Ta strona nie może być wyświetlana w ramkach

Przejdź do strony

Jeśli znajdziesz błąd ortograficzny lub merytoryczny, powiadom mnie, zaznaczając tekst i naciskając Ctrl + Enter.

Bitwy starożytnego Rzymu

Starożytny Rzym, państwo prowadzące intensywną ekspansję, toczyło wiele wojen. Doskonale wyćwiczone i uzbrojone wojska rzymskie, dowodzone przez genialnych strategów potrafiły rozprawić się z nawet dwukrotnie silniejszymi wojskami przeciwnika. Zdarzały się jednak oczywiście i porażki, jak Kanny czy Las Teutoburski.

Swój mocarstwowy status wojska rzymskie potwierdziły już na początku II wieku p.n.e. masakrując w 197 roku p.n.e. pod Kynoskefalaj w Tesalii armię macedońską. Siedem lat później pod Magnezją w Azji Mniejszej rzymskie legiony pokonały wojska Seleucydów, pierwszej potęgi świata helleńskiego, udowadniając, że są najlepszą armią w regionie. Kres potęgi legionów zaczął się objawiać w III wieku n.e. Ostatecznie „germanizacja” armii rzymskiej i utrata wartości bojowej doprowadziły do upadku państwa i wojska rzymskiego.

Bitwa pod Carrhae

(czerwiec 53 p.n.e.)

Bitwa pod Carrhae (53 p.n.e.) była jedną z największych klęsk, jakie w swojej historii poniosły rzymskie legiony. Na polu bitwy zginął sam Krassus.

Wizualizacja starcia pod Carrhae

Bitwa pod Tigranocertą

(6 października 69 p.n.e.)

Bitwa pod Tigranocertą (69 p.n.e.) była starciem pomiędzy armią rzymską pod wodzą Lukullusa a Armeńczykami dowodzonymi przez Tigranesa II.

Mitrydates VI Eupator

Bitwa pod Cheroneą i Orchomenos

(86 p.n.e.)

Bitwa pod Cheroneą i Orchomenos (86 p.n.e.) były to kolejne starcia na terenach Grecji, w których wojska rzymskie pokonały armię pontyjską i powstrzymały ekspansję rosnącego w siłę, ambitnego Mitrydatesa VI.

Królestwo Mitrydatesa przed wojną

Bitwa pod Vercellae

(30 lipca 101 p.n.e.)

Bitwa pod Vercellae była starciem zbrojnym pomiędzy legionami dowodzonymi przez Gajusza Mariusza a siłami germańskiego plemienia Cymbrów.

Bitwa pod Vercellae

Bitwa pod Aquae Sextiae

(102 p.n.e.)

Bitwa pod Aquae Sextiae (102 p.n.e.) było to wielkie zwycięstwo wojsk rzymskich pod wodzą konsula Gajusza Mariusza nad plemieniem Teutonów.

Bitwa pod Aquae Sextiae

Bitwa pod Pydną

(22 czerwca 168 p.n.e.)

Bitwa pod Pydną (168 p.n.e.) była starciem pomiędzy armią rzymską pod wodzą Emiliusza Paulusa a Macedończykami. Przesądziła ona o upadku Grecji.

Bitwa pod Pydną

Bitwa pod Magnezją

(grudzień lub styczeń 190 p.n.e.)

Bitwa pod Magnezją (190 p.n.e.) była decydującym starciem zbrojnym w wojnie między Rzymem a imperium seleukidzkim Antiocha III Wielkiego.

Bitwa pod Magnezją (190 p.n.e.)

Bitwa pod Termopilami

(191 p.n.e.)

Bitwa pod Termopilami (191 p.n.e.) była zwycięstwem Rzymian nad wojskami seleukidzkiego króla Antiocha III. Starcie miało miejsce w legendarnym wąwozie termopilskim, gdzie trzy wieki wcześniej bronili się Spartanie.

Tak mogła wyglądać bitwa pod Termopilami w 191 p.n.e.

Bitwa w wąwozie Aoi Stena

(198 p.n.e.)

Bitwa w wąwozie Aoi Stena (198 p.n.e.) jest kolejnym starciem charakterystycznym dla wojen na hellenistycznym Wschodzie. Rzymskie wojska wyparły oddziały macedońskie z wąwozu i zmusiły je do wycofania się.

Starcie rzymsko-macedońskie

Raport o błędzie

Poniższy tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów