Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Cytaty Seneki Młodszego

Ten wpis dostępny jest także w języku: angielski (English)

Seneka Młodszy

Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Seneca) żył w latach 3-65 n.e. Był retorem, pisarzem, poetą i filozofem rzymskim. Nazywany „Filozofem” był synem  Seneki Starszego (Seneca Maior) zwanego „Retorem” (Seneca Rhetor). Był wychowawcą cesarza Nerona; na początku jego rządów miał znaczne wpływy na dworze.

 • „Przyjaciel zawsze cię kocha, ale ten, kto cię kocha, nie zawsze jest twoim przyjacielem. Tak więc, podczas gdy przyjaźń zawsze przynosi korzyści, miłość często rani”
  • łacina: [Qui amicus est amat; qui amat non utique amicus est; itaque amicitia semper prodest]
  • opis: własne tłumaczenie.
  • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 35.1
 • „Najlepiej znosić to, czego nie jesteś w stanie poprawić”
  • łacina: [Optimum est patiquod emendare non possis]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 107.9
 • „Rzymianin gdziekolwiek podbija, tam się osiedla”
  • łacina: [Ubicumque uicit Romanus, habitat]
  • źródło: Seneka Młodszy, De consolatione ad Helviam matre, 7.7
 • „Jaki kto jest, rozpoznasz, jeśli się przyjrzysz, w jaki sposób chwali i w jaki sposób przyjmuje pochwały”
  • łacina: [Qualis quisque sit, scies, si quemadmodum laudet, quemadmodum laudetur, aspexeris]
  • źródło: Seneka Młodszy, Listy, LII.12
 • „Mędrzec będzie żył tyle, ile żyć powinien, a nie tyle, ile żyć może”
  • łacina: [Sapiens vivet quatuni debet, non vuantum potest]
  • źródło: Seneka Młodszy, Listy, LXX
 • „Kierujmy się jedynie sumieniem, nie róbmy niczego dla ludzkiej opinii. Niechże o nas będzie i zła, bylebyśmy zasługiwali na dobrą”
  • łacina: [Conscientiae satis fiat, nil in famam laboremus: sequatur vel mala, dum bene merentis]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, III.41
 • „Szczęście nie tylko samo jest chciwe, ale wystawione jest na chciwość cudzą”
  • łacina: [Et avida felicitas est et alienae aviditati exposita]
  • źródło: Seneka Młodszy, Listy XIX
 • „Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto stale pragnie mieć więcej”
  • łacina: [Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.]
  • źródło: Seneka Młodszy, List 2
 • „Aby poznać siebie, trzeba się wystawiać na próbę. Tylko tak może się przekonać każdy, na co go stać”
 • „Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie o niej mamy”
 • „Być pozbawionym ojczyzny to nie do zniesienia”
  • łacina: [Carere patria intolerabile est]
  • źródło: Seneka Młodszy, Consolatio ad Helvium, 12.6
 • „Chwalebnie jest czynić to, co należy, a nie to, co wolno”
 • „Cnoty nie można nikomu zabronić, jest ona dla wszystkich otwarta”
  • latin: [Nulli praeclusa virtus est; omnibus patet, omnes admittit]
  • źródło: Seneka Młodszy, De beneficiis, 3, 18, 2
 • „Codziennie umieramy, codziennie bowiem uszczupla się jakaś część życia”
  • łacina: [Cotidie morimur, cotidie enim demitur aliqua pars vitae]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, III.24.20
 • „Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego”
  • łacina: [Ab alio exspectes, alteri quod feceris]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 94.43
 • „Cudze błędy mamy na oku, nasze poza nami”
  • łacina: [Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, II, XXVIII, 8
 • „Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd”
 • „Część leczenia zależy od woli wyleczenia”
 • „Często ogień i miecz zastępują lekarstwo”
 • „Człowiek nieszczęśliwy to rzecz święta”
  • łacina: [Res sacra miser]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epigramy
 • „Człowiek to zwierzę towarzyskie”
  • łacina: [Homo-sociale animal]
  • źródło: Seneka Młodszy, De beneficiis
 • „Człowiek jest dla człowieka świętością”
  • łacina: [Homo homini res sacra]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 95.33
 • „Człowiek zmęczony szuka sporu”
  • łacina: [Vetus dictum est a lasso rixam quaeri]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Ira, III.9
 • „Czy jest coś gorszego niżeli śmierć? Życie, jeśli pragniesz umrzeć”
 • „Dla chorego i miód jest gorzki”
  • łacina: [Sunt enim quidam quibus morbi vitio mel amarum videatur]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, CIX.7
 • „Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna”
 • „Długi dzień łagodzi ból”
  • łacina: [Dolorem dies longa consumit]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Consolatione ad Marciam, 8
 • „Dobro nie rodzi się ze zła”
  • łacina: [Bonum ex malo non fit]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 87.22
 • „Dobry człowiek różni się od boga tylko czasem trwania”
  • łacina: [Bonus tempore tantum a deo differt]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Providentia, I
 • „Dopóki los pozwala, żyjcie wesoło”
  • łacina: [Dum fata sinunt, vivite laeti]
  • źródło: Seneka Młodszy, Hercules furens, 178
 • „Droga do gwiazd nie jest łatwa z ziemi. lub w wersji: Droga od Ziemi do Gwiazd nie jest gładka”
  • łacina: [Non est ad astra mollis e terris via]
  • opis: popularne w wersji sparafrazowanej: Przez ciernie do gwiazd. Per aspera ad astra
  • źródło: Herkules szalejący, 437
 • „Roślina, która jest przenoszona zbyt często, nigdy nie może urosnąć**”
  • łacina: [Non convalescit planta quae saepe transfertur]
  • źródło: Seneka Młodszy, Listy, 2.3
 • „Dumne i przepotężne jest miano matki”
  • łacina: [Matris superbum est nomen et nimium potens]
  • źródło: Seneka Młodszy, Phaedra, 565
 • „Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”
  • łacina: [Ignoranti quem portum petat, nullus suus ventus est]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 71.3
 • „Głód nie ma ambicji”
  • łacina: [Ambitiosa non est fames]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, CXIX.14
 • „Inaczej niż życie, śmierć nie może zostać człowiekowi odebrana i dlatego możemy uważać ją za dar Boga”
 • Jeśli chcesz być kochany, kochaj
  • łacina: [Si vis amari, ama]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, IX.6
 • „Jeśli znajdziesz prawdziwego przyjaciela (co zdarza się naprawdę rzadko!) chroń go, bo to drugi ty”
 • „Każdy jest na tyle nieszczęśliwy, na ile się za takiego uważa”
  • łacina: [Tam miser est quisque quam credidit]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, VIII-XIII, 78, 13
 • „Każdy kogut na swych śmieciach śmielszy”
 • „Każdy lud może żyć i rozwijać się tylko dotąd, dokąd zna i miłuje swoją przeszłość, ginie, gdy traci dla niej szacunek”
 • „Kiedy lekarstwo jest haniebne, wstyd przychodzić do zdrowia”
 • „Klęska jest okazją do cnoty”
  • łacina: [Calamitas virtutis occasio est]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Providentia, 4.6
 • „Kobiety (…) rozwodzą się, by wyjść za mąż, wychodzą za mąż, by się rozwieść”
  • łacina: [Feminae (…) exeunt matrimonii causa, nubunt repudii]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Beneficiis, 3,16,2
 • „Kochać to znaczy zapomnieć o sobie”
 • „Komu wolno wiele, temu najmniej przystoi być samowolnym”
 • „Kto nie może mieć nadziei na nic, niech na nic nie traci nadziei”
 • „Kto się boi, jest niewolnikiem”
  • łacina: [Omnes timori]
  • opis: w użyciu: „Kto nie jest niewolnikiem. Niektórzy są niewolnikami chciwości, inni ambicji, wszyscy strachu” (Alius libidini servit, alius avaritiae, alius ambitioni, omnes timori).
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 47
 • „Kto wszędzie przebywa, ten nigdzie nie przebywa”
  • łacina: [Nusquam est, qui ubique est]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, II.2
 • „Kupioną wierność da się przekupić”
 • „Kogo ranek widzi wyniosłym, tego wieczór widzi powalonym”
 • „Mało jest takich, których zmuszono do niewoli, więcej tych, co dobrowolnie w nią idą”
  • łacina: [Paucos servitus, plures servitutem tenen]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 22.11
 • „Miłość jest jak wiatr, raz silniejsza, a raz słabsza”
 • „Młodzi chętnie słuchają gorszych rad”
 • „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”
  • łacina: [Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 48.2
 • „Na przyszłość zastanawiaj się nie tylko nad tym, czy prawdą jest to, co mówisz, lecz czy ten, do kogo mówisz wytrzyma prawdę”
 • „Najgorsze dla nas jest właśnie to, że wykazujemy starczą powagę, a dziecięce wady”
 • „Najlepiej przecierpieć, czego odmienić nie można”
 • „Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka”
  • łacina: [Maximum remedium iræ mora est]
  • źródło: Seneka Młodszy, Dialogi, 4.29.1
 • „Najlepszy ten, kto najmniej zły”
  • łacina: [Pro optimo sit minime malus]
  • źródło: Seneka Młodszy, O spokoju ducha, 7,4
 • „Najważniejsza umiejętność władcy to umieć znieść nienawiść”
 • „Największym władztwem jest władztwo nad samym sobą”
  • inne tłumaczenie: Panować nad sobą to najwyższa władza.
  • łacina: [Imperare sibi maximum est imperium]
  • opis: do cesarza Nerona.
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 113.31
 • „Najwyższym dobrem jest duch, który gardzi każdą rzeczą przygodną, a z samej cnoty czerpie radość”
  • łacina: [Summum bonum est animus fortuita despiciens, uirtute laetus]
  • źródło: Seneka Młodszy, De vita beata, IV
 • „Ludzie nauczając, uczą się”
  • łacina: [Homines dum docent discunt]
  • opis: znane także jako „Nauczając, uczymy się” (Docendo discimus).
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, I.7.8
 • „Nie buduj domu na piasku, a szczęścia – na sercu kobiecym”
 • „Nie było wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa”
  • łacina: [Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Tranquillitate Animi, 15
 • „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”
  • łacina: [Non scholae, sed vitae discimus]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, CVI
 • „Nie ma nic niemądrzejszego niż oczekiwanie nieszczęść”
  • łacina: [Nihil est nec miserius nec stultius quam praetimere]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, XCVIII
 • „Nie ma większej siły niż prawdziwa miłość”
 • „Nie narazi się na cudzy śmiech, kto sam zaczął od siebie”
 • „Nie przystoi mężczyźnie bać się ciężkiej pracy”
 • „Nie sądźcie, że radość polega na uśmiechu; radość to rzecz bardzo poważna”
 • „Nie umiemy dobrodziejstw ani dawać ani przyjmować”
  • łacina: [Beneficia nec dare scimus nec accipere]
  • źródło: Seneka Młodszy, De beneficiis, I.1
 • „Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś jest szczęśliwszy od niego”
 • „Nikt nie zapomina o swoim szczęściu”
 • „Nikt nie jest dobry przez przypadek”
  • łacina: [Nemo est casu bonus]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, IX.LXXVI
 • „Obfite pożywienie hamuje bystrość umysłu”
  • łacina: [Copia ciborum subtilitas animi impeditur]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, XV.3
 • „Od człowieka człowiekowi grozi codzienne niebezpieczeństwo”
  • łacina: [Ab homine homini cotidianum periculum]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, CIII.1
 • „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”
  • łacina: [Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, LXVI.26
 • „Oszczędność jest to umiejętność unikania zbędnych wydatków”
 • „Otwartego prowadzą losy, opornego siłą ciągną”
  • łacina: [Ducunt volentem fata, nolentem trahunt]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 107.11.5
 • „Pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty”
  • łacina: [Dies singulas vitas puta]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 101.10
 • „Połowa wyzdrowienia to chcieć wyzdrowieć”
 • „Porywczość jest grzechem niedojrzałości”
 • „Pośród wielu nieszczęść uczymy się sztuki milczenia”
 • „Praca jest powołaniem najlepszych”
 • „Prawda nie lubi czekać”
 • „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną”
  • łacina: [Verum gaudium res severa est]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, XXIII.4
 • „Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera”
 • „Przyjaźń zawsze jest pożyteczna, a miłość często szkodliwa”
 • „Ręka rękę myje”
  • łacina: [Manus manum lavat]
  • opis: wzajemnie sobie pomagając.
  • źródło: Seneka Młodszy, Apocolocyntosis, 9, 5
 • „Szczęśliwym nie jest ten, kto wydaje się innym, lecz ten, kto sam się za takiego uważa”
 • „Tłum depce leżącego”
  • łacina: [Calcat iacentem vulgus]
  • źródło: Seneka Młodszy, Octavia, 455
 • „To, co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy”
 • „To dusza czyni ludzi bogatymi”
  • łacina: [Animus est, qui divites facit]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Consolatione ad Helviam, XI.5
 • „Trudno jest wierzyć w cuda”
 • „Trzeba wysłuchać i drugiej strony”
  • łacina: [Audiatur et altera pars]
  • źródło: Seneka Młodszy, Medea, 7.42
 • „Tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym”
 • „Tylko mężny człowiek poskromi to, co wszystkich przeraża”
 • „Tylko śmierć przywraca niewinność zwiedzionym do zbrodni”
 • „Tym więcej pragniemy, im więcej przypadło nam w udziale”
 • „Ucząc innych, sami się uczymy”
  • łacina: [Docendo discimus]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, I.7.8
 • „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
 • „Wędrowiec idący drogą dochodzi do jakiegoś końca: tylko błądzenie nie ma kresu”
 • „W walce schodzi się na poziom przeciwnika”
 • „Wiele zwierząt przewyższa nas wdziękiem”
  • łacina: [A multis animalibus decore vincimur]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, CXXIV
 • „Wielki jest człowiek, który w bogactwie żyje tak, jakby był ubogi”
 • „Wszystkich zrównuje proch; rodzimy się nierówni, równi umieramy”
  • łacina: [Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 91.16
 • „Z bliska zazwyczaj lęk jest mniejszy”
 • „Z życiem jak ze sztuką w teatrze: ważne nie jak długo trwa, ale jak zagrana”
 • „Zgodą wzrastają małe rzeczy, niezgodą największe upadają”
  • łacina: [Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabuntur]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, XCIV.46
 • „Zmienne są koleje spraw”
  • łacina: [Alternae sunt vices rerum]
  • źródło: Seneka Młodszy, Naturales quaestiones, III.7
 • „Zwycięstwo bez możliwości klęski jest zwycięstwem bez chwały”
 • „Życie bez celu jest błądzeniem”
 • „Życie szczęśliwe to życie zgodne ze swoją naturą”
  • łacina: [Beata est vita conveniens naturae suae]
  • źródło: Seneka Młodszy, De Vita Beata, III.3
 • „Żyć (…) to znaczy walczyć”
  • łacina: [Vivere (…) militare est]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, 96.5
 • „Żyj w czasie – niezależny od czasu”
 • „Żyj z ludźmi, jakby widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj, jakby słuchany przez ludzi”
  • łacina: [Vive cum hominibus tamquam deus videat, sic loquere cum deo tamquam homines audiant]
  • źródło: Seneka Młodszy, Epistulae morales ad Lucilium, X.5

IMPERIUM ROMANUM potrzebuje Twojego wsparcia!

Jeżeli podobają Ci się treści, jakie gromadzę na portalu oraz, którymi dzielę się na kanałach społecznościowych, wdzięczny będę za jakiekolwiek wsparcie. Nawet najmniejsze kwoty pozwolą mi opłacić dalsze poprawki, ulepszenia na stronie oraz serwer.

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM!

Wesprzyj IMPERIUM ROMANUM

Dowiedz się więcej!

Wylosuj ciekawostkę i dowiedz się czegoś nowego o antycznym świecie Rzymian. Wchodząc w poniższy link zostaniesz przekierowany do losowego wpisu.

Losowa ciekawostka

Losowa ciekawostka

Odkrywaj tajemnice antycznego Rzymu!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wpisami na portalu oraz odkryciami ze świata antycznego Rzymu, zapisz się do newslettera, który jest wysyłany w każdą sobotę.

Zapisz się do newslettera!

Zapisz się do newslettera

Księgarnia rzymska

Zapraszam do kupowania ciekawych książek poświęconych historii antycznego Rzymu i starożytności. Czytelnikom przysługuje rabat na wszelkie zakupy (hasło do rabatu: imperiumromanum).

Zajrzyj do księgarni

Księgarnia rzymska

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów