Skarb z Neupotz

Na przełomie 259/260 r. n.e. germańskie plemię Alamanów zdobyło limes Górnogermańsko – Retycki. Świadectwem tych wydarzeń jest odnaleziony na dnie starorzecza Renu skarb rzymskich przedmiotów metalowych.