Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Nieznane fakty)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Bazylia – przyprawa Greków i Rzymian

Bazylia znana była już w antycznej Grecji i Rzymie. Określano ją terminem ocimum (łacina) lub basilikos (po grecku „zioło warte króla”). Wspomina o niej m.in. Pliniusz Starszy, który wyróżnia jeden rodzaj tego zioła. Zauważa także, że bazylia może mieć białe, żółte lub purpurowe kwiaty.

Centenaria – ufortyfikowane rzymskie gospodarstwa rolne

Centenaria (w l.poj. centenarium) były to ufortyfikowane gospodarstwa rolne na terenach północnej Afryki – Trypolitania (północno-zachodnia część Libii; przy wybrzeżu). Do tej pory udało się natrafić na pozostałości po ponad 2000 takich obiektów, m.in. Gheriat esh-Shergia, Qasr Banat lub Suq al-Awty, które stanowiły tzw. Limes Tripolitanus.

Tunica molesta – płonąca tunika

Tunica molesta była to duża tunika, nasączona smołą, żywicą lub olejem, którą zakładali skazańcy w antycznym Rzymie. Ubrania następnie podpalano. Nieszczęśnik płonął żywcem w ramach egzekucji ad flammas.

Nieprzyzwoity gest w Rzymie

Zdarza się, że w czasach obecnych osoby publiczne nadużywają gestów uważanych za obsceniczne. „Infamis digitus”, czyli środkowy palec ułożony w sposób przypominający męskie genitalia był gestem jak najbardziej znanym w starożytności i już wówczas uważanym za obraźliwy i obsceniczny.

Cudowne ogrody Mecenasa

Słynne „Ogrody Mecenasa” (Horti1 Maecenatis), jak nazwa wskazuje powstały z inicjatywy Gajusza Cilniusza Mecenasa, patrona sztuki i kultury w antycznym Rzymie końca I wieku p.n.e. Były to jedne z pierwszych tak pięknych ogrodów w Rzymie; przy ich tworzeniu wzorowano się na ich hellenistycznych i perskich odpowiednikach.

Sub rosa – czyli „w tajemnicy”

Róża już w czasach antycznych posiadała bardzo ważne znaczenie symboliczne. Kwiat ten związany był z licznymi rytuałami religijnymi, narzucając wszystkim osobom biorącym udział w ceremonii obowiązek zachowania tajemnicy.

Niebezpieczeństwa w toaletach rzymskich

Antyczny Rzym jawi się nam jako jedna z cywilizacji, która zasłynęła osiągnięciami z dziedziny kanalizacji i higieny. Pomimo jednak występowania kanałów ściekowych i toalet publicznych, wśród Rzymian panowała pewna trwoga, kiedy myśleli o toaletach.

Parasolka w czasach rzymskich

Parasolka to nie innowacja czasów współczesnych. Już w starożytnej Grecji i Rzymie używano przedmiotów do złudzenia przypominających parasolki. W Rzymie określano je terminem umbraculum.

Ryba narkotyk starożytnych Rzymian

Rzymianie od zawsze żyli w zgodzie z naturą niezależnie od stanu społecznego i regionu, który zamieszkiwali. Uczyli swoje dzieci jak określać i rozpoznawać, które rośliny i zwierzęta mogą być przydatne i jak wykorzystać je w życiu codziennym oraz w rzemiośle.

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów