Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Cytaty Publiliusza Syrusa

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Publiliusz Syrus (Publilius Syrus) żył w latach 65-8 p.n.e. Był mimem i pisarzem rzymskim.

 • „Smutne zwycięstwo odniósł ten, kto żałuje, że wygrał”
  • łacina: [Male vincit is, quem paenitet victoriae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Źle żyją ci, którzy sądzą, że będą żyć wiecznie”
  • łacina: [Male vivunt, qui se semper victuros putant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zwłaszcza niewdzięczni uczą nas skąpstwa”
  • łacina: [Malignos fieri maxime ingrati docent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieprawość jednej osoby szybko staje się przekleństwem wszystkich”
  • łacina: [Malitia unius cito fit male dictum omnium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieprawość, aby stać się jeszcze gorszą, udaje dobroć”
  • łacina: [Malitia, ut peior veniat, se simulat bonam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zły człowiek ma ukryte zęby”
  • łacina: [Malivolus animus abditos dentes habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek niegodziwy zawsze żywi się swoją naturą”
  • łacina: [Malivolus semper sua natura vescitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Oszczędź także złego, jeśli razem z nim mógłby zginąć dobry”
  • łacina: [Malo etiam parcas, si una est periturus bonus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kobiety zwyciężają mężczyzn swoją przebiegłością”
  • łacina: [Malo in consilio feminae vincunt viros]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zła rada jest najgorsza także dla udzielającego jej”
  • łacina: [Malum consilium consultori pessimum est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zły jest taki plan, którego nie można zmienić”
  • łacina: [Malum est consilium, quod mutari non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zły człowiek potajemnie jeszcze gorzej myśli”
  • łacina: [Malus animus in secreto peius cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zły człowiek nigdy nie odnosi do siebie dobrej rady”
  • łacina: [Malus bonum ad se nunquam consilium refert]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto dba tylko o własne sprawy, powinien być oceniany jako zły człowiek”
  • łacina: [Malus est vocandus, qui sua est causa bonus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zły człowiek, nawet jeżeli nie może zaszkodzić, myśli, jak mógłby zaszkodzić”
  • łacina: [Malus etsi obesse non potest, tamen cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kara dla każdego złego jest obroną dla dobrych”
  • łacina: [Malus quicumque in poena est, praesidium est bonis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zły człowiek jest najgorszy wtedy, gdy udaje dobrego”
  • łacina: [Malus, bonum ubi se simulat, tunc est pessimus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Oczywista sprawa zawiera w sobie rozstrzygnięcie”
  • łacina: [Manifesta causa secum habet sententiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Łagodni są pewniejsi, lecz żyją jak niewolnicy”
  • łacina: [Mansueta tutiora sunt, sed serviunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wielkiego niebezpieczeństwa powinien się strzec, kto podoba się wielu”
  • łacina: [Maximo periclo custoditur, quod multis placet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Równowaga ducha jest lekarstwem na niepowodzenia”
  • łacina: [Medicina calamitatis est aequanimitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieumiarkowanie/Niepowściągliwość jest żywicielką lekarzy”
  • łacina: [Medicorum nutrix est intemperantia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nierządnica jest narzędziem hańby”
  • łacina: [Meretrix est instrumentum contumeliae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zawsze powinieneś się strzec, gdy chcesz być bezpieczny”
  • łacina: [Metuendum est semper esse cum tutus velis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cokolwiek, co przynosi radość, nie ogląda się na czyhające obawy”
  • łacina: [Metum respicere non solet quicquid iuvat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy strach nadejdzie, sen rzadko się zjawia”
  • łacina: [Metus cum venit, rarum habet somnus locum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Strach, a nie łagodność, powstrzymuje niegodziwych”
  • łacina: [Metus improbos compescit, non clementia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Los, gdy dał bardzo niewiele, niewiele też może odebrać”
  • łacina: [Minimum eripit Fortuna, cui minimum dedit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mniej jest zawiedziony ten, któremu się szybko odmawia”
  • łacina: [Minus decipitur, cui negatur celeriter]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Właściciel, obawiający się niewolników, jest mniej wart niż sam niewolnik”
  • łacina: [Minus est quam servus dominus, qui servos timet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Często mniej błądzisz, jeśli zdajesz sobie sprawę ztego, czego nie wiesz”
  • łacina: [Minus saepe pecces, si scias quid nescias]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niewielka to przyjemność, z którą łączą się wspomnienia o niebezpieczeństwie”
  • łacina: [Misera est voluptas, ubi pericli memoria est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Znać biedę – to znaczy żyć bezpiecznie”
  • łacina: [Misereri scire sine periclo est vivere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Miłosierny obywatel jest pocieszeniem dla ojczyzny”
  • łacina: [Misericors civis patriae est consolatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Fortuna, która nie ma wroga, jest bardzo biedna”
  • łacina: [Miserrima est Fortuna, quae inimico caret]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najgorszą rzeczą jest żyć, będąc poddanym cudzej woli”
  • łacina: [Miserrimum est arbitrio alterius vivere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest przykre być zmuszonym do milczenia o tym, co chciałbyś powiedzieć”
  • łacina: [Miserum est tacere cogi, quod cupias loqui]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Głupotę wypada/należy napominać, a nie karać”
  • łacina: [Monere, non punire, stultitiam decet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zwłoka w podejmowaniu decyzji jest starannością”
  • łacina: [Mora cogitationis diligentia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Każda zwłoka jest źle odbierana, ale uczy mądrości”
  • łacina: [Mora omnis odio est, sed facit sapientiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Umrzeć wcześniej, niż się śmierci wzywa, to umrzeć szczęśliwie”
  • łacina: [Mori est felicis, antequam mortem invoces]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Umrzeć musisz, lecz nie wtedy, gdy chciałbyś umierać”
  • łacina: [Mori necesse est, sed non quotiens volueris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Śmierć jest dla dzieci szczęśliwa, dla młodych gorzka, dla starców zbyt późna”
  • łacina: [Mors infanti felix, iuveni acerba, nimis sera est seni]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeśli wzgardzisz śmiercią, zwyciężysz wszelki strach”
  • łacina: [Mortem ubi contemnas, viceris omnes metus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto podarował zmarłemu, niczego mu nie dał, natomiast odebrał sobie”
  • łacina: [Mortuo qui mittit munus, nil dat illi, adimit sibi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Łzy kobiety są przyprawą złych czynów”
  • łacina: [Muliebris lacrima condimentum est malitiae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kobieta, gdy myśli sama, źle myśli”
  • łacina: [Mulier cum sola cogitat, male cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kobieta, która wiele razy wychodzi za mąż, nie jest dobrze postrzegana przez wielu”
  • łacina: [Mulier quae multis nubit, multis non placet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wiele razy próbuj, aż znajdziesz dobrego człowieka”
  • łacina: [Multa ante temptes, quam virum invenias bonum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Potężny, wiele wybaczając, staje się potężniejszy”
  • łacina: [Multa ignoscendo fit potens potentior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto dopuszcza się bezprawia wobec jednej osoby, może być groźny dla wielu”
  • łacina: [Multis minatur, qui uni facit iniuriam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kobieta, która pragnie podobać się wielu, pragnie swej zguby”
  • łacina: [Multis placere quae cupit, culpam cupit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bardziej haniebnie jest potępiony ten, komu wybacza się w chwili popełnienia występku”
  • łacina: [Multo turpius damnatur cui in delicto ignoscitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieszczęściem dla wielu jest śmierć dobrego człowieka”
  • łacina: [Multorum calamitate vir moritur bonus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wielu powinien się obawiać ten, którego boi się wielu”
  • łacina: [Multos timere debet, quem multi timent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nierządnica jest łaskawa nie twym łzom, lecz twym podarunkom”
  • łacina: [Muneribus est, non lacrimis, meretrix misericors]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czego nie możesz zmienić, przyjmij takim, jakie jest”
  • łacina: [Mutare quod non possis, ut natum est, feras]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobro się zmienia, jeżeli jest prowokowane przez bezprawie”
  • łacina: [Mutat se bonitas irritata iniuria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy niegodziwy dobrze czyni, to znaczy, że ukrywa swoją prawdziwą naturę”
  • łacina: [Naturam abscondit, cum improbus recte facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nikt nie może uciec ani przed śmiercią, ani przed miłością”
  • łacina: [Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ani życie, ani szczęście nie są dane ludziom na własność”
  • łacina: [Nec vita nec Fortuna propria est hominibus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest koniecznością, by rzeczy największe miały bardzo małe początki”
  • łacina: [Necesse est minima maximorum esse initia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Konieczność uzyskuje od człowieka, co chce”
  • łacina: [Necessitas ab homine quae vult impetrat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Konieczność tworzy prawo, sama go nie uznaje”
  • łacina: [Necessitas dat legem, non ipsa accipit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Konieczność zmusza ubogiego do kłamstwa”
  • łacina: [Necessitas egentem mendacem facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jak wytrwałe jest panowanie konieczności!”
  • łacina: [Necessitas quam pertinax regnum tenet!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Na próżno szukać tego, co ukrywa konieczność”
  • łacina: [Necessitas quod celat, frustra quaeritur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Konieczność, gdy czegoś oczekuje, wyrwie ci siłą, jeżeli nie dasz jej dobrowolnie”
  • łacina: [Necessitas quod poscit, nisi des, eripit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Konieczność należy znosić bez narzekania”
  • łacina: [Necessitatem ferre, non flere, addecet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W obliczu konieczności każda broń jest dobra”
  • łacina: [Necessitati quodlibet telum utile est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry nigdy nie zaprzecza konieczności”
  • łacina: [Necessitati sapiens nihil unquam negat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpcowi nigdy nie zabraknie powodów, by odmówić”
  • łacina: [Negandi causa avaro nunquam deficit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto prosi o to, co trudne, sam sobie odmawia”
  • łacina: [Negat sibi ipse qui quod difficile est petit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nikogo ani szybko nie oskarżaj, ani szybko nie chwal”
  • łacina: [Neminem cito accusaveris neminem cito laudaveris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nikt nie umiera przedwcześnie, kto umiera w biedzie”
  • łacina: [Nemo immature moritur, qui moritur miser]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”
  • łacina: [Nemo iudex in sua causa potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nikt owładnięty lękiem nie osiągnie najwyższych celów”
  • łacina: [Nemo timendo ad summum pervenit locum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nigdy nie wiesz, czego pragniesz ani przed czym uciekasz: w ten sposób igra z nami każdy dzień”
  • łacina: [Nescias quid optes aut quid fugias: ita ludit dies]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie wiem, jakie ma zamiary zły człowiek, gdy naśladuje dobrego”
  • łacina: [Nescio quid agitat, cum bonum imitatur malus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Żaden najwyższy szczyt nie jest bezpieczny, jeżeli nie zachowuje się kolejnych stopni”
  • łacina: [Ni gradus servetur, nulli tutus est summus locus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie zna bojaźni przed podstępem ten, kto nie umie go robić”
  • łacina: [Ni qui scit facere, insidias nescit metuere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla nieszczęśliwego nic nie robić – to zawsze najlepsze rozwiązanie”
  • łacina: [Nihil agere semper infelici est optimum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Konieczność nie zna innego wyjścia niż zwycięstwo”
  • łacina: [Nihil aliud scit necessitas, quam vincere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie ma nic smutniejszego, gdy pojawia się wstyd za to, co zrobiłeś”
  • łacina: [Nihil est miserius, quam ubi pudet quod feceris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pożądanie niczego nie pragnie bardziej niż rzeczy zakazanych”
  • łacina: [Nihil magis amat cupiditas, quam quod non licet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie ma niczego dojrzałego, co wcześniej nie było niedojrzałe”
  • łacina: [Nihil non acerbum prius quam maturum fuit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Długi czas wszystko albo uleczy, albo ukoi”
  • łacina: [Nihil non aut lenit aut domat diuturnitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Oczy nigdy nie błądzą, gdy rozkazuje im rozum”
  • łacina: [Nihil peccant oculi, si animus oculis imperat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mało się liczy, co przyrzekłeś, jeżeli później nie dałeś”
  • łacina: [Nihil prodest didicisse bene facere si cesses]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Co może być zmienione, tego nigdy nie traktuj jako własne”
  • łacina: [Nihil proprium ducas, quicquid mutari potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie czynisz niczego niestosownego, gdy szukasz sposobu na ocalenie”
  • łacina: [Nihil turpe ducas pro salutis remedio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zbytnia uległość niekiedy rodzi głupotę”
  • łacina: [Nimia concedendo interdum fit stultitia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W zbyt zażartych sporach zatraca się prawda”
  • łacina: [Nimium altercando veritas amittitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Śmierć, jeśli nie niesie nieszczęścia, może też być dobrem”
  • łacina: [Nimium boni est in morte, cum nihil est mali]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sznurek przez zbyt wielkie rozciąganie zwykle się zrywa”
  • łacina: [Nimium tendendo rumpi funiculus solet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli sam nie zrozumiesz, na próżno będziesz słuchał mądrego”
  • łacina: [Nisi per te sapias, frustra sapientem audias]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli nie ukarzesz występków, to nagrodzisz niegodziwość”
  • łacina: [Nisi vindices delicta, improbitatem adiuves]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Winny błaga, niewinny jest oburzony”
  • łacina: [Nocens precatur, innocens irascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto broni krzywdzącego, sam na siebie ściąga winę”
  • łacina: [Nocentem qui defendit, sibi crimen parit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przypadek nie może zaszkodzić stałości”
  • łacina: [Nocere casus non solet constantiae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Móc szkodzić i nie chcieć tego zrobić jest w najwyższym stopniu chwalebne”
  • łacina: [Nocere posse et nolle laus amplissima est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie lekceważ tych rzeczy, które prowadzą do wielkości”
  • łacina: [Noli contemnere ea, quae summos sublevant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieprędko popadnie w ruinę ten, kto obawia się szczeliny”
  • łacina: [Non cito ruina obteritur, qui rimam timet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto kieruje kimś wbrew jego woli, nie czyni go lepszym, lecz gorszym”
  • łacina: [Non corrigit, sed laedit, qui invitum regit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie jest szczęśliwy ten, kto nie wierzy, że jest szczęśliwy”
  • łacina: [Non est beatus, esse se qui non putat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla najgorszego bycie lepszym nie znaczy niczego dobrego”
  • łacina: [Non est bonitas esse meliorem pessimo]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie jest łatwo przypisać przestępstwo niewinnemu”
  • łacina: [Non facile de innocente crimen fingitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie jest łatwo zachować tylko dla siebie tego, co wielu się podoba”
  • łacina: [Non facile solus serves, quod multis placet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wyświadcza znaczne dobrodziejstwo ten, kto szybko odmawia”
  • łacina: [Non leve beneficium praestat qui breviter negat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Męstwo nie zna ustępstw wobec nieszczęścia”
  • łacina: [Non novit virtus calamitati cedere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie jest pozbawiony rozsądku ten, kto wie, że jest głupi”
  • łacina: [Non pote non sapere, qui se stultum intellegit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie zawsze szczęście ma ucho otwarte na prośby”
  • łacina: [Non semper aurem facilem felicitas habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie jest szpecąca blizna, która jest skutkiem męstwa”
  • łacina: [Non turpis est cicatrix, quam virtus parit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie jest zwyciężony, lecz jest zwycięzcą, kto ustępuje najbliższym”
  • łacina: [Non vincitur, sed vincit, qui cedit suis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie ma dla człowieka większej kary niż nieszczęście”
  • łacina: [Nulla hominum maior poena est quam infelicitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nigdy nie zdarza się tak dobry los, byś nie mógł ponarzekać”
  • łacina: [Nulla tam bona est Fortuna, de qua nihil possis queri]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla złego nie ma nic łatwiejszego, niż znaleźć takiego jak on”
  • łacina: [Nulli facilius quam malo invenies parem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W żadnym miejscu nie jest źle postrzegane miłosierdzie”
  • łacina: [Nullo in loco male audit misericordia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najpewniejszy dochód to ten, który zaoszczędziłeś”
  • łacina: [Nullus est tam tutus quaestus, quam quod habeas parcere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto myśli o tym, czego się boi, zawsze jest nieszczęśliwy”
  • łacina: [Nunquam non miser est, qui quod timeat cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niebezpieczeństwa nie można nigdy zwyciężyć bez niebezpieczeństwa”
  • łacina: [Nunquam periclum sine periclo vincitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nigdy nie brakuje dymu tam, gdzie długo płonął ogień”
  • łacina: [Nunquam, ubi diu fuit ignis, defecit vapor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nigdzie nie jest łatwiej ukryć winę jak w tłumie”
  • łacina: [Nusquam facilius culpa quam in turba latet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „My, ludzie, nigdzie lepiej nie umrzemy niż tam, gdzie szczęśliwie żyliśmy”
  • łacina: [Nusquam melius morimur homines, quam ubi libenter viximus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakaż to słodka gorycz, gdy odpycha się radość”
  • łacina: [O dulce tormentum, ubi reprimitur gaudium!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najgorsze niebezpieczeństwo to takie, które pozostaje w ukryciu”
  • łacina: [O pessimum periclum, quod opertum latet!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sumienie to milcząca tortura!”
  • łacina: [O tacitum tormentum animi conscientia!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „O życie! Długie dla nieszczęśliwego, dla szczęśliwego krótkie”
  • łacina: [O vita misero longa, felici brevis!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Być zwymyślanym w nieszczęściu jest gorsze niż samo nieszczęście”
  • łacina: [Obiurgari in calamitate gravius est quam calamitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Obowiązki małżonki szybko stają się wstrętem dla nałożnicy”
  • łacina: [Obsequium nuptae cito fit odium paelicis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Okazję trudno znaleźć, łatwo stracić”
  • łacina: [Occasio aegre offertur, facile amittitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Stracona okazja trudno wraca”
  • łacina: [Occasio receptus difficiles habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Śmierć jest piękna, gdy trwałeś w haniebnej niewoli”
  • łacina: [Occidi est pulchrum, ignominiose ubi servias]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W oczach miłość delikatnie się rozpala, a w ramionach się dopełnia”
  • łacina: [Oculi occulte amorem incipiunt, consuetudo perficit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Obowiązek dobroduszności nie ma końca”
  • łacina: [Officium benivoli animi finem non habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wszyscy w pokoju ducha są posłuszni tam, gdzie rządzą tego godni”
  • łacina: [Omnes aequo animo parent, ubi digni imperant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ci, którzy grzeszą w ukryciu, grzeszą bezpieczniej”
  • łacina: [Omnes, cum occulte peccant, peccant tutius]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Każda rozkosz, która dla kogokolwiek jest pociągająca, szkodzi”
  • łacina: [Omnis voluptas, quemcumque arrisit, nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobrodziejstwo jest dobrze wyświadczone, gdy pamięta o nim ten, kto go doznał”
  • łacina: [Optime positum est beneficium, bene ubi meminit qui accipit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najlepszą rzeczą jest iść śladami przodków, jeżeli wskazują słuszną drogę”
  • łacina: [Optimum est maiorum vestigia se quis recte praecesserint]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gotowe łzy wskazują na oszustwo, a nie na żal”
  • łacina: [Paratae lacrimae insidias, non fletum, indicant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rozgniewany ojciec sam dla siebie jest najokrutniejszy”
  • łacina: [Parens iratus in se est crudelissimus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeśli uprzejmie odmówisz, po części wyświadczasz dobrodziejstwo proszącemu”
  • łacina: [Pars benefici est, quod petitur si belle neges]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cierpiąc bardzo, osiąga się stan, w którym nie można cierpieć dłużej”
  • łacina: [Patiendo multa venient, quae nequeas pati]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cierpliwy i silny sam czyni się szczęśliwym”
  • łacina: [Patiens et fortis se ipsum felicem facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Spokój duszy ma ukryte bogactwo”
  • łacina: [Patientia animi occultas divitias habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieliczni rozumieją dary otrzymane od boga”
  • łacina: [Paucorum est intellegere, quid donet deus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niegodziwość niewielu jest klęską wielu”
  • łacina: [Paucorum improbitas est multorum calamitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieliczni nie chcą grzeszyć, lecz wszyscy wiedzą, jak to się robi”
  • łacina: [Peccare pauci nolunt, nulli nesciunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Słusznie robisz, gdy błędy przyjaciela traktujesz jak własne”
  • łacina: [Peccatum amici veluti tuum recte putes]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto szybko się poprawia, umniejsza swój grzech”
  • łacina: [Peccatum extenuat, qui celeriter corrigit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jedynym władcą świata jest pieniądz”
  • łacina: [Pecunia regimen est unum rerum omnium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niemy ból myśli o wielu gorszych rzeczach”
  • łacina: [Peiora multo cogitat mutus dolor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zawsze myśl o tym, co ci zapewni bezpieczeństwo”
  • łacina: [Per quae sis tutus, illa semper cogites]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Temu, kto uczynił Cię sławnym, pokaż, że na to zasługujesz”
  • łacina: [Per quem sis clarus, illi quod sis imputes]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tylko ubóstwo kładzie kres marnotrawstwu”
  • łacina: [Perdendi finem nemo nisi egestas facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lepiej stracić uczciwe pieniądze, niż przyjąć nieuczciwe”
  • łacina: [Perdidisse ad assem mallem, quam accepisse turpiter]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeśli obdarowany nie pamięta podarunku, to darczyńca nie podarował, lecz zmarnował”
  • łacina: [Perdit, non donat, qui dat, nisi sit memoria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie faktyczny związek, ale wola tworzy trwałe małżeństwo”
  • łacina: [Perenne coniugium animus, non corpus, facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Znać czas swojej śmierci, to znaczy umierać w każdej chwili”
  • łacina: [Pereundi scire tempus assidue est mori]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szczęśliwemu łatwo czynić to, co mu nakazują jego pragnienia”
  • łacina: [Perfacile quod vota imperant felix facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Uciekać się do podwładnego to oddawać się we własne ręce”
  • łacina: [Perfugere ad inferiorem, se ipsum est tradere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Odważny pokonuje niebezpieczeństwa, zanim się pojawią”
  • łacina: [Pericla qui audet ante vincit quam aspicit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bojaźliwy widzi niebezpieczeństwa nawet tam, gdzie ich nie ma”
  • łacina: [Pericla timidus, etiam quae non sunt, videt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ciągle zwycięża ten, kto zachowuje spokój”
  • łacina: [Perpetuo vincit, qui utitur clementia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Więcej przyjaciół zdobywa twój stół niż twój rozum”
  • łacina: [Plures amicos mensa quam mens concipit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Los raczej wielu ochrania, niż czyni ich bezpiecznymi”
  • łacina: [Plures tegit Fortuna, quam tutos facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dać się pokonać bezprawiu to gorsze niż kara”
  • łacina: [Plus est quam poena iniuriae succumbere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Życie bez nadziei dla biednego to więcej niż kara”
  • łacina: [Plus est quam poena sine spe miserum vivere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kara pełza do złoczyńcy i przychodzi, by osiągnąć swój cel”
  • łacina: [Poena ad malum serpens, iam cum properat, venit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kara staje się lżejszą, gdy ból ustaje”
  • łacina: [Poena allevatur, ubi relaxatur dolor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kara jest wystarczająca dla sprawcy, gdy przychodzi z pokorą prosić o wybaczenie”
  • łacina: [Poenae sat est, qui laesit, cum supplex venit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Złoczyńca odracza swoją karę, lecz przed nią nie ucieknie”
  • łacina: [Poenam moratur improbus, non praeterit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Każdy, kto jest pożyteczny dla ojczyzny, służy narodowi”
  • łacina: [Populi est mancipium, quisquis patriae est utilis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pamięć po klęsce tworzy nową klęskę”
  • łacina: [Post calamitatem memoria alia est calamitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Miłosierny możny jest publicznym szczęściem”
  • łacina: [Potens misericors publica est felicitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Spierać się z osobą znaczącą – to szukać dla siebie niebezpieczeństwa”
  • łacina: [Potenti irasci sibi periclum est quaerere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W przeciwnościach losu nigdy nie pomoże szczęście”
  • łacina: [Potest nulla esse in adversis felicitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Żądny zemsty jest zawsze obecny, nawet będąc nieobecnym”
  • łacina: [Praesens est semper, absens qui se ulciscitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Grzeszyć dla własnego pana także może być cnotą”
  • łacina: [Pro dominis peccare etiam virtutis loco est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ból, który zabija inny ból, działa jak lekarstwo”
  • łacina: [Pro medicina est dolor, dolorem qui necat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeśli osłaniasz występki człowieka rzetelnego, też nadużywasz prawa”
  • łacina: [Probi delicta neglegens, leges teras]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto wyświadcza dobrodziejstwo zacnemu człowiekowi, po części sam je otrzymuje”
  • łacina: [Probo beneficium qui dat, ex parte accipit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobre imię dla uczciwego człowieka jest największym dziedzictwem”
  • łacina: [Probo bona fama maxima est hereditas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Uczciwy wyzwoleniec jest jak syn adoptowany”
  • łacina: [Probus libertus sine natura est filius]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto chciałby pomóc, ale nie może, jest podobny do nieszczęśliwego”
  • łacina: [Prodesse qui vult nec potest, aeque est miser]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Spieszyć się w orzekaniu to popełniać przestępstwo”
  • łacina: [Properare in iudicando est crimen quaerere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W czasie pokoju należy przewidywać to, co będzie korzystne w czasie wojny”
  • łacina: [Prospicere in pace oportet, quod bellum iuvet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Po wyrazie twarzy mądry będzie wiedział wystarczająco dużo”
  • łacina: [Prudenti vultus etiam sermonis loco est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry gniewa się późno i tylko raz”
  • łacina: [Prudentis est irasci sero et semel]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Utracona cześć nigdy nie wróci do łask”
  • łacina: [Pudor dimissus nunquam redit in gratiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wstyd jest wrodzony, nie można się go nauczyć”
  • łacina: [Pudor doceri non potest, nasci potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kogo nie zatrzyma wstyd, tego nie złamie strach”
  • łacina: [Pudor si quem non flectit, non frangit timor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto odbiera godność drugiemu, traci swoją”
  • łacina: [Pudorem alienum qui eripit, perdit suum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Poczucie wstydu jest pewnego rodzaju niewolą”
  • łacina: [Pudorem habere servitus quodammodo est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Róży zwiędłej nie należy szukać ponownie”
  • łacina: [Quae deflorueritne iterum quaeratur rosa]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjaźni skończonej nie należy zaczynać od nowa”
  • łacina: [Quae desiit amicitia ne coepit quidem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kobieta, która chce uchodzić za zbyt piękną, nikomu nie odmawia”
  • łacina: [Quae vult videri bella nimis, nulli negat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szczęśliwy jest ten, kto w swoim życiu nie spotkał się z nienawiścią”
  • łacina: [Quam est felix vita quae sine odiis transiit!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jak bardzo zły jest ten, kto własną winą obarcza innego!”
  • łacina: [Quam malus est, culpam qui suam alterius facit!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakże nieszczęśliwy jest ten, komu niemiłe jest współczucie”
  • łacina: [Quam miser est, cui ingrata est misericordia!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakże nieszczęśliwy jest ten, kto sam nie potrafi się usprawiedliwić”
  • łacina: [Quam miser est, qui excusare sibi se non potest!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To bardzo nieszczęśliwa pomoc, która szkodzi, a nie wspiera!”
  • łacina: [Quam miserum auxilium est, ubi nocet quod sustinet!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakże smutne jest być zmuszonym do pognębienia kogoś, kogo chciałbyś ocalić!”
  • łacina: [Quam miserum est cogi opprimere, quem salvum velis!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakie to nieszczęście pragnąć śmierci i nie móc umrzeć!”
  • łacina: [Quam miserum est mortem cupere nec posse emori!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jak żałośnie skarżyć się na to, co zostało dobrze zrobione!”
  • łacina: [Quam miserum est, bene quod feceris factum queri!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakież to nieszczęście, gdy pokonane zło jednak się odradza!”
  • łacina: [Quam miserum est, cum se renovat consumptum malum!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jak smutno stracić to, co mogą mieć tylko nieliczni!”
  • łacina: [Quam miserum est, id quod pauci habent, amittere!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przykre jest, gdy mądrość jest zwyciężana przez przypadek!”
  • łacina: [Quam miserum est, ubi consilium casu vincitur!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przykre bywa, gdy biorą cię do niewoli ci, którzy powinni cię bronić!”
  • łacina: [Quam miserum est, ubi te captant, qui defenderent!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Smutne są te obowiązki, które nie mają dobrego skutku!”
  • łacina: [Quam miserum officium est, quod successum non habet!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto upomina, jest przykry, jednak nikomu nie szkodzi”
  • łacina: [Quamvis acerbus, qui monet, nulli nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, co jest dla ciebie pożyteczne, uważasz za słuszne, nawet gdyby tak nie było”
  • łacina: [Quamvis non rectum, quod iuvat, rectum putes]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „O ile grzech jest późniejszy, o tyle zaczyna być haniebniejszy”
  • łacina: [Quanto serius peccatur, tanto incipitur turpius]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czego nie możesz zatrzymać zgodnie z prawem, zatrzymaj złym sposobem”
  • łacina: [Quem bono tenere non potueris, contineas malo]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest rzeczą złą narzekać także na tego, kogo kochasz”
  • łacina: [Quem diligas, etiam queri de ipso malum est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nienawidzisz tego, kogo kochasz, jeżeli go słusznie nie upominasz”
  • łacina: [Quem diligas, ni recte moneas, oderis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto raz został dotknięty złą opinią, z trudem dobre imię odzyska”
  • łacina: [Quem fama semel oppressit, vix restituitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ktokolwiek szuka nieszczęścia, łatwo je znajdzie”
  • łacina: [Quemcumque quaerit calamitas, facile invenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto dobrze udaje, szybciej szkodzi swojemu wrogowi”
  • łacina: [Qui bene dissimulat, citius inimico nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto przebacza winę jednemu, zachęca wielu do złego”
  • łacina: [Qui culpae ignoscit uni, suadet pluribus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto przymila się, gdy został obrażony, z czasem zmądrzeje”
  • łacina: [Qui cum dolet blanditur, post tempus sapit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dłużnik nie kocha progów wierzyciela”
  • łacina: [Qui debet, limen creditoris non amat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto mądrze wypełnia służbę, częściowo ma udział we władzy”
  • łacina: [Qui docte servit, partem dominatus tenet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto zabija śpiącego, mści się na nieobecnym”
  • łacina: [Qui dormientem necat, absentem ulciscitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto oczekuje, że będzie proszony, umniejsza znaczenie obowiązku”
  • łacina: [Qui exspectat ut rogetur, officium levat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto wątpi w prawdę, źle postąpi przy podejmowaniu decyzji”
  • łacina: [Qui in vero dubitat, male agit, cum deliberat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto wbrew swej woli służy, staje się nieszczęśliwym, jednak służy dalej”
  • łacina: [Qui invitus servit, fit miser, servit tamen]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto dochowuje przyrzeczenia, osiąga to, co zamierza”
  • łacina: [Qui ius iurandum servat, quovis pervenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto się boi klęski, rzadziej jej doznaje”
  • łacina: [Qui metuit calamitatem, rarius accipit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto pragnie mieć wielu przyjaciół, znajdzie także wrogów”
  • łacina: [Qui numerosis studet amicis, is etiam inimicos ferat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto mając możliwość, nie szkodzi, pomaga ci”
  • łacina: [Qui obesse, cum potest, non vult, prodest tibi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto boi się każdej pułapki, w żadną nie wpadnie”
  • łacina: [Qui omnes insidias timet, in nullas incidit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto może ukryć błąd, od błędu nie ucieknie”
  • łacina: [Qui pote celare vitium, vitium non fugit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto może odrzucić radę, powinien mieć tego świadomość”
  • łacina: [Qui pote consilium fugere, sapere idem potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto może szkodzić, boi się także, gdy nie wyrządza szkody”
  • łacina: [Qui pote nocere, timetur, cum etiam non nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto może zmieniać uczucia, może także wuczuciach ustawać”
  • łacina: [Qui pote transferre amorem, pote deponere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto mówi w obronie niewinnego, jest wystarczająco wymowny”
  • łacina: [Qui pro innocente dicit, satis est eloquens]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto się sam oskarża, przez innego nie może być oskarżony”
  • łacina: [Qui se ipse accusat, accusari non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto sam się chwali, szybko znajdzie szydercę”
  • łacina: [Qui se ipse laudat cito derisorem invenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto żyje tylko dla siebie, przez innych słusznie jest uważany za zmarłego”
  • łacina: [Qui sibimet vivit, aliis merito est mortuus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto boi się przyjaciela, uczy go, by też się bał”
  • łacina: [Qui timet amicum, amicus ut timeat, docet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto obawia się przyjaciela, nie wie, co oznacza słowo przyjaźń”
  • łacina: [Qui timet amicum, vim non novit nominis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto w karaniu wykazuje wahanie, zwiększa liczbę niegodziwych”
  • łacina: [Qui ulcisci dubitat, improbos plures facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto przychodzi, by zaszkodzić, zawsze przychodzi z wyrachowaniem”
  • łacina: [Qui venit ut noceat, semper meditatus venit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czegokolwiek udzielasz dobremu człowiekowi, dajesz częściowo samemu sobie”
  • łacina: [Quicquid bono concedas, des partem tibi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czegokolwiek się podejmujesz, pomyśl, co chcesz osiągnąć”
  • łacina: [Quicquid conaris, quo pervenias, cogites]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, co staje się z męstwem, staje się także ze sławą”
  • łacina: [Quicquid fit cum virtute, fit cum gloria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cokolwiek Fortuna upiększa, bardzo szybko spotyka się z lekceważeniem”
  • łacina: [Quicquid Fortuna exornat, cito contemnitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, co w przyszłości stanie się najwyższe, rodzi się z największej głębi”
  • łacina: [Quicquid futurum est summum, ab imo nascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wszystko, co posiadałbyś ponad to, co konieczne, jest zbędne”
  • łacina: [Quicquid plus quam necesse est possideas, premit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy trzeba ukarać, każda okazja jest najlepsza”
  • łacina: [Quicquid vindicandum est, omnis optima est occasio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Po co ci pieniądze, jeżeli nie możesz z nich korzystać?”
  • łacina: [Quid tibi pecunia opus est, si uti non potes?]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niektórzy ludzie są nieubłaganymi nieprzyjaciółmi, są zaś łagodnymi przyjaciółmi”
  • łacina: [Quidam inimici graves sunt amici leves]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto wiedziałby o nieszczęśliwym, gdyby ból był niemy?”
  • łacina: [Quis miserum sciret, verba nisi haberet dolor?]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ktokolwiek nauczył się szkodzić, będzie pamiętał o tym, gdy nadarzy się taka możliwość”
  • łacina: [Quisquis nocere didicit, meminit cum potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakże się ustrzeżesz przed tym, kto co innego myśli, a co innego mówi?”
  • łacina: [Quo caveas, cum animus aliud, verba aliud petunt?]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wady właściwe wiekowi z wiekiem mijają”
  • łacina: [Quod aetas vitium posuit, aetas auferet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rzeczy budzące strach uchodzą uwadze, jeśli je lekceważysz”
  • łacina: [Quod est timendum, decipit, si neglegas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry ma baczenie i na to, co przyniesie przyszłość, i na chwilę obecną”
  • łacina: [Quod est venturum, sapiens ut praesens cavet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, co uważasz za uciekające, często biegnie ci naprzeciw”
  • łacina: [Quod fugere credas, saepe solet occurrere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Co jest odbierane niegodziwym, jest darowane uczciwym”
  • łacina: [Quod improbis eripitur, donatur probis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest głupotą oszczędzanie, jeśli nie wiesz, komu ma to służyć”
  • łacina: [Quod nescias cui serves, stultum est parcere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Możesz szukać tego, co przepadło, lecz nie możesz tego odzyskać na nowo”
  • łacina: [Quod periit quaeri pote, reprendi non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Każdy, chwaląc to, co kocha, poleca sam siebie”
  • łacina: [Quod quisque amat, laudando commendat sibi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, co zawsze jest ci podane jako gotowe, nie zawsze jest dla ciebie korzystne”
  • łacina: [Quod semper est paratum, non semper iuvat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, co mówi starzec, wszyscy uważają za mądrą radę”
  • łacina: [Quod senior loquitur, omnes consilium putant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, czego się obawiasz, szybciej przyjdzie, niż się spodziewasz”
  • łacina: [Quod timeas citius quam quod speres evenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To, co z trudem się osiąga, przynosi większą satysfakcję”
  • łacina: [Quod vix contingit, plus voluptatis parit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pragnienie myśli o tym, co chce, a nie o tym, co przystoi”
  • łacina: [Quod vult cupiditas cogitat, non quod decet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto zadowala się tym, co wystarczy, ma to, czego chce”
  • łacina: [Quod vult, habet, qui velle quod satis est, potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakąkolwiek rzecz ukryjesz, sam sprowadzisz na siebie strach”
  • łacina: [Quodcumque celes, ipse tibi fias timor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rabunkiem jest przyjmowanie tego, czego nie możesz zwrócić”
  • łacina: [Rapere est accipere, quod non possis reddere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie pożyczasz, lecz kradniesz to, co zabierasz wbrew woli”
  • łacina: [Rapere est, non petere, quicquid invito auferas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rzadkie powinno być to, co ma być dla ciebie długo drogie”
  • łacina: [Rarum esse oportet, quod diu carum velis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Młodość należy poskramiać rozumem, nie siłą”
  • łacina: [Ratione, non vi, vincenda adulescentia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Oddał, a nie stracił ten, kto uregulował dług”
  • łacina: [Reddit, non perdit, qui alienum solvere potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Panuje, a nie jest poddanym, ten, kto robi tylko to, czego zapragnie”
  • łacina: [Regnat, non regitur, qui nihil nisi quod vult facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Na zwłoce zyskuje jedynie gniew”
  • łacina: [Rei nulli prodest mora nisi iracundiae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Próżno szukać ochrony przed piorunem”
  • łacina: [Remedium frustra est contra fulmen quaerere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Im rzecz jest większa, tym jest zdradliwsza”
  • łacina: [Res quanto est maior, tanto est insidiosior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gniew zwykle na nic się nie ogląda”
  • łacina: [Respicere nihil consuevit iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niewinnie oskarżony boi się nie świadka, lecz losu”
  • łacina: [Reus innocens Fortunam, non testem timet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie chciałbym być królem, abym nie musiał być okrutnym”
  • łacina: [Rex esse nolim, ut esse crudelis velim]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zwycięstwo nie znosi konkurencji”
  • łacina: [Rivalitatem non amat victoria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lepiej jest być posłusznym temu, kto cię prosi, niż temu, kto ci rozkazuje”
  • łacina: [Roganti melius quam imperanti pareas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Prosić o przysługę jest pewnego rodzaju zniewoleniem”
  • łacina: [Rogare officium servitus quodammodo est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zawstydzać przyjaciela, to znaczy go stracić”
  • łacina: [Ruborem amico excutere amicum est perdere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Często wystarczy udawać zemstę, niż jej dokonywać”
  • łacina: [Saepe dissimulare quam ulcissi satius fuit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Często przebaczaniem dajesz miejsce dla bezprawia”
  • łacina: [Saepe ignoscendo das/des iniuriae locum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Często oczy i uszy pospólstwa to fałszywi świadkowie”
  • łacina: [Saepe oculi et aures vulgi testes sunt mali]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Częściej było mi żal, że mówiłem, nigdy, że milczałem”
  • łacina: [Saepius locutum numquam me tacuisse penitet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Musisz zjeść beczkę soli, zanim komuś zaufasz”
  • łacina: [Salis absumendus modius priusquam habeas fidem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „By ocalić człowieka, można dopuścić się bezprawia”
  • łacina: [Salutis causa bene fit homini iniuria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest rzeczą najświętszą pamiętać, co komu jesteś winien”
  • łacina: [Sanctissimum est meminisse, cui te debeas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądrość jest orężem przeciwko całemu światu”
  • łacina: [Sapiens contra omnes arma fert, cum cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry daje bezprawiu czas na rozwagę”
  • łacina: [Sapiens locum dat requiescendi iniuriae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pytany mędrzec, gdy milczy, zdecydowanie zaprzecza”
  • łacina: [Sapiens, cum petitur, si tacet, graviter negat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wystarczająco wymowny jest ten, za kim przemawia prawda”
  • łacina: [Sat est disertus, pro quo loquitur veritas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pamięć o dobrodziejstwie to wystarczający zysk”
  • łacina: [Sat magna usura est pro beneficio memoria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest w miarę szczęśliwy ten, kto może umrzeć, kiedy chce”
  • łacina: [Satis est beatus, qui potest cum vult mori]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wroga wystarczy pokonać, zbytecznym jest go zgładzić”
  • łacina: [Satis est superare inimicum, nimium est perdere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sędzia, który skazuje niewinnego, skazuje samego siebie”
  • łacina: [Se damnat iudex, innocentem qui opprimit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjaciół napominaj dyskretnie, chwal otwarcie”
  • łacina: [Secreto admone amicos palam lauda]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W biedzie zaufanie jest wielkim szczęściem”
  • łacina: [Secunda in paupertate Fortuna est fides]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ból karmicielki jest podobny do bólu matki”
  • łacina: [Secundus est a matre nutricis dolor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niezgoda obywateli jest okazją dla wrogów”
  • łacina: [Seditio civium hostium est occasio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobroć zawsze uważa, że jest szczęśliwa”
  • łacina: [Semper beatam se putat benignitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zawsze wtedy brakuje rozwagi, gdy pojawia się nagląca potrzeba”
  • łacina: [Semper consilium tunc deest, cum opus est maxime]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zagniewany zawsze sądzi, że może więcej niż to możliwe”
  • łacina: [Semper iratus plus se posse putat quam possit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry, będąc zawsze ostrożnym, unika nieszczęścia”
  • łacina: [Semper metuendo sapiens evitat malum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zawsze należy się obawiać tego, kto może wpaść w gniew”
  • łacina: [Semper metuendum, quicquid irasci potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek zawsze bardziej się lęka nieznanego zła”
  • łacina: [Semper plus metuit animus ignotum malum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rozum, a nie wiek, odkrywa mądrość”
  • łacina: [Sensus, non aetas invenit sapientiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Późno jest szukać rady, gdy niebezpieczeństwo już przyszło”
  • łacina: [Sero in periclis est consilium quaerere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli jesteś posłuszny wbrew swej woli, jesteś niewolnikiem, a jeżeli dobrowolnie – sługą”
  • łacina: [Si invitus pares servus es si volens minister]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli twoje życie wielu (ludziom) będzie się podobało, tobie nie powinno się podobać”
  • łacina: [Si multis placuerit vita tua tibi placere non poterit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli nie chcesz żyć w strachu, strzeż się wszystkiego”
  • łacina: [Si nihil velis timere, metuas omnia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niegodziwość sama na siebie ściąga zniewagę”
  • łacina: [Sibi ipsa improbitas cogit fieri iniuriam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto depcze prawa, sam siebie pozbawia najlepszej pomocy”
  • łacina: [Sibi primum auxilium eripere est leges tollere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli ktoś sam sobie wymierza karę, żałuje tego, co zrobił”
  • łacina: [Sibi supplicium ipse dat quem admissi paenitet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rana odniesiona w zwycięstwie nie boli”
  • łacina: [Sine dolore est vulnus, quod ferendum est cum victoria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto wspiera przestępcę, staje się współwinny”
  • łacina: [Socius fit culpae, qui nocentem sublevat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W sytuacjach niebezpiecznych zuchwałość zwykle zastępuje rozwagę”
  • łacina: [Solet esse in dubiis pro consilio temeritas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Często jedna godzina oddaje to, co ci zabrało wiele lat”
  • łacina: [Solet hora, quod multi anni abstulerunt, reddere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Chwała zazwyczaj kroczy drogą przetartą przez pracę”
  • łacina: [Solet sequi laus, cum viam fecit labor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Samotności szuka, kto pragnie żyć z niewinnymi”
  • łacina: [Solitudinem quaerat qui vult cum innocentibus vivere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy człowiek odczuwa wstyd, to jest nadzieja na poprawę”
  • łacina: [Spes est salutis, ubi hominem obiurgat pudor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nadzieja pociesza biednego, pieniądz skąpego, śmierć nieszczęśliwego”
  • łacina: [Spes inopem, res avarum, mors miserum levat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Także kolec jest miły, gdy ukazuje się róża”
  • łacina: [Spina etiam grata est, ex qua spectatur rosa]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Głupcy boją się losu, mądrzy los znoszą”
  • łacina: [Stulti timent Fortunam, sapientes ferunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Głupotą jest wyszydzać ulubieńca bogów”
  • łacina: [Stultitia est insectari, quem di diligunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest głupotą narzekać na przeciwności losu, gdy wina jest twoja”
  • łacina: [Stultum est queri de adversis, ubi culpa est tua]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest głupotą chcieć się mścić na innym, szkodząc sobie”
  • łacina: [Stultum est ulcisci velle alium poena sua]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest głupotą chcieć dla zemsty podpalić sąsiada”
  • łacina: [Stultum est vicinum velle ulcisci incendio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Fortuna odbiera rozsądek temu, kogo chce zgubić”
  • łacina: [Stultum facit Fortuna, quem vult perdere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto chroni rzeczy wspólne, chroni także swoje”
  • łacina: [Sua servat, qui salva esse vult communia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek życzliwy najpierw próbuje perswadować, potem poprawiać”
  • łacina: [Suadere primum, dein corrigere benivoli est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto nie umie oszczędzać swoich, sprzyja nieprzyjaciołom”
  • łacina: [Suis qui nescit parcere, inimicis favet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Władza zależna od innych szybko traci swoją moc”
  • łacina: [Summissum imperium non tenet vires suas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Być zwyciężonym przez silniejszego przynosi pewną satysfakcję”
  • łacina: [Superari a superiore pars est gloriae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zgnębić człowieka proszącego o łaskę – to nie jest męstwo, ale okrucieństwo”
  • łacina: [Supplicem hominem opprimere virtus non est, sed crudelitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Podejrzewanie uczciwego człowieka jest dla niego milczącą znie-„
  • łacina: [Suspicio probatis tacita iniuria est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Podejrzenie samo stwarza wrogów”
  • łacina: [Suspicio sibi ipsa rivales parit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Podejrzliwy odmawia zaufania wszystkim”
  • łacina: [Suspiciosus omnium damnat fidem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Prawość zawsze podąża za swoim blaskiem”
  • łacina: [Suum sequitur lumen semper innocentia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Milczenie dla głupca jest oznaką mądrości”
  • łacina: [Taciturnitas stulto homini pro sapientia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sędzia, wydając wyrok, orzeka tak o sobie, jak i o oskarżonym”
  • łacina: [Tam de se iudex iudicat quam de reo]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpcowi zawsze jest mało – niezależnie czy ma, czy nie ma”
  • łacina: [Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry gniewa się późno, lecz na poważnie”
  • łacina: [Tarde sed graviter sapiens mens irascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dotykając wszystkiego, także niewidzący bezpiecznie idą”
  • łacina: [Temptando cuncta caeci quoque tuto ambulant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skarb składa do grobu ten, kto ustanawia dziedzicem starca”
  • łacina: [Thesaurum in sepulcro ponit, qui senem heredem facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bojaźliwy mówi, że jest ostrożny, a skąpy, że jest oszczędny”
  • łacina: [Timidus cautum se vocat sordidum parcum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie nawadniaj cudzych pól, gdy twoje są suche”
  • łacina: [Tui cum sitiant ne agros alienos ripa]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wszyscy są bezpieczni tam, gdzie jeden jest broniony”
  • łacina: [Tuti sunt omnes, unus ubi defenditur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy ubogi pragnie uchodzić za bogatego, traci”
  • łacina: [Ubi coepit ditem pauper imitari, perit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy kupujesz cudze, bacz, byś nie sprzedał własnych”
  • łacina: [Ubi emas aliena, vendas necesse est tua]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie błądzą losy, tam upadają ludzkie plany”
  • łacina: [Ubi fata peccant, hominum consilia excidunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie jest skazany niewinny, część jego ojczyzny jest na wygnaniu”
  • łacina: [Ubi innocens damnatur, pars patriae exsulat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy niewinny się boi, skazuje sędziego”
  • łacina: [Ubi innocens formidat, damnat iudicem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tam, gdzie orzeka ten, kto oskarża, nie prawo, ale siła ma znaczenie”
  • łacina: [Ubi iudicat qui accusat, vis, non lex valet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie wolność upadła, nikt nie odważy się swobodnie wypowiadać”
  • łacina: [Ubi libertas cecidit, audet libere nemo loqui]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie nikt niczego się nie boi, tam rodzi się coś, czego należy się bać”
  • łacina: [Ubi nihil timetur, quod timeatur nascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie wszyscy grzeszą, ginie nadzieja żalu”
  • łacina: [Ubi omnes peccant, spes querelae tollitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie życie jest tylko ciągłym strachem, śmierć jest najlepsza”
  • łacina: [Ubi omnis vita metus est, mors est optima]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy grzeszy starszy, złego uczy się młodszy”
  • łacina: [Ubi peccat aetas maior, male discit minor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie grzech jest szybko naprawiony, opinia społeczna zazwyczaj wybacza”
  • łacina: [Ubi peccatum cito corrigitur, fama solet ignoscere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy jesteś z bliskimi i daleko od ojczyzny, nie tęsknisz za ojczyzną”
  • łacina: [Ubi cum tuis sis, patriam non desideres]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdziekolwiek jest honor, tam zawsze wierność jest rzeczą świętą”
  • łacina: [Ubicumque pudor est, semper ibi sancta est fides]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeden dzień przynosi karę, liczne dni ją wyznaczają”
  • łacina: [Unus dies poenam affert, quam multi irrogant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Słusznie jeden umiera, by wielu mogło się poprawiać”
  • łacina: [Ut plures corrigantur, rite unus perit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Praktyczniejsze jest żelazo w bruździe niż mosiądz w bitwie”
  • łacina: [Utilius ferrum est in sulco, quam orichalcum est in proelio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dowódca powinien rozważać wszystkie za i przeciw”
  • łacina: [Utrumque casum aspicere debet, qui imperat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Za szybką decyzją podąża żal”
  • łacina: [Velox consilium sequitur paenitentia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla każdego słowa jest ważne, jak ty je zrozumiałeś”
  • łacina: [Verbum omne refert, in quam partem intellegas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy chodzi o nasze ocalenie, także kłamstwo uchodzi za prawdę”
  • łacina: [Verum est, quod pro salute fit mendacium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tolerując starą zniewagę, zapraszasz nową”
  • łacina: [Veterem ferendo iniuriam invites novam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zwyciężać to szlachetne, uciskać to okrutne, przebaczać to piękne”
  • łacina: [Vincere est honestum, opprimere acerbum, pulchrum ignoscere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobry człowiek nie zna nieprawości”
  • łacina: [Viri boni est nescire iniuriam pati]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czego nie możesz osiągnąć męstwem, osiągniesz pochlebstwami”
  • łacina: [Virtute quod non possis, blanditia auferas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nikt nie może uczciwie odrzucić umiłowania cnoty”
  • łacina: [Virtuti amorem nemo honeste denegat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lepiej jest zaufać odwadze niż losowi”
  • łacina: [Virtuti melius quam Fortunae creditur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lęk jest przeszkodą wszelkiej dzielności”
  • łacina: [Virtutis omnis impedimentum est timor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Widok osiągnięć uzyskanych dzięki zaletom daje radość do pracy”
  • łacina: [Virtutis spolia cum videt, gaudet labor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Oblicze męstwa ma w sobie część zwycięstwa”
  • łacina: [Virtutis vultus partem habet victoriae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobrego męża czyni natura, a nie pozycja społeczna”
  • łacina: [Virum bonum natura, non ordo facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Życie beztroskie to jak życie królewskie, bez żadnych zmartwień”
  • łacina: [Vita otiosa regnum est, et curae minus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie ciało, lecz wola tworzy czyn nieobyczajny”
  • łacina: [Voluntas impudicum, non corpus facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjemność trudno dostępna jest najsłodsza”
  • łacina: [Voluptas e difficili data dulcissima est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skrywana przyjemność oznacza bardziej bojaźń niż radość”
  • łacina: [Voluptas tacita metus est magis quam gaudium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „To ogromna różnica, czy jesteś mądry, czy tylko wyglądasz na takiego”
  • łacina: [Vultu an natura sapiens sis, multum interest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Źle postępuje chory, gdy ustanawia swego lekarza spadkobiercą”
  • łacina: [Male secum agit aeger, medicum qui heredem facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przez złe rządzenie traci się najwyższą władzę”
  • łacina: [Male imperando summum imperium amittitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Źle będzie się miał lekarz, jeżeli wszyscy będą się mieli dobrze”
  • łacina: [Male habebit medicus nemo si male habuerit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cokolwiek się dzieje w ufności w szczęśliwy przypadek, to źle się dzieje”
  • łacina: [Male geritur, quicquid geritur Fortunae fide]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto chce źle zrobić, zawsze znajdzie pretekst”
  • łacina: [Male facere qui vult, nunquam non causam invenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Złe słowo rozpamiętywane staje się boleśniejsze”
  • łacina: [Male dictum interpretando facias acrius]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy chcesz złą rzecz uczynić dobrą, powinieneś ją potępić”
  • łacina: [Malam rem, cum velis honestare, improbes]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Źli z natury nigdy nie potrzebują nauczyciela”
  • łacina: [Malae naturae nunquam doctore indigent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zła śmierć jest zniewagą dla losu”
  • łacina: [Mala mors necessitatis contumelia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zły to jest pomysł przyzwyczajać się do cudzego”
  • łacina: [Mala est voluntas ad alienum consuescere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zła to medycyna, która działa wbrew naturze”
  • łacina: [Mala est medicina, ubi aliquid naturae perit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zła jest ta bieda, która rodzi się z obfitości”
  • łacina: [Mala est inopia, ex copia quae nascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest źle, gdy trzeba odwołać się do litości”
  • łacina: [Mala causa est, quae requirit misericordiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wielka zbrodnia [zawsze] wywołuje oburzenie”
  • łacina: [Magnum secum affert crimen indignatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bardziej wiarygodny jest spadkobierca z urodzenia niż z testamentu”
  • łacina: [Magis fidus heres nascitur quam scribitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Więcej może ten, kto nie wie, co może znaczyć porażka”
  • łacina: [Mage valet, qui nescit quod calamitas valet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bardziej należy się obawiać zawiści przyjaciół niż zasadzek wrogów”
  • łacina: [Mage cavenda amicorum invidia quam insidiae hostium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zysk nie może powstać bez szkody drugiej osoby”
  • łacina: [Lucrum sine damno alterius fieri non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szkoda jest zyskiem, jeżeli ugasi ból”
  • łacina: [Lucrum est dolorem posse damno exstinguere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Odległe jest to wszystko, czego domaga się pragnienie”
  • łacina: [Longinquum est omne quod cupiditas flagitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Godność powierzona osobie niegodnej jest czynem haniebnym”
  • łacina: [Loco ignominiae est apud indignum dignitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto ukrywa się w odległych miejscach, żyje swoim prawem”
  • łacina: [Locis remotis qui latet, lex est sibi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pozwól mówić, jeżeli oczekujesz prawdy”
  • łacina: [Licentiam des linguae, cum verum petas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lekkomyślność kieruje się nie rozumem, lecz kaprysem”
  • łacina: [Libido, non iudicium, est quod levitas sapit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Namiętność ujarzmia wszystkich, również niepostrzeżenie”
  • łacina: [Libido cunctos etiam sub vultu domat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Prawo widzi zagniewanego, zagniewany prawa nie widzi”
  • łacina: [Lex videt iratum, iratus legem non vide]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Prawo natury jest takie, że wszyscy się rodzą i umierają”
  • łacina: [Lex universa est, quae iubet nasci et mori]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Fortuna jest zmienna: szybko domaga się zwrotu tego, co dała”
  • łacina: [Levis est Fortuna: cito reposcit, quod dedit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gniew ma zwyczaj zapominać o prawie”
  • łacina: [Legem solet obliviscier iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Winny boi się prawa, niewinny obawia się losu”
  • łacina: [Legem nocens veretur, Fortunam innocens]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeśli nie rodzi się nowa sława, także ta stara umiera”
  • łacina: [Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ogień, jeżeli niczego nie pali, nie może się rozprzestrzeniać”
  • łacina: [Late ignis lucere, ut nihil urat, non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rozwiązłość i poważanie nigdy nie pozostają ze sobą w zgodzie”
  • łacina: [Lascivia et laus nunquam habent concordiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lapsus popełniasz raz; jeżeli czynisz to ponownie – to już jest twoja wina”
  • łacina: [Lapsus ubi semel sis, sit tua culpa, si iterum cecideris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ból nieprzyjaciela jest lekarstwem na doznany ból”
  • łacina: [Laeso doloris remedium inimici est dolor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sędzia, który uniewinnia winnego, sam siebie skazuje”
  • łacina: [Iudex damnatur, cum nocens absolvitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tylko różnorodność może dostarczać przyjemności”
  • łacina: [Iucundum nihil est, nisi quod reficit varietas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjemna jest plama z krwi nieprzyjaciela”
  • łacina: [Iucunda macula est ex inimici sanguine]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto wcześniej zostawił ślad, ten utorował drogę innym”
  • łacina: [Iter est, quacumque dat prior vestigium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tak ufaj przyjacielowi, by nie zostawiać mu miejsca dla wrogości”
  • łacina: [Ita crede amico, ne sit inimico locus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Traktuj swojego przyjaciela tak, jakby on mógł się stać za chwilę twoim wrogiem”
  • łacina: [Ita amicum habeas, posse ut facile fieri hunc inimicum putes]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten śmiertelnik najmniej potrzebuje, który najmniej pożąda”
  • łacina: [Is minimum eget mortalis, qui minimum cupit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy twierdzisz, że jesteś szczęśliwy, to prowokujesz nieszczęście”
  • łacina: [Irritare est calamitatem, cum te felicem voces]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zagniewany, gdy odzyskuje spokój, sam na siebie jest zły”
  • łacina: [Iratus, cum ad se rediit, sibi tum irascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zagniewany cokolwiek powie, to wjego ustach brzmi to jak zarzut”
  • łacina: [Iratus nihil non criminis loquitur loco]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zagniewany także występek uważa za dobre rozwiązanie”
  • łacina: [Iratus facinus etiam consilium putat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zagniewanego omijaj szybko, nieprzyjaciela ciągle”
  • łacina: [Iratum breviter vites, inimicum diu]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto zwycięża swój gniew, zwycięża największego nieprzyjaciela”
  • łacina: [Iracundiam qui vincit, hostem superat maximum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy zatrzymujesz kogoś wbrew jego woli, to zachęcasz go do odejścia”
  • łacina: [Invitum cum retineas, exire incites]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto przechodzi obok grzechu, zaprasza do winy”
  • łacina: [Invitat culpam, qui peccatum praeterit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zawiść może znieść ten, kto jest silny lub szczęśliwy”
  • łacina: [Invidiam ferre aut fortis aut felix potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zawiść złości się milcząco, lecz wrogo”
  • łacina: [Invidia tacite, sed inimice irascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zazdrość mówi to, co jej się wydaje, a nie to, co jest naprawdę”
  • łacina: [Invidia id loquitur quod videt, non quod subest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Uległość to czasami połowa głupoty”
  • łacina: [Interdum habet stultitiae partem facilitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pragnienie bogactwa to zorganizowana bieda”
  • łacina: [Instructa inopia est in divitiis cupiditas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Inwektywy nigdy nie milczą”
  • łacina: [Invectae vocis numquam libertas tacet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Biedzie brakuje wiele, chciwości wszystkiego”
  • łacina: [Inopiae desunt multa, avaritiae omnia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Biednemu dwa razy świadczy dobrodziejstwo ten, kto daje szybko”
  • łacina: [Inopi beneficium bis dat, qui dat celeriter]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lekarstwem na zniewagę jest zapomnienie”
  • łacina: [Iniuriarum remedium est oblivio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sam popełniasz przestępstwo, jeżeli przeciwko niemu nie wystąpisz”
  • łacina: [Iniuriam ipse facias, ubi non vindices]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Łatwiej jest dokonać bezprawia, niż je znosić”
  • łacina: [Iniuriam facilius facias quam feras]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Uszy łatwiej znoszą zniewagę niż oczy”
  • łacina: [Iniuriam aures facilius quam oculi ferunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zemścić się na nieprzyjacielu, to jakby uzyskać drugie życie”
  • łacina: [Inimicum ulcisci vitam accipere est alteram]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest rzeczą rozsądną obawiać się nawet słabego nieprzyjaciela”
  • łacina: [Inimicum quamvis humilem docti est metuere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zguba nieprzyjaciela nie wywołuje łez”
  • łacina: [Inimico exstincto exitium lacrimae non habent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Prośby nigdy nie docierają do serca wroga”
  • łacina: [Inimici ad animum nullae conveniunt preces]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeden niewdzięczny szkodzi wszystkim biednym”
  • łacina: [Ingratus unus omnibus miseris nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niemiłe są te dobrodziejstwa, którym towarzyszy strach”
  • łacina: [Ingrata sunt beneficia, quibus comes est metus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szlachetny umysł nie zniesie słownej urazy”
  • łacina: [Ingenuus animus non fert vocis verbera]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Obrażasz honor, gdy prosisz osobę bez honoru”
  • łacina: [Ingenuitatem laedas, cum indignum roges]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szlachetność nie przyjmuje zniewagi”
  • łacina: [Ingenuitas non recipit contumeliam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Podwładny zna każdy grzech przełożonego”
  • łacina: [Inferior rescit, quicquid peccat superior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lenistwo wyraża się w tym, że unika się trudu”
  • łacina: [Inertia indicatur, cum fugitur labor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wymawianie się od pracy to lenistwo”
  • łacina: [Inertia est laboris excusatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wątpliwość to już połowa mądrości”
  • łacina: [Incertus animus dimidium est sapientiae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W miłości zawsze radość kłóci się z cierpieniem”
  • łacina: [In Venere semper certat dolor et gaudium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Grzeszyć w rzeczy haniebnej to grzeszyć dwa razy”
  • łacina: [In turpi re peccare bis delinquere est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W niebezpieczeństwie odwaga jest najważniejsza”
  • łacina: [In rebus dubiis plurimi est audacia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpiec dla nikogo nie jest dobry, a najmniej dla siebie”
  • łacina: [In nullum avarus bonus est, in se pessimus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla biednego niesprawiedliwość łatwo staje się ogromna”
  • łacina: [In misero facile fit potens iniuria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W biedzie także samo życie jest obrazą”
  • łacina: [In miseria vita etiam contumelia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tylko niewinny w obliczu zła może spodziewać się dobra”
  • łacina: [In malis sperare bene nisi innocens nemo solet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pośpiech w orzekaniu jest karygodny”
  • łacina: [In iudicando criminosa est celeritas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wobec człowieka nieszczęśliwego także uśmiech jest zniewagą”
  • łacina: [In calamitoso risus etiam iniuria est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W miłości gniew jest zawsze kłamcą”
  • łacina: [In amore semper mendax iracundia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyczyny nieszczęścia zawsze szuka się w miłości”
  • łacina: [In amore semper causa damni quaeritu]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W miłości więcej znaczy uroda niż pozycja społeczna”
  • łacina: [In amore forma plus valet quam auctoritas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bezkarnie grzeszysz w stosunku do tego, kto grzeszył wcześniej”
  • łacina: [Impune pecces in eum, qui peccat prior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto żałuje za swoje grzechy, grzeszy tylko nieumyślnie”
  • łacina: [Imprudens peccat, quem peccati paenitet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niesłusznie oskarża Neptuna, kto drugi raz doświadczył katastrofy morskiej”
  • łacina: [Improbe Neptunum accusat, qui iterum naufragium facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Winowajca skazuje się w dniu popełnienia przestępstwa”
  • łacina: [Illo nocens se damnat, quo peccat die]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek ma skłonność do wybaczania temu, kto się wstydzi za swoją winę”
  • łacina: [Ignoscere hominum est, ubi pudet cui ignoscitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ogień zatrzymuje swoje ciepło także w żelazie”
  • łacina: [Ignis calorem suum etiam in ferro tenet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tam zawsze jest zwycięstwo, gdzie jest zgoda”
  • łacina: [Ibi semper est victoria, ubi concordia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdzie prawa mają swoją moc, tam silny jest naród”
  • łacina: [Ibi pote valere populus, ubi leges valent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zarzucana zbrodnia przez milczenie staje się cięższa”
  • łacina: [Iactum tacendo crimen facias acrius]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Każda cnota pozostaje w ukryciu, chyba że rozgłos czyni ją widoczną”
  • łacina: [Iacet omnis virtus, fama nisi late patet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek biedny nie może upaść ani z wysoka, ani ciężko”
  • łacina: [Humilis nec alte cadere, nec graviter potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najlepsze współzawodnictwo jest w służbie ludzkości”
  • łacina: [Humanitatis optima est certatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Honor ozdabia człowieka uczciwego, a piętnuje człowieka bez honoru”
  • łacina: [Honos honestum decorat inhonestum notat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szlachetna reputacja jest drugim dziedzictwem”
  • łacina: [Honestus rumor alterum est patrimonium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Obrażasz uczciwość, gdy bronisz osoby nieuczciwej”
  • łacina: [Honestum laedis cum pro indigno intervenis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Godnie postępuje, kto ulega biegowi czasu”
  • łacina: [Honeste servit qui succumbit tempori]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Słusznie oszczędzasz nieuczciwego, aby ochronić uczciwego”
  • łacina: [Honeste parcas improbo ut parcas probo]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla dobrej sprawy i hańba może być chwalebna”
  • łacina: [Honesta turpitudo est pro causa bona]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek, gdy jest miłosierny wobec człowieka nieszczęśliwego, myśli o sobie samym”
  • łacina: [Homo, qui in homine calamitoso est misericors, meminit sui]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Życie zostało człowiekowi użyczone, a nie podarowane”
  • łacina: [Homo vitae commodatus non donatus est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci najbliższych”
  • łacina: [Homo totiens moritur quotiens amitit suos]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek zawsze myśli coś innego, niż los mu przeznacza”
  • łacina: [Homo semper aliud Fortuna aliud cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szczęście po to wymyślone, by człowiek mógł być nieszczęśliwy”
  • łacina: [Homo ne sit sine dolore Fortunam invenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek, gdy wpada w złość, wychodzi z siebie”
  • łacina: [Homo extra corpus est suum cum irascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiekowi wtedy brakuje pomysłu, gdy spotyka zbyt wiele możliwości”
  • łacina: [Homini tunc deest consilium cum multa invenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bieda nakazuje człowiekowi doświadczyć wszystkiego”
  • łacina: [Hominem experiri multa paupertas iubet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Okazja może często złamać człowiek uczciwego”
  • łacina: [Hominem etiam frugi flectit saepe occasio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jakże straszny jest ten, kto uważa, że śmierć go nie dotyczy”
  • łacina: [Heu, quam est timendus qui mori tutum putat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ach, jak trudno jest zachować sławę!”
  • łacina: [Heu, quam difficilis gloriae custodia est!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ach, jak bardzo biedny jest ten, kto w cierpieniu nie ma głosu”
  • łacina: [Heu, dolor quam miser est, qui in tormento vocem non habet!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ach, jak ciężką niewolą jest sumienie!”
  • łacina: [Heu, conscientia animi gravis est servitus!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ach, jak wielu rzeczy musi żałować człowiek, który żyje długo”
  • łacina: [Heu quam multa paenitenda incurunt vivendo diu]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ach, jak niechętnie uczy się służyć ten, kto nauczył się panować”
  • łacina: [Heu quam miserum est discere servire ubi sis doctus dominari]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ach, jak źle jest być dotkniętym przez tego, komu nie można nic zarzucić”
  • łacina: [Heu quam miserum est ab eo laedi, de quo non possis quaeri]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Płacz spadkobiercy – to maskowany uśmiech”
  • łacina: [Heredis fletus sub persona risus est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Lepiej jest znosić tego spadkobiercę, który już jest, niż szukać nowego”
  • łacina: [Heredem ferre utilius est quam quaerere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pochlebna mowa ma w sobie truciznę”
  • łacina: [Habet suum venenum blanda oratio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W nieszczęściu znajduje pomoc ten, kto będąc w szczęściu, pomagał”
  • łacina: [Habet in adversis auxilia, qui in secundis comodat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wielokrotne ożenki są źle oceniane”
  • łacina: [Habent locum maledicti crebrae nuptiae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bardziej szkodzi to zło, które spotyka niedoświadczonego”
  • łacina: [Gravius nocet, quodcumque inexpertum accidit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najgorszym złem jest to, które jest niedostępne dla naszych oczu”
  • łacina: [Gravius malum omne est, quod sub adspectu latet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyzwyczajenie jest najcięższą władzą”
  • łacina: [Gravissimum est imperium consuetudinis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najcięższy jest gniew człowieka uczciwego”
  • łacina: [Gravissima est probi hominis iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wróg, który ukrywa się w twoim sercu, jest o wiele bardziej niebezpieczny”
  • łacina: [Gravis est inimicus is, qui latet in pectore]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Poważny umysł nie waha się przy podejmowaniu decyzji”
  • łacina: [Gravis animus dubiam non habet sententiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ciężka to kara dla duszy, gdy po fakcie się żałuje”
  • łacina: [Gravis animi poena est, quem post facti paenitet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ciężkie jest uprzedzenie, kiedy nie opiera się na właściwym osądzie”
  • łacina: [Grave praeiudicium est, quod iudicium non habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest ciężko to, co dałeś z radością, otrzymywać ze smutkiem”
  • łacina: [Grave est quod laetus dederis tristem recipere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ciężkie oskarżenie, nawet gdy jest łagodnie wypowiedziane, boli”
  • łacina: [Grave crimen, etiam leviter cum est dictum, nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Grzeszy podwójnie, kto nie wstydzi się występku”
  • łacina: [Geminat peccatum, quem delicti non pudet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ci, którzy nie chcą być pokonani, walczą aż do śmierci”
  • łacina: [Functuri pugnant, ne se superari sinant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cierpliwość zbyt często wystawiana na próbę prowadzi do wściekłości”
  • łacina: [Furor fit laesa saepius patientia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Piorun jest tam, gdzie władza zamieszka z gniewem”
  • łacina: [Fulmen est, ubi cum potestate habitat iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Na próżno prosi ten, kto nie spotyka się ze współczuciem”
  • łacina: [Frustra rogatur, qui misereri non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy się doszło do starości, na próżno próbuje się powtarzać młodość”
  • łacina: [Frustra cum ad senectam ventum est, repetas adulescentiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gospodarność to wytworne określenie ubóstwa”
  • łacina: [Frugalitas miseria est rumoris boni]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Świadomość powściąga język”
  • łacina: [Frenos imponit linguae conscientia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjmować to, czego nie możesz oddać, jest oszustwem”
  • łacina: [Fraus est accipere, quod non possis reddere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Fortunę szybciej znajdziesz, niż ją zatrzymasz”
  • łacina: [Fortunam citius reperias quam retineas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szczęście jest jak szkło – gdy tylko zalśni, już pęka”
  • łacina: [Fortuna vitrea est: tum cum splendet frangitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Próżno naprawić coś, co zniszczy Fortuna”
  • łacina: [Fortuna unde aliquid fregit, cassum est reficere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szczęście może mieć dla człowieka większe znaczenie niż rozum”
  • łacina: [Fortuna in homine plus quam consilium valet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Fortuna nigdy nie zadawala się tym, że raz przyniosła niepowodzenie”
  • łacina: [Fortuna obesse nulli contenta est semel]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Komu fortuna nazbyt sprzyja, tego pozbawia rozumu”
  • łacina: [Fortuna nimium quem fovet, stultum facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy Fortuna nas rozpieszcza, przybywa, aby coś zabrać”
  • łacina: [Fortuna cum blanditur, captatum venit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Piękna twarz to milcząca rekomendacja”
  • łacina: [Formosa facies muta commendatio est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zaufanie, jeśli przeminęło, z trudem powraca”
  • łacina: [Fides in animum, unde abiit, vix nunquam redit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto traci zaufanie, nic więcej stracić nie może”
  • łacina: [Fidem qui perdit, nihil pote ultra perdere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie może utracić zaufania ten, kto go nie miał”
  • łacina: [Fidem nemo unquam perdit, nisi qui non habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Znoś i nie obwiniaj nikogo o to, czego nie możesz zmienić”
  • łacina: [Feras, non culpes quod mutari non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Znoś to, co rani, byś mógł znosić to, co ci przynosi korzyść”
  • łacina: [Feras quod laedit, ut quod prodest perferas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Znoś to, co trudne, byś mógł znosić to, co łatwe”
  • łacina: [Feras difficilia, ut facilia perferas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rządzić naturą kobiety, to stracić nadzieję na spokój”
  • łacina: [Feminae naturam regere desperare est otium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szczęśliwa nieuczciwość to klęska szlachetnych”
  • łacina: [Felix improbitas optimorum est calamitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W sprawach trudnych szczęście osiąga się męstwem”
  • łacina: [Felicitatem in dubiis virtus impetra]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyznaje się do występku ten, kto ucieka przed sądem”
  • łacina: [Fatetur facinus is qui iudicium fugit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pan jest niewolnikiem, gdy boi się tych, którym rozkazuje”
  • łacina: [Famulatur dominus, ubi timet quibus imperat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Liczni zabiegają o rozgłos, nieliczni o czyste sumienie”
  • łacina: [Famam curant multi pauci conscientiam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Fałszywa obmowa to nieżyczliwe kłamstwo”
  • łacina: [Falsum maledictum malevolum mendacium est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nawet fałsz może być prawdą, jeżeli tak zdecydował zwierzchnik”
  • łacina: [Falsum etiam est verum, quod constituit superior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Fortuna robi krok, którego nikt nie widzi”
  • łacina: [Facit gradum Fortuna, quem nemo videt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zaszczyt łatwiej rośnie, niż się rodzi”
  • łacina: [Facilius crescit quam inhoatur dignitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Łatwowierność może prowadzić do głupoty”
  • łacina: [Facilitas animi ad partem stultitiae rapit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Łatwo znajdziesz nowych pracowników, gdy troszczyłeś się o tych, którzy pracowali”
  • łacina: [Facile invenies qui bene faciant, cum qui fecerunt coles]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Koniec zawsze osądza działania wcześniejsze”
  • łacina: [Extrema semper de ante factis iudicant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wygnaniec, który nie ma domu, jest jak zmarły, który nie ma grobu”
  • łacina: [Exsul, ubi ei nusquam domus est, sine sepulcro est mortuus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto odwraca się od ojczyzny, wybiera wygnanie”
  • łacina: [Exsilium patitur, patriae qui se denegat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przypadek znacznie łatwiej szkodzi możniejszym”
  • łacina: [Excelsis multo facilius casus nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry naprawia swoje błędy, obserwując cudze”
  • łacina: [Ex vitio alterius sapiens emendat suum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Po długim sporze pojednanie jest piękniejsze”
  • łacina: [Ex lite multa, gratia est formosior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ludzkie żale uczyniły Fortunę boginią”
  • łacina: [Ex hominum questu facta Fortuna est dea]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Także bez przepisu prawa już same wyrzuty sumienia są karą”
  • łacina: [Etiam sine lege poena est conscientia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Także ci, którzy popełniają bezprawie, bezprawia nienawidzą”
  • łacina: [Etiam qui faciunt, oderunt iniuriam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest słuszne dotrzymywać słowa także wobec grzesznego”
  • łacina: [Etiam peccanti recte praestatur fides]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niekiedy warto zapomnieć, kim się jest”
  • łacina: [Etiam oblivisci quid sis, interdum expedit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ból także niewinnych zmusza do kłamstwa”
  • łacina: [Etiam innocentes cogit mentiri dolor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto kieruje się dobrą wiarą, postępuje słusznie także wobec wroga”
  • łacina: [Etiam hosti est aequus, qui habet in consilio fidem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla pragnącego także pośpiech jest zwłoką”
  • łacina: [Etiam celeritas in desiderio mora est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nawet jeden włos ma swój cień”
  • łacina: [Etiam capillus unus habet umbram suam]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Częstokroć jest źle przyzwyczajać się do rzeczy dobrych”
  • łacina: [Etiam bonis saepe malum est assuescere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Myślenie biednego jest czasami niewystarczające, a czasami nadmierne”
  • łacina: [Et deest et superest miseris cogitatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest zawsze głęboką ignorancją nie wiedzieć, że się źle postępuje”
  • łacina: [Est utique profunda ignorantia nescire, quod pecces]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Myli się ten, kto uważa za swoje to, co zabrał siłą”
  • łacina: [Errat datum qui sibi quod extortum est putat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zagniewanemu należy odebrać broń, a nie dawać”
  • łacina: [Eripere telum, non dare irato decet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ach, jakie to smutne, gdy obawiamy się nadejścia starości”
  • łacina: [Eheu! quam miserum est, fieri metuendo senem!]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Uciec przed chciwością jest wielkim zwycięstwem”
  • łacina: [Effugere cupiditatem regnum est vincere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Trudno jest odmówić prośbie przełożonego”
  • łacina: [Durum est negare superior, cum supplicat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobroć jest podwójna, zwłaszcza gdy szybko przychodzi”
  • łacina: [Duplex fit bonitas, simul accessit celeritas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy życie jest piękne, lżej się umiera”
  • łacina: [Dum est vita grata, mortis condicio optima est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Unikaj także rzeczy słodkich, ponieważ mogą stać się gorzkie”
  • łacina: [Dulce etiam fugias, fieri quod amarum potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W rozwadze dowódcy tkwi męstwo żołnierzy”
  • łacina: [Ducis in consilio posita est virtus militum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dzięki prośbie silniejszego i ty po części stajesz się silniejszym”
  • łacina: [Dominari ex parte est, cum superior supplicat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ból zmniejsza się tam, gdzie nie może rosnąć”
  • łacina: [Dolor decrescit, ubi, quo crescat, non habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cierpienie duszy jest znacznie cięższe niż ciała”
  • łacina: [Dolor animi multo gravior est quam corporis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy nazywasz człowieka niewdzięcznym, to tak, jakbyś używał wszystkich złych słów”
  • łacina: [Dixeris maledicta cuncta, cum ingratum hominem dixeris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Długo należy przygotowywać się do wojny, aby szybciej zwyciężyć”
  • łacina: [Diu apparandum est bellum ut vincas celerius]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Prawo przestaje obowiązywać, gdy sędzia staje się litościwy”
  • łacina: [Dissolvitur lex, cum fit iudex misericors]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przez niezgodę droższą staje się zgoda”
  • łacina: [Discordia fit carior concordia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Następny dzień jest uczniem poprzedniego”
  • łacina: [Discipulus est prioris posteriori dies]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Strata, której nie znamy, nie jest stratą”
  • łacina: [Dimissum quod nescitur, non amittitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie wolno łatwo dawać posłuchu oskarżeniom”
  • łacina: [Difficilem habere oportet aurem ad crimina]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Trudno jest bólowi pogodzić się z cierpliwością”
  • łacina: [Difficile est dolori convenire cum patientia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Uważaj, bo dzień dzisiejszy szybko zabiera to, co ci dał dzień wczorajszy”
  • łacina: [Dies quod donat timeas: cito raptum venit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Płacz kobiet uwiarygodnia ich kłamstwo”
  • łacina: [Didicere flere feminae in mendacium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sądzę, że bogowie się śmieją, gdy z prośbą zwraca się do nich człowiek szczęśliwy”
  • łacina: [Deos ridere credo, cum felix vocat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W rozważaniu nad korzyściami zwłoka jest najbezpieczniejsza”
  • łacina: [Deliberare utilia mora tutissima est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rozważać trzeba wiele razy, postanawiać tylko raz”
  • łacina: [Deliberandum est saepe statuendum est semel]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Namyślając się, często tracimy okazję”
  • łacina: [Deliberando saepe perit occasio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądrości można się nauczyć poprzez rozważanie”
  • łacina: [Deliberando discitur sapientia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Więcej przyjaciół znajdziesz wieczorem niż rano”
  • łacina: [Decima hora amicos plures quam prima repperies]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie mów źle o swoim nieprzyjacielu, lecz tylko myśl źle”
  • łacina: [De inimico ne loquaris male sed cogites]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Należy nazwać szkodą zysk, który wynika ze złej sławy”
  • łacina: [Damnum appellandum est cum mala fama lucrum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Słowa skazanego mają głos, ale nie mają siły”
  • łacina: [Damnati lingua vocem habet, vim non habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ganić kogoś, kto potrzebuje pomocy, to znaczy skazywać go”
  • łacina: [Damnare est obiurgare, cum auxilio est opus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Miłość i gniew są najgorszymi doradcami”
  • łacina: [Cupido atque ira consultores pessimi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Każdemu może się zdarzyć to, co już komuś się przytrafiło”
  • łacina: [Cunctis potest accidere quod cuivis potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy występki korzyść przynoszą, błądzi ten, kto dobrze czyni”
  • łacina: [Cum vitia prosunt, peccat, qui recte facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy mądry siebie pokonuje, to w żadnym wypadku nie jest pokonany”
  • łacina: [Cum se ipse vincit sapiens minime vincitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest niebezpieczeństwem, gdy podwładny szuka czegoś, co zwierzchnik ukrywa”
  • łacina: [Cum periclo inferior querit quod superior occulit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pojednanie się z wrogiem dla każdego stanowi ryzyko”
  • łacina: [Cum inimico nemo in gratiam tuto redit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy przebaczasz nieprzyjacielowi, zyskujesz przy okazji wielu wdzięcznych przyjaciół”
  • łacina: [Cum inimico ignoscis amicos gratis complures acquiris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy dajesz nagrodę skąpcowi, zachęcasz go do wyrządzania szkody”
  • łacina: [Cum das avaro praemium, ut nocet rogas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto kocha, zapewne nie jest mądry; kto jest mądry, zapewne nie kocha”
  • łacina: [Cum ames non sapias, aut cum sapias non ames]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najlepszym pocieszeniem jest brak winy”
  • łacina: [Culpa vacare maximum est solatium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cierpliwość jest lekiem na każdy ból”
  • łacina: [Cuivis dolori remedium est patientia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Komu nawet przyjaciele życzą śmierci, ten jest znienawidzony przez wszystkich”
  • łacina: [Cuius mortem amici expectant, vitam cives oderunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeśli odmówisz temu, komu zawsze dawałeś, to tak, jakbyś zaprosił go do rabunku”
  • łacina: [Cui semper dederis, ubi neges, rapere imperes]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto ma zgodę na więcej niż to jest uzasadnione, chce więcej niż można”
  • łacina: [Cui plus licet quam par est, plus vult quam licet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, o którym wszyscy mówią dobrze, posiada to, co jest najlepsze na świecie”
  • łacina: [Cui omnes bene dicunt, possidet populi bona]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten, kto nie ma własnego domu, jest jak zmarły bez pochówku”
  • łacina: [Cui nusquam domus est sine sepulcro est mortuus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy nie chcesz często gniewać się na kogoś, rozgniewaj się raz, ale dobrze”
  • łacina: [Cui nolis saepe irasci, irascaris semel]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek okrutny cudzymi łzami się nie wzrusza, lecz się nimi żywi”
  • łacina: [Crudelis lacrimis pascitur, non frangitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zabić dziecko to okrucieństwo, nie odwaga”
  • łacina: [Crudelis est, non fortis, qui infantem necat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W nieszczęściu nagana jest rzeczą okrutną”
  • łacina: [Crudelis est in re adversa obiurgatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niecierpliwy pacjent czyni lekarza okrutnym”
  • łacina: [Crudelem medicum intemperans aeger facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto pragnie śmierci, chce pozostawić za sobą złe życie”
  • łacina: [Crimen relinquit vitae, qui mortem appetit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ilekroć rzucasz kości, za każdym razem osiągniesz inny rezultat”
  • łacina: [Crebro si iacias aliud alias iaceris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Często wybaczając, czynisz z głupca człowieka nieprawego”
  • łacina: [Crebro ignoscendo facies de stulto improbum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto zawsze się boi, każdego dnia doznaje kary”
  • łacina: [Cotidie multatur, qui semper timet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dzisiejszy dzień jest gorszy od wczorajszego”
  • łacina: [Cotidie est deterior posterior dies]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rozum z trudem zgadza się na ból”
  • łacina: [Convenire cum dolore difficile est sapientiae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wolny i szlachetny człowiek nie może znieść zniewagi”
  • łacina: [Contumeliam nec fortis pote nec ingenuus pati]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Są wspólne łzy tam, gdzie biedny spotyka biednego”
  • łacina: [Contubernia sunt lacrimarum ubi misericors miserum adspicit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przeciwko nierozumnemu głupia jest nadmierna szlachetność”
  • łacina: [Contra imprudentem stulta est nimia ingenuitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wobec nieprzyjaciela trzeba być albo zuchwałym, albo pokornym”
  • łacina: [Contra hostem aut fortem oportet esse aut suplicem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nawet bóg nie może zbyt wiele zrobić przeciwko szczęśliwemu człowiekowi”
  • łacina: [Contra felicem vix deus vires habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest rzeczą nieprzyjemną dotykać bolesnych spraw”
  • łacina: [Contingere est molestum quae cuiquam dolent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pogarda dla mądrego jest gorsza niż obraza dla głupiego”
  • łacina: [Contemni (sapienti) gravius est quam stulto percuti]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czas jest najlepszym doradcą człowieka”
  • łacina: [Consultor homini tempus utilissimus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Stare wady znosimy, a nowe krytykujemy”
  • łacina: [Consueta vitia ferimus, nova reprendimus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wielu znajduje radę, lecz tylko mądrzy znajdują rozwiązanie”
  • łacina: [Consilium inveniunt multi, sed docti explicant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Roztropny w wątpliwościach zasięga rady”
  • łacina: [Consilium in dubiis remedium prudentis est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rozwagą szybciej zwyciężysz niż gniewem”
  • łacina: [Consilio melius vincas quam iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bacz, co mówisz, a nie – co myślisz”
  • łacina: [Considera quid dicas, non quid cogites]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dbaj bardziej o swoje sumienie niż o swoją opinię”
  • łacina: [Conscientiae potius qum famae attenderis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sumienie jest głuche na prośby języka”
  • łacina: [Conscientia animi nullas invenit linguae preces]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy umiera ten, kto ginie od własnej broni”
  • łacina: [Bis interimitur, qui suis armis perit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy jest nieszczęśliwy ten, kto wcześniej był szczęśliwy”
  • łacina: [Bis ille miser est ante qui felix fuit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Umrzeć na cudze życzenie to umrzeć dwa razy”
  • łacina: [Bis emori est alterius arbitrio mori]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Także dobroczyńca rozważa powód obdarowania”
  • łacina: [Benignus etiam causam dandi cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wspólnota duchowa jest najwyższym pokrewieństwem”
  • łacina: [Coniunctio animi maxima est cognatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wspólna katastrofa morska jest dla wszystkich pocieszeniem”
  • łacina: [Commune naufragium omnibus solatio est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rozmowny towarzysz w drodze starczy za pojazd”
  • łacina: [Comes facundus in via pro vehiculo est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Prośba jest rozkazem, gdy prosi przełożony”
  • łacina: [Cogit rogando quum rogat potentior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeśli chcesz być kochanym, to doprowadzaj do złości osobę ukochaną”
  • łacina: [Cogas amantem irasci, amari si velis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zapomnienie jest obroną przed wojną domową”
  • łacina: [Civilis belli oblivio defensio est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Radości niegodziwych szybko kończą się ich upadkiem”
  • łacina: [Cito improborum laeta ad perniciem cadunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Sława człowieka pysznego szybko zmienia się w niesławę”
  • łacina: [Cito ignominia fit superbi gloria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szybko uwalniasz się od winy, gdy zaczynasz żałować czynu”
  • łacina: [Cito culpam effugias, si incurrisse paenitet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szybciej przychodzi niebezpieczeństwo, gdy się je lekceważy”
  • łacina: [Citius venit periclum, cum contemnitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Blizna na sumieniu boli jak rana”
  • łacina: [Cicatrix conscientiae pro vulnere est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W każdej sytuacji należy zachować ostrożność”
  • łacina: [Cavendi nulla est dimittenda occasio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bacz na to, co zaczynasz, byś później nie żałował”
  • łacina: [Cave quicquam incipias, quod peniteat postea]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Strzeż się zawsze tego, kto raz cię oszukał”
  • łacina: [Cave illum semper qui tibi imposuit semel]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie uważaj za przyjaciela kogoś, kogo jeszcze nie wypróbowałeś”
  • łacina: [Cave amicum credas, nisi si quem probaveris]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieszczęście, które często cię omija, pewnego dnia może cię ugodzić”
  • łacina: [Casus quem saepe transit aliquando invenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czcigodna małżonka, nawet słuchając męża, rozkazuje mu”
  • łacina: [Casta ad virum matrona parendo imperat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie naraża się na niebezpieczeństwo ten, kto się strzeże nawet wtedy, gdy jest bezpieczny”
  • łacina: [Caret periclo, qui etiam cum est tutus cavet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wielbłąd, pragnąc rogów, stracił uszy”
  • łacina: [Camelus cupiens cornua aures perdidit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mieć towarzyszy nieszczęścia jest pocieszeniem dla nieszczęśliwego”
  • łacina: [Calamitatum habere socios miseris est solatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Oczy są ślepe, gdy rozum zajęty jest czymś innym”
  • łacina: [Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pamięć o gniewie niech będzie jak najkrótsza”
  • łacina: [Brevissima esto memoria iracundiaer]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Samo życie jest krótkie, lecz przez nieszczęścia staje się dłuższe”
  • łacina: [Brevis ipsa vita est sed malis fit longior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Samo przypominanie sobie o gniewie jest krótkim momentem gniewu”
  • łacina: [Breve ira ipsa est memoria iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobry człowiek to taki, który jest dobry dla wszystkich”
  • łacina: [Bonus vir nemo est nisi qui bonus est omnibus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Uczciwy człowiek nigdy nie okazuje uległości błądzącemu”
  • łacina: [Bonus animus numquam erranti obsequium commodat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobry człowiek gniewa się bardziej, gdy jest mocniej obrażany”
  • łacina: [Bonus animus laesus gravius multo irascitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobro można zagłuszyć, nigdy nie można go zniszczyć”
  • łacina: [Bonum quod est, supprimitur, numquam exstinguitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cudze nieszczęście dobrze pokazuje, czego należy unikać”
  • łacina: [Bonum est fugienda aspicere in alieno malo]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest rzeczą dobrą także nieprzyjaciołom odpowiadać dobrym słowem”
  • łacina: [Bonum est etiam bona verba inimicis reddere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W dobrym człowieku gniew szybko mija”
  • łacina: [Bonum ad virum cito moritur iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Biedny, gotowy do pomocy to wyrzut sumienia dla bogaczy”
  • łacina: [Bonorum crimen officiosus est miser]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Surowość dobrego człowieka jest najbliższa sprawiedliwości”
  • łacina: [Bono iustitiae proxima est severitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Znaczną nieprawością jest udawanie życzliwości”
  • łacina: [Bonitatis verba imitari maior malitia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szkodzi dobrym każdy, kto oszczędza złych”
  • łacina: [Bonis nocet quisquis pepercerit malis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Człowiek uczciwy nie oszukuje nawet w godzinie śmierci”
  • łacina: [Boni est viri etiam in morte nullum fallere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Najgorzej przyzwyczaić się do dostatku”
  • łacina: [Bonarum rerum consuetudo pessima est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobroczynna może się okazać hańba, która chroni przed niebezpieczeństwem”
  • łacina: [Bona turpitudo est, quae periclum vindicat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nabywane dobra, jeżeli nie są dobrze wykorzystywane, są jedynie ciężarem”
  • łacina: [Bona quae veniunt nisi sustineantur opprimunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobra opinia u ludzi pewniejsza jest od pieniędzy”
  • łacina: [Bona opinio hominum tutior pecunia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie ma takiej godziny, która będąc dobra dla jednego, nie byłaby zła dla drugiego”
  • łacina: [Bona nemini hora est, ut non alicui sit mala]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobra jest taka śmierć, która kończy życiowe cierpienia człowiek”
  • łacina: [Bona mors est homini vitae quae exstinguit mala]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Pieniądz jest dobrze wykorzystywany, gdy jest wykorzystywany rozumnie”
  • łacina: [Bona imperante animo bono est pecunia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobre imię także w ciemnościach zachowuje swój blask”
  • łacina: [Bona fama in tenebris proprium splendorem tenet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobra jest taka żegluga, która łączy uczciwych ludzi”
  • łacina: [Bona est bonos quem iungit navigatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto okazuje współczucie, zapewnia sobie dobrą ochronę”
  • łacina: [Bona comparat praesidia misericordia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto ma rację, nie boi się żadnego sędziego”
  • łacina: [Bona causa nullum iudicem verebitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Powabem – nie na rozkaz – powstaje słodka Miłość”
  • łacina: [Blanditia non imperio fit dulcis Venus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy zwycięża ten, kto siebie zwycięża w zwycięstwie”
  • łacina: [Bis vincit qui se vincit in victoria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy błądzisz, gdy okazujesz uległość błądzącemu”
  • łacina: [Bis peccas, cum peccanti obsequium commodas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy umiera ten, kto ginie od własnej broni”
  • łacina: [Bis interimitur, qui suis armis perit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy jest nieszczęśliwy ten, kto wcześniej był szczęśliwy”
  • łacina: [Bis ille miser est ante qui felix fuit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wdzięczność będzie dwukrotna, jeżeli dobrowolnie zaoferowałeś”
  • łacina: [Bis fiet gratum, quod opus est, ultro si offeras]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Umrzeć na cudze życzenie to umrzeć dwa razy”
  • łacina: [Bis emori est alterius arbitrio mori]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Także dobroczyńca rozważa powód obdarowania”
  • łacina: [Benignus etiam causam dandi cogitat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Związek życzliwych dusz jest najlepszym pokrewieństwem”
  • łacina: [Benevoli coniunctio animi maxima est cognatio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto często wyświadcza dobrodziejstwo, naucza odwzajemniania”
  • łacina: [Beneficium saepe dare, docere est, reddere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto nie wie, jak dawać, nie ma prawa prosić o dobrodziejstwo”
  • łacina: [Beneficium qui nescit dare, iniuste petit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto mówi, że wyświadczył dobrodziejstwo, dobrodziejstwa oczekuje”
  • łacina: [Beneficium qui dedisse se dicit, petit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy wyświadcza dobrodziejstwo potrzebującemu, kto robi to szybko”
  • łacina: [Beneficium egendi bis dat qui dat celeriter]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli okazujesz dobrodziejstwo godnym ludziom, zobowiązujesz do wdzięczności cały świat”
  • łacina: [Beneficium dignis ubi des omnes obliges]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto dobrze czyni godnemu człowiekowi, sam sobie wyświadcza dobro”
  • łacina: [Beneficium dando accepit qui digno dedit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjęcie korzyści to sprzedaż własnej wolności”
  • łacina: [Beneficium accipere libertatem est vendere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wiele dobrodziejstw otrzymuje ten, kto wie, jak się odwdzięczyć”
  • łacina: [Beneficia plura recipit, qui scit reddere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tylko ludzie źli albo głupi uważają dobrodziejstwo za podarunek”
  • łacina: [Beneficia donari aut mali aut stulti putant]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szybko otrzymanego dobrodziejstwa nigdy się nie zapomina”
  • łacina: [Benefici numquam cito dati obliviscere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobrze żył ten, kto mógł umrzeć wtedy, gdy chciał”
  • łacina: [Bene vixit is qui potuit cum voluit mori]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Winowajca, przekupując sędziego, słusznie traci pieniądze”
  • łacina: [Bene perdit nummos, iudici cum dat nocens]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jest dobrze, gdy wraz z utratą radości znika ból”
  • łacina: [Bene perdis gaudium ubi dolor pariter perit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Szlachetnymi czynami najszybciej zbliżamy się do bogów”
  • łacina: [Bene factis proximae ad deos accedimus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobrze śpi ten, kto nie zauważa, że źle sypia”
  • łacina: [Bene dormit, qui non sentit quam male dormiat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobre pomysły, nawet gdy umykają naszej uwadze, to jednak nie giną”
  • łacina: [Bene cogitata si excidunt, non occidunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Rzeczy starannie przemyślane często potrafią przybrać zły obrót”
  • łacina: [Bene cogitata saepe ceciderunt male]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Powszechna dobra opinia – to drugi majątek”
  • łacina: [Bene (vulgo) audire alterum patrimonium est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nikomu nie godzi się być skąpcem, a już najmniej starcowi”
  • łacina: [Avidum esse oportet neminem, minime senem]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpiec, dopóki nie umrze, nie zrobi nic dobrego”
  • łacina: [Avarus nisi cum moritur, nil recte facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpiec sam jest przyczyną swej biedy”
  • łacina: [Avarus ipse miseriae causa est suae]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpiec bardziej boleje nad stratą niż mędrzec”
  • łacina: [Avarus damno potius quam sapiens dolet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpej duszy żaden zysk nie zaspokoi”
  • łacina: [Avarus animus nullo satiatur lucro]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpca pieniądz nie zadowala, lecz drażni”
  • łacina: [Avarum irritat, non satiat pecunia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Skąpca łatwo odkryjesz, gdy sam nim nie jesteś”
  • łacina: [Avarum facile capias, ubi non sis item]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Czy można skąpcowi życzyć czegoś gorszego niż długiego życia?”
  • łacina: [Avaro quid mali optes nisi vivat diu?]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla skąpca nie ma życia, jest tylko dłuższe umieranie”
  • łacina: [Avaro non est vita, sed mors, longior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla skąpca jego natura jest okrutną karą”
  • łacina: [Avaro acerba poena natura est sua]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dla upokorzonych pomoc jest obrazą”
  • łacina: [Auxilium profligatis contumelia est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zgoda sprawia, że skromne siły stają się mocnymi”
  • łacina: [Auxilia humilia firma consensus facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, innego uczucia nie zna”
  • łacina: [Aut amat aut odit mulier, nil est tertium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Słowa nic nie znaczą wobec perswazyjnej siły złota”
  • łacina: [Auro suadente nihil potest oratio]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Męstwo wzrasta wraz z odwagą, zwlekanie potęguje strach”
  • łacina: [Audendo virtus crescit, tardando timor]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto boi się samego siebie, cierpi nieustanne męki”
  • łacina: [Assidua ei sunt tormenta qui se ipsum timet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Należy uważać na to, co można stracić”
  • łacina: [Aspicere oportet, quidquid possis perdere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Talent nie jest potrzebny tam, gdzie przypadkowo osiąga się sukces”
  • łacina: [Ars non ea est quae casu ad effectum venit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kobieta, kiedy jest wyraźnie zagniewana, wtedy dopiero pokazuje prawdziwe oblicze”
  • łacina: [Aperte mala cum est mulier, tum demum est bona]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kiedy zabawia się stara kobieta, to zabawia się ze śmiercią”
  • łacina: [Anus cum ludit, morti delicias facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Głupi starzec nie długo żył, lecz długo był”
  • łacina: [Annosus stultus non diu vixit diu fuit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dusza, która zna lęk, odnajdzie bezpieczne wyjście”
  • łacina: [Animus vereri qui scit, scit tuta ingredi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cnotliwe kobiety sercem – nie okiem – wybierają męża”
  • łacina: [Animo virum pudicae, non oculo eligunt]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto chce być osobą szlachetną, powinien panować nad sercem i żołądkiem”
  • łacina: [Animo ventrique imperare debet qui frugi esse vult]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Panuj nad swoimi emocjami, aby emocje nie rządziły tobą”
  • łacina: [Animo imperato ne tibi animus imperet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy rządzi rozum, także pieniądz jest dobrem”
  • łacina: [Animo imperante fit bonum pecunia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mądry będzie rozkazywał swym namiętnościom, głupi będzie w ich niewoli”
  • łacina: [Animo imperabit sapiens, stultus serviet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie należy wierzyć duszy cierpiącego”
  • łacina: [Animo dolenti nil oportet credere]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mały stół jedzenie czyni bezpieczniejszym”
  • łacina: [Angusta capitur tutior mensa cibus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zapewne wszyscy dążymy do bogactwa i chyba nikt nie dąży do doskonałości”
  • łacina: [An dives omnes quaerimus, nemo an bonus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Ten sam leczy ranę miłości, kto ją zadaje”
  • łacina: [Amoris vulnus idem, qui sanat, facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kres miłości kładzie nie serce, lecz upływający czas”
  • łacina: [Amori finem tempus, non animus facit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Miłość jak łza – rodzi się w oku, zapada w serce”
  • łacina: [Amor, ut lacrima, ab oculo oritur, in pectus cadit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zamiłowanie do bezczynności bywa przyczyną wewnętrznego niepokoju”
  • łacina: [Amor otiosae causa sollicitudinis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nie można łączyć miłości ze strachem”
  • łacina: [Amor misceri cum timore non potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Z serca miłości wyrwać nie można, ale miłość może sama przeminąć”
  • łacina: [Amor extorqueri non pote, elabi potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Miłość jest wyborem serca, ale nie jej koniec”
  • łacina: [Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Strata, o której się nie wie, nie jest stratą”
  • łacina: [Amissum quod nescitur non amittitur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Stracić przyjaciela to największa strata”
  • łacina: [Amicum perdere est damnorum maximum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjaciela nie godzi się obrażać nawet żartem”
  • łacina: [Amicum laedere ne joco quidem licet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Nieszczęście pokazuje, czy masz prawdziwego przyjaciela, czy przyjaciela jedynie z nazwy”
  • łacina: [Amicum an nomen habeas, aperit calamitas]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niczego lepszego nie można pozyskać niż wiernego przyjaciela”
  • łacina: [Amico firmo nihil emi melius potest]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zaufanie jest jedynym spoiwem przyjaźni”
  • łacina: [Amicitiae coagulum unicum est fides]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjaźń zawsze pomaga, miłość i pomaga, i szkodzi”
  • łacina: [Amicitia semper prodest amor et nocet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tak pomagaj przyjaciołom, abyś sam sobie nie zaszkodził”
  • łacina: [Amicis ita prodesto, ne noceas tibi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Jeżeli tolerujesz wady przyjaciela, czynisz je własnymi”
  • łacina: [Amici vitia si feras, facias tua]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Poznawaj obyczaje przyjaciela i nie traktuj ich wrogo”
  • łacina: [Amici mores noveris, non oderis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kochaj swego ojca, jeśli jest sprawiedliwy, jeśli jest inaczej, musisz to znosić”
  • łacina: [Ames parentem, si aequus est: si aliter, feras]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Miłość jest przywilejem dla młodzieńca, a występkiem dla starca”
  • łacina: [Amare iuveni fructus est, crimen seni]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tylko bóg potrafi zachować rozum w miłości”
  • łacina: [Amare et sapere vix deo conceditur]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kłótnia zakochanych to umocnienie miłości”
  • łacina: [Amantium ira amoris integratio est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przysięgi zakochanego nie można brać na poważnie”
  • łacina: [Amantis ius iurandum poenam non habet]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Miłość jak pochodnia płonie mocniej, gdy jest ciągle rozpalana”
  • łacina: [Amans, sicut fax, agitando ardescit magis]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zakochany trapiony podejrzeniami przypomina śniącego na jawie”
  • łacina: [Amans quod suspicatur, vigilans somniat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zakochany wie, czego pragnie, nie widzi tego, co jest rozsądne”
  • łacina: [Amans quid cupiat scit, quid sapiat non vidit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zakochany, trwając w gniewie, często oszukuje samego siebie”
  • łacina: [Amans iratus multa mentitur sibi]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cudze jest wszystko, co przypadło nam przypadkowo”
  • łacina: [Alienum est omne, quicquid optant evenit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dług jest gorzką niewolą dla uczciwego człowieka”
  • łacina: [Alienum aes homini ingenuo acerba est servitus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kto broni cudzej sprawy, jest jakby w roli współwinnego”
  • łacina: [Alienam qui orat causam, se culpat reum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
  • łacina: [Aliena nobis, nostra plus aliis placent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gracz im bardziej jest biegły w swej sztuce, tym bardziej jest niegodziwy”
  • łacina: [Aleator quanto in arte est melior, tanto est nequior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Wiek ukrywa rozpustnika i wiek także go zdradza”
  • łacina: [Aetas cinaedum celat, aetas indicat]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Los bywa nadmiernie łaskawy dla kogoś, kogo wkrótce dotknie upadek”
  • łacina: [Affatim aequa cui Fortuna est interitum longe effugit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Bywają leki gorsze od choroby”
 • „Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swych bliskich”
  • łacina: [Homo totiens moritur, quotiens amittit suos]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dobra dla człowieka jest śmierć, która gasi nieszczęścia życia”
  • łacina: [Bona mors est homini, vitae quae exstinguit mala]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, 67
 • „Dobra myśl w nieszczęściu – złego połowa”
  • łacina: [Bonus animus in re mala dimidium est mali]
  • opis: przypisywane także Plautowi.
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Dwa razy daje, kto szybko daje”
  • łacina: [Bis dat, qui cito dat]
  • opis: pomoc udzielona szybko ma o wiele większą wagę.
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae, CCXXXV
 • „Inna jest wola bogów”
  • łacina: [Dis aliter visum est]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Gdy kochasz, nie bądź rozsądny, gdy jesteś rozsądny, nie kochaj”
  • łacina: [Cum ames, non sapias, cum sapias, non ames]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni”
  • łacina: [Stultum facit fortuna, quem perdere vult]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Mały dług stwarza dłużnika, duży – wroga”
  • łacina: [Leve æs alienum debitorem facit, grave inimicum]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Następny dzień jest uczniem poprzedniego”
  • łacina: [Discipulus est prioris posterior dies]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Niedobrze czułby się lekarz, gdyby wszyscy czuli się dobrze”
 • „Oczy są ślepe, gdy rozum zajęty jest czymś innym”
  • łacina: [Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Przyjaźń, która się kończy, tak naprawdę nigdy się nie zaczęła”
 • „Szalony myśli, że reszta świata złożona jest z wariatów”
 • „Tracimy to, co pewne, dążąc do tego, co niepewne”
  • łacina: [Certa amittimus, dum incerta petimus]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Tylko ignorant gardzi nauką”
 • „Tylko pieniądz jest władcą całego świata”
  • łacina: [Pecunia una regimen est rerum omnium]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Upominaj przyjaciół na osobności, chwal jawnie”
  • łacina: [Amicos secreto admone, palam lauda]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W dobrym człowieku gniew szybko mija”
  • łacina: [Bonum ad virum cito moritur iracundia]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „W kłótni prawda zawsze się gubi”
 • „Wielu bać się powinien ten, kogo wielu się boi”
  • łacina: [Multos timere debet, quem multi timent]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Zwycięża ten, kto sam siebie zwycięża w zwycięstwie”
  • łacina: [Bis vincit, qui se vincit in victoria]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae
 • „Życie samo jest krótkie, lecz przez cierpienia staje się dłuższe”
  • łacina: [Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior]
  • źródło: Publiliusz Syrus, Sententiae

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów