Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Wojny rzymskie

Wojny markomańskie

(167-180 n.e.)

Wojny markomańskie były to walki pomiędzy Cesarstwem rzymskim a plemionami germańskimi w strefie limesu środkowo-dunajskiego w latach 167-180 n.e.

Marek Aureliusz

Powstanie Bar-Kochby

(132 - 135 n.e.)

Powstanie Bar-Kochby było to trzecie powstanie żydowskie przeciwko rzymskiemu panowaniu mające miejsce w latach 132-135 n.e.

Prowincja Judea w I wieku n.e.

Wojny dackie Trajana

(101-102 i 105-106 n.e.)

Wojny dackie były to dwie kampanie wojenne cesarza Trajana mające miejsce w 101-102 oraz 105-106 roku n.e. W ich wyniku powstał rzymska prowincja Dacja.

Rzymianie w trakcie marszu w czasie wojen dackich

Powstanie Batawów

(69 n.e.)

W sierpniu 69 roku n.e. na ziemiach Germanii Inferior doszło do wybuchu powstania Batawów, przeciwko władzy rzymskiej na tym obszarze. Na czele rebelii stanął Juliusz Cywilis pochodzący z Batawii, komendant jednej z kohort wojsk pomocniczych.

Spisek Klaudiusza Civilisa, Rembrandt

Wojna żydowska

(66-73 n.e.)

Wojna żydowska, nazywana także powstaniem w Judei, wybuchła w 66 roku n.e. i była próbą uniezależnienia się Żydów od władzy Cesarstwa Rzymskiego.

Judea, jeszcze za panowania Heroda Wielkiego

Powstanie Boudiki

(60-61 n.e.)

Powstanie Boudiki (60-61 n.e.) było największym zrywem Brytów przeciwko rzymskiej dominacji. Boudika doprowadziła do porozumienia między plemionami Brytów z terenu południowej i zachodniej Anglii i poprowadziła powstanie.

Królowa Boudika, John Opie

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów