum plenus venter, numquam studet ille libenter

 • Pełny brzuch nie uczy się chętnie
 • opis: sentencja łacińska

Cum recte vivis, ne cures verba malorum

 • Skoro uczciwie żyjesz,  nie dbaj o słowa złych ludzi
 • Katon Młodszy (95 – 46 p.n.e.) – rzymski polityk i filozof-stoik, żyjący w zgodzie z prawością i uczciwością

Cum tacent, clamant.

 • Milcząc, krzyczą
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: w znaczeniu milczenie jest wymowniejsze od mowy
 • źródło: Cyceron, Przeciw Katylinie

Cuneus cuneum trudit

 • Klin wybija się klinem
 • opis: sentencja łacińska

Cupida sum vocem tuam audienti

 • Jestem żądna słuchania twego głosu
 • opis: sentencja łacińska

Cura fugit multo diluiturque mero

 • Troska znika i rozpuszcza się w obfitym winie
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Ars amatoria, I.239

D

Da dextra misero

 • Podaj prawicę nieszczęsnemu

Da locum melioribus

 • Ustąp miejsca lepszym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 238

Da mihi aliquid potum

 • Daj mi coś do picia

Da mihi factum, dabo tibi ius

 • Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo
 • opis: paremia prawnicza

Dabit deus his quoquo finem, [malis]

 • Bóg i tym (nieszczęściom) położy kres

Damnant, quod non intellegunt

 • Nienawidzą, ponieważ nie rozumieją
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii w
 • źródło: Kwintylian, De Institutione Oratoria, X, 1, 26

Dare est docere reddere

 • Dawać znaczy uczyć odwzajemniania
 • opis: sentencja łacińska

Dat bene, dat multum, qui dat com munere vultum

 • Daje dobrze, daje wiele, kto daje z podarkiem uśmiech
 • opis: sentencja łacińska

Dat quae quisque potest

 • Każdy daje, co może
 • opis: sentencja łacińska

Dat veniam corvis, vexat censura columbas

 • Cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, lI, 63

Data merces est erroris mei magna

 • Wysoka była cena mojego błędu
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Caelio

Data occasione

 • Przy nadarzającej się sposobności
 • opis: sentencja łacińska

De actu et visu

 • Z doświadczenia i obserwacji
 • opis: sentencja łacińska

De auditu

 • Na podstawie zasłyszanego
 • opis: paremia prawnicza

De fumo in flammam

 • Z dymu w ogień
 • opis: w znaczeniu: „Z deszczu pod rynnę”

De gustibus non est disputandum

 • O gusta nie należy się spierać
 • opis: sentencja łacińska

De gustibus non est disputandum

 • Gust nie podlega dyskusji
 • opis: sentencja łacińska

De mortuis nihil nisi bene

 • O zmarłych nic (nie trzeba mówić), chyba że dobrze
 • opis: pierwsze użycie w dziele Diogenesa Laertiosa,  Żywoty i poglądy słynnych filozofów, I 70

De mortuis aut bene aut nihil

 • O zmarłych (mówić) dobrze albo wcale
 • opis: sentencja łacińska

De suis homines laudibus libenter praedicant

 • O swojej chwale ludzie chętnie głoszą
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • źródło: Juliusz Cezar, O wojnie domowej, II 39

De te fabula narratur

 • O tobie mówi bajka
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry

Desipere est juris gentium

 • Prawem ludzi jest głupota
 • opis: sentencja łacińska

Deum sequere

 • Idź za wezwaniem boga

Deus et natura nihil faciunt frustra

 • Bóg i natura niczego nie robi na próżno.

Dicere non est facere

 • Mówić nie znaczy działać; mówienie nie jest działaniem
 • opis: paremia prawnicza

Dictum sapienti sat (est)

 • Mądrej głowie dość dwie słowie
 • opis: sentencja łacińska

Diem perdidi

 • Straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego)

Dies diem docet

 • Dzień uczy dzień
 • opis: sentencja łacińska

Dies interpellat pro homine

 • Dzień pozywa za człowieka
 • opis: paremia prawnicza

Dies non interpellat pro homine

 • Dzień nie pozywa za człowieka
 • opis: paremia prawnicza sugerująca, że sam upływ dnia (dokładniej terminu) bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika

Difficile est satiram non scribere

 • Trudno nie pisać satyry
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry,  1.50

Difficilis in otio quies

 • Bezczynność nie daje odpoczynku
 • opis: sentencja łacińska

Diligere ex toto corde, et in tota anima

 • Miłować z całego serca i z całej duszy
 • opis: sentencja łacińska

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe

 • Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: rady udzielone w liście przyjacielowi Maximusowi Lolliusowi
 • źródło: Horacy, Epistulae 1, 2

Dis aliter visum

 • Inna jest wola bogów
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, II, 428

Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto

 • Ucz się, lecz u uczonych, nieuczonych sam nauczaj
 • źródło: Dionizos Kato, Catonis Disticha, IV, 23

Discenda est virtus

 • Cnoty należy się uczyć
 • opis: za Sokratesem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Ad Lucilium Epistulae Morales

Discipulus est prioris posterior dies

 • Ostatni dzień jest uczniem pierwszego
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, 14

Displicuit nasus tuus

 • Twój nos się nie spodobał
 • opis: dosłownie stałeś się ofiarą kaprysu
 • źródło: Juwenalis, Satyry

Divide et impera!

 • Dziel i rządź!
 • opis: antyczna zasada rządzenia, zakładająca tworzenie podziałów i występowanie jako rozjemca

Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes

 • Boska przyroda dała pola,  ludzka sztuka zbudowała miasta
 • Marek Terencjusz Warron (116-27 p.n.e.) – uczony i pisarz rzymski
 • źródło: Marek Terencjusz Warron, De re rustica

Divitiae non sunt bonum

 • Bogactwo nie jest dobrem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 22

Dixisse me aliquando poenituit, tacuisse numquam

 • Bywało niekiedy, że żałowałem tego, co powiedziałem, nigdy jednak tego, że milczałem
 • opis: sentencja łacińska

Do, ut des

 • Daję, abyś (i ty mi) dał
 • opis: sentencja łacińska

Docendo discimus

 • Nauczając,  uczymy się
 • opis: sentencja łacińska

Dolorem sedare opus divinum est

 • Uśmierzać ból jest dziełem boskim
 • opis: sentencja łacińska

Dominus vitae necisque

 • Pan życia i śmierci

Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubilia solus eris

 • Dopóki będziesz szczęśliwy wielu przyjaciół wokół siebie zliczysz, Jeśli czasy będą chmurne, zostaniesz sam
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Tristia, I, 9, 5–6

Duae res homines ad maleficium impellunt: luxuria et avaritia

 • Dwie rzeczy ludzi ku złu wiodą: zbytek i chciwość
 • opis: sentencja łacińska

Duas aures habemus et os unum, ut plura audiamus quam loquamur

 • Mamy dwoje uszu i jedne usta,  abyśmy więcej słuchali niż mówili
 • opis: sentencja łacińska

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt

 • Powolnego prowadzą losy,  opornego siłą ciągną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistole a Lucilio, 107, 11, 5

Dulce et decorum est pro patria mori

 • Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę

Dum docemus, discimus

 • Dopóki nauczamy, uczymy się sami

Dum inter homines sumus, colamus humanitatem

 • Póki jesteśmy wśród ludzi, bądźmy ludzcy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, 3.43

Dum spiro, spero

 • Dopóki oddycham mam nadzieję

Dum trahimus, dum inter homines sumus, colamus humanitatem

 • Dopóki oddychamy,  dopóki jesteśmy wśród ludzi,  postępujmy po ludzku
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De ira, 3.43.5

Dum vivimus, vivamum!

 • Podczas gdy żyjemy, żyjmy!

Dum vivimus, vivamus

 • Dopóki żyjemy,  używajmy życia

Duo cum faciunt idem, non est idem

 • Gdy dwóch robi to samo,  to nie jest to samo
 • opis: sentencja łacińska

Duobus litigantibus tertius gaudet

 • Gdzie dwóch się kłóci, trzeci się cieszy

Dura lex, sed lex

 • Twarde prawo,  ale prawo
 • opis: paremia prawnicza

Dura necessitas

 • Twarda konieczność

E

E fructu arbor cognoscitur

 • Drzewo może być rozpoznane po owocach
 • opis: sentencja łacińska

Ea natura multitudinis est: aut seruit humiliter aut superbe dominatur; libertatem, quae media est, nec struere modice nec habere sciunt

 • Oto natura pospólstwa: albo służalczo się płaszczy, albo bezczelnie się panoszy; wolności, która jest pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, ani cierpliwie budować, ani utrzymać nie umie.
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od ząłożenia Miasta, XXIV, 25, 8

Ego pro domo mea oro

 • Mówię w obronie mojego domu
 • opis: sentencja łacińska

Est mihi cura futura

 • Gnębi mnie troska o przyszłość
 • opis: sentencja łacińska

Etiam sanato vulnere cicatrix manet

 • Blizna pozostaje także po wyleczonych ranach
 • opis: sentencja łacińska

Exceptio confirmat regulam

 • Wyjątek potwierdza regułę
 • opis: sentencja łacińska

Ea condicione

 • Pod tym warunkiem

Ea est natura hominum

 • Taka jest natura ludzka

Ebrietas est metropolis omnium vitiorum

 • Pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad
 • opis: sentencja łacińska

Ebrietas est voluntaria insania

 • Pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistolae Ad Lucilium, LXXXIII

E cantu cognoscitur avis

 • Każdy ptak po swojemu śpiewa
 • opis: sentencja łacińska

Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi

 • Oto baranek boży, który gładzi grzechy świata

Ecce homo!

 • Oto człowiek!

Ecce tibi lupus in sermone

 • O wilku mowa
 • Plaut (ok. 250–184 p.n.e.) – komediopisarz rzymski
 • źródło: Plaut, Stichus, IV. i. 71

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus

 • Jemy, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby jeść
 • opis: sparafrazowane słowa Sokratesa
 • źródło: Plutarch, Moralia

Effugiunt structos nomen honorque rogos

 • Imię i godność unikną stosu
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae ex Ponto, 3.2.32

Ego mitto vos sicut oves in medio luporum

 • Ja was posyłam jako owce między wilki

Ego nihil timeo, quia hihil habeo nihil

 • Nic nie mam, więc niczego się nie boję
 • opis: sentencja łacińska

Epistula (enim) non erubescit

 • (Ponieważ) list się nie rumieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Listy, 5, 12

Equus, ut sit exiguum caput et siccum prope pelle ossibus adhaerente, aures breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas

 • Koń, aby łeb miał krótki i smukły, skórę niemalże do kości przylegającą, uszy krótkie i spiczaste, oczy niewielkie, chrapy szerokie, wysoki kłąb, grzywę gęstą i ogon, okrągłe i wysklepione kopyta.
 • Izydor z Sewilli (ok. 560 – 636 n.e.) – święty Kościoła katolickiego
 • opis: o idealnym rumaku.
 • źródło: Izydor z Sewilli, Etymologia

Errare humanum est

 • Błądzić jest rzeczą ludzką
 • Seneka Starszy (ok. 55 p.n.e. – ok. 44 n.e.) – retoryk rzymski
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales VI,57

Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum

 • Jest miara we wszystkim i określone granice, przed którymi i za którymi nie może ostać słuszność
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satire I, 1, 106-107

Est vetus atque probus centum qui perficit annos

 • Klasyk to ten, kto ukończy sto lat
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: dzieło literackie nabywa wartości, jeśli jest szanowane przez kolejne pokolenia
 • źródło: Horacy, Listy II, 1, 39

Et in sole maculae

 • I na słońcu są plamy
 • opis: sentencja łacińska

Etiam latrones suis legibus parent

 • Także rozbójnicy są posłuszni swoim prawom
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Ex cathedra

 • Z katedry

Ex malis eligere minima oportet

 • Trzeba wybierać mniejsze zło
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De officiis 3, 1, 3

Ex nihilo nihil

 • Z niczego nic [nie powstaje]

Ex oriente lux

 • Ze wschodu przychodzi światło

Ex oriente lux, ex occidente lex

 • Światło [kultury] ze wschodu, prawa z zachodu

Exegi monumentum aere perennius

 • Postawiłem pomnik trwalszy od spiżu
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśń III, 30

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor

 • A kiedyś niech powstanie mściciel z naszych kości
 • opis: przekleństwo Dydony na stosie rzucone na Eneasza
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, IV, 625

Experto credite

 • Wierzcie doświadczonemu
 • opis: sentencja łacińska

Extra Ecclesiam nulla salus

 • Poza Kościołem nie ma zbawienia
 • opis: sentencja łacińska

Extremis malis extrema remedia

 • Na krańcowe zło krańcowe środki
 • opis: sentencja łacińska

F

Faber est quisque suae fortunae

 • Każdy jest kowalem własnego losu
 • Appiusz Klaudiusz (ok. 340 – 273 p.n.e.) – rzymski polityk i mąż stanu

Fabula docet

 • Bajka uczy
 • opis: sentencja łacińska

Fabulis non expletur venter

 • Bajkami żołądka nie napełnisz
 • opis: sentencja łacińska

Fac et excusa

 • Najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się
 • opis: sentencja łacińska

Fac et spera

 • Działaj i miej nadzieję
 • opis: sentencja łacińska

Fac fideli sis fidelis

 • Bądź wierny temu, kto wierny tobie
 • opis: sentencja łacińska

Fac te ipse felicem

 • Uczyń sam siebie szczęśliwym
 • opis: sentencja łacińska

Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus

 • My wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Andria, 309

Facile dictu, difficile factu

 • Łatwo powiedzieć, trudno zrobić
 • opis: sentencja łacińska

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus

 • Kiedy jesteśmy zdrowi,  łatwo nam przychodzi dawać chorym dobre rady
 • opis: sentencja łacińska

Facile remedium est ubertatis

 • Z nadmiarem łatwo sobie poradzić
 • opis: sentencja łacińska

Facilius est consolari afflictum, quam sustinere

 • Człowieka nieszczęśliwego łatwiej jest pocieszać niż mu pomóc
 • opis: sentencja łacińska

Facta est grando et ignis

 • Powstał grad i ogień
 • opis: sentencja łacińska

Facta loquuntur

 • Fakty krzyczą
 • opis: inaczej fakty mówią same za siebie

Facta notoria

 • Ogólnie znane fakty
 • opis: sentencja łacińska

Facta sunt verbis difficiliora

 • Czyny są trudniejsze niż słowa
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Quintum fratrem 1, 4, 5

Factum est

 • Stało się

Faecem bibat, qui vinum bibit

 • Kto pije wino, niech wypije osad
 • opis: sentencja łacińska

Faex civitias (Faex populi)

 • Męty państwowe (męty społeczne)

Fallaces enim sunt rerum species, quibus credidimus

 • Zdradliwe są bowiem pozory (wyobrażenia) rzeczy, w które uwierzyliśmy (które uznaliśmy za prawdziwe)
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, O Pożytkach, IV.34

Fallaces sunt rerum species

 • Zdradliwe są pozory (wyobrażenia) rzeczy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, O Pożytkach, IV 34

Fallite fallentes

 • Okłamujcie kłamiących
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Sztuka kochania,  1.645

Fama crescit eundo

 • Plotka rośnie rozchodząc się
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • Wergiliusz, Eneida

Fama nihil est celerius

 • Nic nie jest szybsze od plotki
 • opis: sentencja łacińska

Fames artium magistra

 • Niedostatek jest nauczycielem rzemiosła
 • opis: sentencja łacińska

Fames est optimus coquus

 • Głód jest najlepszym kucharzem
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Czesław Jędraszko,  Łacina na co dzień, Warszawa 1988

Fas est et ab hoste doceri

 • Warto się uczyć i od wroga
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Metamorfozy, 4.428

Fascinatio nugacitatis

 • Urok błahości
 • opis: sentencja łacińska

Fata viam invenient

 • Przeznaczenie znajdzie drogę
 • opis: sentencja łacińska

Favete linguis!

 • Milczcie w skupieniu!
 • źródło: Cyceron, De divinatione (2, 83), Horacy, Carmina (3, 1, 2); Owidiusz,  Fasti (2, 654), Seneka Młodszy, De vita beata (26, 7), Pliniusz Starszy,  Naturalis historia (28, 3)
 • opis: słowa używane wobec tłumu przez kapłana na czas trwania ceremonii

Feci, quod potui, faciant meliora potentes

 • Zrobiłem,  co mogłem,  kto potrafi,  niech zrobi lepiej
 • opis: parafraza słów wypowiadanych przez konsulów rzymskich przy przekazywaniu urzędu następcy

Felix ille tamen corvo quoque rarior albo

 • Szczęśliwy ów, a także rzadszy od białego kruka
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, VII 202

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas

 • Szczęśliwy,  kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Georgiki

Fervet olla, vivit amicitia

 • Garnek kipi, przyjaźń kwitnie
 • opis: sentencja łacińska

Festina lente!

 • Spiesz się powoli!
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • opis: miał tak zwracać się Oktawian do wodzów, którzy podejmowali szybkie decyzje bez większej rozwagi. W jego odczuciu bowiem wódz dobry jest mądry a nie odważny
 • źródło: Swetoniusz, Oktawian August, 25

Fiat ius, et pereat mundus

 • Prawu musi się stać zadość,  choćby świat miał zginąć
 • opis: sentencja łacińska

Fiat iustitia pereat mundus

 • Niech stanie się sprawiedliwość, choćby miał zginąć świat
 • opis: sentencja łacińska

Fiat iustitia, et pereat mundus

 • Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć
 • opis: sentencja łacińska

Fiat iustitia, ruat caelum

 • Sprawiedliwości musi się stać zadość,  choćby niebo miało runąć
 • opis: sentencja łacińska

Fide, sed cui, vide

 • Ufaj,  ale bacz,  komu ufasz
 • opis: sentencja łacińska

Fides punica

 • Wierność punicka
 • opis: niedotrzymywanie zobowiązań. Stereotyp jaki narodził się wśród rzymskich elit na temat Kartagińczyków (Punijczyków) po ciągu wojen punickich. W ten sposób Rzymianie chcieli umocnić swój wizerunek moralnego i honorowego narodu, w przeciwieństwie do Kartagińczyków, których uważano za prowodyrów konfliktów. Co ciekawe, tego typu stereotyp powstał także wobec Greków (Graeca fides).

Fido tibi, sed non credo

 • Ufam ci,  ale nie wierzę
 • opis: sentencja łacińska

Finis coronat opus

 • Koniec wieńczy dzieło
 • opis: słowa przypisywane Owidiuszowi

Fortes fortuna adiuvat

 • Fortuna sprzyja silnym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 203

Fortis cadere, cedere non potest

 • Mężny może paść, ale nie ustąpi
 • opis: sentencja łacińska

Fortis fortuna adiuvat

 • Śmiałym szczęście sprzyja
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 203

Fortuna caeca est

 • Los jest ślepy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De amicitia 15.54

Fortuna ipsa, quae dicitur caeca

 • Mówi się, że los jest ślepy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Filipika XIII, 10. 5
 • opis: mowa przeciwko Markowi Antoniuszowi

Fortes fortuna adiuvat

 • Fortuna sprzyja silnym
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Phormio, 203

Fraus latet in generalibus

 • W ogólnikach czai się oszustwo

Fungus una nocte nascitur

 • Grzyb wyrasta w ciągu jednej nocy, zło rośnie szybko
 • opis: sentencja łacińska

G

Galeatum sero dueli paenitet

 • Uzbrojonemu nie czas narzekać na wojnę
 • opis: sentencja łacińska

Galilaee vicisti!

 • Galilejczyku, zwyciężyłeś!

Gallina scripsit

 • Kura nagryzmoliła
 • Plaut (ok. 250–184 p.n.e.) – komediopisarz rzymski
 • źródło: Plaut, Pseudolus, 30

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest

 • Kogut tylko na swoim gnojowisku dużo może
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Gaudent praenomine molles auriculae

 • Jego delikatne uszy radują się imieniem (tytułem)
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Satyry

Gaudet tentamine virtus

 • Cnota raduje się, gdy jest wystawiona na próbę
 • opis: sentencja łacińska

Gaudi maeror comes

 • Towarzyszka radości – smutek
 • opis: sentencja łacińska

Gaudium magnum nuntio vobis

 • Obwieszczam wam wielką nowinę

Gemma gemmarum

 • Klejnot nad klejnotami

Genius loci

 • Geniusz miejsca

Gladiator in arena consilium capit

 • Gladiator decyduje dopiero na arenie
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: inna wersja brzmi Gladiator in arena consilium capit
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales, 22

Gloria victis

 • Chwała zwyciężonym

Gloria virtuti resonat

 • Sława jest echem cnoty
 • opis: sentencja łacińska

Gradiam

 • Krok po kroku

Graecum est, non legitur

 • To po grecku, nie można przeczytać
 • opis: użwane w celu ośmieszenia czyjejś niewiedzy

Grande mortalis aevi spatium

 • Wielka część ludzkiego życia
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt, De vita et moribus Iulii Agricolae, III

Granum salis

 • Szczypta soli

Grata novitas [est]

 • Miła [jest] nowość

Gratia gratiam parit

 • Uprzejmość rodzi uprzejmość
 • opis: sentencja łacińska

Gratia vobis et pax

 • Łaska wam i pokój

Graves amicitiae principum

 • Złowieszcza przyjaźń książąt

Graviora manent

 • Najgorsze dopiero nadejdzie

Gravissimum est imperium consuetudinis

 • Najpotężniejsza jest władza przyzwyczajenia
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski

Gutta cavat lapidem

 • Kropla drąży skałę
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae ex Ponto IV, 10, 5–6

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

 • Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae ex Ponto IV, 10, 5–6

H

Habent sua fata libelli

 • I książki mają swoje losy
 • Terentianus (III wiek n.e.) – rzymski pisarz i gramatyk
 • źródło: Terentianus, De litteris, De syllabis, De Metris, 1286

Habita fides ipsam plerumque fidem obligat

 • Okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta, XXII 22

Tecum habita: noris quam sit tibi curta supellex

 • Wniknij w siebie: zrozum jak marnie jesteś stworzony
 • Persjusz (34 – 62 n.e.) – poeta i satyryk rzymski
 • źródło: Persjusz, Satyry, 23

Hac urget lupus hac canis

 • Z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies
 • opis: inaczej „między młotem a kowadłem”
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Flacci Opera, 63-64

Haec est fides

 • Oto wierność

Haec habui dicere

 • To właśnie chciałem powiedzieć

Haec hactenus!

 • Wystarczy już o tym!

Haec lex valet in omnes

 • To prawo dotyczy wszystkich
 • opis: paremia prawnicza

Haec res tibi cordi sit!

 • Miej tę sprawę na sercu!
 • opis: sentencja łacińska

Haec Sibyllae foliis obscuriora

 • To mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli
 • opis: sentencja łacińska

Hanc personam induisti, agenda est

 • Podjąłeś się tej roli: musi być odegrana
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: Seneka nawiązuje tutaj do nałożenia na siebie dyscypliny i nie korzystania z korzyści materialnych
 • źródło: Seneka Młodszy, De Beneficiis, 2.17.2

Hannibal ad portas!

 • Hannibal u bram!
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta,  XXIII 16

Haud equidem tali me dignor honore

 • Co do mnie, nie czuję się godna takiego zaszczytu
 • opis: bogini Wenus do Eneasza
 • źródło: Wergiliusz, Eneida,  I 335-371

Haud ignota loquor

 • Nie mówię rzeczy nieznanych
 • źródło: Wirgiliusz, Eneida, 2.91

Hic Rhodos, hic salta!

 • Tu Rodos, tu skacz!
 • Ezop (VI wiek p.n.e.) – grecki bajkopisarz
 • opis: dosłownie, pokaż co umiesz, zaryzykuj!
 • źródło: Ezop, Samochwał

Hic sunt leones

 • Tu są lwy
 • opis: sentencja łacińska służąca do oznaczania obszarów nieznanych

Historia est Magistra Vitae

 • Historia nauczycielką życia
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Oratore, II, 36

Historia vitae magistra (est)

 • Historia nauczycielką życia
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Oratore, II, 36

Hoc erit post me, quod ante me fuit

 • To samo będzie po mnie, co przede mną było
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales ad Lucilium, LIV

Hodie mihi, cras tibi

 • Dziś mi, jutro tobie

Homini mendaci, etiamsi vera dicit, nemo credit

 • Nikt nie wierzy kłamcy,  choćby mówił prawdę
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Hominis est errare, insipientis in errore perseverare

 • Rzeczą ludzką jest błądzić,  rzeczą głupców jest trwać w błędzie
 • opis: sentencja łacińska

Hominis est propria veri inquisitio atque investigatio

 • Jest właściwe człowiekowi szukanie i badanie prawdy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De officiis, I 13

Hominum causa omne ius constitutum sit

 • Wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi
 • opis: paremia prawnicza

Homo doctus in se semper divitias habet

 • Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą
 • Fedrus (ok. 15 p.n.e. – 50 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Fedrus, Bajka, VI, bajka 22, wiersz 1

Homo est animal sociale

 • Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim
 • opis: ponoć tych słów miał użyć Arystoteles

Homo homini consulere debet

 • Człowiek człowiekowi powinien pomagać
 • opis: sentencja łacińska

Homo homini deus est

 • Człowiek człowiekowi bogiem

Homo homini lupus est

 • Człowiek człowiekowi wilkiem

Homo improbus beatus non est

 • Człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy
 • opis: sentencja łacińska

Homo res sacra homini

 • Człowiek dla człowieka świętością
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, XCV, 33

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

 • Człowiekiem jestem i nic,  co ludzkie,  nie jest mi obce
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • opis: użyte z ironią, stało się w czasie renesansu niezwykle popularnym hasłem
 • źródło: Terencjusz,  Heautontimorumenos, 1, 1, 25

Homo sum, humani nihil alienum a me esse puto

 • Człowiekiem jestem i sądzę,  że nic,  co ludzkie,  nie jest mi obce

Homo sum, humani nil a me alienum puto

 • Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Heauton timorumenos

Homo totiens moritur, quotiens amittit suos

 • Człowiek tyle razy umiera,  ile razy traci swych bliskich
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, H 13

Honesta fama melior pecunia

 • Dobra opinia lepsza niż pieniądze
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, 108

Honesta res est laeta paupertas

 • Szacowna to rzecz pogodne ubóstwo
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: Seneka Młodszy, cytując Epikura
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 2, 6

Honores mutant mores

 • Zaszczyty zmieniają obyczaje
 • opis: sentencja łacińska

Honores saepe mutant mores, raro in meliores

 • Zaszczyty często zmieniają obyczaje,  rzadko na lepsze
 • opis: sentencja łacińska

Honos habet onus

 • Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki
 • Marek Terencjusz Warron (116-27 p.n.e.) – uczony i pisarz rzymski
 • źródło: Warron, De lingua Latina 5, 73

Horribile dictu

 • Strach powiedzieć

Horror vacui

 • Natura nie znosi próżni
 • Arystoteles (384-322 p.n.e.) – filozof grecki

Hortus siccus

 • Zbiór zasuszonych roślin

Hospes hospiti sacer

 • Gość to świętość dla gospodarza
 • opis: sentencja łacińska

Hospes, hostis

 • Każdy obcy to wróg
 • opis: sentencja łacińska

Hosti pectus, cor amico

 • Pierś dla wroga,  serce dla przyjaciela
 • opis: sentencja łacińska

Humana non sunt turpia

 • Co ludzkie,  nie hańbi

I

Iactantius maerent, qui minus dolent

 • Wyrażają swój ból bardziej okazale ci, którzy mniej cierpią
 • opis: sentencja łacińska

Iam fama nimium fecit

 • Plotka już uczyniła zbyt wiele [jeszcze dodała ponadto]
 • opis: sentencja łacińska

Iam lucis orto sidere…

 • Gdy już zajaśniała…

Id est luce clarius

 • To jest jaśniejsze od światła
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanae Disputationes, I

Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est

 • W końcu mocna przyjaźń polega na tym,  żeby chcieć tego samego oraz tego samego nie chcieć
 • opis: słowa Lucjusza Sergiusza Katyliny zachęcającego swoich stronników do zamachu stanu.
 • źródło: Salustiusz, De coniuratione Catilinae, XX 4

Ignava ratio

 • Gnuśne rozumowanie

Ignavia corpus hebetat, labor firmat

 • Nieróbstwo osłabia ciało, a praca je krzepi
 • opis: sentencja łacińska

Ignavis semper feriae

 • Leniwym zawsze dni wolne
 • opis: sentencja łacińska

Ignis non exstinguitur igne

 • Ognia nie gasi się ogniem
 • opis: sentencja łacińska

Ignis sanat

 • Ogień leczy

Ignis, mare, mulier – tria mala

 • Ogień,  morze,  kobieta – trzy nieszczęścia
 • Menander (342 p.n.e.–291 p.n.e.) – starożytny poeta grecki
 • źródło: Menader, Sententiae, 323

Ignoramus et ignorabimus

 • Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć

Ignorantia iuris nocet

 • Nieznajomość prawa szkodzi
 • źródło: Digesta Iustiniani (D.22.6.9 pr.)

Ignorantia legis excusat neminem

 • Nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy
 • opis: rzymska maksyma prawnicza

Ignoti nulla cupido

 • Nieznane nie nęci
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Ars amatoria, III, 397

Imago animi vultus est

 • Twarz jest obrazem duszy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Oratore

Impares nascimur, pares morimur

 • Rodzimy się nierówni,  umieramy równi
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Imperare sibi maximum imperium est

 • Rządzić sobą jest największą władzą
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae Morales, 113

Impossibilium nulla obligatio est

 • Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
 • opis: sentencja z prawa rzymskiego mówiąca jasno, że dobre prawo nie wymaga rzeczy niemożliwych

In Bellonae hortis nascuntur semina mortis

 • W ogrodach Bellony (wojny) rodzą się nasiona śmierci
 • opis: sentencja łacińska

In cauda venenum

 • W ogonie kryje się jad
 • opis: na końcu mowy umieszczone są zarzuty / złośliwości

In dubio pro reo

 • Wątpliwości przemawiają za oskarżonym
 • opis: paremia prawnicza

In flammam flammas, in mare fundis aquas

 • W ogniu płomienie, do morza leją się wody
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Nasonis opera omnia

In hoc signo vinces

 • Pod tym znakiem zwyciężysz
 • źródło: Laktancjusz, O śmierci prześladowców, 44
 • opis: słowa, jakie miał usłyszeć Konstantyn I, przed bitwą przy Moście Mulwijskim w 312 roku n.e., z Maksencjuszem

In labore virtus et vita

 • W pracy cnota i życie
 • opis: sentencja łacińska

In magnis et voluisse sat est

 • W rzeczach wielkich wystarczy chcieć
 • Propercjusz (ok. 50 – ok. 15 p.n.e.) – poeta rzymski

In medio stat veritas

 • Prawda leży pośrodku
 • opis: sentencja łacińska

In nova fert animus mutatas dicere formas corpora

 • Bierze chęć opiewać postacie zmienione w nowe ciała
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Metamorfozy I, 1–2a

In tranquillo quilibet gubernator

 • W czasach spokojnych każdy może rządzić
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, LXXXV

In vino veritas, in aqua sanitas

 • W winie prawda, w wodzie zdrowie
 • opis: autorstwo przypisuje się poecie greckiemu, Alkajosowi z Mityleny (VII-VI wiek p.n.e.). Cytat odnośni się do faktu, że wino (alkohol) powoduje u ludzi chęć mówienia prawdy, bycia szczerym.
 • źródło: Erazm z Rotterdamu, Adagia, I.VII.17

In vita mors certa est

 • W życiu śmierć jest pewna
 • opis: sentencja łacińska

Infra dignitatem meam

 • Poniżej mojej godności
 • opis: sentencja łacińska

Inter arma silent leges

 • W czasie wojny milczą prawa
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Milone, IV 11

Inter arma silent Musae

 • Wśród oręża milczą muzy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Milone

Inter malleum et incudem

 • Między młotem a kowadłem
 • opis: sentencja łacińska

Inter pedes puellarum est voluptas puerorum

 • Przyjemność chłopców znajduje się między nogami dziewcząt
 • opis: sentencja łacińska

Intus intus est Equus Troianus

 • Wewnątrz wewnątrz jest Koń Trojański
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro P. Sulla Oratio, 78

Invidia gloriae umbra est

 • Zazdrość jest cieniem sławy
 • opis: sentencja łacińska

Invitum qui servat, idem facit occidenti

 • Kto ocala kogoś wbrew jego woli,  to tak jakby go zabijał
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ars Poetica, 467

Ipsa sua melior fama

 • Lepszy od swojej reputacji
 • opis: sentencja łacińska

Ira est saepe causa iniurae

 • Gniew jest często przyczyną niesprawiedliwości
 • opis: sentencja łacińska

Ira furor brevis est

 • Gniew jest chwilowym szaleństwem
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Listy

Ira sine viribus vana est

 • Gniew nie poparty siłą jest próżny
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, XXXV

Is fecit, cui prodest

 • Ten jest winien, komu to przynosi korzyść
 • opis: paremia prawnicza

Ite, missa est

 • Idźcie, ofiara spełniona

Iucundi peracti labores

 • Miłe są trudy zakończone
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Iurare in verba magistri

 • Przysięgać na słowa nauczyciela (ślepo wierzyć, uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny)
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny

Iusiurandum patri datum usque ad hanc diem ita servavi ius iurandum

 • Przysięgi danej ojcu aż po dziś dzień w taki sposób dotrzymałem
 • Hannibal (247-183 p.n.e.) – kartagiński wódz
 • źródło: Korneliusz Nepos, Żywoty wybitnych mężów. Wstęp, komentarz i redakcja Lidia Winniczuk, Warszawa 1974.

Iustitia civitatis fundamentum

 • Sprawiedliwość jest fundamentem państwa
 • opis: sentencja łacińska

Iustitias vestras iudicabo

 • Sprawiedliwość waszą sądzić będę

L

Laetificat stultum grandis promissio multum

 • Wielka obietnica ogromnie głupca cieszy
 • opis: sentencja łacińska

Lapis infernalis

 • Kamień piekielny

Lapis philosophorum

 • Kamień filozoficzny

Lapsus calami

 • Błąd w piśmie

Latrante uno latrat statim et alter canis

 • Gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast wtóruje
 • opis: łacińskie przysłowie

Laudant, quod non intellegunt

 • Chwalą to, czego nie rozumieją
 • opis: sentencja łacińska

Laus alit artes

 • Pochwała karmi sztukę
 • opis: Seneka, cytując Enniusza

Lavare manus

 • Umywać ręce
 • opis: sentencja łacińska

Legant prius et postea despiciant

 • Niech najpierw przeczytają,  a potem lekceważą
 • opis: sentencja łacińska

Legem nocens veretur fortunam innocens

 • Przestępca boi się prawa, niewinny – losu
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, 299

Legere et non intellegere neglegere est

 • Czytać i nie rozumieć jest zaniedbaniem
 • źródło: Cato, Monostichs

Leges ab omnibus intellegi debent

 • Ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich
 • opis: paremia prawnicza

Leges barbarorum

 • Prawa barbarzyńców
 • opis: sentencja łacińska

Lenior et melior fis accedente senecta

 • Zbliżając się do starości stajemy się łagodniejsi i lepsi
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Listy 2, 211

Lex neminem cogit ad impossibila

 • Prawo nie zmusza do rzeczy niemożliwych
 • opis: paremia prawnicza

Lex retro non agit

 • Prawo nie działa wstecz
 • opis: paremia prawnicza sformułowana na podstawie źródeł prawa rzymskiego

Liber is est existimandus, qui nulli turpitudini servit

 • Za człowieka wolnego trzeba uważać tego,  kto nie służy żadnej niegodnej sprawie
 • źródłoRhetorica ad Herennium, IV, 17, 24

Libri amici, libri magistri

 • Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami
 • opis: sentencja łacińska

Littera docet, littera nocet

 • Litera uczy, litera szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Littera scripta manet

 • Słowo zapisane pozostaje
 • opis: sentencja łacińska

Litterae non erubescunt

 • Pismo się nie rumieni
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Familiares, V 12

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla

 • Długa jest droga przez nakazy, krótka i skuteczna przez przykłady
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Luna exoriens

 • Księżyc w nowiu
 • opis: sentencja łacińska

Lupus in fabula

 • O wilku mowa, a wilk tuż
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Adelphoe

M

Macte animo iuvenis! Medios paret ire per enses nudaque pro cares opponere pectore muris

 • Odwagi młodzieńcze! Trzeba być gotowym iść na obnażone miecze i wystawiać obnażoną pierś za najbliższych
 • Publiusz Papiniusz Stacjusz (ok. 45-96 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Stacjusz, Tebaida, VII, 280-281
 • opis: w trakcie walki Polinika z Eteoklesem o Teby

Magna di curant, parva neglegunt

 • O wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Natura Deorum

Magna otia caeli

 • Wielka jest obojętność nieba
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, 6, 394

Magna petis…

 • Żądasz [zbyt] wielkich rzeczy…
 • opis: sentencja łacińska

Magnam rem puta unum hominem agere

 • Za wielką rzecz uważaj odgrywanie jednej roli
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • opis: Być zawsze sobą
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 120

Magna res est amor

 • Wielka to rzecz – miłość
 • opis: sentencja łacińska

Magnorum non est laus sed admiratio

 • Wielkich ludzi należy podziwiać,  nie chwalić
 • opis: sentencja łacińska

Magnum opus

 • Wielkie dzieło

Magnum vectigal est parsimonia

 • Wielkim dochodem jest oszczędność
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Paradoxa 6/3:49

Magnus gubernator et scisso navigat velo

 • Wielki sternik płynie nawet z poszarpanym żaglem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Magnus ille, qui in divitiis pauper est

 • Wielki ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi.
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Magnus in minimus

 • Wielki [człowiek] w małych [sprawach]
 • opis: sentencja łacińska

Maior e longinquo reverentia

 • Większy szacunek z daleka
 • opis: odnośnie rządów i majestatu cesarza Tyberiusza (14-37 n.e.), który preferował rządzić Imperium ze stolicy, niżeli np. udawać się osobiście do poszczególnych armii. Wszelkie bunty wolał, by łagodzili jego synowie Druzus Młodszy (rodzony) i Germanik (adoptowany).
 • źródło: Tacyt, Roczniki, I 47

Mala herba cito crescit

 • Złe ziele szybko rośnie
 • opis: sentencja łacińska

Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est

 • Źle jest żyć w okowach konieczności,  żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia
 • opis: cytując za Epikurem
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Manifesta non egent probatione

 • Oczywiste nie wymaga dowodu
 • opis: paremia prawnicza

Manus manum lavat

 • Ręka rękę myje
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Apocolocyntosis 9, 5

Mater semper certa est

 •  Matka jest zawsze pewna
 • opis: paremia prawnicza

Maximae fortunae minime crede!

 • Największemu szczęściu wierz najmniej!
 • opis: sentencja łacińska

Me nemo ministro fur erit,  atque ideo nulli comes exeo

 • Nie będę pomocnikiem złodzieja i dlatego żaden namiestnik nie weźmie mnie do swojej służby
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyra, III 46

Mea culpa

 • Moja wina

Medice, cura te ipsum

 • Lekarzu, lecz się sam
 • opis: sentencja łacińska

Medicina soror philosophiae

 • Medycyna siostrą filozofii
 • Tertulian (ok.155 – 240 n.e.) – teolog rzymski, gorliwy wyznawca chrześcijaństwa
 • źródło: Tertulian,  De Anima,  2

Medicus curat, natura sanat

 • Lekarz leczy,  natura uzdrawia
 • Hipokrates (460–377 p.n.e.) – lekarz grecki

Medio tutissimus ibis

 • Najbezpieczniej jest chodzić środkiem
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Metamorfozy II 137
 • opis: środkowa ścieżka, daleka od skrajności, jest najbezpieczniejsza

Mel in ore, fel in corde

 • Miód w ustach, żółć w sercu
 • opis: sentencja łacińska

Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus diesque facit

 • Czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia Miasta,  XXII, 12

Melioribus annis

 • W lepszych czasach
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz,  Eneida VI, 649

Memento mori

 • Pamiętaj o śmierci

Memento te hominem esse

 • Pamiętaj, że jesteś człowiekiem
 • opis: słowa jakie miał wymawiać niewolnik stojący za triumfującym wodzem na rydwanie. Inna wersja sentencji to: Hominem te memento!

Memini tui, memento mei

 • Pamiętam o tobie, pamiętaj o mnie
 • opis: sentencja łacińska

Memini tui, memento mei

 • Pamiętam o tobie, pamietaj o mnie
 • opis: sentencja łacińska

Meminisse iuvabit

 • Pamiętaj,  że umrzesz.

Memoria minuitur nisi exercetur

 • Pamięć maleje jeśli się jej nie ćwiczy
 • opis: sentencja łacińska

Mens et manus

 • Umysł i ręka
 • opis: w sensie ścisłego powiązania rozumu z wykonaniem

Mens sana in corpore sano

 • W zdrowym ciele zdrowy duch
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyra X, 10.356-64

Mente et malleo

 • Myślą i młotem

Modus vivendi

 • Sposób życia

Mors certa, hora incerta

 • Śmierć jest człowiekowi pewna, ale jej godzina nieznana
 • opis: sentencja łacińska

Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris

 • Śmierć jest spoczynkiem podróżnego,  jest kresem mozołu wszelkiego
 • opis: sentencja łacińska

Mors malum non est, sola ius aequum generis humanis

 • Śmierć nie jest złem,  a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Mors meta malorum

 • Śmierć kresem cierpień
 • opis: sentencja łacińska

Mors omnia iura solvit

 • Śmierć znosi wszystkie prawa
 • opis: paremia prawnicza

Mortui sunt, ut liberi vivamus

 • Umarli,  byśmy mogli żyć jako wolni ludzie
 • opis: sentencja łacińska

Multi multa sciunt, nemo omnia

 • Liczni ludzie wiele wiedzą, wszystkiego nie wie nikt
 • opis: sentencja łacińska

Multum, non multa

 • Niewiele,  ale gruntownie
 • opis: sentencja łacińska

Mundi est propria virtus

 • Cnota jest właściwością świata
 • opis: Cyceron, cytując Chryzypa – ateńskiego myśliciela
 • źródło: Cyceron, De natura deorum,  II 37

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

 • Świat chce być oszukiwany,  niechże więc będzie
 • opis: istnieją podejrzenia, że autorem sentencji był sam Gajusz Petroniusz. Nie zachowały się jednak żadne dowody na to w jego pracach.

Muros erigunt, mores neglegunt

 • Wznoszą mury, a lekceważą obyczaje
 • opis: sentencja łacińska

Mutato nomine de te fabula narratur

 • O tobie ta bajka mówi,  choć pod zmienionym imieniem
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry

N

Natura aliud alii iter ostendit

 • Natura pokazuje różnym inną drogę
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Bellum Catilinae,  2

Naturae lusus

 • Wybryk natury
 • opis: sformułowanie łacińskie

Naturalia non sunt turpia

 • Rzeczy przyrodzone nie są obrzydliwe
 • opis: sentencja łacińska

Naturam mutare difficile est

 • Trudno jest zmienić naturę
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Navigare necesse est, vivere non est necesse

 • Żeglowanie jest koniecznością,  życie nie jest koniecznością
 • Pompejusz Wielki (106-48 p.n.e.) – wódz i polityk rzymski
 • opis: gdy Rzym przeżywał kryzys żywnościowy na czele dostaw zboża do Rzymu stanął Pompejusz. Gdy próbował odbić od brzegu z dostawą, na morzu rozpętał się sztorm. Załoga była na tyle wystraszona, że bała się wypłynąć na szerokie morze. Wówczas tymi słowami Pompejusz udowodnić miał swoje poświecenie dla ratowania głodujących mas rzymskich.
 • źródło: Plutarch, Pompejusz, 50

Ne puero gladium

 • Nie dawaj dziecku miecza do ręki
 • opis: sentencja łacińska

Ne quid nimis

 • Nic ponad miarę
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Dziewczyna z Andros,  61

Ne sutor supra crepidam iudicet

 • Niech szewc nie ocenia tego,  co jest powyżej trzewika
 • Pliniusz Starszy (23 – 79 n.e.) – pisarz i uczony

Nec Caesar supra grammaticos

 • Nawet Cezar musi poddać się regułom gramatyki
 • Swetoniusz (ok. 69 – po 122 n.e.) – historyk rzymski
 • źródło: Swetoniusz, De grammaticis, XXII

Nec Hercules contra plures

 • I Herkules nie pomoże kiedy ludzi całe morze
 • opis: sformułowanie łacińskie

Nec locus ubi Troia

 • Nie ma śladu,  gdzie była Troja
 • opis: sentencja łacińska

Nec nos ambitio, nec amor nos tangit habendi

 • Nie kieruje nami ani pragnienie zaszczytów,  ani posiadania
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Ars Amatoria, 540

Nec tecum possum vivere, nec sine te

 • Nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owdiusz, Amores, III, XI

Nec temere, nec timide

 • Bez zuchwałości,  ale i bez lęku
 • opis: sentencja łacińska

Necesse est multos timeat quem multi timent

 • Wielu musi się bać ten,  kogo wielu się boi
 • Decimus Laberius (ok. 105 – 43 p.n.e.) – ekwita i pisarz rzymski

Nemo accusare se debet

 • Nikt nie musi oskarżać samego siebie
 • opis: paremia prawnicza

Nemo ante mortem beatus

 • Nikogo nie można nazwać szczęśliwym przed śmiercią
 • źródło: Owidiusz, Metamorfozy, 3, 136
 • opis: ze słów Solona

Nemo est casu bonus

 • Nikt nie jest dobry przez przypadek
 • opis: sentencja łacińska

Nemo ignavia immortalis factus est

 • Nikt nie stał się nieśmiertelny poprzez gnuśność
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Wojna z Jugurtą, C. LXXXV 48

Nemo iudex in propria causa

 • Nikt nie jest odpowiednim sędzią w własnej sprawie
 • opis: paremia prawnicza

Nemo patiens, nisi sapiens

 • Nikt nie jest mądry,  jeśli nie jest cierpliwy
 • opis: sentencja łacińska

Nemo propheta in patria sua

 • Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie
 • opis: sentencja łacińska

Nemo regere potest nisi qui et regi

 • Tylko ten umie rządzić,  kto umie być posłusznym władzy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Dialogi, 4.15.5

Nemo sapiens nisi patiens

 • Nie jest mądry,  kto nie jest cierpliwy
 • opis: sentencja łacińska

Nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat

 • Tylko ten wie, gdzie go trzewik ciśnie, kto go nosi
 • opis: sentencja łacińska

Nemo sibi nascitur

 • Nikt nie rodzi się tylko dla siebie
 • opis: sentencja łacińska

Nemo sine vitiis est

 • Nikt nie jest bez wad
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry 1, 3, 68

Nemo tenetur ad impossibile

 • Nikt nie może być zmuszony do rzeczy niemożliwych
 • opis: sentencja łacińska

Nemo timendo ad summum pervenit locum

 • Nikt nie doszedł do celu poprzez strach
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, 471

Nemo usque ad mortem beatus mansit

 • Nikt aż do śmierci nie był szczęśliwy
 • opis: sentencja łacińska

Neque ignorare medicum oportet quae sit aegri natura

 • Trzeba,  aby lekarz wiedział dobrze,  jaka jest natura chorego
 • Celsus (ok. 25 p.n.e. – 50 n.e.)- rzymski lekarz
 • Celsus, De Medicina, 53

Nervus belli pecunia

 • Pieniądz jest nerwem wojny
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Filipiki, V, ii, 5

Nihil citius arescit quam lacrimae

 • Nic nie wysycha szybciej niż łzy
 • opis: sentencja łacińska

Nihil citius senescit quam gratia

 • Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność
 • opis: sentencja łacińska

Nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus

 • Nic nie jest tak bardzo przeciwne zgodzie jak siła i strach
 • opis: sentencja łacińska

Nihil est ab omni parte beatum

 • Nie ma całkowitego szczęścia
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśni

Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu

 • Nie ma nic w umyśle,  czego by przedtem w zmysłach nie było
 • źródło: Arystoteles, O duszy

Nihil est tam angusti animi quam amare divitias

 • Nic tak nie świadczy o małostkowości jak umiłowanie bogactwa
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Officiis, 68

Nihil fit sine causa

 • Nic nie dzieje się bez powodu
 • opis: sentencja łacińska

Nihil homini certum est

 • Nic człowiekowi nie jest pewne
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Tristia 5, 5, 27o

Nihil enim lacrima citius arescit

 • Nic nie wysycha szybciej niż łza
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Ad Herrenium 2 31:50

Nihil novi sub sole

 • Nic nowego pod słońcem
 • opis: sentencja łacińska

Nihil obstat

 • Nic nie stoi na przeszkodzie
 • opis: sentencja łacińska

Nihil sequitur geminis ex particularibus unquam

 • Nic nie wypływa nigdy z dwóch jednakowych przypadków
 • opis: sentencja łacińska ukazująca zasadę z dziedziny logiki

Nil admirari

 • Nie należy dziwić się niczemu
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Listy, 1, 6, 1

Nil desperandum!

 • Nie rozpaczać!
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśń I 7
 • opis: „Nie rozpaczać! Teukr wodzem i Teukr wróżbitą wam będzie” (Nil desperandum Teucro duce et auspice Teucro)

Nil melius (est) quam cum ratione tacere

 • Nie ma nic lepszego nad rozsądne milczenie
 • opis: sentencja łacińska

Nil mirari, nil indignari, sed intellegere

 • Nie dziwić się, nie oburzać, lecz zrozumieć
 • opis: sentencja łacińska

Nil mortalibus ardui est

 • Nic dla człowieka nazbyt strome
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśni 1, 3, 37

Nil nisi bene

 • Mów dobrze albo wcale
 • opis: sentencja łacińska

Niminum civiles viles

 • Zbyt grzeczni bywają ordynarni
 • opis: sentencja łacińska

Noli turbare circulos meos

 • Nie zamazuj moich kół
 • Archmiedes (ok. 287–212 p.n.e.) – grecki naukowiec i inżynier
 • opis: do żołnierza rzymskiego, który zbliżał się, aby go zabić; nie posiadamy jednak dowodu na to, żeby Archimedes własnie użył tych słów. Waleriusz Maksymus wspomina słowa Noli, obsecro, istum disturbare („Błagam Cię, nie niszcz tego [piasku]”) odnośnie narysowanych figur na piachu.
 • źródło: Waleriusz Maksymus, Facta et dicta memorabilia, VIII.7

Nolunt, ubi velis, ubi nolis, cupiunt

 • Kiedy chcesz,  odmawiają,  kiedy nie chcesz,  pragną
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski

Nomen omen

 • Nazwisko [stanowi] wróżbę
 • Plaut (ok. 250–184 p.n.e.) – komediopisarz rzymski
 • opis: imię lub nazwisko kryje w sobie informację o człowieku i jego losie
 • źródło: Plaut, Pers

Nomina stultorum semper parietibus haerent

 • Imiona głupców zawsze wypisane są na murach
 • opis: autor nieznany; inaczej też: Nomina stultorum scribuntur ubique locorum

Nomina sunt consequentia rerum

 • Nazwy są wynikiem istnienia rzeczy
 • opis: paremia prawnicza z podręcznika prawa rzymskiego Justyniana I
 • źródło: Institutiones, II, 7, 3

Nomina sunt odiosa

 • Nazwiska są nienawistne. Nie należy wymieniać nazwisk
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Nomquam periculum sine periculo vincitur

 • Niebezpieczeństwo nigdy nie zostanie pokonane bez ryzyka
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Proverbia Senecae R.368

Non bis in idem

 • Nikogo nie karać dwukrotnie za to samo
 • opis: paremia prawnicza. Dosłownie zrozumieć to można, jako że nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie.

Non est beatus, esse se qui non putat

 • Nie jest szczęśliwy,  kto się za szczęśliwego nie uważa
 • opis: słowa Publiliusza Syrusa
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy 9, 21

Non est viri timere sudorem

 • Nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistles, 31.7

Non mortem timemus, sed cogitationem mortis

 • Nie śmierci się boimy,  lecz myśli o śmierci
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy moralne 30.17-18

Non nova, sed novae

 • Rzecz nie nowa, lecz podana w sposób nowy
 • opis: sentencja łacińska

Non omne quod nitet aurum est

 • Nie wszystko, co się świeci jest złotem
 • opis: sentencja łacińska

Non omnia possumus omnes

 • Nie wszyscy możemy wszystko
 • opis:  słowa poety rzymskiego Lucyliusza cytowane przez Makrobiusza w Saturnaliach

Non omnis moriar

 • Nie wszystek umrę
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Pieśni III, 30, 6

Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est

 • Nie ten jest biedny,  kto posiada mało,  lecz ten,  kto pragnie więcej
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, II 6

Non scholae, sed vitae discimus

 • Nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia
 • opis: sentencja łacińska będąca mottem wielu szkół. Co ciekawe, jest ona odwróceniem słów Seneki Młodszego: „Nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły”.

Non sum qualis eram

 • Nie jestem tym kim byłem
 • opis: sentencja łacińska

Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire

 • Znać łacinę nie jest tak chwalebnym,  jak haniebnym jest jej nie znać
 • opis: sentencja łacińska

Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum

 • Nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę
 • opis: sentencja łacińska

Non vini vi no, sed vi no aquae

 • Nie żegluję siłą wina,  lecz wody
 • opis: sentencja łacińska

Non vitae, sed scholae discimus

 • Nie uczymy się dla życia, ale dla szkoły
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, Epistula CVI

Non, ut edam, vivo sed ut vivam, edo

 • Nie po to żyję, by jeść, lecz po to jem,  aby żyć
 • opis: sentencja łacińska

Nosce te ipsum!

 • Poznaj samego siebie
 • opis: maksyma wyryta po grecku na frontonie świątyni Apollina w Delfach, głoszona potem przez filozofa Sokratesa; tutaj zapisana w łacinie
 • źródło: Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, 10.24

Nulla aetas ad discendum sera

 • Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny
 • opis: sentencja łacińska

Nulla dies sine linea

 • Ani dnia bez kreski
 • opis: Pliniusz Starszy w swoim dziele Historia naturalna przekazuje łacińską wersję powiedzenia. Słowa te miał wypowiedzieć grecki malarz Apelles (IV wiek p.n.e.)

Nulla est medicina sine lingua Latina

 • Żadna jest medycyna bez języka łacińskiego
 • opis: sentencja łacińska

Nulla invidia sine amore

 • Nie ma zazdrości bez miłości
 • opis: sentencja łacińska

Nulla poena sine lege

 • Nie ma kary bez uzasadnienia prawnego
 • opis: paremia prawnicza

Nulla regula sine exceptione

 • Nie ma reguły bez wyjątku
 • opis: sentencja łacińska

Nulla res tam necessaria est quam medicina

 • Żadna rzecz nie jest tak niezbędna,  jak medycyna
 • Kwintylian (ok. 35 – ok. 96 n.e.) – rzymski retor i pedagog w dziedzinie teorii wymowy.

Nulla vis maior pietate vera est

 • Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Tyestes, 549

Nullum crimen sine culpa

 • Nie ma przestępstwa bez winy
 • opis: paremia prawnicza

Nullum crimen sine lege

 • Nie ma zbrodni bez uzasadnienia prawnego
 • opis: paremia prawnicza

Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius

 • Nie ma takiej rzeczy powiedzianej,  która nie zostałaby już powiedziana wcześniej
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Eunuch, 40

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit

 • Nie było wielkiego geniusza bez domieszki szaleństwa
 • opis: takich słów miał ponoć użyć Arystoteles
 • źródło: Seneka Młodszy, De tranquillitate animi 17.10

Nunc est bibendum!

 • Pora pić!
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • opis: poeta rzymski okresu „augustowskiego” tymi słowami podkreślał koniec wojny domowej i radość w związku z końcem walk. Utwór powstał po zwycięstwie Oktawiana nad Antoniuszem i Kleopatrą (bitwa pod Akcjum, 31 r. p.n.e.).
 • źródło: Horacy, Carmina 1.37

Nunquam retrorsus

 • Nigdy wstecz
 • opis: sentencja łacińska

Nuptus uxori suae

 • Wydany za swoją żonę
 • opis: o pantoflarzu

O

O fortunatam natam me consule Romam

 • O szczęśliwy Rzymie,  zrodzony za mojego konsulatu
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: Cyceron, z racji że nikt nie opisał jego osiągnięć roku 63 p.n.e. i dekonspiracji sprzysiężenia Katyliny, napisał w roku 60 p.n.e. De consulatu suo („O swoim konsulacie”), gdzie sam ukazuje swoją osobę w sposób pompatyczny i wywyższający. Juwenalis pozwolił sobie zadrwić z jego własnych słów i je zacytować w swoich „Satyrach”.
 • źródło: Juwenalis, Satyry, 10, 122

O imitatores, servum pecus

 • O naśladowcy,  trzodo niewolników
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Listy, 59

O spectaculum miserum et acerbum!

 • O widowisko nędzne i przykre
 • opis: sentencja łacińska

O tempora! O mores!

 • O czasy! O obyczaje!

Ob turpem causam

 • Z wstydliwego powodu

Obest plerumque iis, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent

 • Powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć
 • opis: sentencja łacińska

Obiectum quaestionis

 • Przedmiot rozważania

Obiit in Christo

 • Zmarł w Chrystusie

Obligatio impossibilium

 • Obowiązek (zobowiązanie), którego nie można wypełnić

Obligatio sub fide nobili

 • Zobowiązany pod słowem honoru
 • opis: sentencja łacińska

Oblivio signum neglegentiae

 • Zapomnienie jest objawem lekceważenia
 • opis: sentencja łacińska

Oboedientia mater felicitatis

 • Posłuszeństwo jest matką szczęścia
 • opis: sentencja łacińska

Obscura persona

 • Niejasny (wątpliwy) człowiek
 • opis: zwrot łaciński

Obscuratus est sol et aer

 • Zaćmiło się słońce i powietrze

Obscurum per obscurius

 • [Tłumaczyć] rzecz niezrozumiałą przez jeszcze mniej zrozumiałą

Obsequium amicos, veritas odium parit

 • Uległość tworzy przyjaźń, prawda rodzi nienawiść
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Andria, Akt I, scena I, 41

Obsequio retinentur amici

 • Uległość zatrzymuje przyjaciół
 • opis: sentencja łacińska

Obsequium amicos, veritas odium parit

 • Schlebianie przysparza przyjaciół,  prawda rodzi nienawiść
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz,  Andria, Akt I, scena I, 41

Occasio furem facit

 • Okazja czyni złodzieja
 • opis: sentencja łacińska

Occidit, occidit spes omnis…

 • Upadła, upadła wszelka nadzieja…
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Carmen, 4.4.69–72
 • opis: takimi słowami miał podsumować swoją sytuację Hannibal, gdy dostarczono mu odciętą głowę Hazdrubala – młodszego brata Hannibala – po klęsce nad Metaurusem (207 p.n.e.). Wódz kartagiński miał potraktować to jako odwrócenie się od niego fortuny.

Occupatio terrae nullius

 • Zawłaszczenie ziemi niczyjej
 • opis: sentencja łacińska

Occurrunt homines, nequeunt occurrere montes

 • Spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka
 • opis: sentencja łacińska, mówiąca, że ludzie mogą się ze sobą spotkać niespodziewanie po dłuższym niewidzeniu

Oculi plus vident quam oculus

 • Oczy widzą więcej niż oko
 • opis: sentencja łacińska

Oculum pro oculo, dentem pro dente

 • Oko za oko, ząb za ząb
 • źródło: Księga Wyjścia,  21, 24

Oderint, dum metuant

 • Niech nienawidzą,  byleby się bali
 • Kaligula (12 – 41 n.e.) – cesarz w latach 37 – 41 n.e.
 • opis: według Swetoniusza było to ulubione powiedzenie cesarza Kaliguli
 • źródło: Swetoniusz, Kaligula, 30

Odi et amo

 • Nienawidzę i kocham
 • Katullus (ok. 84 – ok. 54 p.n.e.) – rzymski poeta
 • opis: słowa te autor kieruje, podobnie jak w wielu innych swoich dziełach, do niejakiej Lesbii, którą była zapewne Klodia – siostra trybuna Klodiusza – jego nieszczęśliwa miłość.
 • źródło: Katullus, Pieśń 85

Odi profanum vulgus et arceo

 • Nienawidzę nieoświeconego tłumu i unikam go
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Pieśni

Officium officio provocatur

 • Grzeczność jest powodowana grzecznością
 • opis: sentencja łacińska

Post coitum omne animal triste est sive gallus et mulier

 • Każde stworzenie jest smutne po obcowaniu, zarówno kogut, jak i kobieta
 • Galen (ok. 130 – 200 n.e.) – rzymski lekarz
 • źródło: Alfred Charles Kinsey, Sexual Behavior in the Human Female, 1998

Omne ignotum pro magnifico

 • Wszystko,  co nieznane,  wydaje się wspaniałe
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt,  Żywot Juliusza Agrykoli

Omne trinum perfectum

 • Wszystko co potrójne jest doskonałe
 • opis: sentencja łacińska

Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt

 • Wszyscy życzą sobie zdrowia,  ale często robią to,  co zdrowiu szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Omnia mea mecum porto

 • Wszystko, co posiadam, noszę ze sobą
 • Bias z Prieny (VI-V wiek p.n.e.) – filozof grecki
 • opis: Cyceron przypisuje te słowa Briasowi
 • źródło: Cyceron, Paradoxa Stoicorum I, 8

Omnia mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum

 • Każde na ziemi stworzenie,  niczym księga i obraz,  jest dla nas odbiciem
 • opis: sentencja łacińska

Omnia orta occidunt et aucta senescunt

 • Wszystko,  co powstało,  ginie,  a co wzrosło,  starzeje się
 • Salustiusz (86-35 p.n.e.) – historiograf i pisarz rzymski
 • źródło: Salustiusz, Bellum Iugurthinum,  2

Omnia subiecta sunt naturae

 • Wszystko podlega naturze
 • Demokryt z Abdery (ok. 460-370 p.n.e.) – grecki filozof

Omnia vincit amor et nos cedamus amori

 • Miłość wszystko zwycięża więc i my się jej poddajmy
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz,  Eklogi, 10.69

Omnis ars naturae imitatio est

 • Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Omnium artium medicina nobilissima est

 • Ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza
 • Hipokrates (460–377 p.n.e.) – lekarz grecki

Optimum medicamentum quies est

 • Najlepszym lekarstwem jest spokój
 • opis: sentencja łacińska

Ora et labora

 • Módl się i pracuj

Otia post negotia

 • Odpoczynek po pracy
 • opis: sentencja łacińska

Otium post negotium

 • Odpoczynek po pracy
 • opis: sentencja łacińska

Otium pulvinar satanae

 • Nieróbstwo to łoże szatana
 • opis: sentencja łacińska

Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura

 • Życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

P

Pacem in terris

 • Pokój na ziemi

Pacta clara, boni amici

 • [Gdy] układy są jasne, [są] dobrzy przyjaciele

Pacta sunt servanda

 • Należy przestrzegać umów
 • opis: paremia prawnicza

Panem et circenses

 • Chleba i igrzysk

Panem nostrum cotidianum

 • Chleba naszego powszedniego
 • opis: sentencja łacińska

Parcere subiectis et debellare superbos

 • Oszczędzać zwyciężonych,  a dumnych poskramiać
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, VI, 853

Parcus assidet insano

 • Skąpiec bliski szalonemu
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny

Pareatis!

 • Bądźcie posłuszni!

Parentes carissimos habere debemus

 • Rodziców, za najdroższych mieć musimy
 • opis: sentencja łacińska

Pares cum paribus congregantur

 • Równi szukają towarzystwa równych
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Senectute, III

Pares cum paribus facillime congregnatur

 • Równi z równymi łączą się najlepiej
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Senectute, III

Parieti loqueris

 • Mówisz do ściany
 • opis: sentencja łacińska

Parva domus, parva cura

 • Mały dom, mała troska
 • opis: sentencja łacińska

Parvis componere magna

 • Porównywać wielkie rzeczy z małymi
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eclogues, I 23

Pater semper incertus

 • Ojciec zawsze (jest) niepewny
 • opis: zasada rzymskiego prawa mówiąca, że łatwiej jest ustalić macierzyństwo niż ojcostwo

Pauperrimi non semper misserimi

 • Najubożsi nie zawsze najbardziej nieszczęśliwi
 • opis: sentencja łacińska

Pax melior est quam iustissimum bellum

 • Pokój jest lepszy od najsłuszniejszej wojny
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk

Pecunia non olet

 • Pieniądze nie śmierdzą
 • opis: do syna, Tytusa, który mu uczynił zarzut z opodatkowania latryn publicznych; wspomina o tym Swetoniusz i Kasjusz Dion
 • Wespazjan (9 – 79 n.e.) – cesarz w latach 69 – 79 n.e.
 • źródło: Swetoniusz, Boski Wespazjan 23

Pecuniae imperare non servire oportet

 • Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De institutione morum, 59

Penelopen ipsam, persta modo, tempore vinces

 • Penelopę samą zdobędziesz,  wytrwaj tylko
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Ars Amatoria – Liber I

Per aspera ad astra

 • Przez cierpienie do gwiazd
 • opis: sentencja łacińska

Per continuitatem

 • Z racji ciągłości

Per fas et nefas

 • Prawem i bezprawiem

Per inductionem

 • Przez wnioskowanie

Per procura

 • W imieniu kogoś

Per scientiam ad salutem aegroti

 • Przez wiedzę do zdrowia chorego
 • opis: sentencja łacińska

Pereant qui ante nos nostra dixerunt

 • Niech przepadną ci,  którzy nasze powiedzieli przed nami
 • opis: sentencja łacińska, o autorstwie cytatów

Pereat mundus, fiat iustitia

 • Niech zginie świat, byle było sprawiedliwie

Perfer et obdura,  dolor hic tibi proderit olim

 • Znoś i wytrwaj; ból ten przyda ci się kiedyś
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta

Periculum in mora

 • Niebezpieczeństwo w zwłoce
 • źródło: Tytus Liwiusz, Ab urbe condite

Persona non grata

 • Osoba niechciana

Pictura est laicorum litteratura

 • Malarstwo jest literaturą ludzi prostych
 • opis: sentencja łacińska

Piscem natare doces

 • Rybę uczysz pływać
 • opis: według Erazma z Rotterdamu sformułowania po raz pierwszy użyć miał Diogenianus w „Adagia”

Plenus venter non studet libenter!

 • Pełen brzuch nie uczy się chętnie!
 • opis: sentencja łacińska

Plures crapula quam gladius perdidit

 • Pijaństwo gubi gorzej od miecza
 • opis: sentencja łacińska

Plus dat, qui in tempore dat

 • Dwa razy daje,  kto prędko daje
 • opis: sentencja łacińska

Poetae nascuntur, oratores fiunt

 • Poeci rodzą się, mówcą można zostać
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Pro Archia 8

Post cenam non stare sed mille passus meare

 • Po obiedzie nie stój,  lecz przejdź tysiąc kroków
 • opis: sentencja łacińska

Post hoc non est propter hoc

 • Potem nie znaczy dlatego
 • opis: sentencja łacińska

Post mortem est nulla voluptas

 • Po śmierci nie ma już przyjemności
 • opis: maksyma epikurejczyków

Potius mori quam foedari

 • Prędzej śmierć niż pohańbienie
 • opis: sentencja łacińska

Potius sero quam numquam

 • Lepiej późno niż wcale
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz,  Ab Urbe condita 4.2

Praeclarum est latinae scire

 • Chwalebne jest znać łacinę
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  Brutus, 37, 140

Praemonitus, praemunitus

 • Ostrzeżony – uzbrojony
 • opis: sentencja łacińska

Praesente medico nihil nocet

 • W obecności lekarza nic nie szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Praeterita mutare nemo potest

 • Nikt nie może zmienić przeszłości
 • opis: sentencja łacińska

Praevenire melius est quam praeveniri

 • Lepiej jest wyprzedzać niż być wyprzedzanym
 • Enniusz (239-169 p.n.e.) – poeta rzymski

Prima facie

 • Na pierwszy rzut oka
 • opis: sentencja łacińska

Primum non nocere

 • Po pierwsze nie szkodzić
 • Hipokrates (ok. 460 – ok. 370 p.n.e.) – lekarz grecki
 • opis: autorstwo jest podważane

Primum vivere, deinde philosophari

 • Najpierw żyć,  potem filozofować
 • opis: sentencja łacińska

Primus in orbe deos fecit timor

 • Bogów na świecie najpierw stworzył strach
 • Publiusz Papiniusz Stacjusz (ok. 45-96 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Publiusz Papiniusz Stacjusz,  Tebaida,  661

Primus inter pares

 • Pierwszy między równymi

Principiis obsta; sero medicina paratur

 • Przeciwdziałaj początkom, za późno przygotowywane jest lekarstwo
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Remedia amoris,  91-92

Prior tempore, potior iure

 • Pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa
 • opis: paremia prawnicza

Prius quam exaudias, ne iudices!

 • Nie sądź zanim nie wysłuchasz
 • opis: paremia prawnicza

Pro captu lectoris habent sua fata libelli

 • Los książek zależy od pojętności czytelników
 • Terentianus Maurus (III wiek n.e.) – rzymski gramatyk i pisarz
 • źródło: Terentianus Maurus,  De litteris, de syllabis, de metris, 1, 1286

Pro domo sua

 • W obronie mojego domu
 • opis: paremia prawnicza

Pro rege saepe, pro patria semper

 • Dla króla często, dla ojczyzny zawsze
 • opis: sentencja łacińska

Probitas laudatur et alget

 • Uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, 1, 74

Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris

 • Właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego,  kogo się obraziło
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt, Żywot Juliusza Agrykoli, 42

Pulvis et umbra sumus

 • Jesteśmy pyłem i cieniem
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny

Q

Quae finxere, timent…

 • Co sobie wytworzyli [w wyobraźni], tego się boją…
 • Lukan (39 – 65 n.e.) – poeta rzymski
 • źródło: Lukan,  Farsalia I 484

Quae nocent, docent

 • To, co szkodzi, uczy
 • opis: sentencja łacińska

Quae non sunt prohibita permissa intelleguntur

 • To, co jawnie nie zakazane, wydaje się, że jest dozwolone
 • opis: sentencja łacińska

Quae peccamus iuvenes, ea luimus senas

 • Za grzech młodości płacimy na starość
 • opis: sentencja łacińska

Quae potui, feci, faciant meliora potentes

 • Co mogłem, zrobiłem, niechaj lepiej zrobią ci, którzy mogą
 • opis: sentencja łacińska

Quae tua sunt, tibi habe; quae mea sunt, redde mihi

 • To, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi
 • Marcjalis (ok. 40 – ok. 102-104 n.e) – poeta rzymski
 • źródło: Marcjalis, Epigramaty, 15-6

Quae vetera nunc sunt, fuerunt olim nova

 • To co teraz jest stare, kiedyś było nowe
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii wymowy

Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus

 • Wierzymy chętnie w to,  czego pragniemy,  i spodziewamy się,  że nasze uczucia podzielają inni
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz

Quaecumque vultis, ut faciant vobis homines et vos facite eis

 • [Wszystko] co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie
 • opis: sentencja łacińska

Quaedam sunt, quae nocere non possint…

 • Są pewne siły, które nie mogą szkodzić…
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, 27

Quaelibet vulpus caudem suam laudat

 • Każdy lis swój ogon chwali
 • Ezop (VI wiek p.n.e.) – grecki bajkopisarz
 • źródło: Ezop, Bajki

Quaere peregrinum!

 • Szukaj obcego!
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Listy I.17

Quaerite et invenietis

 • Szukajcie a znajdziecie
 • opis: sentencja łacińska

Qualis artifex pereo!

 • Jakiż artysta ginie we mnie
 • Neron (37-68 n.e.) – cesarz rzymski
 • opis: rzekome ostatnie słowa Nerona przed samobójstwem
 • źródło: Swetoniusz, Neron, 49

Qualis pater, talis filius

 • Jaki ojciec, taki syn
 • opis: sentencja łacińska

Qualis rex, talis grex

 • Jaki król, taka trzoda
 • opis: sentencja łacińska

Qualis vir, talis oratio

 • Jaki mąż, taka mowa
 • opis: słowa jakie mówisz, świadczą o charakterze człowieka. Sentencja zapożyczona od Seneki Młodszego przez Erazma z Rotterdamu

Quem di diligunt, adolescens moritur

 • Wybrańcy bogów umierają młodo
 • opis: Plaut, cytując za Menandrem

Quem Iuppiter vult perdere, dementat prius

 • Kogo Jowisz chce zgubić,  temu najpierw rozum odbiera
 • Eurypides (ok. 480-406 p.n.e.) – grecki dramatopisarz

Qui asinum non potest, stratum caedit

 • Kto nie może bić osła,  bije worek
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk
 • źródło: Petroniusz, Satyrikon, 45

Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est; ergo: qui bibit, sanctus est

 • Kto pije – ten śpi,  kto śpi – nie grzeszy,  kto nie grzeszy – jest święty,  a więc: kto pije – jest święty

Qui gladio ferit, gladio perit

 • Kto mieczem wojuje, od miecza ginie
 • opis: sentencja łacińska

Qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos!

Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]t postea bellum inferentis rei publicae vici b[is a]cie.

 • Wygnałem zabójców ojca mego, stawiając ich przed przedtem przed sądem, potem zaś, gdy wypowiedzieli wojnę Republice, dwukrotnie pokonałem ich w bitwie.
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • źródło: Res Gestae divi Augusti

Qui potest mortem metuens esse non miser?

 • Kto,  myśląc o śmierci,  może być szczęśliwy?
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanarum quaestionum libri quinque

Qui pro quo

 • opis: zabawne nieporozumienie wynikające z wzięcia kogoś za inną osobę lub niezrozumienia czyichś słów

Qui rogat, non errat

 • Kto pyta, nie błądzi

Qui scribit, bis legit

 • Kto pisze,  dwa razy się uczy
 • opis: sentencja łacińska

Qui tacet, consentire videtur

 • Kto milczy, ten zdaje się zezwalać
 • opis: paremia prawnicza

Quia nominor leo

 • Bo się nazywam lew
 • Fedrus (15 p.n.e. – 50 n.e.) – rzymski bajkopisarz
 • źródło: Fedrus, Bajki, 1, 5

Quid opus est verbis?

 • Na co tu słowa?

Quid pro quo

 • Coś za coś
 • opis: sentencja łacińska, określająca w handlu zasady barteru

Quid rei est?

 • W czym rzecz?

Quid enim stultius quam incerta pro certis habere, falsa pro veris?

 • Cóż jest głupsze niż uważać rzeczy niepewne za pewne?
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, De Senectute, 68

Quid vesper ferat, incertum est

 • Nie wiadomo, co przyniesie wieczór
 • Tytus Liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.) – historyk
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia Miasta, 45.8.6

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem

 • Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta

Quidquid discis, tibi discis

 • Czegokolwiek się uczysz, rozwijasz się
 • opis: sentencja łacińska

Quidquid Latine dictum sit, altum videtur

 • Cokolwiek powiesz po łacinie,  brzmi mądrze
 • opis: sentencja łacińska

Quiescere iuventus nescit

 • Młodzież nie może trwać w spokoju
 • opis: sentencja łacińska

Quintili Vare, legiones redde

 • Kwintyliuszu Warusie,  oddaj mi moje legiony!
 • Oktawian August (63 p.n.e. – 14 n.e.) – pierwszy cesarz rzymski
 • opis: słowa Augusta na informację o porażce Warusa w lesie Teutoburskim
 • źródło: Swetoniusz, Boski August 23

Quis fallere possit amantem

 • Któż zdoła oszukać tego,  kto kocha
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida IV, 296

Quod discis, tibi discis

 • Czego się uczysz,  dla siebie się uczysz
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk
 • źródło: Gajusz Petroniusz, Satyricon, 46.8

Quod felix, faustum fortunatumque sit

 • Oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne
 • opis: sentencja łacińska

Quod licet Iovi, non licet bovi

 • Co wolno Jowiszowi, nie wolno wołowi
 • źródło: Czesław Jędraszko,  Łacina na co dzień, Warszawa 1997

Quod licet Iovis, non licet bovis

Quod me nutrit me destruit

 • To co mnie żywi zabija mnie
 • opis: sentencja łacińska

Quod medicina aliis, aliis est acre venenum

 • Co dla jednych jest lekarstwem,  dla innych jest straszną trucizną
 • opis: sentencja łacińska

Quod non est licitum necessitas facit licitum

 • Konieczność robi z czynu niedozwolonego czyn dozwolony
 • opis: paremia prawnicza

Quod scimus gutta est, ignoramus mare

 • To, co wiemy, jest kroplą, a to, czego nie wiemy morzem
 • opis: sentencja łacińska

Quod sequitur, specta

 • Patrz co z tego wyniknie, patrz co nastąpi
 • opis: sentencja łacińska

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris

 • Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe
 • opis: sentencja łacińska

Quod verum est, meum est

 • Co jest prawdziwe,  jest też moje
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  Epistulae I. xii, 11

Quos Iuppiter perdere vult, dementat prius

 • Kogo Jowisz chce zgubić,  temu wpierw rozum odbiera
 • Menander (342 p.n.e.–291 p.n.e.) – starożytny poeta grecki
 • opis: zapewne późniejszy wariant stwierdzenia „Ukochani przez bogów umierają młodo” – zachowany za pośrednictwem Plauta, z „Dwukrotnego oszusta” greckiego autora.

Quot capita, tot sententiae

 • Ile głów,  tyle zdań
 • opis: fraza przypisywana rzymskiemu komediopisarzowi Terencjuszowi

Quot homines, tot sententiae

 • Ile ludzi, tyle opinii
 • opis: sentencja łacińska

Quousque tandem abutere Catillina, patientia nostra

 • Jak długo jeszcze nadużywać będziesz,  Katylino,  naszej cierpliwości
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: początek mowy Cycerona w senacie, w której to polityk ujawnił spisek mający na celu obalenie ustroju republiki
 • źródło: Cyceron,  In Catilinam I

R

Rapienda rebus in malis praeceps via (e)st

 • W nieszczęściu należy obierać drogę ryzykowną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Agamemnon, I 54

Raptus puellae

 • Porwanie dziewicy

Raram fecit mixturam cum sapientia forma

 • Piękność rzadko idzie w parze z mądrością
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk
 • źródło: Gajusz Petroniusz, Satyricon, 94.1

Rari quippe boni: numera, vix sunt totidem, quot Thebarum portae, vel divitis ostia Nili

 • Zacnych na świecie niewielu, dobrzy ludzie [to] rzadkość: ot, tylu, ile bram w Tebach albo ujść Nilu!
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry, V.XIII

Ratio (…) nihil aliud est quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa

 • Rozum (…) nie jest niczym innym, jak zasadzoną w ludzkim ciele cząstką ducha boskiego
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, VII

Ratio (legis) est anima legis

 • Uzasadnienie (ustawy) jest duszą ustawy
 • opis: paremia prawnicza

Ratio discessit

 • Zdrowy rozsądek odszedł
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Pars prima sive Opera philosophica, XVII

Ratio dubitandi

 • Podstawa do wyrażenia wątpliwości
 • opis: paremia prawnicza

Rationale animal es

 • Jesteś istotą rozumną
 • opis: sentencja łacińska

Rationale animal est homo

 • Człowiek jest istotą rozumną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof

Rationale enim animal est homo

 • Człowiek bowiem jest istotą rozumną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 41

Re bena gesta

 • Dobrze wykonawszy pracę
 • opis: sentencja łacińska

Rebus dictantibus

 • Według potrzeb rzeczy

Rebus in adversis melius sperare memento

 • W trudnych warunkach miej nadzieję na lepsze
 • opis: sentencja łacińska

Rebus in angustis facile (e)st contemnere vitam

 • Będąc w nieszczęściu, nietrudno pogardzać życiem
 • Marcjalis (ok. 40 – ok. 102-104 n.e) – poeta rzymski
 • źródło: Marcjalis, Epigramy 11.56.1–4, 15–16

Rebus sic stantibus

 • W takim stanie rzeczy

Rediit ad plures

 • Dołączył do licznych,  do większości
 • opis: sentencja łacińska

Rem tene, verba sequentur

 • Rzecz trzymaj (trzymaj się tematu),  słowa nadążą zanim
 • Katon Starszy (234 – 149 p.n.e.) – mówca, polityk, pisarz

Repetitio est mater studiorum

 • Powtarzanie jest matką nauk
 • opis: sentencja łacińska

Requiescat in pace

 • Niech spoczywa w pokoju
 • opis: sentencja łacińska

Requiescat in pice

 • Niech spoczywa w smole
 • opis: sentencja łacińska

Res iudicata pro veritate habetur

 • Sprawę osądzoną ostatecznie uważa się za rozstrzygniętą
 • opis: paremia prawnicza

Res publica mihi carior est quam vita mea

 • Republika jest mi droższa od mojego życia
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Res sacra miser

 • Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Epigramy, 1V, 9

Res severa est verum gaudium

 • Prawdziwa radość jest rzeczą poważną
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  Epistulae morales, 23, 4

Respice finem

 • Patrz końca
 • opis: w ujęciu „cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec”
 • źródło: Gesta Romanorum 103

Respiciens post te, hominem memento te; cave, ne cadas

 • Oglądając się za siebie, pomnij, iżeś człowiekiem; strzeż się, iżbyś nie upadł
 • opis: w trakcie triumfu niewolnik mówił te słowa do przejeżdżającego przez miasto zwycięskiego rzymskiego wodza.

Ridentem dicere verum

 • Z uśmiechem mówić prawdę
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy,  Satyry

Risu inepto res ineptior nulla est

 • Nie ma nic mniej stosownego od śmiechu nie w porę
 • Katullus (ok. 84 – ok. 54 p.n.e.) – rzymski poeta
 • źródło: Katullus, 39

Risum teneatis, amici?

 • Czyżbyście się mogli powstrzymać od śmiechu,  przyjaciele?
 • źródło: Horacy, Ars Poetica

Rixari de asini umbra

 • Spierać się o cień osła
 • opis: spierać się o rzecz błahą

Romanus sedendo vincit

 • Rzymianin siedząc zwycięża
 • opis: maksyma odnosząca się do stylu walki dyktatora Fabiusza  – wyczekiwania rywala i prowadzenia wojny na wyczerpanie. Wcześniej armia rzymska poniosła poważną klęskę nad Jeziorem Trazymeńskim w 217 roku p.n.e.
 • Kwintus Fabiusz Maksimus (ok. 280 – 203 p.n.e.) – rzymski wódz i polityk, który w drugiej wojnie punickiej przyjął strategię unikania starcia z Hannibalem.

Rosa pulchra est

 • Róża jest piękna
 • opis: sentencja łacińska

S

Sacculus plenus aranearum

 • Sakiewka pełna jest pająków
 • Katullus (ok. 84 – ok. 54 p.n.e.) – rzymski poeta
 • opis: biedny gospodarz zaprasza na ucztę gościa, nie mając grosza w sakiewce i oczekując darów od niejakiego Fabullusa
 • źródło: Katullus,  Carmen 13

Sacer esto!

 • Niech będzie poświęcony bogom!
 • opis: sentencja łacińska

Sacer nepotibus cruor

 • Krew przeklęta dla potomnych
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Epody, 7.19-20

Sacra celerius absolvenda

 • Obrzędy trzeba szybciej kończyć
 • opis: sentencja łacińska

Sacra populi lingua est

 • Język ludu jest święty
 • Seneka Starszy (ok. 55 p.n.e. – ok. 44 n.e.) – retoryk rzymski
 • źródło: Seneka Starszy, Controversiae 1, 1, 10

Sacra profanis [secernere; discernere]

 • [Oddzielić] sprawy święte od świeckich

Saeculi, non hominis virtus

 • Dostojność wieku, a nie człowieka
 • opis: sentencja łacińska

Saeculi vitia, non hominis

 • Ułomność epoki, a nie ludzi
 • opis: sentencja łacińska

Saeculorum novus nascitur ordo

 • Rodzi się nowy porządek wieków
 • opis: sentencja łacińska

Saepe enim causa moriendi est timide mori

 • Często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  De tranquillitate animi, XI 4

Saepe (e)st etiam sub palliolo sordido sapientia

 • Często pod brudnym płaszczem jest (skrywa się) mądrość
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanae disputationes 3, 23, 56

Saepe morborum gravium exitus incerti sunt

 • Jak się zakończy ciężka choroba jest często niepewne
 • opis: mimo ciężkiej choroby można wyzdrowieć

Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint, scirpturus, neque t(e), ut miretur turba labores, contentus paucis lectoribus…

 • Często odwracaj rylec [poprawiaj, zamazuj błędy], jeśli chcesz pisać rzeczy godne powtórnego czytania. Nie trudź się dla sławy u tłumu, ale pracuj, zadowalając się nielicznymi czytelnikami…
 • opis: sentencja łacińska

Saluta libenter!

 • Pozdrów chętnie!
 • opis: sentencja łacińska

Salus aegroti suprema lex esto

 • Zdrowie chorego niech będzie najwyższym prawem
 • opis: sentencja łacińska

Salus rei publicae suprema lex (esto)

 • Dobro republiki (niech będzie) najwyższym prawem
 • źródło: Cyceron, De Leg., IV

Sapere aude

 • Miej odwagę być mądrym
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Epistulae 1,2

Sapere auso

 • Temu, który odważył się być mądrym
 • opis: nazwa medalu

Scio, me nihil scire

 • Wiem, że nic nie wiem
 • opis: sentencja przypisywana Sokratesowi

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus

 • Lecz tymczasem ucieka, ucieka niepowetowany czas
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Georgiki, III 284

Senatores boni viri, senatus mala bestia

 • Senatorowie są dobrymi mężami, senat zaś to złe zwierzę
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • opis: senatorowie samodzielnie mogą kierować się rozsądkiem, jednak działając razem oddają się koprucji i przestępstwom

Seniores priores

 • Starsi mają pierwszeństwo
 • opis: sentencja łacińska

Sibi omino similis

Sic luceat lux

 • Tak niech świeci (wasze) światło
 • opis: sentencja łacińska

Sic transit gloria mundi

 • Tak przemija chwała świata
 • opis: sentencja łacińska

Si dis placet

 • Jeśli bogom się podoba
 • opis: sentencja łacińska

Si fueris Romae, Romano vivito more

 • Będąc w Rzymie, czyń jak Rzymianie
 • Ambroży z Mediolanu (ok. 340–397 n.e.) – biskup Mediolanu

Simila similibus curantur

 • Podobne leczy się podobnym
 • opis: czym się strułeś, tym się lecz

Similis simili gaudet

 • Podobne cieszy się podobnem
 • Arystoteles (384-322 p.n.e.) – filozof grecki
 • opis: osoby posiadające jednakowe cechy charakteru lub dążących do tego samego celu wyrażają ku sobie skłonność

Sine ira et studio

 • Bez gniewu i pasji
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • opis: pierwsze słowa zapewniające o obiektywizmie autora
 • źródło: Tacyt, Roczniki

Sine labore non est panis in ore

 • Bez pracy nie ma chleba w ustach
 • opis: sentencja łacińska

Si tacuisses, philosophus mansisses

 • Gdybyś milczał, byłbyś filozofem
 • opis: sentencja łacińska

Sit tibi terra levis

 • Niech ci ziemia lekką będzie
 • opis: sentencja łacińska

Si vis pacem, para iustitiam

 • Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość
 • opis: rzymska paremia prawnicza

Si vis pacem, para bellum

 • Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny
 • Flawiusz Wegecjusz (IV wiek n.e.) – rzymski historyk i pisarz
 • źródło: Wegecjusz, De Re Militari, III

Sola ratio perfecta beatum facit

 • Tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy,  Listy, 71.76

Spemque metumque inter dubii

 • Wahając się między nadzieją i trwogą
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, 1, 218

Status quo ante bellum

 • Stan, który był przed wojną
 • opis: sentencja łacińska

Stultum facit fortuna, quem perdere vult

 • Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae

Suae quisque fortunae faber est

 • Każdy jest kowalem swojego losu
 • Appiusz Klaudiusz (ok. 340 – 273 p.n.e.) – rzymski polityk i mąż stanu
 • źródło: Salustiusz, Epistulae ad Caesarem senem I.i.2

Sursum corda!

 • W górę serca!

Suum cuique [placet]

 • Każdemu [podoba się] swoje
 • opis: sentencja łacińska

Sub utraque specie

 • Pod obiema postaciami (chleba i wina)
 • opis: sentencja łacińska

Suae quisque fortunae faber

 • Każdy jest kowalem własnego losu
 • Appiusz Klaudiusz Caecus (IV-III p.n.e.) – rzymski polityk

Summum ius, summa iniuria

 • Najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość
 • opis: sentencja łacińska

Sunt lacrimae rerum

 • Nawet rzeczy płaczą, oto łzy dla naszych nieszczęść
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida

Superflua non nocent

 • Nadmiar nie szkodzi
 • opis: sentencja łacińska

Sus Minervam docet

 • Świnia poucza Minerwę (boginię mądrości; ignorant poucza świadomego rzeczy)
 • Plutarch z Cheronei (ok. 50 – ok. 125 n.e.) – pisarz i historyk grecki

Sustine et abstine

 • Cierp i panuj nad sobą
 • Epiktet z Hierapolis (50 – 130 n.e.) – filozof, stoik

T

Tabellae defixionis

 • Tabliczka zaklęć

Tabula in naufragio

 • Deska w katastrofie morskie
 • opis: inaczej „Ostatnia deska ratunku”

Tabula rasa

 • Niezapisana tablica

Tabula rasa et plana et polita

 • Czysta tablica, płaska i gładka
 • opis: sentencja łacińska

Tace, sed memento!

 • Milcz, ale pamiętaj!

Tacet, sed loquitur

 • Milczy, ale mówi

Tacito consensu

 • Za milczącą zgodą
 • opis: sentencja łacińska

Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet

 • Chciwemu tak samo mało jest tego, co ma, jak i tego, czego nie ma
 • Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae 694

Tam malum est habere nummos, non habere quam malum est

 • Równie źle jest, kiedy się ma pieniądze, jak i kiedy się ich nie ma
 • opis: sentencja łacińska

Tandem bono causa triumphat

 • Wreszcie słuszna sprawa zwyciężyła
 • opis: sentencja łacińska

Tanta animorum imbecillitas est, ubi ratio discessit

 • Tak wielka jest słabość umysłu, gdy ktoś utraci zdrowy rozsądek
 • opis: sentencja łacińska

Tanta vis probitatis est, ut eam (…) in hoste etiam diligamus

 • Taka jest siła uczciwości, że szanujemy ją nawet u przeciwnika
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Laelius de amicitia, 29

Tanti est, quantum habet

 • Tyle wart, ile ma

Tantum doluerunt, quantum doloribus se inseruerunt

 • Tyle doznają boleści, ile się im poddają
 • opis: sentencja łacińska

Tantum possumus, quantum scimus

 • Tyle możemy, ile umiemy
 • opis: sentencja łacińska

Tantum scimus, quantum memoria tenemus

 • Tyle wiemy,  ile pamiętamy
 • opis: sentencja łacińska

Tarde venientibus ossa

 • Spóźnionym (dostają się) kości
 • opis: kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi

Tempora labuntur tacitisque senescimus annis

 • Czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho upływającymi latami
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Fasti, VI 771

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

 • Czasy się zmieniają i my się zmieniamy wraz z nimi
 • opis: sentencja łacińska

Tempora si fuerint nubilia, solus eris

 • Jeśli czasy będą chmurne, będziesz sam
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz,  Tristia, I, 9, 5–6

Teneo te, Africa

 • Mam cię,  Afryko!
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • opis: słowa te miał wypowiedzieć Cezar w momencie schodzenia z łodzi i niefortunnego upadku na ziemię, po przybyciu do brzegów Afryki. W ten sposób Cezar chciał odwrócić zły omen i uniknąć ośmieszenia się na oczach żołnierzy. Miało to miejsce w trakcie kampanii przeciwko Katonowi i Scypionowi w roku 46 p.n.e.
 • źródło: Swetoniusz, Juliusz Cezar,  59

Tertium non datur

 • Trzeciej (możliwości) nie ma

Tertius gaudens

 • Trzeci się cieszy
 • opis: w znaczeniu „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”

Testis unus, testis nullus

 • Jeden świadek, żaden świadek
 • opis: paremia prawnicza

Tibi persuade esse te mihi carissimum

 • Przekonaj siebie, że ty jesteś mi najdroższy
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof

Timeo Danaos et dona ferentes

 • Obawiam się Greków,  nawet gdy niosą dary
 • opis: wypowiedź Laokoona – kapłana Apollina w Troi – który ostrzegał oblężonych przed drewnianym koniem.
 • źródło: Wergiliusz, Eneida, II 49

Tolle pecuniam, bella sustuleris

 • Usuń pieniądze,  usuniesz wojnę
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii wymowy
 • źródło: Kwintylian, Declamationes Minores, 321, 18

Tota vita discendum est mori

 • Przez całe życie trzeba się uczyć umierać
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Dialogi, X 7, 3

Trahimur omnes studio laudis

 • Wszyscy pragniemy sławy
 • opis: sentencja łacińska

Trahit sua quemque voluptas

 • Każdy ulega swoim namiętnościom
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eklogi, II 65

Transire suum pectus mundoque potiri

 • Wznieść się ponad granice ludzkich możliwości i przewodzić światu
 • Maniliusz (I wiek n.e.) – rzymski poeta i astrolog
 • źródło: Maniliusz, Astronomica IV 392

Tres faciunt collegium

 • Trzy osoby czynią zgromadzenie
 • opis: sentencja łacińska

Tres faciunt collegium

 • Co trzy głowy to nie jedna (dosłownie „trzech tworzy zespół”)

Tu dices

 • Ty tak powiesz

Tu mihi carissimus es

 • Jesteś mi najdroższy

Tu quoque, Brute?

 • Ty także, Brutusie?

Tu quoque, mi fili?

 • Ty także, mój synu?

Tua res agitur, paries cum proximus ardet

 • O ciebie chodzi,  gdy płonie dom sąsiada
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Listy, I 18, 84

Tuta timens

 • Bojąc się (nawet) rzeczy bezpiecznych

U

Uberrima fide

 • W najbardziej uczciwy sposób
 • opis: sentencja łacińska

Ubi amici, ibi opes

 • Gdzie przyjaciele, tam bogactwa
 • Kwintylian (35 – 95 n.e.) – sławny retor i pedagog w dziedzinie teorii w
 • źródło: Kwintylian, De Institutione Oratoria, 5.11.41

Ibi patria, ubi bene

 • Tam ojczyzna, gdzie dobrze
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanae Disputationes V, 108

Ubi concordia, ibi victoria

 • Gdzie zgoda, tam zwycięstwo
 • opis: sentencja łacińska

Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium

 • Gdzie brak stroju, radość niepełna
 • opis: sentencja łacińska

Ubi dubium, ibi libertas

 • Gdzie zwątpienie, tam wolność
 • opis: sentencja łacińska

Ubi emolumentum, ibi onus

 • Gdzie prawa (przywileje), tam i obowiązki
 • opis: paremia prawnicza

Ubi est confessio, ibi est remissio

 • Gdzie jest przyznanie się, tam jest przebaczenie
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Proverbia Senecae, 94

Ubi ius, ibi onus

 • Gdzie prawo, tam obowiązek
 • opis: rzymska paremia prawnicza

Ubi ius, ibi societas

 • Gdzie prawo, tam i społeczeństwo.
 • opis: paremia prawnicza

Ubi lex, ibi poena

 • Gdzie prawo, tam kara
 • opis: paremia prawnicza

Ubi mel, ibi apes

 • Gdzie miód, tam pszczoły
 • opis: sentencja łacińska

Ubi nihil est, Caesar iure suo excidit

 • Gdzie nie ma niczego, tam cesarz traci swe prawa
 • opis: sentencja łacińska

Ubi onus, ibi sonus

 • Gdzie ciężar, tam jęk
 • opis: sentencja łacińska

Ubi periculum, ibi lex

 • Gdzie niebezpieczeństwo, tam prawo
 • opis: praemia prawnicza

Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?

 • Tam, gdzie sprawa sama za siebie mówi, po co słowa?
 • opis: praemia prawnicza

Ubi societas, ibi ius

 • Gdzie społeczeństwo, tam prawo
 • opis: praemia prawnicza

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant

 • Robią pustynię (z kraju) i nazywają to pokojem
 • opis: Kalgakus o Rzymianach
 • Tacyt (55 – 120 n.e.) – historyk
 • źródło: Tacyt, De vita et moribus Iulii Agricolae, XXX

Ubi timor, ibi pudor

 • Gdzie strach, tam i wsyd
 • opis: sentencja łacińska

Ubi tu Caius, ibi ego Caia

 • Gdzie ty – Gajusz, tam ja – Gaja
 • opis: przysięga małżeńska składana przez rzymską małżonkę

Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt

 • Kiedy chcesz, nie chcą; kiedy nie chcesz, chcą
 • Terencjusz (ok. 195-159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Eunuchus, IV 8, v 43

Ubi vita, ibi poesis

 • Gdzie życie, tam i poezja
 • opis: sentencja łacińska

Ubicumque dulce est, ibi et acidum invenies

 • Gdzie jest słodycz, tam i gorycz znajdziesz
 • Gajusz Petroniusz (27 – 66 n.e.) – pisarz, poeta, filozof i polityk

Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est

 • Gdzie człowiek jest, tam i okazja do wyświadczenia dobrodziejstw
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Emily R. Wilson, The Greatest Empire: A Life of Seneca

Ultima cena

 • Ostatnia Wieczerza

Ultio doloris confessio est

 • Zemsta jest przyznaniem się do cierpienia
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, III, 5

Ultra posse nemo obligatur

 • Nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może
 • opis: wyrażenie znajduje się najobszerniejszej z trzech części wielkiej kompilacji prawa rzymskiego Justyniana I, „Digesta Justyniana”

Unguibus et rostro

 • Szponami i dziobem
 • opis: w znaczeniu „Ze wszystkich sił”

Uno ictu

 • Jednym ciosem

Unum castigabis, centum emendabis

 • Jednego zganisz,  a stu naprawisz
 • opis: sentencja łacińska

Unus pro multis

 • Jeden za wszystkich

Unus pro omnibus, omnes pro uno

 • Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Urbi et Orbi

 • Miastu (Rzymowi) i światu

Usus est tyrannus

 • Zwyczaj jest tyranem
 • opis: sentencja łacińska

Usus magister est opimus

 • Praktyka jest najlepszym nauczycielem
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Pro Rabirio Postumo IV 9

Ut ameris, amabilis esto

 • Jeśli chcesz być kochany,  bądź godny miłości
 • opis: sentencja łacińska

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas

 • Chociaż brakuje sił,  trzeba pochwalać chęci
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Epistulae Ex Ponto III 4, 79

Ut pictura poesis

 • Poezja jest jak obraz
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Sztuka poetycka

Ut salutus, ita salutaris

 • Jak pozdrowisz, tak zostaniesz pozdrowiony
 • opis: sentencja łacińska

Ut sementem feceris, ita metes

 • Jak posiejesz,  tak zbierzesz
 • opis: sentencja łacińska

Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis

 • Abyś był lekki w nocy,  krótko jedz
 • opis: sentencja łacińska

Utile cum dulci mixtum

 • Przyjemne z pożytecznym
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Ars poetica 343

Utinam falsus vates sim

 • Obym był fałszywym prorokiem
 • opis: sentencja łacińska

V

Vacuum horrendum

 • Pustka powodująca przerażenie
 • opis: sentencja łacińska

Vade in pace

 • Idź w pokoju

Vade mecum

 • Chodź ze mną.

Vae misero mihi

 • Biada mi nieszczęsnemu!

Vae victis!

 • Biada zwyciężonym!

Vale et me ama

 • Żegnaj i kochaj mnie

Varietas delectat

 • Zmienność sprawia przyjemność
 • opis: reguła retoryki nakazująca urozmaicać tok przemówienia, żeby zapobiec jego monotonii
 • źródło: Rhetorica ad Herennium III, 12

Varium et mutabile semper femina

 • Kobieta zawsze niestała i zmienna
 • Wergiliusz (70 – 19 p.n.e.) – poeta
 • źródło: Wergiliusz, Eneida IV, 569–570

Veni, vidi, vici

 • Przybyłem,  zobaczyłem,  zwyciężyłem
 • Gajusz Juliusz Cezar (100 – 44 p.n.e.) – polityk, wódz, dyktator i pisarz
 • opis: słowa te padły po szybkim zwycięstwie nad królem Pontu. W 47 roku p.n.e. król Pontu Farnakes II rzucił wyzwanie Rzymowi. Sprawę rozstrzygnął Cezar podczas błyskawicznej kampanii zakończonej zwycięską bitwą pod Zelą (47 p.n.e.).
 • źródło: Swetoniusz, Boski Juliusz, 37

Velocius quam asparagi conquantur

 • Szybciej niż się gotują szparagi
 • opis: Oktawian mawiał tak, aby zobrazować szybkie wykonanie
 • źródło: Swetoniusz, Boski August 87

Venter non habet aures

 • Brzuch nie ma uszu
 • opis: głodnego słowami nie nakarmisz

Ventis verba das

 • Puszczasz słowa na wiatr
 • opis: sentencja łacińska

Verba docent, exempla trahunt

 • Słowa uczą, przykłady potwierdzają
 • opis: sentencja łacińska

Verba et voces praetereaque nihil

 • Słowa i słowa, nic ponadto
 • opis: sentencja łacińska

Verba sint temporis, aeterno silentio

 • Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności
 • opis: sentencja łacińska

Verba volant, scripta manent

 • Słowa ulatują,  pisma pozostają
 • opis: sentencja łacińska

Verbum sapienti sat

 • Słowo mądremu wystarczy
 • opis: sentencja łacińska

Verbum nobile debet esse stabile

 • Słowo szlachetne powinno być stałe
 • opis: sentencja łacińska

Vercundia omnium virtutum custos est

 • Skromność jest strażnikiem wszystkich cnót
 • opis: sentencja łacińska

Veritas odium parit, obsequium amicos

 • Prawda rodzi nienawiść,  ustępliwość przyjaciół
 • Publiusz Terencjusz Afer (ok. 195 – ok. 159 p.n.e.) – pisarz rzymski
 • źródło: Terencjusz, Dziewczyna z Andros

Versio interlinearis

 • Treść między wierszami
 • opis: sentencja łacińska

Verus amicus rara avis est

 • Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem
 • opis: sentencja łacińska

Vestigia terrent

 •  Ślady odstraszają
 • opis: użyte w znaczeniu „a więc nie wchodźmy do jaskini,  jeżeli widać tylko ślady wchodzących”

Vide, cui fidas

 • Patrz, komu ufasz
 • opis: sentencja łacińska

Videant consules ne quid detrimenti res publica capiat

 • Niech konsulowie baczą,  żeby państwo nie doznało jakiegoś uszczerbku
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron,  In Catilinam 1, 4

Video eum exadversum

 • Widzę go naprzeciwko

Video lupum

 • O wilku mowa, a wilk tuż (dosłownie „widzę wilka”)

Video meliora proboque, deteriora sequor

 • Widzę i pochwalam lepsze,  idę za gorszym
 • Owidiusz (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.) – poeta
 • źródło: Owidiusz, Przemiany

Vim vi repellere omnia iura permittunt

 • Na odparcie siły siłą wszystkie prawa pozwalają
 • opis: sentencja łacińska

Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis

 • Umiesz zwyciężać Hannibalu, nie umiesz korzystać ze zwycięstwa
 • opis: wódz jazdy kartagińskiej, Marhabal, do Hannibala, po jego zwycięstwie pod Kannami (216 p.n.e.) i nie wykorzystaniu sprzyjających okoliczności do definitywnego pokonania Rzymu
 • źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia Miasta 22, 51, 4

Vindica te tibi

 • Uratuj siebie dla siebie
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy Epistulae Morales, I

Vino pellite curas

 • Winem odpędźcie troski
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Oda VII

Vinum incendit iras

 • Wino rozpala gniew
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, II

Virtus ad beate vivendum sufficit

 • Cnota wystarcza do szczęścia
 • opis: sentencja łacińska

Virtus est perfecta ratio

 • Cnota jest doskonałym rozumem
 • opis: sentencja łacińska

Virtus sola homines beatos reddit

 • Tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi
 • opis: sentencja łacińska

Vis pacem, para bellum

 • Chcesz pokoju, szykuj wojnę
 • opis: sentencja łacińska wywodząca się od słów Tytusa Liwiusza

Vis vim vi pellit

 • Siła siłę siłą wypędzi
 • opis: sentencja łacińska

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu

 • Życia nikt nie otrzymuje na własność,  lecz wszyscy do użytku
 • Lukrecjusz (ok. 99 – ok. 55 p.n.e.) – rzymski poeta i filozof
 • źródło: Lukrecjusz, De rerum natura, 3.971

Vita sine libertate nihil est

 • Życie bez wolności jest niczym

Vita sine litteris mors est

 • Życie bez wiedzy jest śmiercią
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy

Vitae sal amicitia

 • Przyjaźń solą życia
 • opis: sentencja łacińska

Vitae, non scholae discendum est

 • Trzeba się uczyć dla życia, nie dla szkoły
 • opis: sentencja łacińska

Vitam impendere vero

 • Życie poświęcić dla prawdy
 • Juwenalis (60–130 n.e.) – rzymski poeta satyryczny
 • źródło: Juwenalis, Satyry

Vituperatio stultorum laus est

 • Nagana ze strony głupców jest pochwałą

Viva vox docet

 • Żywe słowo kształci

Vive memor, quam sis aevi brevis

 • Żyj, pamiętając, jak krótkowieczny jesteś
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Satyry II.6.97

Vivere est cogitare

 • Żyć to znaczy myśleć
 • Cyceron (106 – 43 p.n.e.) – mówca, polityk i filozof
 • źródło: Cyceron, Tusculanæ Disputationes

Vivere est militare

 • Życie jest walką

Vivere militare est

 • Żyć to znaczy walczyć życie jest walką
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy 96.5

Vivere nolit, qui mori non vult

 • Kto nie chce umierać,  ten nie chce też żyć
 • Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 n.e.) – retor, poeta, filozof
 • źródło: Seneka Młodszy, Listy

Vivitur parvo bene

 • Małym żyje się dobrze
 • opis: ludziom o małych potrzebach

Vix(i) et quem dederat carsum fortuna peregi

 • Żyłem i doświadczyłem tego, co dał mi los

Volenti nihil difficile

 • Dla chcącego nic trudnego

Volenti non fit iniuria

 • Chcącemu nie dzieje się krzywda
 • opis: paremia prawnicza sformułowana przez Ulpiana Domicjusza

Vos exemplaria graece versate semper

 • Wasze greckie przykłady są często rozważne
 • Horacy (65 – 8 p.n.e.) – poeta liryczny
 • źródło: Horacy, Art Poetique, 269-270

Vox coelestis

 • Głos niebiański

Vulgare amici nomen, sed rara est fides

 • Słowo „przyjaciel” jest pospolite,  ale lojalność jest bardzo rzadka
 • opis: sentencja łacińska

Vulnerant omnes, ultima necat

 • Ranią wszystkie,  ostatnia zabija:
 • opis: o godzinach

Vultus animi index (est)

 • Twarz odbiciem duszy
 • opis: sentencja łacińska

A · B · C · D · E · F · G · H · I · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V

Źródła wykorzystane
 • Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze
 • Marek Dubiński, Sentencje łacińskie
 • Wikipedia

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów