Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Ciekawostki starożytnego Rzymu

Świat starożytnych Rzymian obfitował w szereg niesamowitych ciekawostek i informacji. Źródłem wiedzy o życiu ówczesnych Rzymian są głównie dzieła pozostawione nam przez pisarzy i dziejopisarzy. Rzymianie pozostawili po sobie mnóstwo dziwnych informacji i faktów, w które naprawdę czasami ciężko uwierzyć.

Zachęcam do podsyłania mi swoich propozycji oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Powszechne migracje wewnątrz imperium rzymskiego

Imperium rzymskie było państwem niezwykle otwartym na migrację wewnętrzną; dodatkowo prowadziło relokację oddziałów (zwłaszcza wojsk pomocniczych) na tereny dalekie od ojczystych stron. Dowodem na to są zachowane m.in. kamienie nagrobne żołnierzy i osób powiązanych z wojskiem stacjonujących w okolicach muru Hadriana.

Nagrobek rzymski Reginy, Brytyjki która związała się z Syryjczykiem

Surus – słoń Hannibala

Hannibal – w trakcie inwazji na Italię, w trakcie II wojny punickiej – zabrał ze sobą 37 słoni, z czego ciężkich warunków i surowej zimy nie przetrwało 10 zwierząt. Pozostałe słonie wykorzystał podczas bitwy pod Trebią1. Po tej bitwie z ran i wyziębienia padła reszta słoni, poza jednym – o imieniu Surus.

Hannibal at the head of the army in the Alps

Mąż i żona w antycznej pozie

Rzymski fresk, na którym (zapewne) mąż i żona siedzą obok siebie w sali biesiadnej (triclinium). Mężczyzna ukazany jest jako nagi umięśniony heros, a kobieta jako przykładna pani domu, w zadumie. Jest to typowe przedstawienie osób w starożytności. Obiekt jest datowany na I wiek p.n.e.; odkryty w willi P. Fanniusa Synistora w Boscoreale (Italia). Artefakt znajduje się na wystawie w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Mąż i żona w antycznej pozie

Rzymski nagrobek Seweriusza Acceptusa

Rzymski nagrobek Seweriusza Acceptusa, żołnierza legionu VIII Augusta, który zapewne należał do wydzielonego specjalnego oddziału vexillatio. Mężczyzna zmarł w wieku 26 lat, po 6 latach służby w armii rzymskiej. Na nagrobku widzimy wizerunek mężczyzny oraz kilka jego atrybutów. Obiekt datowany jest na III wiek n.e. Nagrobek został znaleziony w północno-zachodniej Turcji i jest wystawiony w muzeum w Stambule.

Rzymski nagrobek Seweriusza Acceptusa

Ocena rzymskiego ustroju republikańskiego przez Polibiusza

Polibiusz przeszedł do historii jako grecki historyk, który po pobycie w niewoli rzymskiej, dostał się pod protekcję konsula Lucjusza Emiliusza Paulusa, a potem brał udział w ważniejszych operacjach wojskowych Rzymian w połowie II wieku p.n.e., a w tym w pokonaniu Kartaginy i zburzeniu miasta. Polibiusz w swoich „Dziejach” opisuje historię Rzymu w latach 264-146 p.n.e., ukazując rzymski ustrój jako przykład greckiego ideału „mieszanej konstytucji”.

Kolumny rzymskie

Antyczne odkrycia w mieście Magnice w Polsce

Pod Wrocławiem, w miejscowości Magnice, w czasie badań archeologicznych poprzedzających budowę centrum logistycznego, odkryto pozostałości dużej osady kultury przeworskiej z lat 60-tych II wieku n.e. Badania dendrochronologiczne odkrytych tam drewnianych elementów obudowy studni wskazały datę pierwszych lat panowania Marka Aureliusza (początek lat 60-tych II wieku n.e.).

Ulica Marka Aureliusza w Magnicach oraz hala, na której terenie znajdowała się niegdyś osada kultury przeworskiej

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów