Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Nieznane fakty)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Korzenie Wielkanocy

Co do samej Wielkanocy wspomnieć można za Geraldem L. Berry’m, że korzeni tego święta doszukać się można także w antycznym Rzymie. Około 200 roku p.n.e. kulty popularne w Grecji zaczęły stopniowo pojawiać się także w Rzymie. Jednym z nich była Kybele – frygijska bogini płodności, urodzaju, wiosny i miast obronnych, strażniczka zmarłych i jej towarzysz – Attis, bóg wegetacji, wiosny.

Pollice verso

Pollice verso (nazywany także verso pollice) był to w starożytnym Rzymie gest skazujący pokonanego gladiatora na śmierć. Wbrew obiegowym opiniom oraz obrazowi rozpowszechnianemu przez współczesną kinematografię nie ma pewności, czy w starożytnym Rzymie gest ów był rzeczywiście w postaci kciuka skierowanego w dół.

Subura – dzielnica biedoty

Subura była to część starożytnego Rzymu, położona w dolinie pomiędzy południowym krańcem Wiminału a zachodnimi stokami Eskwilinu. W starożytności najpierw osobna osada, potem włączona w obręb Rzymu, stała się w końcu zatłoczoną dzielnicą zamieszkałą przez miejską biedotę (bardzo często w insulach). Subura znana była także jako dzielnica czerwonych latarni.

Rzymianie i mikrobiologia

Jak Rzymianie radzili sobie z chorobami i czy w ogóle zdawali sobie z sprawę z ich etiologii? Odpowiedzią na to jest “Rzecz o rolnictwie” Terencjusza Warrona. Może to nas zaskakiwać, ale sto lat przed naszą erą zdawano sobie sprawę z obecności mikroorganizmów i ich chorobotwórczego wpływu na człowieka! 

Pyrrusowe zwycięstwo

„Pyrrusowe zwycięstwo” to zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, np. z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie wojennym, które są nieproporcjonalne do osiągniętych efektów. Nazwa pochodzi od imienia króla Epiru Pyrrusa, który w III wieku p.n.e. toczył wojnę z Rzymem i jego okupionej dużymi stratami, wygranej w bitwie pod Ausculum w roku 279 p.n.e.

Dies natalis – urodziny w antycznym Rzymie

Dies natalis („dzień narodzin”) był to w świecie rzymskim dzień narodzin lub rocznica powstania budowli lub wydarzenia. Antyczni Rzymianie obchodzili swoje urodziny co roku, w przeciwieństwie do Greków którzy swoje narodziny świętowali tego samego dnia każdego miesiąca tzw. libacją, czyli piciem najczęściej zmieszanego z wodą wina.

Cycero i ochrona gatunków

Marek Tulliusz Cycero wsławił się wieloma wygranymi sprawami, mowami i powiedzeniami. Zapewne nie miał pojęcia, że to za sprawą jego bardzo oryginalnego, jak na Rzymianina, podejścia do zasobów naturalnych podległej mu prowincji dziś mógłby uchodzić za prekursora ochrony bioróżnorodności. Otóż Cycero nie miał w zbyt wielkim poważaniu gladiatorów i nieraz krytycznie wypowiadał się na temat angażowania w igrzyskach zwierząt. Oburzyła go między innymi masakra słoni podczas igrzysk urządzonych przez Pompejusza Wielkiego.

Nowe gatunki w antycznym Rzymie

Antyczni Rzymianie mieli nieraz problem z określeniem po raz pierwszy widzianego stworzenia, które zostało przywiezione z kolejnego podboju. Dowodem na to są szczegółowe opisy, nastręczające autorom ewidentnie sporo trudności. Za przykład służyć może niezwykle obrazowy opis zwierzęcia sprowadzonego po raz pierwszy przez Cezara na potrzeby swego czterodniowego triumfu we wrześniu roku 46 p.n.e.

Juliusz Cezar i fauna Germanii

Rzymianie byli ciekawi świata. Podbite ziemie stanowiły nie tylko źródło surowców, żywności, czy taniej siły roboczej. Informacje o nowych zdobytych terytoriach stanowiły dowód tego, jak daleko sięga władza, czyli Imperium Rzymu. Zwycięzcy wodzowie przybywali z wieściami o podbitych ludach, ich zwyczajach, a także ciekawostkach przyrodniczych występujących na nowo zagarniętych ziemiach.

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów