Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Regulamin przesyłania wpisów

Właściciel portalu IMPERIUM ROMANUM zobowiązuje wszystkich autorów o stosowanie się do poniższego Regulaminu dotyczącego warunków publikacji i formy materiałów dostarczonych do publikacji.

Materiały należy przysyłać na adres: kontakt@imperiumromanum.pl lub poprzez formularz po zapoznaniu się z wymogami edytorskimi.

 1. Dostarczenie do Właściciela materiału do publikacji oznacza przyjęcie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Poniższe wyrażenia wykorzystane w Regulaminie należy rozumieć następująco:
  1. Materiał – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia dostarczony w dowolnej formie do Właściciela.
  2. Tekst – materiał pisany.
  3. Właściciel – właściciel portalu IMPERIUM ROMANUM.
  4. Autor – twórca nadesłanego materiału.
  5. Portal – portal internetowy IMPERIUM ROMANUM wraz ze wszystkimi podstronami.
 3. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i umieszczenie na Portalu.
 4. Publikowane na Portalu materiały mają walor edukacyjny mający przede wszystkim promować wiedzę z zakresu historii starożytnego Rzymu lub powiązanych (chociaż w minimalnym stopniu) z jego dziejami. Publikowane na Portalu materiały mają również za cel promocję czytelnictwa i wartościowych książek.
 5. Autor wyraża także zgodę na to, iż jego materiały będą umieszczane na fanpage’ach social media (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Wykop, Reddit i inne), na których aktywny jest portal IMPERIUM ROMANUM, oraz ewentualnie komentowane przez użytkowników tych serwisów.
 6. Autor wyraża zgodę, że w przypadku braku tłumaczenia wpisu na język angielski, takowe tłumaczenie zostanie wykonane przez autora strony lub osobę przez niego wyznaczoną.
 7. Autor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych.
 8. Autor nadesłanego tekstu oświadcza, iż tekst nie był wcześniej publikowany i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach lub portalach. Jeśli tekst był wcześniej publikowany lub został przekazany do rozpatrzenia do innego czasopisma Autor winien powiadomić o tym Właściciela.
 9. Autor nadesłanego materiały oświadcza, iż dysponuje prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz przenosi nieodpłatnie na Właściciela autorskie prawa majątkowe. Autor oświadcza jednocześnie, iż materiał nie narusza wymienionej ustawy.
 10. Właściciel nie wypłaca wynagrodzenia za przesłany materiał, wszelkie korekty materiału, korekty merytoryczne materiału, sugestie dotyczące portalu itp.
 11. Autor nadesłanych materiałów udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzystywanie dostarczonego materiału przez Właściciela. Zgoda ta w szczególności oznacza:
  1. Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału i korzystania z niego przez Właściciela.
  2. Rozporządzania materiałem przez Właściciela.
  3. Otrzymywania wynagrodzenia przez Właściciela za korzystanie z materiału.
  4. Autor może pisemnie zastrzec inne warunki licencji (wystarczy podpisany przez autora skan zastrzeżeń nadesłany e-mailowo lub w formularzu). Wówczas Właściciel będzie uzgadniać indywidualne warunki licencji z Autorem.
 12. Tekst autora niezależnie od sposobu publikacji każdorazowo jest podpisany jego imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, jeżeli autor nie życzy sobie publikować swoich danych.
 13. Autor tekstu powinien podać w nim swoje imię, nazwisko oraz pseudonim (jeżeli pod nim chce widnieć jako autor).
 14. W przypadku materiału – wpis powinien posiadać niezbędną ilość treści, tak aby prezentować jakąkolwiek wartość merytoryczną. Decyzję o tym, czy materiał zostanie opublikowany, pozostaje w gestii Właściciela.
 15. Tekst w postaci recenzji książki lub relacji z danego wydarzenia powinien być nie krótszy niż 1 strona znormalizowanego wydruku komputerowego i nie dłuższy niż 3 strony znormalizowanego wydruku komputerowego.
 16. W tekście należy zawrzeć lead, czyli akapit wprowadzający podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu. Jego zadaniem jest zainteresowanie czytelnika i zachęcenie go do przeczytania całości artykułu.
 17. Zalecamy by tekst naukowy lub popularnonaukowy został podzielony na rozdziały (poszczególne części podzielone nagłówkami).
 18. W tekście naukowym lub popularnonaukowym należy umieścić bibliografię. Przypisy są wskazane, ale nie obowiązkowe.
 19. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów lub śródtytułów etc.), a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.
  1. Autor nadesłanego materiału może w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek jego zmiany bez wcześniejszych konsultacji i akceptacji.
  2. Autor ma prawo wnosić o zmiany do swojego materiału. Właściciel dokona zmian jeśli uzna to za stosowne.
 20. Właściciel zastrzega sobie odmowę publikacji lub usunięcia materiału bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy materiał:
  1. Narusza prawa autorskie i prawa pokrewne.
  2. Okaże się nierzetelny.
  3. Jest słabej jakości merytorycznej.
  4. Narusza niniejszy Regulamin.
  5. Narusza inne dobra prawnie chronione.
 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w materiałach wynikłe z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich.
 22. Właściciel nie narzuca Autorom terminów, miejsca i czasu wykonania materiału. Przesłanie materiału do Właściciela jest dobrowolne. Termin publikacji uzależniony jest od planu publikacji prowadzonego przez Właściciela oraz dostępnego czasu.
 23. Właściciel o publikacji wpisu poinformuje Autora materiału poprzez podany e-mail.
 24. Jeśli materiał ma więcej niż jednego Autora warunki publikacji mają zastosowanie do każdego z Autorów.
 25. Właściciel zastrzega sobie prawo zwrotu tekstu, który nie będzie spełniał powyższych warunków
 26. Właściciel nie zwraca przesyłanych materiałów.

Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Właściciela.

Osoba przysyłająca tekst oświadcza, że jest jego autorem, a tekst nie narusza praw osób trzecich. W razie roszczenia osoby trzeciej wynikających z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Właściciel IMPERIUM ROMANUM nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.

Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji i współpracy.

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów