Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Nieznane fakty)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Rzymski dyplom wojskowy

Dyplom wojskowy jest to współczesna nazwa rzymskich dokumentów potwierdzających zwolnienie z wojska i na nadanie weteranowi oddziałów pomocniczych obywatelstwa rzymskiego przez cesarza. Istniała jako nagroda za wierną służbę. Dyplom był sporządzony przez urzędników cesarskich i wystawiony na widok publiczny w Rzymie.

Gest manus fica

Gest manus fica, popularny zwłaszcza na terenie Italii oraz południowej Europy (nawet Turcji), pochodzi jeszcze z czasów antycznego Rzymu. Gest polega na takim ułożeniu dłoni, aby kciuk znalazł się między palcami wskazującym oraz środkowym.

Rzymskie drapacze chmur

W roku 1884 w Chicago w USA zbudowany pierwszy drapacz chmur. Liczył sobie 42 metry wysokości. Wkrótce potem New York World Building przekroczył wysokość stu metrów. W obu tych wypadkach było jednak to tylko naśladownictwo starożytnych Rzymian. Pierwsze wieżowce wyrosły bowiem właśnie w antycznym Rzymie. Były to insulae, w tym najsłynniejsza z nich, prawdziwy cud i osobliwość miasta – Insula Felicles.

Jak antyczni Rzymianie chwytali zwierzęta do występu w Koloseum?

W rzymskich igrzyskach udział brała ogromna liczba zwierząt. Niektóre z tych zwierząt były głównymi atrakcjami. Słonie balansowały na linach czy kłaniały się cesarzowi. Lwy bawiły się dłońmi swoich trenerów lub żywymi zającami (bez robienia krzywdy). Małpy z kolei, przebrane za żołnierzy, jeździły na kozach po arenie.

Największa budowlana katastrofa starożytnego Rzymu

Rzymianie pozostawili po sobie wiele wspaniałych budowli, wiele z nich przetrwało do dzisiejszych czasów w lepszym lub gorszym stanie zachowania. Wielką popularnością wśród Rzymian cieszyły się amfiteatry, na których gromadziły się tłumy ludzi, aby zobaczyć walki gladiatorów. Niestety na jednym z nich w wyniku skąpstwa doszło do ogromnej tragedii, której skutkiem była liczba ofiar śmiertelnych porównywalna do strat legionów rzymskich w bitwie w Lesie Teutoburskim 9 r. n.e.

Przyjaciel Cyceron

Najlepszym przyjacielem Cycerona był Tytus Pomponiusz, zwany Attykiem. Nawet jeśli często nie przebywali razem, Cyceron i Attyk wymieniali listy, które są świadectwem przyjaźni, pełnego oddania i uczucia.

Słowa w starożytnym Rzymie

Jak naprawdę mówili antyczni Rzymianie? Według uczonych nie możemy liczyć na jednoznaczną odpowiedź. Głównie dlatego, że język łaciński bardzo zmienił się na przestrzeni wieków. Językoznawcy twierdzą, że wymowa mogła znacznie różnić się od tej, którą znamy dziś.

Plany utworzenia prowincji: Markomania i Sarmacja

Wojny markomańskie były to walki toczone w latach 166-180 rokiem n.e. między Imperium Rzymskim, a wrogo nastawionymi plemionami barbarzyńskimi: Kwadami, Jazygami oraz Markomanami. Zgodnie z przekazem „Historia Augusta” Marek Aureliusz finalnie miał dążyć do utworzenia dwóch nowych rzymskich prowincji: Sarmacji (Sarmatia) oraz Markomanii (Marcomania), czego dowodem jest odnaleziony na Cyprze medalion dedykowany Markowi Aureliuszowi i jego synowi Kommodusowi, z inskrypcją PROPAGATORIBVS IMPERII, czyli „tym którzy powiększyli granice Imperium”.

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów