Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Wojny rzymskie

Kampania Cezara w Hiszpanii Dalszej

(62-61 p.n.e.)

Juliusz Cezar przeszedł do historii jako zdobywca Galii oraz twórca nowego ustroju, który znalazł naśladowców w różnych epokach. Mało znane szerszemu ogółowi czytelników są jego działania militarne na wcześniejszych etapach kariery tzn. w okresie sprawowania urzędu propretora w Hiszpanii, gdzie przyszły zwycięzca Galów po raz pierwszy dowodził większym zgrupowaniem wojsk.

Juliusz Cezar

Powstanie Batawów

(69 n.e.)

W sierpniu 69 roku n.e. na ziemiach Germanii Inferior doszło do wybuchu powstania Batawów, przeciwko władzy rzymskiej na tym obszarze. Na czele rebelii stanął Juliusz Cywilis pochodzący z Batawii, komendant jednej z kohort wojsk pomocniczych.

Spisek Klaudiusza Civilisa, Rembrandt

Kampania germańska Korbulona

(47 n.e. - ?)

Gnejusz Domicjusz Korbulon jest znany powszechnie jako zwycięski wódz kampanii armeńskiej w czasach Nerona. Stosunkowo mało znany jest czytelnikom wcześniejszy okres jego kariery wojskowej, obejmujący zarząd prowincją Germania Dolna (Germania Inferior) w czasach Klaudiusza.

Germańskie plemiona w okolicy ujścia Renu, około roku 150 n.e.

Bunt Takfarynasa

(17–24 n.e.)

Takfarynas był z pochodzenia Numidyjczykiem, który zdezerterował z rzymskich wojsk pomocniczych (auxilia) i w 17 r. n.e. wszczął wojnę w Afryce przeciw Rzymowi.

Łuk Karakalli w Tebessa (Algieria). Zdjęcie z roku 1860-90

Kampanie wojskowe Germanika przeciwko Germanom

(13-16 n.e.)

Po pogromie Warusa przesądni Rzymianie nie odbudowali już straconych legionów, ani nie zastosowali więcej ich numeracji. Jednakże nigdy nie zrezygnowali z odwetu za klęskę zadaną im przez Germanów. Rewanż na Germanach miał wziąć Germanik.

Bitwa o Wał Angrywarski

Wojna Rzymu z plemionami Galatów

(189 p.n.e.)

Wojna w roku 189 p.n.e. pomiędzy Republiką Rzymską a Galatami, Gallami zamieszkującymi Azję Mniejszą. Pretekstem do wojny miał być fakt, że Galatowie dostarczali zbrojnych posiłków Seleucydom, a ich wojownicy walczyli nawet przeciwko Rzymianom w bitwie pod Magnezją.

Mapa ukazująca Azję Mniejszą w roku 188 p.n.e.

Wojna etolska

(191–189 p.n.e.)

Po klęsce Macedonii w drugiej wojnie macedońskiej, Etolowie wdali się w spór z Rzymianami, gdyż nie byli zadowoleni z warunków traktatu pokojowego, który narzucono Macedonii. To doprowadziło do wojny etolskiej.

Mapa ukazująca Etolię.

Wojny drugiego triumwiratu

(43-31 p.n.e.)

Kiedy Juliusz Cezar został zamordowany w 44 p.n.e., Rzym ogarnęła po raz kolejny wojna domowa. W tym czasie zawarto także tzw. II triumwirat.

Śmierć Cezara, Vincenzo Camuccini

Wojny dackie Trajana

(101-102 i 105-106 n.e.)

Wojny dackie były to dwie kampanie wojenne cesarza Trajana mające miejsce w 101-102 oraz 105-106 roku n.e. W ich wyniku powstał rzymska prowincja Dacja.

Rzymianie w trakcie marszu w czasie wojen dackich

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów