Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Odkrycia i nowości w Rzymie

Wszelkie najnowsze informacje o odkryciach ze świata antycznych Rzymian.

Zachęcam do podsyłania wszelkich nowości oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości. Staram się wyszukiwać materiały wszędzie, ale wiadomym jest, że nie wszystko zostanie przeze mnie zauważone.

Rzymski pijak znaleziony na duńskiej wyspie

Na duńskiej wyspie Falster odkryto nowe znalezisko – brązową figurkę przedstawiającą Sylena (Silenus), greckiego boga wegetacji i ekstatycznej radości. Naukowcy określili pochodzenie znaleziska na okres panowania cesarza Oktawiana Augusta. Figurka dowodzi, że istniały zażyłe kontakty między Rzymem a ludami zamieszkującymi tereny Skandynawii.

Rzymski pijak znaleziony na duńskiej wyspie

Żony legionistów żyły w obozach wojskowych?

Powszechnie uważa się, że kobiety nie pełniły żadnych oficjalnych ról w życiu obozowym armii rzymskiej. Jednak monument znajdujący się od 2000 lat w ścisłym centrum Rzymu daje nam dowód na to, że żołnierze ignorowali zakaz zawierania związków małżeńskich, a ich żony i córki brały udział w ceremoniach triumfalnych. Do takich wniosków doszła archeolog Elizabeth Greene.

Żony legionistów żyły w obozach wojskowych?

Odkryta budowla synagogą z czasów rzymskich?

Archeolodzy prowadzący wykopaliska w centralnej części Wzgórz Golan w Izraelu odkryli dużą budowlę użyteczności publicznej z czasów rzymskich. Sądzą, że mogła to być synagoga wykonana z ciosanych kamieni. Wewnątrz były dwa równoległe rzędy ławek. Znaleziono pozostałości po kolumnach oraz fragmenty ceramiki.

Antyczne papirusy mogą ulec zniszczeniu w wyniku handlu w sieci

Papirusy zaczęły być sprzedawane w sieci (eBay) za tysiące funtów. Ostatnimi czasy sprzedano na aukcji internetowej kawałek papirusu zawierający 15 wierszy „Iliady” Homera, zanotowany przez egipskiego skrybę z IV wieku n.e., za 16 tysięcy funtów. Na innej aukcji kupiono arkusz pergaminu zawierający „List Pawła” do Rzymian za 301 tysięcy funtów.

Starożytne egipskie i rzymskie papirusy mogą ulec zniszczeniu w wyniku handlu internetowego

Odkryto masowy grób dzieci pod rzymską łaźnią

W żydowskim mieście nabrzeżnym Aszkelon naukowcy dokonali niecodziennego odkrycia. W czasie przeszukiwania lokalnej kanalizacji napomknęli się na małe kości. Początkowo uznano je za części kurcząt, jednak po badaniach stwierdzono kości ludzkie z czasów rzymskich. Sądzi się, że są to pozostałości po więcej niż 100 niemowlakach.

Odkryto masowy grób dzieci pod rzymską łaźnią

Mozaika do zadań specjalnych

Mozaiki ze starożytnego Rzymu miały m.in. chronić przed pechem, złym urokiem i ludzką zawiścią. Wyniki badań kilkunastoosobowego zespołu prof. Maríi Luz Neiry Jiménez z Uniwersytetu Karola III Hiszpańskiego w Madrycie zostały ostatnio zebrane w książce pt. „Religiosidad, rituales y prácticas mágicas en los mosaicos romanos”.

Mozaika do zadań specjalnych

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów