Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu (Nieznane fakty)

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Shakespeare i Cezar

William Shakespeare, słynny angielski dramatopisarz, znany uczniom szkół głównie jako twórca Hamleta i Makbeta, napisał wiele dramatów dotyczących żywotów historycznych postaci, głównie dawnych angielskich królów. Pośród jego dzieł znajduje się jednak także kilka związanych bezpośrednio ze starożytnym Rzymem, jak dramat o życiu i śmierci Juliusza Cezara. Jak wiernie pisarz oddał wydarzenia id marcowych i dni po nich następujących? Czy zmieniał i ubarwiał opowieść, czy też oparł swoje dzieło na szczegółowych relacjach starożytnych historyków?

Stare kobiety w Rzymie

Pisarze rzymscy i w ogóle wyższe warstwy rzymskie, mimo swej uprzywilejowanej pozycji obawiali się posunąć zbyt daleko w krytyce kobiet, jako że mogło to ich wiele kosztować (kobiety mimo wszystko traktowane były z pewnym szacunkiem, zwłaszcza póki były w stanie rodzić dzieci). Wyjątek stanowiły stare kobiety, ze względu na przyzwolenie społeczne i obyczajowe. Wraz ze wzrostem pozycji kobiet, były owe starsze kobiety ukazywane jako złośliwe jędze i czarownice.

Rzymskie szkło

Szkło nie było wynalazkiem Rzymian. W wielu starożytnych krainach starano się znaleźć przepuszczający światło materiał, który nadawałby się do zasłaniania otworów okiennych, dotychczas zakrywanych drewnianymi żaluzjami. W świecie helleńskim eksperymentowano z różnymi materiałami: nasiąkniętą tłuszczem tkaniną, cieniutkimi gipsowymi płytkami, miką i rogiem. Setki lat w ten sposób radzili cobie majętni ludzie. Gdy jednak z czasem nauczono się wytwarzać szkło, zaczęło ono wypierać inne materiały.

Kobieta – sofistka?

Sofiści zajmowali się wygłaszaniem mów, które poruszały tłumy, choć często dotyczyły fikcyjnych sytuacji, lub zdarzeń znanych z przeszłości. Niekoniecznie jednak chodziło o to, co taki retor mówi, ale jak to mówi. Umiejętności przemawiania były bardzo cenione, zarówno w świecie Greków, jak i Rzymian.

Antyczni Rzymianie rzucali klątwy

Jedną z ciekawostek jest fakt, że w starożytnym Rzymie bardzo powszechna i często praktykowana była czarna magia a co za tym idzie rzucanie klątw.  Istnieją ślady tego faktu sięgające V wieku przed Chrystusem aż do V wieku n.e.

Prowincje na przestrzeni lat

Jednym z istotnych powodów rzymskiej supremacji w starożytności były zakrojone na szeroką skalę podboje nowych ziem i tworzenie z nich prowincji. Pojęcie prowincji wywodzi się od łacińskiego provincia, czyli zakresu obowiązków namiestnika zajmującego się nowym terenem.

Niezrealizowane plany Cezara

Wielu historyków uważa morderstwo Juliusza Cezara za jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w historii cywilizacji. Niektórzy idą dalej i zadają pytanie, jak wyglądały by dalsze losy Rzymu, gdyby do zabójstwa nie doszło, lub co stałoby się, gdyby Cezar przeżył. Dzięki zachowanym tekstom z tamtych czasów mamy pewien wgląd w plany Cezara, do których realizacji ostatecznie nie doszło.

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów