Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Przemiany rzymskiej religii w czasie wielkich podbojów

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Rewers monety rzymskiej ukazujący wilczycę karmiącą Romulusa i Remusa
Rewers monety rzymskiej ukazujący wilczycę karmiącą Romulusa i Remusa

Do najbardziej przełomowych okresów w historii Imperium Romanum można zaliczyć długoletnie wojny z Kartaginą. I wojna punicka rozpoczęła się w roku 264 p.n.e. i zapoczątkowała nowy rozdział w dziejach Rzymu, tak zwany okres wielkich podbojów. Bardzo szybkie rozprzestrzenianie się władzy terytorialnej Rzymian wpłynęło na szereg aspektów życia wewnętrznego w ich państwie, między innymi na religię, która uległa w tym okresie znacznym przeobrażeniom.

Najprawdopodobniej jeszcze wcześniej, bo podczas wojny z królem Epiru Pyrrusem (282-272 p.n.e.), Rzymianie zaczęli zaczerpywać z innych religii mity i opowiadania, w ramach których tworzyli własne, legendarne opowieści o początkach Wiecznego Miasta. Niezwykle ważną mityczną postacią zapożyczoną przez Rzymian, był ich rzekomy protoplasta czyli Eneasz, syn Anchizesa oraz bogini Afrodyty. Jego kult znany był w Italii już znacznie wcześniej, bo nawet w połowie V w. p.n.e. Dowodem na to są figurki Eneasza pochodzące z etruskiego miasta o nazwie Weje. Jednak dla Etrusków, uciekinier z Troi nigdy nie był założycielem żadnego miasta. Taki charakter posiadał natomiast kult Eneasza w Lawinium w Lacjum, które to miało zostać założone przez Eneasza po ślubie z córką Latynusa, Lawinią. Należy podkreślić, że Lawinium było ośrodkiem silne zhellenizowanym. Z tego właśnie miasta, prawdopodobnie na początku III w. p.n.e., kult bohatera trojańskiego został przeniesiony do Rzymu. Jak wiadomo, przyjęcie postaci Eneasza do rzymskiego panteonu miało ogromne znaczenie dla późniejszej tradycji rzymskiej. Mieszkańcy wiecznego miasta stali się dziećmi Wenus (rzymskiej odpowiedniczki Afrodyty), sprzyjało to więc roli tej bogini. Literatura rzymska późniejszego okresu chętnie głosiła, że Rzym jest nową Troją, czynił tak między innymi Fabiusz Piktor oraz Newiusz. Pierwotnie wyprowadzono więc historię wprost od Eneasza jako założyciela miasta. Później przyjęto jednak inny kanon, znacznie bardziej skomplikowany, powiązano mianowicie Eneasza z postacią Romulusa.

Kanon ten przedstawiał się w następujący sposób: Lawinium założył sam Eneasz w trzy lata po przybyciu do Italii. Trzydzieści lat później jego syn, Askaniusz, rozpoczął budowę nowego miasta o nazwie Alba Longa, w którym miało panować jedenaście pokoleń królów. Dwunastym pokoleniem był Numitor i Amuliusz. Starszy był Numitor, więc to jemu przysługiwała władza królewska, jednak został wypędzony, a władzę przejął jego brat Amuliusz. Następnie Amuliusz uczynił córkę Numitora, Reę Sylwię westalką, aby mieć pewność, że nie będzie miała potomstwa. Jednak Rea została zgwałcona przez Marsa, w wyniku czego urodziła bliźnięta, Romulusa i Remusa. Amuliusz gdy się o tym dowiedział kazał utopić chłopców w Tybrze. Ostatecznie jednak niemowlęta osiadły na suchym brzegu rzeki i zostały uratowane przez wilczycę, która nakarmiła ich swym mlekiem. Potem bliźnięta odnalazł niejaki Faustulus. Zabrał je i oddał na wychowanie żonie Larencji. Gdy Romulus i Remus dorośli, obalili Amuliusza, a następnie przekazali władzę swojemu dziadowi. Postanowili założyć nowe miasto dokładnie, w tym miejscu gdzie ocaliła ich wilczyca. Pojawił się jednak poważny problem, albowiem Romulus i Remus byli bliźniakami, nie było więc wiadomo komu przekazać władzę królewską. W celu wyłonienia nowego władcy, postanowiono zorganizować wróżby z lotu ptaków. Początkowo Remusowi ukazało się 6 sępów, potem Romulus zobaczył 12. W efekcie obydwaj zostali ogłoszeni królami przez swych stronników. W krwawym starciu Romulus zabił swego brata i ostatecznie został królem nowo założonego miasta (zdaniem historyka Liwiusza, Romulus zabił Remusa w momencie, gdy brat przeskoczył pomerium wokół wytyczonego miasta).

Zakłada się że utrwalenie tej legendy miało miejsce pod koniec IV w. p.n.e. lub na początku III w. Natomiast pierwszym autorem, który wspomniał o Romulusie i Remusie był sycylijski historyk Alkimos. Można zadać sobie pytanie dlaczego: Rzymianie doszukiwali się swoich początków akurat w postaci Romulusa? Niewątpliwie dzięki mitowi uzyskali boskiego przodka jakim był Mars, czyli ojciec protoplasty Rzymian. Jednak jeżeli się zastanowić, można dojść do wniosku, że bardzo daleko było Romulusowi do ideału, biorąc nawet pod uwagę ówczesną, antyczną moralność. O ile Eneasz był postacią niemal nieskazitelną, o tyle Romulus niekoniecznie.

Przykładem negatywnego odbioru rzymskiej legendy może być stosunek niejakich Etolów do Romulusa i Rzymian. W okresie rzymskiej ekspansji uważali, że Rzymianie nie są potomkami Trojan, ale pochodzą od plebsu, mordercy brata i porywaczy kobiet. W kontekście propagandy powoływanie się na Troję i Eneasza miało więc większe szanse powodzenia niż na Romulusa. Znaczenie tego propagandowego aspektu może zobrazować sytuacja z roku 263 p.n.e.; wtedy to sycylijskie miasto Segesta stanęło w czasie I wojny punickiej po stronie Rzymu przeciw Kartaginie. Zdaniem Rzymian, przymierze to było wynikiem wspólnej genezy trojańskiej Rzymu i Segesty, w której okolicy założyć świątynię Afrodyty miał sam Eneasz. Rzymianie mieli powoływać się na swoje trojańskie pochodzenie, także w późniejszych etapach podbojów. Podsumowując kwestię Eneasza i Romulusa można stwierdzić, że podstawy mitów o początkach Rzymu zaczęły się kształtować w okresie poprzedzającym podboje, natomiast w czasie ich trwania znacznie je pogłębiono i wpisano na stałe w program propagandowy i ideologiczny ekspansji.

W niedalekiej przyszłości, bo w okresie przed II wojną punicką, obraz religii rzymskiej przybrał znacznie bardziej ponurą formę, albowiem zaczęto składać ofiary z ludzi. Pierwszy historycznie poświadczony przypadek złożenia ofiar ludzkich zdarzył się w roku 228 p.n.e. Wydarzenie to miało miejsce w czasie poważnego zagrożenia Rzymu ze strony Insubrów oraz innych celtyckich plemion. W Rzymie, w związku ze zbliżaniem się plemion celtyckich do miasta wybuchła panika. Według relacji Plutarcha, Rzymianie zwrócili się po wyrocznie do ksiąg sybillińskich. W efekcie zakopano żywcem parę Greków oraz parę Galów. Zastosowanie tej ofiary może budzić kontrowersje nie tylko pod względem brutalności, ale również samego sensu. O ile zrozumiałe jest złożenie w ofierze Galów, aktualnych nieprzyjaciół, jednak w jakim celu czynić to Grekom? Istnieje hipoteza, że ofiara ta opierała się na rytuale etruskim, według którego poświęcano nieprzyjaciół z północy, czyli Galów oraz z południa czyli rzecz jasna Greków. Ofiarę tę powtórzono w roku 216 p.n.e. po przegranej bitwie pod Kannami.

Największe zmiany w religii rzymskiej zachodziły bardzo często właśnie w kontekście wielkich porażek na polu militarnym. II wojna punicka była więc okresem intensywnych działań religijnych w celu przebłagania bogów. W roku 218 p.n.e po bitwie nad Trebią, Hannibal przekroczył rzekę Pad i stanął na ziemiach Italii. Zgodnie z przekazem Liwiusza, w tym samym czasie w Rzymie i okolicach obserwowano różnego rodzaju prodigia (znaki wróżebne). Po tym wydarzeniu zarządzono w Rzymie szereg uroczystości i ofiar o charakterze przebłagalnym. Na szczególną uwagę zasługuje coraz częściej stosowany obrzęd przebłagalny o nazwie supplicatio. Rytuał ten zarządzał senat. Mężczyźni, kobiety i dzieci udawały się w wielkim pochodzie do wszystkich świątyń, aby tam modlić się do bogów.

Nie ulega wątpliwości, że tak wielkie wydarzenia jak I czy II wojna punicka w wielkim stopniu wpłynęły na obraz rzymskiej religii. Ogromne emocje towarzyszące tym wydarzeniom, takie jak strach przed zagładą miasta, czy ogromna radość po ostatecznej wygranej z Hannibalem musiały wpływać na wyobraźnię mieszkańców Wiecznego Miasta. Ta z kolei przejawiała się w charakterze rzymskich rytuałów, niejednokrotnie bardzo brutalnych.

Autor: Kacper Derko
Źródła wykorzystane
  • Jaczynowska M., Religie Świata Rzymskiego, Warszawa 1987
  • Beard M., Religie Rzymu, Oświęcim 2017

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów