Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Księgarnia rzymska (Publikacje akademickie)

Zapraszam do kupowania książek poświęconych historii antycznego Rzymu. Staram się na stronie w jak najszerszym zakresie przekazać wiedzę, którą stale uzupełniam o informacje z wielu publikacji naukowych oraz powieści historycznych.

Za pośrednictwem linku można udać się do sklepu, zamówić i zaopatrzyć się w interesujący nas egzemplarz. Dla Czytelników strony przewidziana jest specjalna 3% zniżka od zakupów, po bezpośrednim przejściu na stronę księgarni.

Hasło do rabatu: imperiumromanum

Dzięki każdemu Waszemu zamówieniu uzyskam środki, potrzebne do rozwoju portalu. Dla ułatwienia pozycje są posegregowane na kategorie.

Szkoła prawa w rzymskim i bizantyńskim Bejrucie. Studium prawno-historyczne. Seria: Studia i monografie nr 557

Piotr Sadowski

Szkoła prawa w rzymskim i bizantyńskim Bejrucie. Studium prawno-historyczne. Seria: Studia i monografie nr 557

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest szczegółowa prezentacja szkoły prawa w Bejrucie rzymskim i bizantyńskim. Pierwszym pewnym źródłem informującym o jej istnieniu jest relacja Grzegorza Cudotwórcy w Mowie pochwalnej na cześć Orygenesa z III w. Kres funkcjonowania szkoły w Bejrucie nastąpił wskutek trzęsienia ziemi najprawdopodobniej w 551 r. W IV w. antiocheński retor Libaniusz określał Bejrut jako legum mater. Czasy świetności tamtejszej szkoły prawa przypadły na V i VI w. Musiała ona reprezentować odpowiedni poziom nauczania, skoro jej wykładowcy zostali zaproszeni do redagowania dzieł Justyniana. W studium prawno-historycznym autor prezentuje kontekst historyczny powstania szkoły oraz odwołujące się do niej źródła prawne i pozaprawne. Omawia kwestię jej lokalizacji i chronologię funkcjonowania. Przedstawia jej wykładowców i studentów. Pokazuje znaczenie szkoły i jej miejsce na tle innych ówczesnych szkół prawniczych. Na tej podstawie wykazuje, że szkoła w Bejrucie stanowiła w okresie starożytnym solidny i konkurencyjny ośrodek naukowy, w którym zdobywały wykształcenie osoby wykonujące później różne zawody prawnicze oraz rzesze przyszłych urzędników. Książka adresowana jest do romanistów, historyków prawa, studentów prawa oraz historii, miłośników starożytności, Libanu i Bejrutu.

Cena: 30,38 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej od Warrona do Kasjodora

Bartosz J. Kołoczek

Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej od Warrona do Kasjodora

Na podejście starożytnych Rzymian do przeszłości zwykło sią patrzeć jedynie przez pryzmat źródeł historiograficznych. Często pomija się tymczasem to, jak na tę samą przeszłość patrzono po za kontekstem historiografii, jak historia była odbierana przez ludzi zajmujących się na co dzień innymi dziedzinami wiedzy, jak postrzegali ją gramatycy, encyklopedyści, autorzy podręczników szkolnych, czy traktatów rolniczych, wreszcie dlaczego,w jaki sposób i w jakim zakresie w ogóle autorzy tego typu dzieł odwoływali się do zamierzchłych wydarzeń i postaci.

Cena: 47,25 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Europa barbarica, Europa christiana

Roman Michałowski (red.)

Europa barbarica, Europa christiana

Europa barbańca, Europa christiana. Są to określenia bardzo stare. Pierwsze korzeniami sięga czasów przedchrześcijańskich. Rzymianie za barbarzyńców uważali wszystkich tych, którzy nie należeli do grecko-rzymskiej wspólnoty kulturowej. Gdy patrzyli na mapę polityczną Europy, barbarzyńskimi nazywali kraje i ludy położone na północ od granic ich państwa. Pojęcie to przetrwało przez tysiąclecia i zachowało swoją wartość dla historyka, z tym że współczesny badacz starożytności i wieków średnich modeluje je według własnych potrzeb. Chętnie się wyrzeka pejoratywnego wydźwięku, jakiego termin `barbarzyński` nabierał w ustach Greka i Rzymianina. Nie rezygnuje natomiast z przekonania, że istniały znaczne różnice w urządzeniach politycznych, w strukturach społecznych, w kulturze i mentalności między światem rzymskim a krajami i ludami, które pozostały poza jego granicami. Jest to powód, dla którego terminy barbarzyństwo i Europa barbarzyńska warte są utrzymania. Chrześcijaństwo powstało w Imperium Romanum i przez pierwsze stulecia rozwijało się głównie w jego obrębie. Właściwie dopiero w średniowieczu zaczęło ono przenikać do krajów barbarzyńskich. Proces chrystianizacji Barbaricum był powolny, trwał przez całe wieki, ale w końcu objął wszystkie kraje europejskie. W ten sposób narodziła się Europa chrześcijańska. Na zagadnienia te rzuciły nowe światło badania Karola Modzelewskiego.

Cena: 42,00 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Ager Gallicus. Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e.

Maciej Piegdoń

Ager Gallicus. Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e.

Senonowie byli pierwszymi Celtami, z jakimi zetknął się Rzym w czasie budowania dominacji w Italii. Spotkanie to odegrało niezwykle istotną rolę w ukształtowaniu się postawy Rzymian wobec Galów. Tak dla Republiki jak i dla Senonów wzajemne relacje były pełne dramatycznych momentów. Rzym ucierpiał w wyniku najazdu senońskiego w 390 r., natomiast Senonowie w 283 r. zostali poddani bezwzględnej eksterminacji przez Rzymian. Jej następstwem było zdobycie przez Republikę pierwszych obszarów celtyckich, z których powstał AGER GALLICUS.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Boni et mali milites romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa

Ireneusz A. Łuć

Boni et mali milites romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa

Celem prezentowanej książki jest wyszczególnienie i zdefiniowanie w oparciu o zachowany materiał źródłowy więzi interpersonalnych, jakie miały miejsce między żołnierzami wojsk rzymskich pełniących służbę w okresie Wczesnego Cesarstwa. Opisane w książce różnorakie więzi pojawiały się już podczas rekrutacji żołnierzy i trwały z różnym nasileniem i na różnorakich płaszczyznach nawet po zakończeniu służby wojskowej. Przedstawione w pracy zależności, pokazujące służbę wojskową w armii rzymskiej od zupełnie innej strony, będą niewątpliwie bardzo atrakcyjne dla wszystkich miłośników historii starożytnej a przede wszystkim dla pasjonatów historii wojskowości.

Cena: 28,90 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Fontes Historiae Antiquae XLI: Diodorus Siculus, De Pericle et bello Peloponnesiaco Diodor Sycylijski

Fontes Historiae Antiquae XLI: Diodorus Siculus, De Pericle et bello Peloponnesiaco  Diodor Sycylijski

Księga XII Biblioteki Historycznej obejmuje lata 450-415 przed Chr.: złoty wiek Peryklesa i pierwszy etap wojny peloponeskiej. Był to okres największego triumfu Aten, hegemona Związku Morskiego (Delijskiego), niekwestionowanego zwycięzcy w trwającym pół wieku konflikcie z Persami (tzw. pokój Kaliasza z roku 449), a zarazem czas równowagi politycznej w relacjach ze Spartą i jej sojusznikami (Związek Peloponeski). Wyrazem tego był pokój wieczysty, zawarty ze Spartą w roku 446 na trzydzieści lat. Przetrwał on zaledwie do roku 431, do wybuchu fatalnego dla wszystkich w skutkach konfliktu, który znamy pod nazwą wojny peloponeskiej. W tej księdze Diodor przedstawia jej pierwszy etap, który nazywamy – od imienia króla spartańskiego Archidamosa – wojną archidamijską. Zakończył on się pokojem Nikiasza (421), który niestety okazał się tylko nieco dłuższym rozejmem. Pisarz kończy swą narrację na roku 415, na podjęciu przez Ateńczyków decyzji, która ostatecznie przesądziła o ich przegranej. Mowa oczywiście o wyprawie sycylijskiej. Jej przebieg to temat kolejnej księgi. Przyjmuje się, że w księdze XII Diodor podąża głównie za (niewiele zachowanym) przekazem Efora oraz za Timajosem; możliwe, że w przypadku wojny peloponeskiej korzystał z Tukidydesa. Niezależnie od oceny jego narracji, warto mieć na uwadze, że Diodor przekazuje nam szereg informacji niemających odpowiednika w innych źródłach (jak chociażby o tzw.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Historia konsulatu i Cesarstwa. Tom 4 cz. 2

Adolphe Thiers

Historia konsulatu i Cesarstwa. Tom 4 cz. 2

Dzieło Thiersa nie tyle wpisało się w legendę napoleońska, co stało się jej kamieniem milowym. Przesądziło o tym kilka czynników. Duże znaczenie miał styl autora: barwny, dynamiczny, umiejętnie podtrzymujący uwagę czytelnika, pełen świetnych chwytów literackich.(…) O sukcesie książki zadecydował jednak przede wszystkim rozmach przedsięwzięcia oraz – po prostu – jej temat w ujęciu tego właśnie a nie innego autora. Thiers na stronicach swego dzieła zawarł to, co czuły miliony Francuzów: wspomnienie o potędze i marzenie o niej, tęsknotę za dniami, gdy uwaga całej Europy skierowana byłą na Paryż, a zwłaszcza za człowiekiem, który poprowadził Francję do najwspanialszych sukcesów w jej dziejach, klęski schodziły na drugi plan.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Historia Konsulatu i Cesarstwa. Tom 2 cz. 2

Adolphe Thiers

Historia Konsulatu i Cesarstwa. Tom 2 cz. 2

Niniejsza reedycja jest pierwszym wydaniem od 150 lat klasycznej i monumentalnej pracy wybitnego historyka Adolphe Thiersa.

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Historia Konsulatu i Cesarstwa. Tom 3 cz. 1

Adolphe Thiers

Historia Konsulatu i Cesarstwa. Tom 3 cz. 1

Niniejsza reedycja jest pierwszym wydaniem od 150 lat klasycznej i monumentalnej pracy wybitnego historyka Adolphe Thiersa.

Cena: 48,35 zł | Produkt jest dostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Ethos przywódcy politycznego w myśli starożytnej i renesansowej. Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini

Marta Czapińska-Bambara

Ethos przywódcy politycznego w myśli starożytnej i renesansowej. Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini

Platon, Cyceron i Machiavelli są uważani za klasyków filozofii polityki. Ich dociekania nieustannie pobudzają wyobraźnię badaczy oraz prowokują do kolejnych wykładni i interpretacji. Mnie szczególnie ciekawe wydało się pokazanie na przykładzie rozważań zogniskowanych na ethosie przywódcy politycznego pewnej ciągłości myśli, jaką można dostrzec w poglądach owych myślicieli, oraz wskazanie różnic także w nich występujących, a wynikających z osobistego charakteru ich spostrzeżeń i indywidualnego rozumienia rzeczywistości państwowej. Mimo żywego zainteresowania dziełami Platona, Cycerona czy Machiavellego oraz nielicznych prac porównujących przemyślenia starożytnych z opiniami pisarzy renesansowych, ciągle brakuje tego rodzaju opracowania. Mój niedosyt wzbudził dodatkowo fakt, iż twórczość Francesca Guicciardiniego, która jest cennym źródłem informacji dotyczących sytuacji społeczno-politycznej renesansowej Florencji, a poprzez konfrontację z opiniami Machiavellego daje pełniejszy obraz tamtej epoki oraz pozwala lepiej zrozumieć ówczesne tendencje, na gruncie literatury polskiej nie znalazła wystarczającego uznania. Marta Czapińska-Bambara

Produkt jest tymczasowo niedostępny

Specjalnie dla Czytelników !!! niższe ceny po kliknięciu w poniższy link i wpisaniu hasła do rabatu: imperiumromanum

Kup teraz!

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów