Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Artykuły

Państwo rzymskie istniało praktycznie przez XIII wieków, będąc przez ten czas wielokrotnie czynnikiem nadającym bieg historii. Postanowiłem więc, że historię starożytnego Rzymu opowiadać będę w poszczególnych artykułach niżej zawartych, które niekoniecznie zawsze dotyczyć będą Wiecznego Miasta.

Zachęcam do podsyłania artykułów oraz wskazywania ewentualnych poprawek lub nieścisłości.

Stypulacja w prawie rzymskim

W prawie rzymskim występowało wiele rodzajów umów i kontraktów, którymi mogły związać się strony. Istniały kontrakty realne, konsensualne, literalne i werbalne. Do kontraktów werbalnych, które polegały na wypowiedzeniu ściśle określonych słów w konkretnych sytuacjach, należało przyrzeczenie posagu (dotis dictio) i przysięga wyzwoleńca (iusiurandum liberti) a najpowszechniejszym była stypulacja.

Court scene in old Rome expulsion of the Sophists

Mauretania w czasach rzymskich

Obecnie Mauretania to państwo w północno-zachodniej Afryce, nad Oceanem Atlantyckim. Posiada granicę lądową z Senegalem, Mali, Algierią i Saharą Zachodnią, a większość terytorium zajmuje pustynia Sahara. Jednak w starożytności Mauretanią nazywano krainę na wybrzeżu Morza Śródziemnego w dzisiejszej północnej części Maroka i północno-zachodniej Algierii.

Ruiny łuku Karakalii w stolicy Mauretanii Tingitany Volubilis

Upadek Domicjana

Młodszy syn Wespazjana nie zapowiadał się na złego władcę. Z czasem jednak zmienił się w okrutnika, którego zdecydowano się siłą usunąć z tronu. Jak wyglądał upadek ostatniego cesarza z dynastii Flawiuszów i jakie znaki miały mu towarzyszyć?

Domicjan

Willa rzymska w Eigeltingen

Willa rzymska w Eigeltingen w Niemczech to jedno z około 3500 rzymskich gospodarstw, jakie znajdowały się na terenie dzisiejszego Landu Badenii-Wirtembergii. Opieką terenu, na którym znajdowało się gospodarstwo zajmuje się Stowarzyszenie Wspierające Gospodarstwo Rzymskie w Eigeltingen.

Odbudowany budynek gospodarczy w Eigeltingen

Hibernia – co antyczni Rzymianie wiedzieli o „Zielonej Wyspie?

Irlandia w czasach antycznych przez Rzymian nazywana była Hibernią (od wyrazu hibernus – „zimowy”). Rzymianie kontakt handlowy z mieszkańcami wyspy mieli na pewno. Pytanie jakie się jednak nasuwa to: co wiedzieli o „Zielonej Wyspie” oraz czy rzymski legionista pojawił się na wybrzeżu irlandzkim?

Rzymianie w Irlandii?

„Uczta Trymalchiona” – dzieło ukazujące bogactwo uczt rzymskich

„Uczta Trymalchiona” (Cena Trimalchionis) to zachowany fragment powieści rzymskiej „Satyrykon” (Satyricon), która w sposób prześmiewczy i realistyczny ukazuje społeczeństwo rzymskie z połowy I wieku n.e. Sam utwór zachował się jedynie fragmentarycznie, a po dziś dzień trwają spory co do jego autorstwa.

Ulpiano Checa y Sanz, Bankiet w pałacu Nerona

Rzymianie na Bałtyku?

Morze Bałtyckie nie jest mocno oddalone od byłego teatru rzymskich kampanii wojennych i wypraw badawczych. Jak Rzymianie wyobrażali sobie jego położenie i wybrzeża? Czy wpłynęli kiedykolwiek na akwen nad którym leży obecna Polska?

Classis Germanica

Senatus consultum Silanianum – uchwała zezwalająca na tortury niewolników, których właściciel został zamordowany

W czasie istnienia Republiki Senat miał głównie funkcję doradczą. Jednak po przejęciu władzy przez Oktawiana Augusta w 27 roku p.n.e. rola Senatu uległa zmianie. Od tego czasu instytucja ta miała funkcję ustawodawczą, a przyjęte uchwały miały moc prawa obowiązującego i często premiującego warstwy wyższe. Uchwałę Senatu nazywano Senatus consultum. W 10 roku n.e. przyjęto jedną z brutalniejszych uchwał – Senatus consultum Silanianum.

Manuel Domínguez Sánchez, Samobójstwo Seneki

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów